Sunteți pe pagina 1din 3

Studiu de caz- ADHD, intellect de limită și rotacism/pararotacism

I.Date biografice/sociale/familiale semnificative


Eleva Anesia S. , vârstă 8 ani, născută la 15.03.2011, clasa a II-a, elevă la Școala "Vasile Conta" Iași, corp A- str. Gheorghe
Doja, nr. 2. Eleva a frecventat aneterior programul grădiniței cu program prelungit nr. 3 , Iași.
Componența familiei: 4 membri, Anesia având de asemenea o soră mai mică cu doi ani decât ea; relațiile familiale
fiind bazate pe calm, suport și înțelegere, mama fiind în permanența alături de copilă la centru și ajutând-o la
realizarea temelor. Din observarea discuțiilor dintre ea și mama ei reiese înțelegerea de care aceasta dă dovadă,
precum și calmul și bunăvoința în oferirea explicațiilor și comunicarea cu fetița. Tatăl se implică și el pe cât posibil,
având în vedere serviciul solicitant.
Relațiile intrafamiliale și climatul afectiv: raporturi de înțelegere între părinți și între părinți și copi
Evoluția din timpul sarcinii: fără problem majore, exceptând carența de calciu a mamei din timpul sarcinii
Nașterea: fără complicații, la termen
Evoluția și dezvoltarea în primul an de viață: alimentată natural până la vărsta de un an, dezvoltare fără mari
probleme cu excepția faptului că mama a observant lipsa de atenție a fetei și moment scurte în care privea în gol
atunci când aceasta interacționa cu ea.
Antecedente patologice: -personale: ADHD cu deficit de atenție, bolile copilăriei(varicelă)
-în familie: tatăl are un deficit de atenție, la fel și sora ei mai mică
Starea actuală de sănătate: -personală: relativ bună, se îmbolnăvește în perioadele foarte reci, urmează
tratament medicamentos pentru ADHD și o dietă specifică (fără lapte și gluten)
-a membrilor familiei: bună
Aspecte privind dezvoltarea: -fizică/motrică: bună -senzorială: normală
-psiho-intelectuală: intelect de limită
Alte date medicale semnificative: Cauza exactă a ADHD este necunoscută considerându-se că etiologia este cel
mai probabil de natură genetică, transmisă de la tatăl care are ADHD- deficit de atenție; înafară de problemele
medicale inerente creșterii și dezvoltării, copila nu este în evidență cu afecțiuni clinice sau/și cronice.
II.Date generale semnificative
Activități de tip reprezentativ-simbolic: predomină modalitatea auditivă și vizuală de recepție a informației, are
reprezentări concrete despre mediul înconjurător, utilizează fondul de reprezentări de care dispune predominant
auditive
Gândirea/operațiile gândirii: -tipuri de gândire: predominant concretă
-analiza: foarte bună
-sinteza: bună
-abstractizarea: bună
-generalizarea: bună
-comparația: foarte bună
-sistematizarea: bună
-clasificări, grupări, incluziuni în clase: bună
-calități speciale: operativitate bună, gândire concret imitativă
Memoria: -formele memoriei: logică, voluntară
-calitățile speciale: volumul memoriei bun, capacități mnezice bune
Limbajul: -vocabularul: bogat -calitățile pronunției: exprimare ușoară și corectă
-structura gramaticală: ușoare dificultăți de scriere
-diagnostic logopedic: prezintă tulburări scris-citit- rotacism (tulburările de pronunţie a sunetului r) si
pararotacism (înlocuirea sunetului r cu alte sunete )
Atenție: instabilă, abilitate scăzută de concentrare a atenției, dificultate de concentrare la joc
Afectivitate: nu prezintă disfuncții afective majore, manifestă dispoziții afective oscilante (veselă, otimistă/tristă,
supărată), nu dispune de echilibru emoțional
Creativitate: inventivă, cu manifestări de creativitate, imaginație bogată, reproductivă,
atitudini pozitiv- creatoare
Spiritul de observație: diferențiază esențialul de neesențial, nu observă toate detaliile unei situații
Comportament: deseori nu ascultă, parcă nu este atentă când i se vorbește și nu urmează instrucțiunile în mod
precis în cadrul unui joc, uită ordinea instrucțiunilor anterior precizate, nu are încredere în forțele proprii
Comunicare și relaționare cu cei din jur: este foarte comunicativă, discută deschis cu ceilalți, chiar și cu străini; s-
a integrat foarte ușor în grupul nostru de fete care am fost la practică, menține cu ușurință o discuție și este mereu
curioasă; se înțelege foarte bine cu sora ei cu care comunică foarte frumos; spune “te rog” atunci când cere un
