Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORT DE ACTIVITATE

Data:
Clasa a IV - a
Unitatea de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC TODIRENI
Prof. înv.primar: HEMEN CARMEN MARIA
Aria curriculară: LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Disciplina: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Titlul lecției: PĂRȚILE DE VORBIRE - RECAPITULARE
Scopul:
Obiective operaționale:

Rezultate înregistrate

Nr. Numele și Ob. op Ob. op. Concluzii


crt. prenumele realizate în curs
elevului de
realizare

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Alte rezultate înregistrate

Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe


Oportunități Amenințări

Concluzii