Sunteți pe pagina 1din 18

1/19/2016 Plan de îngrijire

   i
   n
Diabet zaharat tip II – Insulino-independent
   a
   ș
   c
   o
   F
    ”
   a
    l
   i
   v
   a
   D
    l
   o
   r
   a
   C
 „
    ă
   r
   a
   t
PLAN DE ΠNGRIJIRE
DIABET ZAHARAT TIP II - INSULINO-INDEPENDENT

CULEGEREA DATELOR

NUME: I.

PRENUME: M.

SEX: M.

VÂRSTĂ: 30.
STARE CIVILĂ: Necăsătorit.

OCUPAȚIE: Agent vânzări


STUDII: Superioare.

DOMICILIUL: FOCȘANI, JUDEȚ VRANCEA.

CONDIȚII DE VIAȚĂ: bune, locuiește singur cu chirie, într-o garsonieră, salubră.


OBIȘNUINȚE DE VIAȚĂ:
NEVOI AFECTATE

1. NEVOIA DE A EVITA PERICOLELE


DN.1: Vulnerabilitate față de pericole.

2. NEVOIA DE A RESPIRA ȘI A AVEA O BUNĂ CIRCULAȚIE 


DN.1: Dispnee.
DN.2: Circulație inadecvată.

3. NEVOIA DE A ELIMINA
DN.1: Eliminare urinară inadecvată cantitativ și calitativ .

4. NEVOIA DE A SE ALIMENTA ȘI HIDRATA


DN.1: Alimentare și hidratare inadecvată prin surplus.

