Sunteți pe pagina 1din 4

NUME:............................................

GRUPA:..............................................
ANUL DE STUDIU.....................................

EXAMEN

Încercuiţi litera corespunzătoare variantei corecte:


1.Schema comunicării după Shannon prespune:

a. emițător-codarea mesajului-canal de comunicare-decodarea mesajului-receptor

b. între emițător și receptor nu trebuie să se obțină un feedbach

c.emițător-codarea mesajului-canal de comunicare-receptor

2.Receptorul în comunicare este persoana care:

a.persoana care transmite mesajul

b.persoana care recepționează mesajul

c.persoana care ajută în codificarea mesajului

3.Decodificarea sau interpretarea mesajelor implică:

a.evaluare și înțelegerea mesajului

b.evaluarea și percepția mesajului

c.evaluarea, percepția și întelegerea mesajului

4.Bariere din calea comunicării eficiente sunt următoarele, cu excepția:

a.bariere nepersonale

b.bariere ce țin de mediu

c.bariere de recepție
5.În comunicarea non-verbală un interes deosebit îl au următoarele aspecte, cu excepția:

a.gesturile

b.atitudinile

c.modul de exprimare în scris

6. Ascultarea activă se definește ca:

a.proces conștient de recepționare a informațiilor pe două canale

b.proces conștient de recepționare a informațiilor pe trei canale

c.proces inconștient de recepționare a informațiilor pe trei canale

7.Cât % din comunicare este reprezentată de comunicarea verbală:

a.90%

b.10%

c.35%

8.Elemente ale limbajului para-verbal nu sunt:

a.tonul vocii

b. pauze

c.atenție

9. Comunicarea asertivă reprezintă:

a.tendința de a se ascunde, de a fugi de confruntarea cu alte persoane.

b.tendința de a fi mereu în față, de a avea un cuvânt de spus.

c.calea de mijloc între agresivitate și supunere, un NU spus hotărât susținut cu argumente.

10. Printre deficiențele comunicării medic-pacient se enumără următoarele, cu excepția:

a.eșec în încurajarea întrebărilor

b.eșec în a obține informații importante

c. crescută capacitate de liniștire a pacientului


11.Stabilirea încrederii pacientului în medic presupune:

a.abordare cu adevărat profesională

b.explicarea procedurilor printr-un limbaj de specialitate

c.explicarea constatărilor si procedurilor ce se vor efectua printr-un limbaj simplu

12.Caracteristicile comunicării cu vârstnicul sunt următoarele, cu excepția:

a.starea mentală a pacientului se schimnbă treptat

b.scade mobilitatea pacientului

c.starea mentală a pacientului nu poate suferi modificări

13.Dintre caracteristicile esențiale în comunicarea cu un copil avem:

a.autonomie redusă

b.scăderea abilității de a reacționa la schimbare

c.bună comunicare cu părinții sau aparținătorii

14.Recomandările comunicării cu un pacient cu deficiențe de auz sunt următoarele , cu


excepția:

a.utilizarea de propoziții complexe

b.pronunția în mod clar

c.comunicarea rară a mesajului

15.Recomandările în comunicarea cu un pacient cu boli mentale sunt:

a.folosiți cuvinte ca și când vă adresați unui copil

b.jucați rolul unui părinte

c.reglați comunicarea în funcție de gravitatea tulburării

16. Elementele majore ale atitudinii empatice ale medicului stomatolog în timpul
interviului pacientului sunt:

a.atenția și grija față de pacient

b.prezentarea unei atitudini non-asertive

c.evitarea prezentării informațiilor adevărate despre procedure, investigații


17.Empatia față de pacient NU presupune, cu excepția:

a.analiza atentă a ceea ce spune pacientul

b. rolul minim al abilităților fizice

c. evitarea unui contact vizual

18.Întrebarea deschisă în comunicare reprezintă:

a.întrebare care nu are un răspuns specific

b.întrebare care se răspunde cu DA sau NU

c.întrebare la care pacientul nu știe să răsăpundă

19.Întrebările deschise în comunicare au următoarele avantaje , cu excepția:

a.dă posibilitatea pacienților să se exprime

b.oferă detalii despre problemele pacientului

c.nu ajută în stabilirea unei bune relații medic-pacient

20.Pacientul este mai liniștit în timpul tratamentului dacă:

a.se utilizează remarci pozitive după examinarea pacientului

b.se utilizează remarci negative dacă pacientul prezintă o afecțiune gravă

c.se evită utilizarea oricărui timp de remarcă

S-ar putea să vă placă și