Sunteți pe pagina 1din 5

FILOZOFIE ȘI PSIHOTERAPIE

CONVERTIREA FILOZOFIEI ÎN PSIHOTERAPIE

Autorul Doctrina Filozofică Aplicația Psihoterapică Muzică

1. Indian
Contopirea panteistă a Sufletului
1. Filozofia indiană Monism, Idealism Background
Atmanic cu Brahma
Flute Music:
Instrumental
Meditation Music

Renunțarea la plăcerile lumii Asceză, Izolare, Liniște,


2. Buddha
aduce Nirvana Serenitate
Integrarea Mandarinului în Loialitatea subordonatului este
3. Confucius
Întregul Imperial cheia succesului oportunist 2. Chinese sacred
Calea Vieții este Calea Înțelegerea dialecticii Parte - music
4. Taoism
Întregului Dumnezeiesc Întreg

Identificarea Sinelui
Liniștirea contemplativă aduce 3. Japanese
5. Zen Individual cu Sinele Absolut
iluminarea spirituală, antiegoist sacred music
prin renunțarea la Ego

6. Presocratici Reducția universului la


Reducția organismului la 4. Claude
(Pitagora) elementele materiale: apa,
metabolism Debussy - La Mer
aer, foc, mișcare, unitate
5. Mozart -
Pequeña
7. Socrate Cunoaște-te pe tine însuți Important e Omul (și relațiile lui)
Serenata
Nocturna

Ameliorarea psihică prin 6. Wagner - Așa


În suflet prioritate o au
8. Platon cultivarea critică cognitivă și grăit-a
Ideile și finalitatea Binelui
morala virtuții Zarathustra

7. Charles-
Camille Saint-
Sistemul Categoriilor logice Clarificarea intelectuală ajută
9. Aristotel Saëns –
și Morala Echilibrului negocierea
Symphony No.
3 Organ
8. Rimsky
Scopul activității este Senzualitatea sexuală este Korsakov
10.Hedonism
plăcerea maximă Capriccio
Espagnol Op 34

Austeritatea igienică menține 9. Bach Chorale


11.Stoicism Virtutea e Moderația
sănătatea Prelude BWV 659
10. Missa Papae
Unitatea e armonia Grația descendentă
12.Plotin Marcelli
Pleromică condiționează echilibrul

11. Corul
Omul este subordonatul lui Madrigal -
13.Patristica Rugăciunea este echilibrantă
Dumnezeu Miluiește-mă,
Dumnezeule (

12. Bruckner -
Libertatea lumii laice
Frământarea nevrotică Symphony No. 4
14.Sf. Augustin depinde de predestinarea
descoperă pe Dumnezeu in E flat major - 4
lumii lui Dumnezeu
Finale -

Postularea universalelor/
Toma d’Aquino: Echilibrul Întărirea sistemului categorial/
Credință – Știință
13. Scarlatti -
15.Scolastica medievală Eckart: sufletul este o Triadă
Măsura Credinței: combaterea K.141
ca Sfânta Treime și Îl
fanatismelor
reflectă pe Dumnezeu
Credința înnobilează
14. Bach -
Docta Ignorantia, Modestia normalității și
16.Nicolaus Cusanus Toccata and
Coincidentia Opositorum identitatea structurilor polare
Fugue in D Minor

15. Mozart -
Eul devine puternic în
Existența este Piano Sonata No.
17.René Descartes dezvoltarea de la simplu la
subiectivitatea Eului 14 in C minor, K.
complex prin idei clare și evidente
457
16.
Respectarea organismului este
18.Baruch Spinoza Dumnezeu este Natura Mendelssohn
sfântă
Song Without

19.Gottfried Wilhelm Freiherr Lumea ca pluralism de 17. SCHUBERT -


Psihoterapia este o teodicee
von Leibniz monade în armonie Impromptu n°3

20.Iluminismul empiric englez 18. Elgar Enigma


a. (John Locke) Psihicul este Experiența Totul se învață și se dezvață Variations
Rattle
21.Iluminismul francez
Libertatea este un contract Vindecarea nevrozei este un nou 19. Gluck - Orfeu
a. (Voltaire)
social contract social et Euridice

20. Brahms - 1st


22.Immanuel Kant Psihicul este Transcedental Psihoterapia este Transcedentală symphony 1st
movement

21. Richard
Wagner : The
23.Johann Gottlieb Fichte Lumea este Eu Eul trebuie să recreeze lumea Mastersingers of
Nuremberg -
Overture
22. Bruckner -
24.Friedrich Wilhelm Joseph Identitatea armonioasă a Natura nevrozei este un deficit Symphony No. 9,
Ritter von Schelling naturii și spiritului spiritual 1st Mov. 1/2,
min 2.33
22. Bruckner -
24.Friedrich Wilhelm Joseph Identitatea armonioasă a Natura nevrozei este un deficit Symphony No. 9,
Ritter von Schelling naturii și spiritului spiritual 1st Mov. 1/2,
min 2.33
Structură unitară și
contradictorie, Negarea 23. Beethoven -
24. Georg Wilhelm Friedrich
negației, Dezvoltarea în Sublimarea artistică și filosofică 5th Symphony,
Hegel
salturi calitative, Esență și 4th movement:
fenomen Allegro; Presto

