Sunteți pe pagina 1din 4

Danemarca

I. PREZENTARE
Peisajul de înregistrare a mărcii daneze se învârte, din motive evidente, în jurul Oficiului danez de
brevete și mărci (DKPTO), care este o autoritate competentă, eficientă și consecventă. Peisajul din
Danemarca, pe de altă parte, este mult mai complex și, așa cum explică acest capitol, drepturile
asupra mărcilor comerciale pot fi aplicate în mai multe moduri în Danemarca. Evident, instanțele
daneze sunt piatra de temelie a peisajului danez, dar nu funcționează singure. De exemplu,
practicienii consideră că Consiliul danez de reclamații pentru nume de domenii este o alternativă
excelentă față de instanțe, atunci când litigiile privind mărcile comerciale implică nume de domenii.
II. CADRUL JURIDIC
1. Legislație
Principala legislație daneză referitoare la mărci este constituită din noua lege privind mărcile, „care
a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019 și care, printre altele, servește la încorporarea Directivei privind
mărcile” în legislația daneză. În plus, Ordinul de înregistrare „stabilește dispoziții suplimentare
referitoare în principal la cererea și înregistrarea mărcilor comerciale în Danemarca. Danemarca a
aderat la Acordul TRIPS. De asemenea, Danemarca a aderat la Convenția OMPI și este parte
contractantă la numeroase tratate administrate de OMPI, inclusiv, spre exemplu, Protocolul de la
Madrid "și Convenția de la Paris.
2. Autoritățile
DKPTO.
DKPTO face parte din Ministerul Danez al Industriei, Afacerilor și Afacerilor Financiare.
„Acționează pentru a ajuta companiile să își protejeze și să exploateze ideile și invențiile și, prin
urmare, își propune să fie centrul danez al proprietății intelectuale.” Una dintre sarcinile principale
ale DKPTO cuprinde activitățile întreprinse în legătură cu mărcile comerciale, inclusiv înregistrarea
mărcilor, în special. Puterile DKPTO sunt stabilite în principal în Legea privind mărcile.
Consiliul danez pentru reclamații pentru nume de domenii
Consiliul danez pentru reclamații pentru nume de domenii (Comisia pentru reclamații) ascultă
cazuri referitoare la dreptul la numele de domeniu .dk. Comisia pentru reclamații susține că este o
alternativă ușoară, mai rapidă și mai ieftină față de instanțele judecătorești în litigiile privind numele
de domeniu ", iar majoritatea practicienilor ar fi de acord cu această afirmație. Comitetul pentru
reclamații poate decide, printre altele, să suspende, să șteargă sau să transfere numele de domeniu dk
care face obiectul unei reclamații. "
Autoritatea Daneză pentru Afaceri
Autoritatea Daneză pentru Afaceri (Autoritatea) înregistrează numele companiilor, inclusiv
companiile cu răspundere limitată și societățile cu răspundere limitată. Toate numele companiei
trebuie să fie înregistrată la Autoritate. "Atunci când numele unei companii este inregistrat,
Autoritatea examinează dacă este înregistrat un nume identic. Cu toate acestea, Autoritatea nu
examinează dacă sunt înregistrate nume similare, darămite dacă au fost înregistrate mărci identice
sau confuz similare." Ca atare, înregistrarea unui nume de companie pe care Autoritatea nu implică
nicio dobândire extinctivă de drepturi. Autoritatea nu aude plângeri referitoare la înregistrarea
denumirilor întreprinderilor. Cu toate acestea, dacă o instanță de judecată a concluzionat că un nume
de companie a fost înregistrat cu încălcarea secțiunii 2 din Legea societăților daneze, „Autoritatea va
elimina numele din registru”.
3. Drept material
Mărci înregistrate
Mărcile înregistrate sunt, printre altele, protejate în conformitate cu mărcile daneze , autorizează
titularul unei mărci comerciale să interzică oricărei persoane care nu are consimțământul de a utiliza
orice semn în cursul comerțului, dacă semnul este identic cu marca comercială și este utilizat pentru
bunuri și servicii identice sau identice sau similare cu marca comercială, iar bunurile sau serviciile
sunt identice sau similare, dacă există un risc de confuzie, inclusiv o probabilitate de asociere cu
marca comercială.
