Sunteți pe pagina 1din 8

Material suport pentru desfasurarea activitatilor in cadrul A.1.7.

A. „Atelierul de povesti„ – o idee care va fi dezvoltata pentru activitatile


viitoare
B. Activitati pentru inceput, in perioada de acomodare cu copiii:
I. Jocuri de cunoastere
II. Jocuri de creativitate si confectionare
III. Jocuri de energizare
IV. Jocuri de afirmare
V. Jocuri de incredere

I. JOCURI DE CUNOASTERE/AUTOCUNOASTERE

Cum te cheamă?

Cum te cheamă? Jocul se va desfăşura într-un ritm rapid. Participanţii se plimbă


prin sală până când animatorul strigă o cifră. Atunci ei vor forma grupuri din
numărul respectiv de persoane şi îşi vor spune prenumele în cadrul grupurilor
formate. Acţiunea se repetă de mai multe ori.

Initialele calitatilor
Obiective: A cunoaste numele participantilor, a initia cunoasterea reciproca in
cadrul grupului
Marimea si caracteristicile grupului: 12-20 participanti, peste 7 ani
Timp necesar: 5-10 minute
Resurse necesare: Nici un material
Fiecare participant isi spune doua calitati pozitive care il caracterizeaza, a caror
denumire incepe cu aceleasi initiale ca si numele. De exemplu: Petru Anghel –
placut si amabil. Fiecare vorbeste cand ii vine randul, nu prea repede, pentru ca
ceilalti sa aiba timp sa-i memoreze numele.
Relevant pentru metodele: Animatie socio-educativa

Întreaga sală-şi strânge mâna

Intreaga sală-şi strânge mâna Ajută grupul să formeze 2 cercuri concentrice mari –
unul în interiorul altuia. Participanţii din cercul intern se întorc cu faţa la
participanţii din cercul exterior, se prezintă repede şi dau călduros mâna. Cercul
extern se roteşte mereu spre stânga şi cercul intern se mişcă spre dreapta până
când toţi participanţii se reîntâlnesc.

Material pregatit de Cristina Samson – Animator Biroul Valcea


Jonglarea în grup

Jonglarea în grup Jocul se desfăşoară pe cerc. Animatorul începe, aruncând cuiva


mingea. Participantul va spune „Mulţumesc, Diana (prenumele animatorului)” şi
animatorul va răspunde „Cu plăcere, Viorel (prenumele participantului)”. Mingea
continuă să meargă pe cerc în acelaşi mod, până când toţi au avut posibilitatea să
o transmită de câteva ori. Acelaşi joc începe din nou, de data aceasta transmiţând
mai multe mingi pe cerc.

Mingea fierbinte
Obiective: A cunoaste numele participantilor. A initia cunoasterea reciproca in
cadrul grupului.
Marimea si caracteristicile grupului: grupuri: optim de la 12 la 20 participanti
varsta: peste 6 ani
Timp necesar: in functie de marimea grupului, dar ar trebui sa dureze putin dat
fiind ritmul rapid al jocului
Resurse necesare: o minge sau un alt obiect pentru a-l putea arunca
Jocul trebuie sa se realizeze cat mai repede posibil.
Mingea e foarte „fierbinte” si „frige”. Toti stau in cerc. Animatorul explica faptul
ca persoana care prinde mingea trebuie sa se prezinte spunand:
·      numele (cum i-ar placea sa i se spuna),
·      de unde vine,
·      unele preferinte.
Toate acestea trebuie facute cat mai repede posibil, pentru a nu se frige. Imediat
ce s-a facut prezentarea, mingea e aruncata mai departe. Jocul continua pana
cand toate persoanele se vor prezenta.

Acesta este prietenul meu

Participanţii formează un cerc ţinându-se de mâini. Cineva începe jocul,


prezentând persoana din stânga sa, spunând „Acesta este prietenul meu X” şi când
îi pronunţă prenumele, ridică mâna prietenului său. Jocul continuă până când toate
persoanele sunt prezentate.

Salutarea

Scrie pe cartonaşe aparte diferite modalităţi de salutare din fi şa Salutare şi


distribuie fi ecărui participant câte un cartonaş. Sarcina lor este să se prezinte şi să
strângă mâna altor persoane. Ei vor atrage atenţia la persoanele care mai folosesc
un asemenea tip de salutare ca a lor. Participanţii se vor saluta până când vor
întâlni toate modalităţile de salutare. Apoi, roagă-i să utilizeze salutul lor preferat
sau să inventeze alte modalităţi. Dacă urmează o activitate în care ai nevoie de
grupuri, roagă persoanele care se salută în acelaşi mod să se adune împreună.

