Sunteți pe pagina 1din 9

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2020 – 2021

Matematică

Test
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Rezultatul calculului 16  3 4  10 2  8 2 este egal cu:
a) 15
b) 19
c) 9
d) 17

5p 2. Mulţimea A are 10 elemente, mulţimea B are 20 elemente. Dacă AB are 5 elemente atunci
mulţimea AB are:
a) 25 elemente
b) 35 elemente
c) 15 elemente
d) 30 elemente

1
5p 2 x  1 3x  1 4 x  1 1
3. Dacă 100
 101  102  101 atunci x va fi egal cu:
2 2 2 2
1
a)
2
b) 1
1
c) 
2
3
d) 
2

5p 4. Tangenta unghiului format de graficul funcţiei f : R R f(x) = 2 x – 2 cu axa Ox este:


3
a) tgx 
3
b) tgx  1
c) tgx  3
d) tgx  2

5p x 2  4x  4
5. Prin simplificarea raportului , se obţine:
x2  4
x2
a)
x2
b) 4x
c) 4x1
x2
d)
x2

2
5p 6. Mihai, Liana, Ilinca şi Vlad rezolvă următoarea prolemă: “Media aritmetică a 100 de numere este
157,231, iar media aritmetică a primelor 99 este 101,01. Aflaţi ultimul numărul”. Rezultatul primit de
fiecare este trecut în tabelul de mai jos.
Mihai Liana Ilinca Vlad
5723,11 9999,99 25723,09 56,221
Ilinca afirmă că ultimul număr este cel primit de ea. Afirmaţia pe care o face Ilinca este:
a) adevărată
b) falsă

SUBIECTUL al II- lea


Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. De câte ori este mai mare kilometrul decât decimetrul:
a) 1000
b) 10000
c) 100000
d) 1000000

5p 2. Apotema hexagonului regulat ABCDEF este de 3 3 cm. Atunci perimetrul hexagonului este:
a) 36 cm
b) 6 cm
c) 12 cm
d) 18 cm

3
5p 3. Într-un triunghi dreptunghic înălţimea din din vârful unghiului drept determină pe ipotenuză două
segmente de lungimi 4 cm şi 9 cm. Aria triunghiului este:
a) 24 cm2
b) 26 cm2
c) 30 cm2
d) 39 cm2

5p 4. În rombul ABCD, AC = 6 cm, AB = 5 cm; BD este egal cu:


a) 6,5 cm
6
b) cm
5
c) 30
d) 8 cm

5p 5. Un triunghi echilateral are aria egală cu 9 3 cm2. Lungimea cercului circumscris triunghiului
eate:
a) 4 3 cm
b) 2 3 cm
c) 4 cm
d) 12  cm

4
5p 6. Se consideră tetraedrul regulat ABCD cu muchia a. Lungimea proiecţiei muchiei AB pe planul
(BCD) este:
a) a 2
b) a
a 3
c)
3
d) a 3

SUBIECTUL AL III-lea
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Suma a două numere este 280, iar unul dintre ele reprezintă 40% din celălalt număr.
(2p) a) Aflaţi cele două numere.

(3p) b) Aflaţi media geometrică a celor două numere.

5p 2. Se dă funcţia f : R R , f(x) = 2x + m.
(2p) a) Determinaţi m R astfel încât punctul A(1, 6) Gf.

5
(3p) b) Pentru m = 4 , rezolvaţi în R inecuaţia f ( x)  2  6

5p  3 x 2x  6  3
3. Se consideră E ( x)    2  2 : 2 .
 x  1 x  1 x  2x  3  x  1
(2p) a) Pentru ce valori ale lui x, E(x) este definită?

(3p) b) Arătaţi că E(x) este o constantă.

5p 4. În figura alăturată ABCD este un dreptunghi a cărui perimetru este egal cu 48 2 cm şi lungimea
sa este de trei ori mai mare decât lăţimea.
(2p) a) Aflaţi suma dimensiunilor acestui dreptunghi.

6
D C

A B

(3p) b) Arătaţi că diagonala acestui dreptunghi este egală cu 12 5 m.

5p 5. Raza unui sector de cerc este de 6 cm, iar unghiul la centru al sectorului circular are măsura de
120o.
(2p) a) Arătaţi că aria sectorului circular este de 12 cm2.

(3p) b) Să se calculeze lungimea razei R a unui disc a cărui arie este egală cu aria sectorului circular.

7
5p 6. În figura alăturată este reprezentat un trunchi de piramidă regulată ABCA`B`C`, cu latura bazei
mari de 12 cm, latura bazei mici de 6 cm şi înălţimea de 3 cm.
2p) a) Arătaţi că apotema trunchiului de piramidă MM`este egală cu 2 3 cm.

(3p) b) Determinaţi tangenta unghiului format de o muchie laterală cu planul bazei.

8
9

S-ar putea să vă placă și