Sunteți pe pagina 1din 5

LICEUL TEHNOLOGIC TODIRENI

Localitatea Todireni, Jud. Botoşani


Tel. 0231 574744
E-mail: sgtodireni@yahoo.com
APROBAT,
Inspector Școlar General,
prof. Gabriel Hârtie

REGULAMENT DE ORGANIZARE
CAEIJ 2021

Concurs Interjudețean “Legende și tradiții- Sărbători și credințe la români”

COORDONATORI PROIECT:
I.S.G.A. prof. Dr. Prof. Ada Alexandrina Macovei
Prof. Cantemir Isabella
Prof. Inv.primar, Hemen Carmen Maria
Prof. Brașoveanu Elena Liliana
Prof. Vasiliniuc Pansela
Prof. Toma Carmen Cristina
Prof. Toma Marcela Ancuța
Prof. Religie, Rotariu Mihaela Iuliana

PARTENERI:
PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL TODIRENI, ASOCIAȚIA UMANITARĂ ”EL RĂMÂNE CREDINCIOS”

SCOP:
Concursul Interjudeţean “LEGENDE ȘI TRADIȚII– SĂRBĂTORILE CREȘTINE LA ROMÂNI ” îşi propune să
stimuleze creativitatea, să dezvolte şi să promoveze tradiţiile şi obiciurile româneşti, ca element al patrimoniului
naţional, constituind totodată un bun prilej pentru încurajarea conexiunilor interdisciplinare.

Grup ţintă:
Elevi din învăţământul preuniversitar – nivelurile preşcolar, primar, gimnazial şi liceal

Secţiuni:
TOATE SECŢIUNILE AU CA TEMĂ PRINCIPALĂ un motiv religios din sfera sărbătorilor creștine:
 Partea I - Învierii cu tradiţii şi obiceiuri locale legate de sărbătorile religioase ( Sarbatoarea Floriilor; Înălțarea/
Ziua Erolior, Sânzienele, etc) și motiv tradiționale, peisaje din natură, bucuria sărbătorilor văzute prin ochii
copiilor, muzică și dans popular;

 Partea a II-a - Sfântul Andrei, Sf. Nicolae, Nasterii Domnului şi/sau tradiţii şi obiceiuri locale legate de sărbătorile
de iarnă: peisaje de iarnă, jocuri de iarnă, bradul impodobit de Craciun, tradiţii si obiceiuri de Crăciun si Anul
Nou (colindători, urători, măşti si mascaţi, jocul caprei, al ursului), bucuria sosirii lui Moş Crăciun, etc.

o Secţiuni:
1. Creaţie plastică –pictură,desen/ format A4 ,A3 sau orice format, acuarele, guașe
2. Creaţie tehnologică/abilităţi practice: colaje simple sau mixte(orice tehnică), felicitări, decoraţiuni, tehnica quilling,
din materiale diverse, inclusiv reciclabile;
3. Felicitări- format A5/ A4, orice tehnică de lucru
4. Creaţie literară – (proză, poezie, compuneri, legende şi datini, obiceiuri povestite) având ca temă frumuseţile naturii,
obiceiuri religioase și laice, bogăţia tradiţiilor, bucuria jocurilor copilăriei, poezii (cl. II-XII), compuneri cu tematică
despre legende și tradiții, despre promovarea tradițiilor, despre voluntariatul ca mod de viață – aceste lucrări ale elevilor
vor fi publicate in volumul al treilea al revistei ”Sipetul cu povești și poezii”.
5. Icoane pe sticla sau pe lemn sau orice suport
6. Orice fel de decoraţiune confecţionate inclusiv din materiale reciclabile/sau care respectă tematica populară sau cea
tradițională;
7. Masti si origami de Crăciun si Anul Nou din diverse materiale, inclusiv reciclabile, tehnica quilling, etc.
Festival concurs de muzică și dans popular ”Pe toloaca satului” – desfășurat în online pe pagina de Facebook a
proiectului- cu următoarele secțiuni:
8. Muzică populară (interpretare vocală individual/ grup) participare online
9. Dans popular participare ONLINE pe pagina de Facebook a proiectului.
10. Concurs de fotografie veche în care sunt prezentate momente importante din viața înaintașilor, etc.(acestea vor fi
publicate într-o culegere de tradiții și obiceiuri, momente ale trecutului poporului român, participanții vor fi
coautori ai cărții/cărților, fără taxă, primind cartea în format PDF și adeverință de publicare;

11. Simpozion cu tema păstrării tradițiilor și/ sau voluntariat destinat profesorilor, cu publicarea lucrărilor în
volumul al treilea al revistei ”Sipetul cu povești și poezii”.

