Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC DE LECŢIE

CLASA aVII a

SUBIECTUL LECŢIEI – America – populaţia si aşezările omeneşti

COMPETENŢE GENERALE
1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice
2. Utilizarea corectă a numelor proprii şi a termenilor în limbi străine
3. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic
4. Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE
1.2 Construirea unui text coerent utilizând termeni geografici
1.3 Recunoaşterea denumirilor şi termenilor din geografia ţărilor extraeuropene în limbi
străine
1.4 Citirea corectă a denumirilor şi termenilor geografici din limbi străine
1.5 Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe hărţi
ale continentelor extraeuropene
1.6 Citirea hărţii şi utilizarea semnelor onvenţionale
1.7. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare)
OBIECTIVE OPERAŢIONALE. La sfarsitul lectiei toti elevii vor fi capabili :
O1 – sa indentifice pe harta din manual zonele cu densitati mari de populatie
O2 Sa indentifice principalele grupe de populatie care traiesc azi pe teritoriul acestui
continent utilizand textul din manual
O3 - se expuna informatii generale despre numarul locuitorilor, densitatea populatiei,
areale cu densitate mare sau mica utilizand notiunile si harta din manual
O4 – sa enumere principalele religii ale Americii
Sa explice inegalitatile in repartitia populatiei, in functie de relieful si clima
continentului.
O5 – sa completeze corespunzator itemii fisei de evaluare.

STRATEGII DIDACTICE - dirijata, cognitiva, euristica

METODE SI PROCEDEE - expunerea si explicatia, conversatia, comparatia, lucru cu


harta si manualul
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Ob. Dozar Momentele Activ. de predare - invatare Strategii Evaluare


Ope e lectiei didactice
rt. Actv. prof. Actv. elevilor

1’ Organiz. - verif. prezentei Pregatirea Observarea Atentionare


Clasei elevilor caietelor si a Aprecieri
- aranj. docum. scolare
materialului
necesar lectiei

10 Verif. orala a Adreseaza Asculta, Dialogul Analiza
cunostint. din interogatii de analizeaza, raspunsurilor,
lectia anter. cucontrol privitoare gandesc si stimularea elevilor
titlul la continuturile formuleaza si evaluarea
“Vegetatia si predate si invatate raspunsurile rezultatelor invatarii
fauna anterior asteptate, fiind
continentului indrumati de
America ” prin prof.
intreb. Scurte
1’ – 2’ Pregatirea Cere elevilor sa Observa si Conversatia Observarea
aperceptiva observe raspund: ocupa euristica comportamentului
locul 3 in elevilor, stimularea
randul participarii elevilor
continentelor la formularea
Terrei. raspunsului.
2 Anunţarea Scrie titlul lecţiei Ascultă, Expunere Observare, apreciere
lecţiei noi pe tablă,Populatia receptează, frontal orală
(şi a si asezarile notează
obiectivelor omenesti ale
operazionale) continentului
America -
enunţă/scrie
obiectivele
’– ‘
20 25 Dirijarea Profesorul le Asculta si Expunerea Provoaca
O1 predarii - expune primele noteaza participarea tuturor
invatarii notiuni generale Citesc pe harta Lucru cu elevilor si ii
cu privire la nr din atlasul harta determina sa
locuitorilo din geografic ( sau dialogheze, sa se
America manual) si autoevalueze sau sa
Sa analizam formuleaza Observarea evalueze raspunsul
impreuna harta din raspunsul dat de alti colegi
amual si sa correct sub
indentificam indrumarea
regiunile cu profesorului.
densitati mari de
populatie
Sa analizam textul - Citesc textul Descoperirea
O2 din manual si sa din manal
indentificam indentifica Idem
principalele grupe principalele Lucru cu
de populatiei din grupe rasiale. manualul
lumea noua
O3 Profesorul le cere - Citesc
elevilor sa documentele
indentifice din expuse spre
tabele e din analiza
manual - Reflecteaza
urmatoarele date : - Sub
- nr de locuitori ai indrumarea Idem Idem
continentului si profesorului,
modul lor de elevii explica
repartizare si faptele sesizate,
religiile le mentioneaza
si aplica in alte
situatii
cunostintele
invatate.
O4 Care sunt religiile - Analizeaza
si credointele din documentele
aceasta parte a expuse si sub
lumii ? indrumarea
profesorului