Triada de la Mitologie la 24. Berlioz -


25.Auguste François Xavier Consolidarea este în pozitivism,
Metafizică și apoi la Simfonia
Comte nu în religie sau metafizică
Pozitivism fantastică
26.Pozitivismul englez Dezvoltarea experienței 25. Henry
Superiorul este un inferior Purcell. Sonata
a. (John Stuart Mill) Totul este învățare
dezvoltat for Trumpet &
Strings in D major
26. The
Internationale
Societatea determină
27.Karl Heinrich Marx Nevroza este o schimbare socială "Интернационал
destinul
" - Russian
Version
27. Chopin -
28.Arthur Schopenhauer Lumea e Voință și Suferință Prin Suferință la Voință Nocturne op.9
No.2
28. Wagner
Parsifal Overture
Existența este legătura cu Salvarea nevrozei este în
29.Søren Aabye Kierkegaard -
Dumnezeu rugăciune
Karfreitagszaube
r - Good Friday
29. Richard
Căderea omului prin Salvare prin Supraom, adică prin Wagner -
30.Friedrich Wilhelm Nietzsche
creștinism voința de putere Götterdämmerun
g, Finale act 3^
Un amesec neokantian-
liebnitzian 30. Schumann
31.Johann Friedrich Herbart Psihoterapia cognitivă progresivă
Carnaval Op 9
Pedagogia în trepte reale

31. Brahms -
Psihologie medicală / relația Ierarhizarea valorilor în
32.Rudolf Hermann Lotze Intermezzo in A
afectivă a credinței cu știința psihoterapie
major, Op. 118

32. Scriabin: Le
33.Karl Robert Eduard von Doctrina este filozofia
Precursorul lui Freud Poème de
Hartmann inconștientului
l'extase

34.Școala Neokantiană Marburg


33. Brahms -
Logica Neokantianismului
2nd symphony
a. (Ernst Cassirer)

35.Școala Neokantiană Baden 34. Brahms


Filozofia valorii Symphony No.3
a. (Wilhelm Windelband)
(1st movement)
35. Beethoven's
Obiectivarea prin măsurare și
36.Wilhelm Maximilian Wundt Psihologie experimentală 6th Symphony
teste
1st Movement

36. BEETHOVEN -
37.Hans Vaihinger Filozofie lui “Alsob” Valoarea imaginarului Symphony no.8
min.0.08

Intuiția duratei ca trecut în


Selectarea critică a trecutului ca 37. César Franck -
38.Henri-Louis Bergson prezent pentru viitor
stimulare energetică Violin Sonata
Elanul vital al creației
39.Pragmatismul
Rezultatele scuză mijloacele Realizările vindecă nevrozele
a. (Charles Sanders Peirce)
38. Gershwin
rhapsody in
Personalitatea realizată prin blue final
40.William James Idealism pragmatic
succese

39. Mozart -
41.Fenomenologia (Edmund Întărirea Ego-ului prin paranteza
Prin Fenomen la Esență Piano Sonata No.
Gustav Albrecht Husserl) lumii
1 in C, K. 279
40 Jean Sibelius -
Violin Concerto
Valorile materiale și afective Persoana este echilibrul spiritului
42.Max Scheler in D minor, Op.
condiționează omul cu Psihosomaticul
47, 1st
Movement
41. Richard
Strauss - Der
Existența la limită duce la
43.Karl Theodor Jaspers Încercările revelă pe Dumnezeu Rosenkavalier -
transcendență
Waltz Sequence
No. 2
42. J.S. Bach -
Desein este condiționat de Psihoterapia cere iluminare
44.Martin Heidegger BWV 582 -
existențial existențială și autenticitate
Passacaglia

45.Filozofia analitică Limbajul Wittgenstein

(Bertrand Russell) Analiza Logică Clarificarea logico-lingvistică și


43. My fair lady
garanția libertății
Semantica
Respingerea greșelilor
44. Wagner: Der
Științele spirituale bazate pe fliegende
46.Wilhelm Dilthey Psihologia comprehensivă
înțelegere Holländer –
Ouvertüre
Existențialismul este un Morala angajării condiționează
47.Jean-Paul Sartre
umanism libertatea
45. Erik Satie
48.Maurice-Jean-Jacques
Fenomenologia Percepției Importanța corpului
Merleau-Ponty
46. Berlioz
49.Gabriel Marcel A Fi și A Avea Caracterul spiritual Requiem Sanctus
min 0.29

Estetica ca știință a expresiei 47. Albinoni -


50.Benedetto Croce Art terapia modernă
Adagio
Lingvistica Generală