5. NEVOIE DE A FI CURAT,  ÎNGRIJIT, DE A-ȘI PROTEJA TEGUMENTELE ȘI MUCOASELE


DATA/ORA NEVOIA AFECTATĂ OBIECTIV IMPLEMENTARE EVALUARE
18.01.2016 1. Nevoia de a evita pericolele 1. Bolnavul să - Conduc bolnavul în salon si îi asigur un climat de liniște și Ora 1000
Ora 800 DN.1: Vulnerabilitate față de pericole beneficieze de un securitate corespunzătoare (t ° = 22°C); Bolnavul prezintă:
- Stare generală alterată – mediu de siguranță; -  Îl instalez în pat, comunic cu bolnavul și îl ajut să ocupe o - R = 20 resp/min;
anxietate; 2. Bolnavul să fie poziție confortabilă în pat; - P = 58 p/min;
- Parestezii la nivelul ferit de pericole: - Aerisesc salonul; - TA = 165/85 mmHg;
membrelor inferioare; reducerea și - Discut cu bolnavul, îl încurajez și îi explic necesitatea - Cefalee moderata;
- Tahipnee (R = 22 resp/min); suprimarea riscurilor; regimului dietetic, igienei și a tratamentului si îi explic -Anxietate prezentă.
- Bradicardie (P = 56 p/min); 3. Bolnavul să fie tehnicile ce urmează a fi efectuate;
- HTA (TA = 195/95 mmHg); echilibrat psihic - Explorez preferințele alimentare ale bolnavului și întocmesc Ora 1100
- Cefalee;  împreună cu acesta un meniu, ținând cont de regimul Bolnavul prezintă:
- Polifagie; alimentar impus (hipoglucidic, hipolipidic, hiposodat); - R = 19 resp/min;
- Polidipsie; - Măsor și notez funcțiile vitale - P = 59 p/min;
- Poliurie; - Observ și măsor starea tegumentelor la nivelul membrelor - TA = 165/80 mmHg;
inferioare; - Cefalee moderata;
DN.2: Risc de infecții  nozocomiale; - Recoltez conform F.O.: - Anxietate
 Sânge pentru glicemie, VSH, Hemoglobina glicozilată moderată.
DN.3: Risc de complicații iatrogene; (HbA1C) - rezultate laborator :
 Urină pentru sumar de urină  Glicemie: 169mg/dl;
DN.4: Risc de complicații ale bolii: - Etichetez probele și le duc la laborator;  VSH: 18mm/h;
- Acute: coma hipoglicemică, - Ofer lenjerie de pat și de corp curată, din bumbac;  HbA1C: 7%;
coma acidocetonică. - Recomand bolnavului să se mobilizeze la fiecare 2 ore, iar  Sumar de urină:
- Cronice: afecțiuni oculare, după normalizarea funcțiilor vitale să efectueze mișcări Densitate: 1040 g/ml;
complicații vasculare, renale, moderate: plimbări, gimnastică medicală; PH: 6,5;
nervoase, infecțioase. - Aduc rezultatele de la laborator si le prezint medicului; Corpi cetonici: 2;
-Administrez conform F.O.
 Maninil de 5 mg, 1 tableta per os (3 /zi); Ora 1400
 Ser fiziologic perfuzabil 500 ml, I.V.; Bolnavul prezinta:
 Tertensiv de 1,5 mg, 1 tableta per os (2/zi); - TA = 160/75 mmHg;
 Milgamma, 100mg, 1 tableta per os (3/zi) - Bolnavul cooperează .
- Explorez preferințele alimentare ale bolnavului și îl
deservesc cu un meniu adecvat stării sale: ofer bolnavului o
DATA/ORA NEVOIA AFECTATĂ OBIECTIV IMPLEMENTARE EVALUARE
supă de legume și un piept de pui la grătar, împreună cu o
cană de ceai neîndulcit;
- Urmăresc toleranța digestivă;
- Efectuez toate tehnicile corect, la timp și în condiții de
perfecte de asepsie și antisepsie.
18.01.2016 2. Nevoia de a respira și a avea o bună 1. Bolnavul să-și - Conduc bolnavul în salon si îi asigur un climat de liniște și Ora 1000
Ora 0800 circulație recapete și să-și securitate corespunzătoare (t ° = 22°C); Bolnavul prezintă:
DN.1: Dispnee mențină respirația și - Discut cu bolnavul, îl încurajez și îi explic necesitatea - R = 20 resp/min;
- Tahipnee: R = 22 resp/min. circulația în regimului dietetic, igienei și a tratamentului si îi explic - P = 58 p/min;
parametri normali. tehnicile ce urmează a fi efectuate; - TA = 165/85 mmHg;
DN.2: Circulație inadecvată - Măsor și notez funcțiile vitale; - Cefalee moderata;
- Bradicardie: P = 56 p/min; - Recomand bolnavului să se mobilizeze la fiecare 2 ore, iar -Anxietate prezentă
- HTA: TA = 195/95 mmHg; după normalizarea funcțiilor vitale să efectueze mișcări
- Cefalee; moderate: plimbări, gimnastică medicală; Ora 1200
- Parestezii la nivelul membrului Administrez conform F.O. Bolnavul prezinta:
inferior: tegumente reci si palide la  Tertensiv de 1,5 mg, 1 tableta per os; - TA = 165/75 mmHg;
nivelul membrului inferior drept.  Milgamma, 100mg, 1 tableta per os. - Bolnavul cooperează.
18.01.2016 3. Nevoia de a elimina 1. Bolnavul să - Discut cu bolnavul importanța respectării regimului Ora 1100
Ora 800 DN.1: Eliminare urinară inadecvată prezinte eliminări alimentar impus de starea sa de sănătate (hi posodat, Bolnavul prezintă:
cantitativ și calitativ fiziologice hipoglucidic și hipolipidic); Bolnavul a eliminat 1050
- Poliurie > 3000 ml/24h. - Recoltez conform F.O.: ml in 3 micțiuni
 Urină pentru examen sumar de urină.
- Supraveghez eliminările in vederea efectuării bilanțului Ora 1400
ingesta-excreta; Bolnavul a eliminat 1550
- Măsor și notez funcțiile vitale; ml in 5 micțiuni.
- Aduc analizele de la laborator și le prezint medicului.
18.01.2016 4. Nevoia de a se alimenta și hidrata 1. Bolnavul să fie - Discut cu bolnavul importanța respectării regimului Ora 1200