Idem Idem
’ ‘
3 -4 Atingerea Explicati Reanalizeaza, Exercitii Stimularea
feed- backului diversitatea sintetizeaza si geografice participarii elevilor,
faptelor geografice explica analiza
din Africa. varietatea raspunsurilor si
geografica in evaluarea prin note.
functie de
suprafata,
diversitatea
reliefului, a
conditiilor de
clima si de
vegetatie, a
modului de
populare a
teritoriului
Africii.
10’ Asigurarea si Completati fisa de Selecteaza Interogatiile Evaluarea finala
O5 intensificarea evaluare cu informatiile de control si
retentiei si informatiile pentru dialogul.
transferului corespunzatoare. completarea si
cunostintelor formularea
corecta a
raspunsurilor.
1’ - 2‘ Precizarea Comunica Asculta si Explicarea
activitatilor pe sugestiile si noteza.
care elevii le continuturile ce
vor desfasura vor fi parcurse
acasa spre studiu.

SCHEMA LECŢIEI

POPULAŢIA ŞI AŞEZĂRILE OMENEŞTI


• Densitatea populaţiei (loc/kmp)
Loc. 890 milioane
Suprafata 42 mil. kmp

1. Densitate mare
NE - S.U.A. (zona marilor lacuri),
• SV – S.U.A. (California),
• SE – Brazilia (Sao Paulo, Rio de Janeiro),
• Centru Mexicului,
• Estuarul raului Rio de la Plata (Buenos Aires).

1. Densitate mică
2. N – Canada, Alaska,
3. Amazonia,
4. S – Argentina. Patagonia

Grupele rasiale
America sau Lumea Noua, este formata dintr-un mozaic etnic, dar din care se pot
distinge:

• albi (urmasii emigrantilor europeni),


• amerindieni (indieni si indios),
• negri (urmasii sclavilor adusi din Africa),
• metisi (albi incrucisati cu amerindieni),
• mulatri (negri incrucisati cu albi),
• zambos (amerindieni incrucisati cu negri).

• Limba
• engleza
• spaniola
• portugheza
• franceza

Aşezările umane
• asezarile rurale : America de Nord – predominant urbana, asezarile rurale fiind
prezente indeosebi in zonele agricole, montane, arctice si zonele ocupate de populatia
amerindiana
America Centrala – are pe mari intinderi un pronuntat caracter
rural (populatii bastinase)
America de Sud – asezarile rurale detin o importanta pondere
• asezarile urbane : fenomenul urban a cunoscut o extindere deosebita, indeosebi
in SUA si Canada, mai recent in Mexic, Brazilia, Argentina.
- o caracteristica a Americii o constituie existenta oraselor mari si a marilor
aglomeratii urbane , inclusiv a megalopolisurilor.

• Cele mai mari orase sunt si centre industriale ca de exemplu:


• megalopolisuri Boston, New York, Philadelphia,
• Washington,
• Baltimore,
• Atlanta.
• Los Angeles,
• San Francisco.
• Belo Horizonte,
• Rio de Janeiro,
• Sao Paulo.
• Santa Fe,
• Buenos Aires,
• Montevideo.

Aplicatia nr. 1

Ca numar de locuitori, America ocupa locul II in lume, cu o populatie de 800 mil.


Loc., concentrand 1/7 din populatia lumii.
Densitatea populatiei este de 20loc/kmp, dar variaza in functie de conditiile fizico-
geografice, astfel intalnim, regiuni foarte populate ca de ex. Zona marilor Lacuri,
Litoralul atlantic in America de Nord, litoralul pacific, Podisul Mexican , estuarul La
Plata in America de Sud, precum si regiuni slab populate cum sunt cele Arhipelagul
Arctice Canadian, jungla amazoniana, , podisurile inalte din Muntii Cordilieri, Patagonia
America sau Lumea Noua, este formata dintr-un mozaic etnic, dar din care se pot distinge
3 mari grupe umane.
In timpul colonizarii europenilor, teritoriul Americii era populat de bastinasi.Acestia erau
reprezentati de :
• Populaţia precolumiana formata din maiaşi, incaşi, olmeci şi azteci.
• Amerindieni=,,pieile-rosii”-originari din India
• Eschimosi(inuiti=oameni), in Groenlanda si Alaska;
Sarcini:
1. Cati locuitori are America , ce loc ocupa in lume si ce valori are densitatea
medie a populatiei?
2. Dati exemplu de 3 regiuni cu densitate mare a populatiei si 3 regiuni cu
densitate mica a populatiei.
3. Ce grupe umane formeaza populatia bastinasa din America?

