Sunteți pe pagina 1din 2

Domnule Procuror,

Subsemnata Bobescu Mihaela (2010014002628, str. Eugen Coca 17, ap.3,


mun. Chișinău, Republica Moldova), în calitate de apărător al bănuitului Ion Vlas
în dosarul nr. 2019760098, condus de către ofițerul de urmărire penală din cadrul
SUP a IP Buiucani, mun. Chișinău, locotenent major de poliție Costin Ghenadie,
formulez, în baza art. 259 C. proc. pen. :

PLÂNGERE PRIVIND DURATA PROCESULUI

obiect al dosarului penal nr. 2019760098 aflat pe rolul Secției combaterea


traficului de ființe umane din cadrul Direcției urmărire penală și
criminalistică a Procuraturii Generale, pentru următoarele considerente:

În fapt, prin ordonanța din data de 01 iulie 2019 din dosarul nr. 2019760098 s-a
dispus începerea urmăririi penale cu privire la fapta constând în aceea că Ionescu
Ioana a depus o plângere invocând că a devenit victimă a traficului de ființe
umane, fiind recrutată, prin înșelăciune și abuzând de poziția vulnerabilă a acesteia
de către Vlas Ion pentru a se prostitua pe teritoriul Turciei, faptă ce întrunește
elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de ființe umane prevăzute și
pedepsite de art. 165 alin.(2) lit.d) Cod Penal al RM. Prin ordonanța din data de 02
iulie 2019 s-a dispus ca urmărirea penală să se efectueze în continuare față de
subsemnatul Ion Vlas, iar la data de 07 iulie 2019 clientului meu i-a fost adusă la
cunoștință calitatea de suspect, fapta pentru care este cercetat, încadrarea juridică a
acesteia și drepturile procesuale, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal. Cu
aceeași ocazie a fost audiat, declarația fiind consemnată și atașată la dosarul de
urmărire penală. Ulterior acestui moment...

Solicit a se observa că în cauză a fost termenul prevăzut de art. art. 259 C.


proc. pen și mai este menționat termenul de până la 1 septembrie 2019.
În aceste condiții, consider că în cauză urmărirea penală este tergiversată,
durata acesteia nefiind justificată de complexitatea cauzei determinată de
complexitatea situației de fapt sau a instituțiilor juridice potențial incidente, de
comportamentul subsemnatului sau al persoanei vătămate sau de alte motive de
natură obiectivă.
În drept, invoc dispozițiile art. 259 C. proc. pen.
Față de aceste considerente, solicit admiterea prezentei plângeri și stabilirea
unui termen rezonabil în care procurorul să rezolve cauza.

Data 22 iulie 2019 Semnătura Bobescu

Domnului Procuror din cadrul Secției de combatere a traficului de ființe umane


din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale

S-ar putea să vă placă și