Material pregatit de Cristina Samson – Animator Biroul Valcea


Fişa Salutare

Modalităţi de salutare:
Strângere – strânge mâna celuilalt. Golul format în palmă este o barieră.
Scuturare – scutură uşor mâna în sus şi în jos. Astfel se va accelera pulsul inimii.
Îmbrăţişare – cuprinde persoana şi astfel vei trece de „spaţiul personal”.
Atingere – doar vei atinge mâna. Strângerea degetelor – jumătate de salutare
obişnuită, doar degetele se ating.
Legănat – ia mâna cuiva în mâinile tale şi o clatino în dreapta şi în stânga.
Alunecare – strânge mâna, apoi lunecă până ajungi la vârful degetelor.
Salutare cu două mâini – salutare obişnuită, doar că a doua mână este pe umărul
celuilalt.
Pocnitură – loveşte palma ta de a celuilalt.

Aplauze, vă rog!

Animatorul spune: „Fiecare din noi este o persoană deosebită care merită să fie
stimată şi iubită. Acum fiecare îşi va spune prenumele, iar tot grupul îl va
aplauda.”

Mozaic din prenume

Înainte de începerea jocului animatorul amestecă literele în interiorul prenumelui


fi ecărui participant, astfel ca să fi e posibil de a le pronunţa (de exemplu, Marcela
– Celamar, Sergiu – Ersugi etc.). Apoi le va scrie pe fişe separate şi le va fixa pe
tablă. La sosirea participanţilor în sală, aceştia vor încerca să găsească prenumele
lor pe tablă. Animatorul sau un voluntar poate începe jocul, citind noul său
prenume cu voce tare, spunând apoi şi varianta corectă.

Interviul – Cum te cheama, ce activitate iti place sa faci ce mancare, ce culoare,


etc ??? – lista cu intrebari

Ocupaţiile care îmi plac

Participanţii se vor desena pe o foaie. După aceasta vor forma perechi şi vor
explica desenul partenerului, povestindu-i de ce îi place să facă această activitate
specifi că. În continuare, perechea se va uni cu alta şi vor repeta explicaţiile în
patru. Procedura se poate repeta până se ajunge în grupul mare. La fi nal poţi
discuta cu participanţii despre diversitatea lucrurilor pe care grupul le face,
diferenţele dintre ocupaţiile participanţilor, ce au afl at nou participanţii despre
sine şi despre ceilalţi etc.

Material pregatit de Cristina Samson – Animator Biroul Valcea


Patru colţuri

Repartizează fi ecărui participant câte o foaie şi creioane şi spune-le să scrie sau să


deseneze: ceea ce obişnuiesc să facă duminică seara – în colţul drept de sus; hobby
(ocupaţie, interes) – în colţul stâng de sus; ceea ce admiră la alţi oameni – în colţul
stâng de jos; dorinţa pe care ar ruga o zână să le-o împlinească – în colţul drept de
jos. Acordă participanţilor 8 minute. Fişele completate sunt amestecate şi
repartizate din nou. Acum fi ecare participant începe să caute posesorul foii. Dacă
are dubii, poate adresa întrebările din foaie pentru a vedea dacă coincid sau nu
răspunsurile, dar fără a arăta foaia nimănui. Când posesorul foii este găsit, scrie
prenumele său pe foaie şi o lipeşte la un loc vizibil.

Asemănări / diferenţe izbitoare

Roagă participanţii să formeze grupuri a câte 4- 6 persoane. Distribuie fi ecărui


participant câte o copie a fi şei Asemănări / diferenţe izbitoare. Oferă-le 5 minute
pentru a completa fi şa. Spunele apoi să-şi împărtăşească răspunsurile, discutând
despre asemănările şi diferenţele dintre ei. După ce au fi nisat, invită echipele să
facă un schimb de experienţă în grupul mare.

Fişa Asemănări / diferenţe izbitoare

Cum te comporţi în diferite situaţii? Completează propoziţiile de mai jos: Când văd
că anumite lucruri nu sunt făcute la timp şi aş dori să le văd realizate, eu .... Când
lucrurile din jur par a merge bine, eu ... Când se întâmplă să nu fi u de acord cu
colegii mei, eu ... Când mi se propune să mă implic într-o activitate, eu ... Când
am de făcut ceva ce nu-mi place, eu ... Când fac activitatea mea preferată, eu ...
Când lucrez înconjurat de colegii mei, eu ... Când lucrez singur, eu ... Când nu
sunt de acord cu activitatea organizaţiei / grupului în care activez, eu ... Când văd
clar care este scopul meu şi calea de atingere a lui, eu ... Eu prefer să mă
comport ... Nu-mi place să mă comport ...