Aplicatia nr. 2

,, Populatia alba este urmasa colonistilor europeni, stabiliti aici in numar mare ,
odata cu inceputul secolului XVIII. Mai intai spanioli si portughezi ( America de Sud),
englezi si francezi( America de Nord), urmati de olandezi, germane, italieni, rusi,
ucrainieni etc.
In Mexic si Columbia predomina metişii.
,, Populaţia neagră –sunt urmaşi ai sclavilor africani aduşi sa muncească pe plantaţii în
America Centrală şi inslulară si in unele state din SUA şi Brazilia.

Sarcini:
1. Cine este populaţia albă de astăzi de pe continentul American şi în ce
secol a început migraţia acestora?
2. Cine erau aceşti colonişti şi unde s-au stabilit pe continetul American?
3. Unde se întâlneşte populaţia neagră în America şi cum explicaţi prezenţa
lor pe continent?

Aplicatia nr. 3

Aşezarile rurale sunt prezente într-un număr foarte redus , datorită dezvoltării
fenomenului urban fără precedent în lume, America detinând cele mai dezvoltate oraşe
din lume.
Cea mai tipică formă de exploatare agricola o reprezintă ferma. Pe ansamblu aceste
aşezări rurale şi materialele folosite în construcţia caselor imbracă forme diferite în
funcţie de condiţiile fizico-geografice. De ex. In zonele arctice polare eschimoşii traiesc
în igluuri, iar amerindienii in irocheze( casa acestora).

Sarcini:

• Care este cea mai tipică exploatare agricolă de pe continetul American?


• Ce alte tipologii( tipuri) mai îmbracă aşezările rurale?
• Explicaţi de ce aşerile rurale sunt slab reprezentate in America?

Aplicatia nr. 4

Aşezările urbane sunt foarte bine reprezentate, în America se întâlnesc cele mai
dezvoltate oraşe, gradul de urbanizare depaşind 70%. Exista tarii in care populatia urbana
depaseste ¾ din populatia sa ( SUA, Brazilia, Canada, Chile, Cuba etc). O caracteristica a
Americii o constituie existent oraselor mari si a marilor aglomeratii urbane , inclusiv a
megalopolisurilor.
Cele mai mari orase sunt si centre industriale ca de ex. : New York, Chicago, Sao Paolo,
Rio de Janeiro, Cidad de Mexico, Buenos Aires, Caracas. Sunt orase cu functii de
capitala ca de ex.: Washington( pentru SUA), Brasilia( Brazilia), Otawa(Canada), Cidada
de Mexico( Mexic), Buenos Aires( Argentina), Caracas( Venezuela) s.a.m.d.
Pe continentul american exista cele mai mari megalopolisuri de pe Glob:
• BOSWASH- pe tarmul Atlanticului, cel mai intins de pe Glob, cu
140 000 kmp si cu o populatie de 50 mil. Loc.
• Megalopolisul Brazilian, cel mai dinamic de pe glob, cu 40 mil. loc. Avand drept
poli orasele Rio de Janeiro, Sao Paolo, Belo Horizonte.

Sarcini:

1. America este continentul cu cele mai dezvoltate orase. Cat reprezinta populatia
urbana din populatia tarii si care sunt tarile in care populatia urbana depaseste 3/4 din
populatia totala?
2. Exemplificati 5 orase cu functii de capitala si 5 orase cu functii industriale?
3. Care sunt cele 2 megalopolisuri de pe continetul American si prezentati cate doua
caracteristici ale acestora.
4. Identificati cate 2 orase ca facand parte din cele doua mari intinderi urbane.
FIŞĂ DE EVALUARE

Fixarea cunostintelor printr-o temă de lucru:

….descoperind America
1. De ce America de Sud se mai numeste America Latină?
2. Prezentati doua orase componente ale megalopolisului BOSWASH
3. In ce zona se desfasoara megalopolisul CHIPITTS?
4. Ce populatie traieste in Arhipelagul Arctic si cum se numesc locuintele lor?
5. Cum explicate prezenta populatiei de culoare neagra pe teritoriul Americii?
6. Identifica pe harta trei orase de pe fatada Pacificului in SUA?
7. Care este cea mai tipica forma de exploatare agricola?
8. Cati locuitori are America ?
9. Aduceti doua argumente prin care sa explicate densitatea redusa a populatiei.
10. Dati exemplu de doua capitale situate la mare altitudine.
11. Exemplificati ramurile populatiei precolumbiene.
12. Dati cate o caracteristica pentru megalopolisul BOSWASH si megalopolisul
Brazilian.