Sunteți pe pagina 1din 2

Cerinte faţa de conţinutul capitolului 4 Aspecte manageriale ale implementarii

proiectului
al memoriului explicativ la proiectului de diplomă
1. Notiuni generale despre importanţa managementului de proiect (max 1 pag.);
2. Analiza SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats) a proiectului
elaborat;
3. Planificarea etapelor de dezvoltare a proiectului;
4. Descrierea succintă a personalului implicat în realizarea proiectului și rolul fiecăruia
(EX. Project Manager, Arhitect Software/hardware, Programator, Tester Software);
5. Planul calendaristic al proiectului

Perioada
Nr. Executanţi
Denumirea acțiunii Data începutul Data sfârşitul
d/o implicaţi
acţiunii acţiunii

Studiul şi analiza domeniului

Proiectarea

Implementarea

Testarea

Elaborarea documentatiei

6. Diagrama Gantt a proiectului;


7. Concluzii capitolul 4.