1. Condiţii de participare
-pot fi si lucrari colective realizate de un grup de elevi sau de colectivul clasei.-In acest caz, vor primi o diplomă.
-toate lucrările trebuie elaborate în formatul ales în secţiune;
-sunt acceptate toate tehnicile de lucru pe orice suport (hartie, carton, etc.);
-toate lucrările de la secţiunea 4 trebuie printate color în format A4 trimise in plic, dar şi trimise la adresa de email 
carmen_hemen@yahoo.com;
-lucrările vor avea eticheta pe colţul din dreapta jos;
-creaţiile literare ale elevilor vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rand, cu font Times New Roman, caractere
dimensiunea 12, marginile de 2 cm. şi să nu depăşescă 3 pagină.
-titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
-sub titlu, în stânga se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, numele cadrului didactic
coordonator.
-la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12);
În acelasi plicul cu lucrările, trebuie sa trimiteti un plic gol timbrat, minim 5 lei) autoadresat si fisa de inscriere.
Dacă aveți o lucrare personală pentru secțiunea ”creații literare” sau aveți elevi care participă la această secțiune, creațiile
acestea vor fi prinse în revista proiectului ce va fi tipărită din banii echipei de proiect (revista proiectului ”Sipetul cu
povești și poezii”, volumul III).
NU SE PLATESTE TAXA DE PARTICIPARE.
Fiecare cadru didactic va primi adeverinţă de participare și certificat de voluntariat ( dacă veți trimite obiectele pentru
concurs în format fizic ( toate produsele vor face obiectul unui ”Târg al toamnei” respectiv ”Tărg de Crăciun”.
2. Criterii de evaluare / jurizare – barem de notare
* Se va urmari respectarea temei date si a dimensiunii standard a lucrarii. (5 p)
* Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie.(20 p)
* Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă.(5 p)
* Se va urmări armonia si unitatea compozitiilor (10 p)
* Se vor urmări contrastele acord – dominanta; ritmul plastic; centrele de interes. (20 p)
* Se va urmări dominanta de culoare si acord cromatic. (5 p)
* Se va urmări mesajul pe care il transmite si simbolistica. (20 p)
* Se va urmări dinamismul personajelor. (5 p)
Oficiu 10 p. Total 100 p.

PARTICIPARE DIRECTA- Festival Concurs de colinde și obiceiuri de iarnă ”Deschide ușa creștine!”- 14 decembrie 2020
CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA ACEASTĂ SECȚIUNE VOR FI ADAPTATE MĂSURII ÎN CARE
STAREA DE ALERTĂ DATORATĂ CORONAVIRUSULUI VA FI SAU NU MENȚINUTĂ ÎN LUNA IUNIE 2021. În
cazul menținerii acestei stări activitățile directe vor fi înlocuite de înregistrări ( chiar mai vechi) ale unor activități
asemănătoare celor descrise la partea a II-a a concursului
Solist vocal
Se vor prezenta 2 piese
Costum popular tradiţional (specificați în fișa de înscriere titlul colindelor și transmiteți negativele în momentul înscrierii
pe adresa de e-mail: lenutapislariu@yahoo.com)
Timp alocat: 6-7 min pentru ambele piese
Grup vocal
-prezentarea a două piese: o piesă în tempo lent, o piesă în tempo mișcat, cu acompaniament/negativ, specificați în fișa de
înscriere titlul cântecelor/colindelor și transmiteți negativele (dacă este necesar) în momentul înscrierii pe adresa de e-mail:
lenutapislariu@yahoo.com;
-ținută scenică și costum popular reprezentative pentru zona folclorică de proveniență;
-timp alocat: 7 min.
Dans popular/Teatru popular/obiceiuri de iarnă
- se va avea în vedere autenticitatea obiceiului prezentat, caliatea execuției, a interpretării;
-se va evidenția relația costum, autenticitate creativitate;
-timp alocat: 5-10 min.
Program concurs:
 ÎNSCRIEREA se va face în perioada Iulie – August 2020 (Sărbatorile de primăvară/ vară/ Învierea cu celelalte
sărbători orotodoxe adiacente acesteia) pe baza fişei de înscriere (anexa 1) si in perioada 1 octombrie – 11 decembrie
2020 (Sarbatoarile de iarnă și cele apropiate Crăciunului)
 EXPEDIEREA LUCRARILOR
 Partea I – Iulie – 30 August 2020 (Sărbătorile creștine ale primăverii, ale verii)
 Partea a II-a 1 octombrie – 13 decembrie 2019 (Sarbatorile creștine ale iernii).
Lucrările elevilor (maxim 6/cadru didactic coordonator), împreună cu fişa de înscriere (anexa 1) completată corect,
fisa de inscriere trebuie sa fie obligatoriu in 2 exemplare completate pentru participantii la concurs, acordul de parteneriat
în două exemplare - completat cu datele dumneavoastră, precum şi un plic A4 autoadresat şi timbrat – timbru de 5 lei ( au fost
cazuri când plic timbrat cu timbru de 3 lei a fost returnat) . Pentru revistă puteți dona o sumă modică, cei care vor trimite
lucrare personală sau/și ale unor elevi la secțiunea ”Creații literare” vor primi revista ” Sipetul cu povești și poezii” în format
PDF( revista va conține descrierea unor datini, obiceiuri traddiționale din zona dumeavoastră, cântece, snoave, teatru popular,
date monografice ale locurilor natale, amintiri despre vremurile buncilor, copii ale fotografiilor vechi, tot ce reprezintă pentru
dumneavoastră ”comoara tradițiilor străbune”

