Sunteți pe pagina 1din 1

Semnal tras de filozoful italian Giorgio Agamben: O țară care acopere cu măști fețe cetățenilor, este

o țară care și-a eliminat orice dimensiune politică


Autor: Giorgio Agamben, filozof italian
Publicat: 02/12/2020 10:04
Sursa foto: medium.com
Giorgio Agamben

„Ceea ce se numește chip nu poate exista la niciun alt animal în afară de om, deoarece chipul
exprimă caracterul omului” – Cicero

Toate ființele vii trăiesc în deschis, se arată și comunică unele cu celelalte, dar numai omul are o
față, un chip, însă doar omul face din deschidere sa și din comunicarea cu ceilalți oameni o
experiență fundamentală proprie, doar omul face din chipul său locul adevărului.

Ceea ce expune și dezvăluie chipul nu este ceva ce poate fi exprimat în cuvinte și formulat în cutare
și cutare propoziție semnificativă. Prin propriu-i chip, omul se pune în mod inconștient pe sine
însuși în joc; mai degrabă decât prin cuvânt, omul se exprimă și se dezvăluie pe sine prin propriul
chip. Și ceea ce exprimă chipul nu este doar starea sufletească a unui individ, ci este, în primul rând,
deschiderea, adică expunerea sa înspre a comunica cu ceilalți oameni.

Acesta este motivul pentru care chipul este locul politicii. Dacă nu există o politică animală, aceasta
se întâmplă doar pentru că animalele, care sunt deja întotdeauna în deschidere, nu fac din expunerea
lor o problemă, ci pur și simplu sălășluiesc în ea fără să își facă griji față de propria deschidere.
Acesta este motivul pentru care animalele nu sunt interesate de oglinzi, de imaginea ca imagine.
Omul, pe de altă parte, vrea să se recunoască pe sine și să fie recunoscut, vrea să-și însușească
propria imagine și să își caute propriul adevăr în ea. În acest fel, omul transformă deschiderea într-o
lume, în câmpul unei neîncetate dialectici politice.

Dacă oamenii ar trebui să comunice între ei întotdeauna numai și numai informații, mereu doar
despre cutare și cutare lucru, atunci nu ar mai putea exista un exercițiu politic propriu-zis, ci doar un
simplu schimb de mesaje. Dar, întrucât oamenii au nevoie, înainte de toate, să-și comunice celorlalți
propria deschidere, fiind astfel pură comunicabilitate, chipul este însăși condiția de posibilitate a
politicii, cea în care se întemeiază tot ceea ce oamenii spun și schimbă. Chipul este, în acest sens,
adevărata cetate a oamenilor, elementul politic prin excelență. Privindu-se în față, oamenii se
recunosc reciproc și se simt atrași unii de ceilalți, își percep asemănarea și diversitatea, distanța și
apropierea.

O țară care decide să renunțe la propriul chip și să acopere pretutindeni cu măști fețele propriilor
cetățenilor, atunci ea este o țară care și-a eliminat orice dimensiune politică. În acest spațiu gol,
supus în orice moment unui control nelimitat, acum se mai mișcă doar indivizi izolați unii de
ceilalți, care și-au pierdut fundamentul imediat și tangibil al propriei lor comunități. Acum oamenii
nu mai pot schimba decât mesaje îndreptate către un nume fără niciun chip.

S-ar putea să vă placă și