Sunteți pe pagina 1din 1

Rolul stylistic al verbelor la conjunctiv

Trup de fum

Trup de fum este numele unei poezii semnate de Nichifor Crainic (pseudonimul poetului
român Ion Dobre), unul dintre principalii ideologi români ai extremei drepte în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial.

Poezia Trup de fum este construită sub forma unui elogiu adus ființei iubite, astfel că tema
principală a textului este iubirea. „Trupul de fum” despre care vorbește eul liric încă din titlu
aparține iubitei, acesta fiind văzută prin ochii iubitului ca o ființă diafană, delicată, sugerând
astfel puritatea și curățenia sufletească.

Verbele la modul conjunctiv din text exprimă potenţialitatea unei acţiune realizabile,
posibile, probabile sau atitudinea emiţătorului faţă de acţiunea, starea, trăirea enunţate:
incertitudinea, ezitarea, aproximaţia, deliberaţia, dorinţa, protestul, indignarea etc.

   Se exprimă stări afective (atitudini şi trăiri subiective). ,,Dintr-o pânză străvezie
De păianjen vreau să-ţi fac”
,,Plutitoare să te ţie”

În discursul naratorului, al personajelor (discurs direct, indirect/ indirect liber), ori al eului liric,
conjunctivul poate avea rolul de a institui un nivel al acţiunilor, al trăirilor interioare, al
stărilor ipotetice, alternative ori anticipative(=indicativ viitor);

In textul liric eprezintă, deseori, o marcă textuală a unui plan al imaginarului= trecerea de la
dimensiunea reală la cea ideală.

,,Praf de lună să te ningă,

Mâna mea să nu te-atingă”


,,Să nu mi-te veştejeşti.”