Toate materialele vor fi expediate într-un plic/colet pe următoarea adresă:


Director adjunct, prof. Hemen Carmen Maria, Liceul Tehnologic Todireni, jud. Botoșani.
PERSOANE DE CONTACT
Liceul Tehnologic Todireni
Prof. Ed. muzicală, Alexandroaie Lenuța – 0752863516
Prof. Inv.primar, Hemen Carmen Maria – 0745388373/ carmen_hemen@yahoo.com
Prof. Toma Carmen Cristina - 0741782116
Prof. Toma Marcela Ancuța- 0745995231
Prof. Religie, Rotariu Mihaela - 0744960714

DIPLOMELE SE TRIMIT DUPĂ DATA DE 30 ianuarie 2021(pentru partea a II-a a concursului )


. La festival diplomele și premiile se acordă pe loc.
Cadrele didactice îndrumătoare sunt rugate sa-si exprime in scris părerea despre proiect – recomandabil scris de
mână pe o foaie A4. Fiecare cadru didactic scrie ce simte, ce gandeste despre implicarea in acest proiect, inclusiv sugestii pentru
organizatori. Se da un titlu paginii apoi se iscalesc in partea stanga sub titlu: nume, prenume, institutia. In subsolul paginii se
iscaleste indescifrabil. Cine vrea si doreste poate sa-l roage pe director sa semneze si sa stampileze in subsol pagina cadrului
didactic – acest lucru nu este insa obligatoriu, numai cine vrea si poate.
Totul trebuie scris de mână obligatoriu. Se poate folosi orice fel de cerneala/pix – albastra, neagra, verde, roșie; se pot
folosi carioci si creioane colorate pentru desenarea mesajelor elevilor sau profesorilor. Pagina sa fie cât mai plăcută ochiului,
originală, simplă, sinceră.Aceste mesaje ale dumneavoastră vor face parte din jurnalul proiectului.
Pagina profesorului si a elevului se expediază in aceeași folie in plicul cu lucrări.
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURS INTERJUDEȚEAN
EDITIA A VII - A

“LEGENDE ȘI TRADIȚII –
SĂRBĂTORILE CREȘTINE LA ROMÂNI
Liceul Tehnologic Todireni, Jud. Botoșani
NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR :
…………………........................................................................................................
ŞCOALA:.........................................................................
Localitate/JUDET............................................................
CLASA: …………… secţiunea ………………….........
Participare ONLINE- DA/NU/ Participare indirectă DA/NU/ Participare simpozion DA/NU
ADRESA SCOLII, email scoala. ....................................................................................
ADRESA PENTRU TRIMITEREA DIPLOMELOR ( a unitatii de invatamant sau a dvs. personala de
acasa): ......................................................................................................
E-MAIL, TELEFON(obligatoriu):
ÎNDRUMĂTOR ………..………................…………………………............…….......
Nr.
Numele şi prenumele elevului Clasa SECŢIUNEA TITLUL LUCRĂRII
crt.
1.

2.
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURS INTERJUDEȚEAN
EDITIA A VII - A

“LEGENDE ȘI TRADIȚII –
SĂRBĂTORILE CREȘTINE LA ROMÂNI
Liceul Tehnologic Todireni, Jud. Botoșani
NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR :
…………………........................................................................................................
ŞCOALA:.........................................................................
Localitate/JUDET............................................................
CLASA: …………… secţiunea ………………….........
Participare ONLINE- DA/NU/ Participare indirectă DA/NU/ Participare simpozion DA/NU
Titlul lucrării ...................................................................................................................
ADRESA SCOLII, email scoala. ....................................................................................
ADRESA PENTRU TRIMITEREA DIPLOMELOR ( a unitatii de invatamant sau a dvs. personala de
acasa): ......................................................................................................
E-MAIL, TELEFON(obligatoriu):
ÎNDRUMĂTOR ………..………................…………………………............…….......

Catego-
Nr. Denumirea
Denumirea grupului ria de SECŢIUNEA
crt. obiceiului/cântecului/dansului/
vârstă
1.

2.

Cadru didactic indrumator:


Semnatura,