Sunteți pe pagina 1din 3

STATELE MODERNE: REVOLUȚIE ȘI EMANCIPARE NAȚIONALĂ

1.Congresul de la Viena. Sfânta Alianță


- Odată cu înfrângerea Franței napoleoniene, statele învingătoare au trecut la
reorganizarea Europei, în funcție de propriile interese.
- Congresul de la Viena, desfășurat între anii 1814 și 1815, a urmărit restabilirea
ordinii existente înaintea Revoluției franceze, fără să se țină cont de sentimentele
naționale ale popoarelor europene. Acesta a fost dominat de ţările conservatoare
(Austria, Prusia, Rusia), care doreau restauraţia vechilor regimuri politice
absolutist, pe baza legitimismului.

Principalele prevederi menţionate în Actul final (9 iunie 1815)  erau:

 reducerea teritorială a Franţei la graniţele din 1792;


 crearea Regatului Ţărilor de Jos (Belgia şi Olanda);
 formarea Confederaţiei Germane (din 34 de state şi 4 oraşe libere);
 recunoaşterea anexărilor teritoriale ale Rusiei;
 menţinerea fărămiţării politice a Italiei şi a stăpânirea străine asupra a
numeroase popoare.

- Pentru menţinerea statu-quo-ului (a graniţelor şi a ordinii conservatoare), puterile


învingătoare au format, la Paris, Sfânta Alianţă (Wilhelm al II-lea al Prusiei,
Francisc I de Habsburg al Austriei şi Alexandru I al Rusiei). Ele urmăreau
intervenţia şi sprijinul reciproc în înfrângerea acţiunilor revoluţionare sau de
eliberare a popoarelor. În Sfânta Alianţă a fost primită şi Franţa (1818). Sfânta
Alianţă a înfrânt unele revoluţii (ca în 1823, Spania).

2. Revoluție și emancipare națională. Primăvara popoarelor


- Sfânta Alianță nu a putut împiedica declanșarea revoluțiilor liberale și naționale
ce au cuprins Europa după anul 1815 ( grecii și-au câștigat independența față de
Imperiul Otoman; Belgia s-a desprins de Olanda și a format un stat distinct; acțiuni
revoluționare s-au desfășurat și în Franța, Spania, spațiul italian, Polonia, spațiul
românesc; în America Latină, foste colonii ale Spaniei și Portugaliei și-au
proclamat independența, formând state noi, precum Argentina, Bolivia, Brazilia.
STATELE MODERNE: REVOLUȚIE ȘI EMANCIPARE NAȚIONALĂ

- În anul 1848, revoluțiile au cuprins o mare parte a Europei, din Franța până în
Țările Române. Lupta europenilor de la 1848 pentru drepturi politice și naționale a
fost numită Primăvara popoarelor.

3. State moderne pe continentul european


- În a doua jumătate a secolului al XIX-lea s-au format state noi în Europa :
- prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și al Țării
Românești, în anul 1859, s-a realizat unirea Principatelor și s-au pus bazele statului
român modern.
-Italia modernă s-a format prin acțiunile de unificare conduse de regele Sardiniei și
Piemontului, Victor Emanuel al II-lea, de prim-ministrul Camillo Cavour și de
revoluționarul italian Giuseppe Garibaldi (1859-1871).
-spațiul german a fost unificat în urma a trei războaie, desfășurate începând din
anul 1864 de Regatul Prusiei, condus de regele Wilhelm I și de cancelarul Otto von
Bismarck. Acestea au fost purtate cu Danemarca, apoi cu Imperiul Habsburgic și -
între anii 1870 și 1871- cu Franța. În anul 1871 a fost proclamat Imperiul German.
-În același timp, în Europa, la sfârșitul secolului al XIX-lea, existau încă state
multinaționale, precum imperiile austro-ungar, otoman și rus.
cancelar - prim-ministru; emancipare națională - eliberarea de sub dominația
străină; mișcare națională - mișcare politică pentru independență a popoarelor
aflate sub stăpânire străină; multinațional - aici, stat care cuprinde mai multe
națiuni

Temă: Artiști implicați în activitatea politică Celebrul compozitor Giuseppe Verdi


(1813-1901) a participat la lupta pentru unificarea Italiei. Operele sale muzicale au
dat curaj italienilor și numele său, în timpul ocupației austriece, era utilizat ca un
cod secret de recunoaștere a patrioților italieni: VIVA VERDI! (Trăiască Verdi!)
însemna, de fapt, Viva Vittorio Emmanuele Re D’Italia (Trăiască Victor Emanuel,
regele Italiei!)
STATELE MODERNE: REVOLUȚIE ȘI EMANCIPARE NAȚIONALĂ

Caută informații despre un artist sau un scriitor care a participat la evenimentele


din spațiul românesc desfășurate în secolul al XIX-lea. Prezintă una dintre creațiile
acestuia dedicate unității naționale.