Sunteți pe pagina 1din 2

Domnule Judecător de instrucție,

Subsemnata, Bobescu Mihaela, (2010014002628, str. Eugen Coca 17, ap.3,


mun. Chișinău, Republica Moldova), în calitate de apărător al bănuitului Ion Vlas
în dosarul nr. 2019760098, condus de către ofițerul de urmărire penală din cadrul
SUP a IP Buiucani, mun. Chișinău, locotenent major de poliție Costin Ghenadie, în
baza art. 148 C. proc. pen., formulez

CERERE
DE EFECTUARE A UNUI SUPLIMENT DE EXPERTIZĂ

În fapt, prin ordonanţa organului de urmărire penală dată în dosarul cu


numărul nr. 2019760098, condus de către ofițerul de urmărire penală din cadrul
SUP a IP Buiucani, mun. Chișinău, locotenent major de poliție Costin Ghenadie, a
fost dispusă efectuarea unei expertize și anume examinarea corporală a
victimei/cetățeanei Ionescu Ioana de către medicul legist Borodin Igor întrucât s-a
apreciat că pentru constatarea, clarificarea și evaluarea unor fapte sau împrejurări
de întărire a celor spuse de victimă în plângere este necesară părerea unui expert.
Prin raportul de expertiză, anume examinare corporală, s-a constatat că pe
corpul victimei Ionescu Ioana s-a depistat un grad de gravitate ușor a caracterului
vătămărilor corporale. Sunt vizibile pe mâini, picioare, în regiunea abdomenului
mai multe echimoze. În cadrul examinării nu au fost utilizate mijloace tehnico-
șiințifice.
Expertiza nu este completă, întrucât nu a fost dat un răspuns concret care
anume ar fi fost apariția acestor vătămări corporale ușoare, nu știm dacă victima
sigur a fost supusă riscului sau singură și-ar fi cauzat leziunile corporale,
independente de voința cuiva. La fel nu au fost aduse destule probe și argumente
pentru a confirma veridicitatea celor expuse din plângerea victimei, iar această
deficienţă nu poate fi suplinită prin audierea expertului față de faptul că medicul
legist doar a constatat ce fel de vătămări sunt, dar nu și cauza apariției lor.
Pentru aceste motive, solicit să dispuneţi efectuarea unui supliment de
expertiză, urmând ca expertul să răspundă, să explice și să completeze care ar fi o
cauză concretă în urma cărora a survenit pe corpul victimei Ionescu Ioana
vătămările corporale de formă ușoară.
În drept, invoc dispozițiile art. 148 C. proc. pen.

Data 22 iulie 2019 Semnătura Bobescu

Domnului Judecător Dimitroglo Andrei, desemnat cu atribuții de judecător de


instrucție

S-ar putea să vă placă și