Sunteți pe pagina 1din 4

That Golden Rule

j
Œ Œ ‰y yŒ
INTRO

ã 44 .. yœ y yœ y yœ y yœ
!
‰ J ‰ œJ
œ œ œ ‰œ
J
œœ œ

y yœ y yœ y yœ y yœ y y yœ y yœ y yœ yœ
㠜
‰ J œ œ ‰ œ
J
œ œ œ ‰ œ
œ œ
J
œ œ ‰ œ
J
œ
j j j
Œ oy ‰ oy Œ oy ‰ oy Œ ‰ y
ã œJ œ œ œ œJ œ œ œ œ ..
‰ ‰ œ ‰ œ
% VERSE
y y y y y y y y y y y y y y y y
.
ã .‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œœ œ œ œ œ
J J J J
j
y y y y y y y y y y y y y y y ‰ y
㉠œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ..
J J J J
CHORUS

y
.
ã . Œ
y yœ y yœy yœ y y y yœ y yœy yœ y
œ Œ œ Œ ‰ œJ Œ œ ‰ œJ œ Œ ‰ œJ
j
‰ y
œ œ ..
y y yœ y yœy yœ y y y yœ y y œ y yœ œ
㌠œ Œ œ Œ ‰ œJ Œ œ ‰ œJ œ Œ

ã .
.
y y yœ y y y yœ y y y yœ y yœy yœ y
Œ œ ‰ œJ Œ œ ‰ œJ Œ œ Œ œ Œ ‰ œJ
>
y y yœ y y y yœ y y y y y y œ y yœ
D.S. al Fine
y .
㌠œ .
œ ‰ œJ Œ œ ‰ œJ Œ Œ Œ œ Œ ‰ œJ

© Alex Forryan 2009


2
That Golden Rule

㜜œœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ

>
ã œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

ã œ œ œ œ œ œ œ‰ œœ œ‰ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ‰ œœ œ‰ œœ œ œ œ œ œ œ
J J J J

ã œ œ œ œ œ œ œ‰ œœ œ‰ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ‰ œœ œ‰ œœ œ œ œ œ œ œ
J J J J

ã œ œ œ œ œ œ œ‰ œœ œ‰ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ‰ œœ œ‰ œœ œŒ œ œœ œ œœ œ
J J J J

ã œ‰ œœ œŒ œ œœ œ œŒ œ œ œ œ œ œ œ œ‰ œœ œ‰ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ‰ œœ
J J J J

ã œ‰ œœ œ
Œ
œ œœ œ œœ œ 42 œ‰ œœ œ
Œ
œ 46
J J

© Alex Forryan 2009


3
That Golden Rule

2:34

6 y y y y y y 10 y y y y yœ y y y yœ y . 6
.
ã4 . œ œ 4 œ . 4
Œ ‰ œJ ‰ œJ Œ Œ Œ ‰J
œ œ Œ œ œ œ Œ

j
y y y ‰ oyj ‰ oyj Œ y y y ‰ oyj ‰ oyj Œ y y ‰ y Œ
ã 46 .. œ œ 10
4 œ œ œ .. 74
Œ ‰ œJ ‰ œJ Œ Œ ‰J‰JŒ
œ œ œ ‰JŒ
œ

j j j j
7 y ‰ y Œ y ‰ y Œ y ‰ y Œ y ‰ y Œ y y 4
ã4 œ ‰ œJ Œ œ ‰ œJ Œ œ ‰ œJ Œ œ ‰ œJ Œ œ œ 4

y y y y y y y y
4 .
ã4 . œ œ y œ y yœ y œ y œ y yœ y
‰ JŒ œ ‰ J ‰ œJ œ Œ œ ‰ JŒ œ ‰ J ‰ œJ œ Œ

1.

y y y y y œ y yœ y y y y y y œ y yœ y .
ã œ ‰ œJ Œ œ œ ‰ œJ Œ œ .
‰ J ‰ œJ œ Œ ‰ J ‰ œJ œ Œ

1. x2 on Bell

y y y y y y y y y y y y y
.
’’’’ . œ œJ œ œ y yœ y
Fill

ã œ œJ œ J‰œ œŒ
œ
œ ‰JŒ œ
‰ Œ ‰ Œ ‰ J

y œ y yœ y y y y y y œ y yœ y y y y y y œ y yœ y .
.
80

ã ‰J‰œ œŒ œ ‰ œJ Œ œ ‰ J ‰ œJ œ Œ œ ‰ œJ Œ œ ‰ J ‰ œJ œ Œ
J

© Alex Forryan 2009


4
That Golden Rule

ã .. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ Ó œ œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ

㌠œ œ œ œ Œ Œ Œ Œ œ œ œ œ Œ ..
1.

œ œ œ œ

Fine
2.

㌠œ œ œ œ Œ

© Alex Forryan 2009