Sunteți pe pagina 1din 8

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

MASTER CONTABILITATE, CONTROL SI EXPERTIZA

Managementul riscului in cadrul proiectului


ANUL 2021

Student: Stefanescu Roxana-Cezara


Grupa: 688
An II

1
Bibliografie

“Managementul cercetarii stiintifice” – Autor: Margareta Stela Florescu


https://aei.geniu.ro/downloads/Curs%2007.pdf
https://johar.ru/ro/psychology/upravlenie-riskami-proekta-osnovnye-etapy-i-metody-analiz-i-
ocenka-proektnyh/

2
Cuprins

Riscul si managementul acestuia................................................................................................................4


Tipuri de risc................................................................................................................................................5
Faze in managementul riscului...................................................................................................................5
Identificarea riscurilor.............................................................................................................................6
Cuantificarea riscurilor............................................................................................................................7
Elaborarea masurilor de atenuare...........................................................................................................8
Aplicarea masurilor de atenuare.............................................................................................................8

3
Riscul si managementul acestuia

Orice proces constient are un anumit grad de incertitudine care nu poate fi eliminat.
Incertitudinea este o notiune larga care inclue atat aspecte negative, cat si pe cele pozitive, de
aceea incertitudinea nu se poate confunda cu riscul. In timp ce riscul este considerat ca avand
aspecte negative, imprejurarile favorabile reprezinta aspecte pozitive ale unui process. Proiectele
trebuie conduse luand in considerare faptul ca intotdeauna exista riscuri si imprejurari favorabile.
Riscurile sunt definite ca fiind evenimente cu aparitii posibile, dar incerte, ale caror
efecte sunt daunatoare, paguboase si au caracter ireversibil. De asemenea, riscurile mai pot fi
definite ca sansa sau probabilitatea de a pierde, sau dispresia preconizata a rezultatelor ce se vor
obtine.
Notiunea de incertitudine este prezenta in toate definitiile riscului deoarece validarea
aparitiei acesteia conduce intotdeauna la existenta a doua rezultate posibile Daca prentru risc
decidentul face unele scnarii si anticipari de aparitie a venimentelor posibile si a probabilitatii de
evolutie a acestora, in cadrul incertitudinii decidentul nu poate identifica in totalitate
evenimentele posibile si nici probabilitatea de producere a lor. Chiar pentru aceeasi forma de risc
perceptia decidentilor poate fi diferita si solutionata diferit. In functie de probabilitatea de
realizare, evenimentele pot fi:
- Evenimente cu risc ridicat – la care gravitatea pe care o implica realizarea lor este foarte
mare
- Evenimente cu risc mediu – la care probabilitatea de reaizare este moderata
- Evenimente cu risc scazut – a caror gravitate este redusa

Riscul in proiect este efecul cumulativ al evenimentelor adverse ce pot periclita realizarea
proiectului in conditiile impuse/dorite, care poat afecta rezultatul proiectului.
Managementul riscului reprezinta arta si stiinta de a identifica, evalua si de a raspunde la
risc pe toata durata ciclului de viata a proiectului si in interesul atingerii obiectivelor proiectului.
Acesta cuprinde totalitatea metodelor sau sau mijloacelor prin care se getioneaza incertitudinea,
ca baza majora a factorilor de risc in scopul indeplinirii obiectivelor planificate. Managementul
riscurilor unui proiect cuprinde cele procese care permit identificarea, analiza si atenuarea/
evitarea riscurilor unui proiect. Aceasta implica maximizarea consecintelor evenimentelor
positive si minimizarea consecintelor evenimentelor defavorabile care pot sa apara pe durata
cicului de viata al unui proiect.
Project managerul trebuie sa abordeze riscul in conditiivariabile de disponibilitate de
informative complete de la a fi afectat de “necunoscute necunoscute”, la a fi afectat de
“necunoscute cunoscute”, la “cunoscute”, de la extrema incertitudinii maxime, le cea a
certitudinii maxime.

4
Tipuri de risc

Legate de desfasurarea/procesul proiectului


 Incadrarea in termene/costuri
 Impactul proiectului asupra organizatiei
 Resurse umane
 Resurse materiale
 Contracte, furnizori

Legate de produsul/rezultatul proiectuli


 Noutatea proiectului
 Fezabilitatea solutiei
 Performanta tehnica
 Gradul de dificultate al solutiei

Faze in managementul riscului

Managementul riscurilor cuprinde totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care se


gestioneaza incertitudinea, ca baza majora a factorilor de risc in scopul indeplinirii obiectivelor
planificate. Managementul riscurilor unui proiect cuprinde acele procese care permit
identificarea, analiza si atenuarea / evitarea riscurilor unui proiect. Acesta implica maximizarea
consecintelor evenimentelor positive si minimizarea consecintelor evenimentelor defavorabile
care pot sa apara pe durata ciclului de viata al unui proiect.
Principalele prcese specifice managementului riscurilor unui proiect sunt:
 Identificare riscurilor
 Cuantificarea riscurilor
 Elaborarea masurilor de atenuare
 Aplicarea masurilor de atenuare
Aceste procese interactioneaza atat intre ele cat si cu cele din alte domenii ale managentului
de proiect. In fiecare process pot participa unul sau mai multi indivizi sau grupuri, in functie de
nevoile proiectului. De asemenea, fiecare process intervine cel putin o data pe parcursul
derularii unei faze a proiectului. Cu toate ca sunt prezentate ca entitati distincte, cu granite bine
definite, in realitate procesele se intrepatrund si interfereaza sub diverse forme.