Bingo

Împarte fiecărui participant câte o fişă Bingo. Toţi se plimbă prin sală şi atunci
când întâlnesc o altă persoană, fac cunoştinţă spunându-şi prenumele. De fiecare
dată când doi participanţi fac cunoştinţă, fiecare scrie noul prenume pe care l-a
aflat într-o căsuţă de pe fişa sa. După ce toţi au făcut cunoştinţă, înscriu un „O” în
căsuţele rămase libere. Animatorul pregăteşte din timp o cutie cu bileţele pe care
sunt scrise prenumele tuturor participanţilor. Cutia cu bileţele este trecută de la
un membru al grupului la altul şi fiecare extrage un bilet, citind prenumele înscris
pe acesta. Participanţii omit cu un „X” prenumele respectiv din căsuţa de pe fişa
lor. Atunci când prenumele unei persoane este extras, participantul se prezintă

Material pregatit de Cristina Samson – Animator Biroul Valcea


spunându-şi prenumele şi trei lucruri pe care le consideră importante despre sine.
Se pot practica şi alte variante: să prezinte 3 puncte forte sau 3 adjective. La fel,
participanţii pot fi rugaţi, atunci când fac cunoştinţă doi câte doi, să împărtăşească
celuilalt în afara prenumelui şi o caracteristică personală, găsind de fiecare dată
alta pentru fiecare coleg cu care se cunoaşte, urmând ca la extragerea prenumelui
său din cutie colegii să prezinte aceste caracteristici. Atunci când un participant
obţine un rând de 5 de „X”, pe orizontală, verticală sau diagonală, el strigă
„Bingo!”. Este posibil ca unii să obţină bingo de câteva ori. Poţi folosi un formular
de 3 x 3 dacă grupul are mai puţin de 10 persoane sau un formular 4 x 4 dacă
grupul are între 10 şi 16 persoane. – vezi fisa bingo pag. 31

Trei adevăruri şi un fals – Cravata

Fiecare îşi scrie prenumele şi patru afi rmaţii despre sine pe o coală de
hârtie/cravata, de exemplu „Lui Andrei îi place să cânte, să joace fotbal, el are
cinci copii şi comunică mult cu alţi oameni”. Apoi participanţii circulă prin sală,
formează perechi, îşi arată unul altuia ce au scris şi încearcă să stabilească care
din afi rmaţii este falsă. La un semnal din partea animatorului, participanţii
schimbă perechile. Procedura este repetată de mai multe ori. – vezi cravata facuta
la activitatile cu voluntarii

Cravata adevarului sau minciunii

Obiective: Obiective: A cunoaste numele participantilor si a calitatilor pozitive ale


participantilor. A initia cunoasterea reciproca in cadrul grupului.
Marimea si caracteristicile grupului: Marimea si caracteristicile grupului: grupuri:
optim de la 12 la 20 participanti varsta: peste 10
Timp necesar: 10 minute, 4 pt. realizarea cravatei si 6 pt. prezentarile in pereche
Resurse necesare: Resurse necesare: coli de hartie A4, foarfeca creioane colorate
si o bucata de scotch
Fiecare participant primeste o coala A4, foarfeca, creioane si  o bucata de scotch.
Fiecare participant trebuie sa-si realizeze o cravata personalizata, pe care va scrie
prenumele si doua lucru adevarate si un lucru fals despre el.
Se stabileste maxim 4 minute pt. realizarea cravatei.
Dupa expirarea timpului, fiecare participant isi lipeste pe pipt cravata si o prezinta
unui coleg, la alegere.
Fiecare participant se intalneste cu colegii din sala, pe rand, doi cate doi, si-si
prezinta cravata. Colegul care asculta prezentarea trebuie sa ghiceasca cele doua
lucruri adevarate pe care participantul din fata sa le-a desenat/scris pe cravata.
Dupa aceea celalalt partener preia rolul de prezentator si colegul il asculta si
identifica cele doua lucruri adevarate. Dupa incheierea celor doua prezentari se
schimba perechile pana cand fiecare participant se intalneste cu toti colegii
prezenti in sala.
 

Material pregatit de Cristina Samson – Animator Biroul Valcea


Ce avem în comun?

Animatorul pregăteşte din timp o listă cu lucruri / caracteristici pe care


participanţii le-ar putea avea în comun de exemplu „au fraţi / surori”, „au ciorapi
de culoare neagră”, „vorbesc mult la telefon”, „le place fotbalul” etc. Atunci când
animatorul citeşte o caracteristică de pe listă, de exemplu, „citesc regulat ziare”,
toţi cei care o fac, se deplasează într-un anumit spaţiu al sălii, iar ceilalţi – în alt
spaţiu. Când s-au format grupurile, animatorul citeşte următoarea caracteristică.