lucru, uneori vorbește excesiv și întrerupe convorbirile colorlalți colegi/parteneri de joacă și manifestă o ușoară
nesiguranță în propriile forțe.
III. Date pedagogice semnificative
Capacitatea de învățate/gradul de însușire a cunoștiințelor: însușeste cunoștiințe cu dificultate; rezultate mai puțin
bune în special la matematică unde nu poate fi atât de atentă la explicațiile lungi ale învățătoarei, obține rezultate
bune la celelalte materii școlare, în special cele bazate pe comunicare (română, franceză)
Motivația pentru învățare: predominant extrinsecă
Stilul de învățare: lucrează destul de repede, are dificultăți de memorare, poate fi distrasă cu ușurință, uită șirul
explicațiilor
Discipline preferate: limba franceză (chiar când am cunoscut-o aceasta ne-a cântat un cântec scurt în franceză).,
educație fizică și sport
IV. Date socioprofesionale:
Integrarea socială: -în colectivul clasei: se integrează facil și colaborează eficient
-în grupul de prieteni: activă, sociabilă, comunicativă
Calitatea relațiilor interpersonale: foarte bună
Imaginea/opinia colegilor: colegă bună și energică, ușor neastâmpărată uneroi, prietenoasă
Atitudinea față de muncă: oscilantă, fie implicare, inițiativă, fie neglijență, indiferență
Stilul de muncă: motivat extrinsec, inegal, prezintă fluctuații în note, alternează pregătirea conștiincioasă cu
perioadele de delăsare, axat pe cooperare, îi plac activitățile de grup unde poate fi numită coordonator sau lider al
grupului
Comportamentul general în muncă (perseverență, inițiativă, stăpânire de sine etc.):Spirit hotărât, implicată în
activitățile stimulante axate pe material concret intuitiv și activități de mișcare
Organizarea locului de muncă: dezorganizată, nu finalizează un lucru până la capăt, deseori.
Fatigabilitatea: scăzută
Organizarea timpului liber: ineficientă
Rezultatele evaluarii globale (complexe) initiale:
 Are capacitatea de a recepta mesajul oral și execută sarcinile de lucru, într-un ritm propriu- se grăbește și nu
efectuează sarcinile până la capăt;
 Își manifestă pregnant asertivitatea în cadrul activităților din timpul orelor și din pauze;
 Realizează corect semnele grafice
 Are dezvoltată abilitatea de exprimare scrisă și verbală
 Nu respectă mereu spațiul indicat atunci când scrie semne grafice;
 Nu reușește să introducă corespunzător sunetul R în silabe/cuvinte- pronunție deficitară și pararotacism
 Tulburări de orientare, organizare şi structurare spaţio-temporală (dificultăţi în a plasa diferite evenimente în
timp, dificultăţi în asocierea caracteristicilor specifice unui anotimp, momentele zilei);
 Reușește să realizeze operații de ordin I cu trecere peste ordin doar în concentrul 0-300
 Nu reușește să aplice regula de verificare a calcului prin aplicarea operației inverse
 Nu cunoaște regulile pentru calcul, nu are format limbajul specific în efectuarea de înmulțiri şi împărţiri
 Nu reușește să efectueze împărțiri mai mari de concentrul 0-50.
 Necesită sprijin pentru înţelegerea datelor problemelor şi stabilirea etapelor de rezolvare, secvențierea
acestora.
 Dificultăți majore în cazul înmulțirilor a două numere, fiecare număr format din două cifre., concentrul 0-70
 Nu reușește să numere descrescător din 2 în 2, din 3 în 3 în concetrul ce depășește 0-100;
 În scris nu utilizează în permanență în mod corect semnele de punctuaţie, cratima, ortogramele.
 Greşeli în cadrul acordului dintre subiect şi predicat, substantiv şi adjectiv.
 Nu cunoaşte părţile de vorbire şi de propoziţie în sensul identificării individuale a acestora, fără sprijin.
 Nu cunoaște elemente de fonetică: vocale, consoane- identificarea corectă a acestora
 Nu respectă etapele realizării unei compuneri
 Nu reușește să diferențieze propozițiile simple de propozițiile dezvolatte și să realizeze transfromarea lor- din
propoziție simplă în propoziție dezvoltată și viceversa
 Nu cunoaște noțiunile de ,,mai lung/ mai scurt”, ,,mai înalt”, ,,mai puțin” etc;
 Nu cunoaște mai mult de 3 dintre figurile geometrice;
 Abandonează sarcina de lucru înainte de a o finaliza;
 Lucrează dezordonat, cu fluctuații, neatentă
 Se foieste pe loc, se joaca cu mainile sau picioarele
 Nu se ridica de pe scaun atunci cand ar trebui sa fie asezat
 Are dificultăți în a se juca sau a efectua activități distractive în liniște
 Vorbește excesiv de mult, nu își așteaptă rândul
 Fără reacții de impulsivitate