5
Identificarea riscurilor -reprezinta prima etapa a managementului riscurilor stand la baza
intregului process. In aceasta etapa se determina riscurile care pot sa afecteze proiectul, sunt
studiate caracteristicile specific fiecarei forme de risc.
Aceasta se refera atat la riscurile interne – care tin de competenta echipei de elaborar a
proiectului, cat si la cele externe – provenite din afara proceselor specific proiectului.
Pentru identificarea riscurilor, orice manager de proiect trebuie să îşi pună următoarele
întrebări:
 ce reprezintă riscul pentru proiectul în curs?
 ce reprezintă riscul pentru o anumită activitate a proiectului?
 care sunt riscurile care pot apărea?
 care este probabilitatea lor de manifestare?

Spunem că un proiect este sensibil la risc dacă atunci când în cazul producerii riscului
respectiv pot fi periclitate aspectele esenţiale ale proiectului.
Identificarea riscurilor ne dă o imagine de ansamblu asupra probabilităţii de manifestare a
lor, a activităţilor pe care trebuie să le realizăm, a impactului acestora asupra bugetului, a
programării activităţilor proiectului. Orice risc trebuie analizat şi prevăzut, iar în situaţia în care
impactul pe care l-ar avea manifestarea unui eveniment nedorit este mare, trebuie luate măsuri
suplimentare.

Cuantificarea riscurilor -toate riscurile identificate in procesele si activitatile proiectului


trebuie evaluate printr-un process de analiza, luandu-se in considerare experienta si datele
provenite din roiectele anterioare. Rezultatele analizelor si evaluarilor se inregistreaza si se
comunica personalului care se ocupa de managemetul riscurilor. Exista diverse metode de
analiza calitativa si cantitativa a estimarii riscurilor. In general, acestea se bazeaza pe estimarea
probabilitatii aparitiei riscurilor si pe impactul acestora, se identifica nivelurile acceptabile ale
riscurilor pentru proiect si mijloacele de stabilire a momentelor in care nivelurile agreate de risc
sunt depasite.
Nu există metode universal acceptate pentru evaluarea riscurilor, recurgându-se adesea la
experienţele proprii sau la cunoştinţele unui expert. Pentru evaluarea riscurilor mai pot fi utilizate
metode statistice, cantitative (care exprimă relaţiile între factori prin termeni matematici),
simulări computerizate (utile când toate riscurile trebuie analizate în detaliu, fiind bazate de
regulă pe un sistem expert), sisteme soft, arbori de decizie.

6
O formă de simulare adesea folosită (în ceea ce priveşte termenele activităţilor din
proiect) se bazează pe analiza Monte Carlo, care foloseşte diagrama de reţea a proiectului.

Fig. 1.1 -Analiza Monte Carlo (curba arată care este probabilitatea ca proiectul să se
termine la o anumită dată; ex. şansa ca proiectul să se finalizeze în 75 de zile este de 25 %).
Modul de calcul pentru ierarhizarea factorilor de risc, doar cu titlu de exmeplu:
 Eveniment de risc (E) - ce se poate intampla in detrimentul proiectului
 Probabilitatea de risc (P) – cat de probabil este ca se va petrece?
 Suma la risc (S) – ce se poate pierde

Gravitatea evenimentului de risc (G) = P * S

Elaborarea masurilor de atenuare -presupune cautarea de solurii la problemele aparute in


derularea proiectului de catre membrii echipei. O atentie speciala trebuie acordata solutiilor de
rezolare a posibilelor riscuri ce provin din interactiunile aflate in raport cu activitatea, procesele
specific fiecarui proiect, dintre organizatia care se ocupa de realizarea proiectului, organizatia
aflata la originea proiectului si partile interesate. Solutiile la problem se incadreaza, in general, in
una din urmatoarele trei categorii:
 “evitate” – se elimina de obicei pericolul prin eliminarea cauzei. Echipa de conducere a
proiectului nu poate sa elimine niciodata toate riscurile, dar anumite cause de risc pot fi
adesea eliminate;
 “de care se tine seama” – se poate reduce valoarea monetara asteptata a unui risc
reducand probabilitatea de producer a cauzei sale, reducerea costului unui eveniment (de
ex prin semnarea unei asigurari);
 “acceptate” –altfel spus “acceptarea consecintelor”. Acceptarea poate fi activa sau
pasiva (acceptand o pierdere de profit daca anumite activitati depasesc previziunile).

7
Aplicarea masurilor de atenuare – consta in aplicarea planului de management al riscurilor,
pentru a raspunde evenimentelor care intervin, pentru a putea face fata modificarii riscurilor pe
parcursul derularii proiectului. Daca acesta produce modificari se reia ciclul: identificare,
cuantificare si raspuns. Trebuie precizat ca cea mai complexa si meticuloasa analiza nu poate
conduce la identificarea tuturor riscurilor si probabilitatilor; trebuie recurs la verificari si
reiterari.
Nu există rezolvări standard pentru managementul riscurilor unui proiect. Managerul de
proiect, în funcţie de cunoştinţele, abilităţile (imagine de ansamblu a proiectului, observarea
detaliilor, perseverenţă), experienţa, instrumentele generale de management (gândire strategică,
previziune) pe care le deţine şi toleranţa la risc va gestiona în mod eficient sau nu riscurile care
se pot manifesta pe parcursul derulării unui proiect.
Un management eficient al riscului presupune însă prelucrarea rapidă a tuturor
informaţiilor la un moment dat în legătură cu derularea proiectului, necesare în luarea deciziilor
care trebuie luate pentru ca proiectul să poată fi finalizat.

S-ar putea să vă placă și