Blazonul personal
Obiective. să se cunoască jucătorii între ei, obţional să se autocunoască şi
autodescopere jucătorii.
Materiale necesare. sunt necesare fişi cu blazonul personal pe care participanţii să
le completeze sau foi albe, A4 şi pixuri sau creioane. – de pregatit desenul cu
blazonul
Durata. 20  minute
Cum se joacă  “Blazonul personal”.
Partea I a jocului . Fiecare jucător mai întâi completează fişa (aceasta poate fii
împărţită în patru: date personale - localitatea, vârsta, ocupaţia, etc.-, hobby-uri,
temeri şi cum se vede în viitor.
Partea a II -a a jocului. Participanţii se grupează câte doi, discută unul despre
celălalt câte 3 minute.
Partea a III - a a jocului. Pe, rând, fiecare jucător va fi în rolul partenerului său şi
se va prezenta în faţa grupului.
La final, blazoanele vor fi afişate iar participanţii pot să le studieze atunci când
doresc pentru a se cunoaşte şi mai bine.

Eu sunt...

Distribuie fiecărui participant câte o foaie sau o copie a fişei Eu sunt... şi roagă-i să
completeze propoziţiile. După ce toţi au terminat de scris, invită-i să prezinte
răspunsurile pe rând. Alte modalităţi de prezentare pot fi : (1) colectează toate
foile şi apoi redistribui-le, iar participanţii să încerce să găsească autorul fi şei,
după care să-l prezinte grupului; (2) participanţii îşi pot împărtăşi răspunsurile în
perechi, iar apoi fi ecare va prezenta grupului fi şa partenerului.

Fişa Eu sunt
1. Eu
sunt ................................................................................................
......

Material pregatit de Cristina Samson – Animator Biroul Valcea


2. Cel mai mult îmi place
să ...................................................................................................
...
3. Dacă aş fi un animal (insectă, pasăre), aş fi .............................................
4. Prietenii spun despre mine........................................ .........................
5. Dacă aş avea puteri magice, aş ..........................................................

Palma

Împarte participanţilor câte o foaie şi roagă-i să-şi deseneze conturul palmei în


centru. Apoi, în interiorul fiecărui deget vor da răspuns la cinci întrebări.

Răspunsurile vor fi înscrise în mod haotic, fără a indica ce răspuns şi unde este
notat. Când au încheiat, participanţii se unesc în perechi şi încearcă să identifi ce
care răspuns şi unde este înscris. Exemple de întrebări: Ce am vrut să devin acum
10 ani? Cu ce vreau să mă ocup peste 10 ani? Calitatea / lucrul pe care îl apreciez
cel mai mult la mine este... Calitatea / lucrul pe care îl apreciez cel mai mult la
alţii este... Ceea ce îmi displace să fac este...

Floarea

Fiecare participant primeşte câte o fişă Floarea şi îşi scrie prenumele pe ea. În
fiecare petală participanţii notează câte un lucru despre sine. Cei care doresc îşi
pot colora florile. După prezentări, poate fi organizată o expoziţie de flori. Poţi
încuraja participanţii să deseneze florile singuri. Fişa Floarea-vezi fisa la pag. 40

Scopul activitatilor:

Aceste jocuri vor ajuta participanţii:


- să descrie propria persoană;
- să exploreze concepţia de sine;
- să valorifice calităţile personale şi ale grupului;
- să recunoască propria valoare şi a altora
- să definească propria unicitate şi unicitatea altor persoane;
- să recunoască schimbările care s-au produs cu ei în timp;
- să examineze cercul lor de prieteni şi relaţii;
- să respecte diferenţele dintre membrii grupului.

Aceste jocuri vor:


- permite copiilor posibilităţi de explorare a caracteristicilor personale şi de exersare a diferitelor
modalităţi de exprimare a personalităţii, vor permite compararea cu alţi copii pentru a descoperi
propria individualitate şi unicitate (identificam punctele tari şi slăbiciunile lor- lucrul individual
pe diversele fise)
- duce la imbunatatirea abilitatilor de comunicare-chestionar cu intrebari, metode de
imbunatatire a comunicarii –sa spuna opiniile, sa evite critica, etichetarea si sa puna accentul in
conversatie pe comportament si nu pe persoana, sa vorbeasca despre emotiile pe care le simte,

Material pregatit de Cristina Samson – Animator Biroul Valcea


sa comunice direct , onest si deschis fara a fii agresiv si a considera ca intotdeauna are dreptate,
sa asculte cu interes tot ceea ce i se spune.

Material pregatit de Cristina Samson – Animator Biroul Valcea