Sunteți pe pagina 1din 3

Cerere pentru prelungirea duratei contract -2022 (*)

Nr. _________ din __________2021

_____________________________________________

Subsemnatul(a) (cu , __________________________________________________________________________________,


numele anterior _____________________________________, fiul/fiica lui ____________________ __________________________,

COD NUMERIC PERSONAL:

strada_________________________ nr. ____, bloc______, sc.____, ap.____, TELEFON:___________________, posesor al B.I./ C.I. seria____,
nr.__________, el _______, la data de _________ -
2021-2022 _______
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ de la
1. _____________________________________________________________________________________________________________________
__
2. _____________________________________________________________________________________________________________________
__
3. _____________________________________________________________________________________________________________________
__
4. _____________________________________________________________________________________________________________________
__

:
Concurs de titularizare 2017:
Disciplina de examen 2017:

Nota la ex. scris din 2017: ______________________________________

Concurs de titularizare 2018:


Disciplina de examen 2018:

____
Nota la ex. scris din 2018: ______________________________________

Concurs de titularizare 2019:


Disciplina de examen 2019:__________________________________________________________________________________

Media de repart. cu proba intensiv/bilingv: _________________________


Nota la ex. scris din 2019: ______________________________________

_____________________________________________________________________________________
Rezultatul probei practice din 2019: ______________________________
-bilingv din 2019: _________________________________________________________________________
Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2019: ________________________
____________________________________________________________________
Rezultatul probei de limb : ____________________________
________________________
Rezultatul probei de limb : ____________________________
Concurs de titularizare 2020:
Disciplina de examen 2020:__________________________________________________________________________________
Nota la ex. scris din 2020: ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2020: ________________________
____________________________________________________________________
Rezultatul probei de limb : ____________________________
2020: ________________________
Rezultatul probei de limb : ____________________________

1. a) -
)__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ Facultatea

___________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________, cu media la

94
postuniversitare_____________________________________________________________________________, cu durata studiilor de ___________
ani, specializarea/domeniul_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
b) -
)__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ Facultatea
___________________
_
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________, cu media la

postuniversitare_____________________________________________________________________________, cu durata studiilor de ___________


ani, specializarea/domeniul_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(zi/if, seral, f.r., ff., id).
c) -
)__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ Facultatea
_______ (zi/if, seral, f.r., id),
_
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________, cu media la

postuniversitare_____________________________________________________________________________, cu durata studiilor de ___________


ani, specializarea/domeniul_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
f., id).

2. La data depunerii
___
__________.

3. 2020-2021
______________________________________________________________________________________ d
1. _____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________
3. _____________________________________________________________________________________________________________________
__
4. _____________________________________________________________________________________________________________________
__
AM / NU AM recomandarea Consiliului de

.
4.
5.
decizia nr. ____________, conform art. ___________ din Codul Muncii.
6.
7. Prezint avi
a

r art. 18 alin. (3) din Legea nr. 118/2019 privind


asupra minorilor, precum

e.

Data ____________________

95
**

-2021 (pentru completarea dosarului din anul precedent)*:

1. -2021;
2.
3.
4. tractului

5. Copie/copii ale adresei de comunicare a acordului de principiu pentru prelungirea durat

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

96

S-ar putea să vă placă și