Ora 800 DN.1: Alimentație inadecvată prin hidratat și alimentat alimentar impus de starea sa de sănătate (hi posodat, Bolnavul a mâncat supa
surplus conform stării sale de hipoglucidic și hipolipidic); de legume, a consumat
- Polifagie; sănătate. - Recomand bolnavului 5 mese pe zi: 3 mese principale și 2 1,5 l lichide;
- Polidipsie. gustări; Bolnavul prezintă
anxietate diminuată;
DATA/ORA NEVOIA AFECTATĂ OBIECTIV IMPLEMENTARE EVALUARE
DN.2: Dificultatea de a urma regimul 2. Bolnavul să fie - Învăț bolnavul categoriile de alimente din Ghidul alimentar Bolnavul înțelege și
impus echilibrat nutrițional și echivalențele cantitative și calitative ale principiilor respectă regimul impus.
- Consum de alimente si lichide și hidroelectrolitic. alimentari în vederea înlocuirii unui aliment cu altul;
interzise. - Ofer bolnavului 1,5 l lichide: apa plata, ceai neîndulcit;
- La prânz ofer bolnavului supă de legume și piept de pui la
grătar;
- Ofer bolnavului lista cu alimente permise/interzise și cele
cântărite;
- Administrez conform F.O.
 Maninil de 5 mg, 1 tableta per os;
- Supraveghez bolnavul și urmăresc toleranța digestivă
18.01.2016 5. Nevoia de a fi curat, îngrijit, de a-și 1. Bolnavul să - Discut cu bolnavul despre importanța igienei corporale; Ora 1500
Ora 0800 proteja tegumentele și mucoasele prezinte tegumente - Pregătesc materialele; Bolnavul prezintă
DN.1: Alterarea tegumentelor și și mucoase integre și - Asigur temperatura camerei 22°C și a apei de 37°C; mucoase și tegumente
mucoaselor curate - Supraveghez bolnavul în timpul efectuării dușului; integre și curate
- Tegumente reci și palide, la 2. Prevenirea - Prezint bolnavului precauțiile în efectuarea igienei pentru a
nivelul membrului inferior drept complicațiilor preveni complicațiile (atenție la toaleta organelor genitale, a
cavității bucale, tăiatul unghiilor);
- Schimb lenjeria de corp și de pat cu lenjerie curată, de
bumbac;
- Recomand bolnavului să evite încălțămintea strâmtă;
- Observ și notez starea tegumentului membrului inferior
drept;
- Recomand bolnavului o cremă cu vitamine pentru hidratare.
18.01.2016 6. Nevoia de a dormi și a se odihni 1. Bolnavul să - Creez condiții optime de mediu ( aerisesc salonul, asigur Ora 1500
Ora 800 DN.1: Insomnie doarmă, să se temperatura optimă 22°C, asigur liniștea în salon, reduc Bolnavul a dormit 1h și
- Somn perturbat odihnească, în luminozitatea); 30 de minute;
- Apatie vederea obținerii - Discut cu bolnavul despre efectele benefice ale somnului Bolnavul nu mai prezintă
- Oboseală unui echilibru fizic și asupra organismului; anxietate.
psihic. - Ofer bolnavului o cană cu lapte cald;
- Informez colegii de salon c ât și pe cei din personalul de
 îngrijire să păstreze liniștea;
DATA/ORA NEVOIA AFECTATĂ OBIECTIV IMPLEMENTARE EVALUARE
- Interzic vizitele și explic bolnavului necesitatea respectării
somnului;
- Supraveghez durata și calitatea somnului.
18.01.2016 7. Nevoia de a se mișca și a avea o bună 1. Bolnavul să se - Discut cu bolnavul și îi explic importanța alternării Ora 1400
Ora 0800 postură mobilizeze conform repaosului fizic cu mobilizare la fiecare 2 ore; Bolnavul prezinta:
DN.1: Imobilitate stării sale de - Ajut bolnavul să ocupe poziția șezând și mă asigur de - TA = 160/75 mmHg;
- Dificultate în a se deplasa; sănătate; confortul acestuia; Bolnavul a efectuat
- Parestezii la nivelul membrului 2. Bolnavul să aibă o - Efectuez mișcări de extensie, flexie la nivelul membrelor mișcări active conform
inferior drept poziție adecvată inferioare; indicațiilor primite.
pentru o circulație a -  Învăț bolnavul ca după echilibrarea funcțiilor vitale să
sângelui periferică î n efectueze gimnastică medicală, plimbări ușoare, evitând însă
parametri; eforturile ridicate.
3.Prevenirea
complicațiilor
vasculare.
18.01.2016 8. Nevoia de a învăța cum să-și 1. Bolnavul să - Explorez gradul de cunoștințe ale bolnavului și posibilitățile Ora 1500
Ora 0800 păstreze sănătatea respecte, să de aplicare; Bolnavul prezintă:
DN.1: Ignoranța cunoască și să aplice - Explic bolnavului importanța prevenirii îmbolnăvirilor; - interes;
- Neglijența; normele de păstrare - Explic importanța respectării tratamentului, a re paosului - pune întrebări;
- Dezinteres de propria persoana. a sănătății și de impus și a normelor de igienă. - respectă normele de
prevenire a igienă.
 îmbolnăvirilor .
Predare de tură

Bolnavul I.M din salonul 7, prezintă următoarele funcții vitale:

- R = 18 resp/min;
- P = 59 p/min;
- TA = 160/75 mmHg;
- T° C = 37°C.

De administrat:

- Maninil de 5 mg, 1 tableta per os


- Tertensiv de 1,5 mg, 1 tableta per os
- Milgamma, 100mg, 1 tableta per os

De urmărit:
- Diureza;
- Respectarea regimului alimentar;
- Alternarea repaosului la pat cu mișcări la 2 ore.

Predă,  Preia,

As. Med. As. Med

P.M I.F

S-ar putea să vă placă și