Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE A CANDIDATURII

Subsemnatul ...........................................................................................................,

având cetățenia ............................................................................................., domiciliat

în .............................................................................................................................................

.., strada ......................................................................... , nr. ........ , bloc........ ,

ap.................. ,

sectorul/județul .................................................................................................... , propus

de ............................................................................................................................................

.. , de profesie ................................................................................................... ocupația

(activitatea desfășurată) .......................................................................................................

membru al ............................................................................................................................

declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile locale din data de 27 septembrie

2020, pentru funcția de ..........................................................................................................

................................................................................................................................................

Declar de asemenea, pe propria răspundere, că întrunesc condițiile prevăzute de

lege pentru a candida.

Semnătura,

...............................................................

S-ar putea să vă placă și