Sunteți pe pagina 1din 3

Teză clasa a V-a semestrul al II-lea

Citeşte cu atenţie textul:


La paşa vine un arab, Ai mei pierduţi sunt, paşă, toţi.
Cu ochii stinşi, cu graiul slab. O, mântuie-i, de poţi!
-“Sunt, paşă, neam de beduin, Dă-mi bani pe cal! Că sunt sărac!
Şi de la Bab-el-Mandeb vin Dă-mi bani! Dacă-l găseşti pe plac,
Să-l vând pe El-Zorab. Dă-mi numai cât socoţi!”
(G. Coşbuc)
1. Extrage din text un cuvânt monosilabic şi unul polisilabic.
______________________________________________________________________
2. Selectează un verb la indicativ şi unul la conjunctiv.
______________________________________________________________________
3. Extrage un pronume personal şi o interjecţie.
_____________________________________________________________________
4. Identifică, în text, primele două substantive, precizând cazul lor.
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Precizează un predicat verbal şi unul nominal.
_______________________________________________________________________
6. Identifică două nume predicative exprimate prin părţi de vorbire diferite.
_______________________________________________________________________
7. Precizează rolul virgulelor în versul: Sunt, paşă, neam de beduin
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Alcătuieşte două propoziţii cu următoarele cuvinte: m-ai; mai.
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Identifică o figură de stil.
_____________________________________________________________________
10. Menţionează personajele din textul de mai sus.
______________________________________________________________________
11. Scrie două argumente potrivit cărora textul aparţine genului epic.
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Redactează o scrisoare de 10-15 rânduri adresată: a. actorului preferat


b. personajului de desene preferat
c. ministrului învăţământului
Transformă vorbirea directă în vorbire indirectă din textulş de mai jos:
Băiatul întrebă:
- Dar lui Vasilică nu i-o arăt?
- Care Vasilică?
- Vasilică a lui nenea Dumitru de la judecătorie.
- Şi de ce nu i-o arăţi şi lui?
- Că fiindcă dă cu pietre.
- Bravo! Să nu i-o arăţi!

Subiectul III
Se dă textul:
„Eram nemulţumit. Calul mergea domol prin tărâna moale şi eu mă
gândeam la fel de fel de lucruri, în care amestecam pe ţigăncuşa cu fustă roşie; şi
dintrodată mi se înfăţişă, într-o văiugă verde, o fântână cu colac de piatră, între
patru plopi. Era un loc tainic şi singuratic.”

Cerinţe:
1. Identifică în textul de mai sus două pronume personale, două adverbe, două
adjective.
2. Analizează cuvintele subliniate.
3. Rescrieţi textul de mai jos trecând verbele din paranteză la indicativ prezent,
realizând acordul subiectului cu predicatul:
Uţa (a rămâne) aici, iară noi (a pleca) toţi trei... La locul mai şeş, căci hoţul
cuminte nu (a umbla) pe costele unde (a aluneca) calul.
4. Alcătuiţi două propoziţii în care verbul „a fi” să formeze predicat verbal,
respectiv predicat nominal.
5. Alcătuiţi propoziţii în care să aveţi subiect exprimat prin substantiv comun
simplu, numeral ordinal, pronume personal.
Se dă textul:
Când a împlinit douăzeci de ani, şi-a dat seama că viaţa e o scenă pe care numai cei curajoşi pot
interpreta roluri reuşite. De când Ana era mică a ştiut că va fi o învingătoare! Numai că s-a întâmplat să mai
aibă şi perioade mai proaste. Într-o bună zi s-a hotărât ce va face cu viaţa sa. Dorea să se facă artistă. Şi
acum îşi mai amintea cu plăcere ziua
în care a dat admiterea la facultate. Ce de oameni! Curtea facultăţii era plină de lume. Feţe peste tot! Şi ea
era singură,
ea cu rucsacul de cărţi în spate!

Partea I
Citeşte cu atenţie cerinţele şi dă răspunsul corect:
A. Limba română
1. Subliniază predicatele din textul dat şi analizează un P.V. şi 2 P.N. (cu N.P. exprimate prin
părţi de vorbire diferite) 1, 5 p.
2.Extrage din text două subiecte exprimate prin substantiv comun şi prin substantiv propriu şi analizează-le
1 p.

3.Completează enunţul cu adjectivele şi adverbele potrivite: 0, 5p.

Mergând ………………….a văzut un câmp cu flori………………S-a oprit ………..să ia şi ea


câteva . Dorea să i le ducă mamei sale. A luat o floare……………,apoi alta………………….şi
îndreptându-se………….…….către maşină se minuna cât de frumoase pot să fie! Soarele…………
strălucea……………în acea zi …………!

4. Demonstrează valoarea substantivală şi valoarea adjectivală a numeralului din text 1p.

B. Comunicare
5.Explică semnificaţia expresiei din text: "viaţa e o scenă" cu referire la viaţa reală. (3, 4 rânduri)

6. Realizează o compunere descriptivă de 10-15 rânduri cu titlul: "Eu la 20 de ani" în care să îţi închipui cum vei
arăta, ce vei face când vei avea 20 de ani 1, 5p.

S-ar putea să vă placă și