Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare inițială

Disciplina Istorie
Clasa a IX- a

Subiectele: of. 10p.


I.Alegeți răspunsul corect pentru fiecaredin afirmațiile de mai jos: 40p.(8x5)
A. Primele informații despre geți ne-au fost oferite de:
a. Herodot b.Strabon c.Seneca
B. Unitatea statului dac s-a refăcut și consolidat în timpul lui:
a. Deceneu b. Burebista c. Decebal
C. Procesul complex de pătrundere a civilizației romane în provincia Dacia s-a numit:
a. Etnogeneză c. Colonizare d. Romanizare
D. Instituția centrală din Țările Române în care puterea aparține domnitorului s-a numit:
a. Adunarea Țării b. Domnia c.Sfatul Domnesc
II.Citiți cu atenție textul de mai jos și răspundeți la cerințe: 40p. (8x5)
,, Noi, Ștefan voievod , domn al Țării Moldovei, facem cunoscut domniilor voastre că, sultanul a
trimis în țara noastră o mare oștire în număr de 120 000 de oameni. Și noi pentru apărare am luat
sabia și i-am biruit la Podul Înalt. Împăratul turcilor și-a pus în plan să se răzbune și să supună
țara noastră care este poarta tuturor creștinilor. De aceea să ne trimiteți pe căpitanii voștri în
ajutor împotriva dușmanilor.,,
a. Numiți spațiul istoric la care face referire textul.
b. Menționați, pe baza textului, la ce victorie face referire scrisoarea..
c. Precizați, pe baza textului importanța strategică a Moldovei în conflictul antiotoman.
d. Menționați, pe baza textului, un motiv pentru care Ștefan a trimis soli.
e. Numiți un voievod român din sec. al XVI-lea.
III. Scrieți în dreptul fiecărui an secolul din care face parte: 10p. (2x5)
An Secol
275
106
753 î.Hr.
1457
1848