Sunteți pe pagina 1din 1

Mandatul avocatului

Seria MA                                                                                  
nr.     803                                                               
Biroul asociat de avocaţi: Uniunea Avocaților din Republica Moldova
Cabinetul avocatului: nr.15
Sediul: V. Lupu 96
Telefonul: 373069532203
Adresa electronică: mbobesku17@gmail.com
 
MANDAT
Din: 08.07.2019
Avocatul: Bobescu Mihaela, nr. Licenţei 803 din 08.04.2013, în conformitate cu:
1) Contractul de asistenţă juridică nr.22 din 06.07.2019
2) Decizia coordonatorului Oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică
Garantată de Stat nr. 14, se împuterniceşte să acorde asistenţă juridică în cauza Vlas Ion și
Ionescu Ioana, privind traficul de ființe umane.

Semnătura avocatului
Ştampila

În conformitate cu art. 68 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova,


împuternicirile avocatului sînt: să pregătească materiale în cauza respectivă, să prezinte
documente sau alte mijloace de probă pentru a fi anexate la dosarul penal şi cercetate în şedinţa
de judecată, să înainteze cereri, să facă obiecţii împotriva acţiunilor organului de urmărire penală
şi să ceară includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal respectiv, să participe la şedinţele de
judecată în primă instanţă, în apel, în recurs, precum şi la judecarea cauzei pe cale extraordinară
de atac, să depună plîngeri împotriva acţiunilor şi hotărîrilor organului de urmărire penală,
precum şi să atace sentinţa sau orice altă hotărîre judecătorească în cauza respectivă, să participe
la împăcarea cu partea oponentă dacă persoana pe care el o apără participă la împăcare, să
participe la procesul de mediere la solicitarea persoanei pe care o apără, să facă obiecţii
împotriva acţiunilor ilegale ale celorlalţi participanţi la process, să facă obiecţii împotriva
acţiunilor preşedintelui şedinţei de judecată, să participe la orice acţiune procesuală efectuată cu
participarea persoanei pe care o apără dacă aceasta o cere persoana pe care o apără sau însuşi
apărătorul.

Numele și prenumele clientului Vlas Ion  Semnătura clientului

S-ar putea să vă placă și