Mărci comerciale recunoscute
Mărcile comerciale recunoscute se bucură, printre altele, de protecție în conformitate cu secțiunea 4
(2) (3) din Legea mărcilor și care stipulează că pentru bunuri și servicii identice sau similare,
proprietarul mărcii poate interzice, de asemenea, utilizarea pentru bunuri sau servicii care nu sunt
similare, dacă marca are o reputație în Danemarca și dacă utilizarea ar profita în mod neloial sau să
fie în detrimentul caracterului distinctiv sau reputației mărcii comerciale.
Mărci colective și mărci de certificare
Mărci colective și mărci de certificare obișnuite să fie protejate prin Legea mărcilor colective. Cu
toate acestea, astfel de mărci sunt acum protejate conform Legii mărcilor.
Mărci comerciale neînregistrate
În Danemarca, drepturile mărcilor comerciale pot fi dobândite și prin utilizarea în cursul
comerțului. Legea privind fostele mărci comerciale, „care a fost în vigoare până la 31 decembrie
2018, a fost necesară foarte puțină utilizare din punct de vedere al intensității, domeniului de aplicare
etc., ceea ce înseamnă că cerința de utilizare a fost interpretată cu îngăduință de către instanțele
daneze. Indiferent, cerința de utilizare a danezului este încă îngăduitoare în comparație cu alte state
membre .
Mărci comerciale cunoscute
Mărci comerciale cunoscute - sunt, printre altele, protejate în conformitate cu secțiunea 3 (2) și 15
(2) (3) din Legea mărcilor. Prima dispoziție se asigură că proprietarii de mărci comerciale cunoscute
pot invoca, de asemenea, Secțiunea 4 din Legea mărcilor, printre alte dispoziții, ceea ce înseamnă,
printre altele, că drepturile exclusive conferite titularului unei mărci comerciale se extind și asupra
mărcilor cunoscute. Această din urmă dispoziție asigură faptul că o marcă identică sau confuz
similară cu o marcă anterioară cunoscută în această țară.
Nume de companii
Nume de companii pot fi înregistrate ca mărci comerciale în Danemarca. Mai mult, dacă utilizarea
unui nume de companie se califică drept utilizare a mărcii comerciale, drepturile mărcilor comerciale
pot fi dobândite și prin utilizare. În afara lumii mărcilor comerciale, numele companiilor sunt
protejate în principal în conformitate cu secțiunea 2 din Legea societăților daneze. Cel mai
important. Secțiunea 2 (2) prevede, în esență, că numele companiilor trebuie să difere de alte nume
de companii înregistrate în sistemul IT al Autorității de Afaceri a Danemarcei și nu trebuie să includă
un nume de familie, nume de companie, nume distinctiv pentru proprietăți imobiliare, marcă
comercială, nume comercial și altele asemenea, care nu este proprietatea (intelectuală) a companiei,
deoarece aceasta poate provoca confuzie din partea publicului.
Nume comerciale și denumiri comerciale
La fel ca în cazul denumirilor societăților comerciale, denumirilor comerciale și denumirilor
comerciale se pot califica pentru protecția mărcii fără înregistrarea mărcii comerciale, dacă se poate
pretinde că drepturile mărcii au fost dobândite prin utilizare, în plus, Secțiunea 22 din Legea privind
practicile de marketing din Danemarca. " care a intrat în vigoare la 1 Iulie 2017. stipulează că nicio
persoană care poartă o tranzacție sau o afacere nu trebuie să utilizeze orice marcă comercială sau altă
marcă comercială distinctivă la care persoana respectivă nu are dreptul legal sau să utilizeze propriile
mărci comerciale distinctive într-un mod care ar putea confunda astfel de mărci cu cele ale altor
comercianți Dispoziția este destinată să ofere o protecție suplimentară Secțiunii 4 din Legea
mărcilor pentru mărci - sau utilizarea mărcilor - care, din orice motiv, nu se califică pentru protecția
mărcilor
Indicații geografice
Actul danez privind mărcile protejează indicațiile geografice în diferite moduri. Secțiunile 10 și 13
se remarcă. În conformitate cu Directiva mărcilor, proprietarul unei mărci nu are dreptul să interzică
unui terț să utilizeze, în cursul comerțului, indicații privind originea geografică . O marcă
comercială este lipsită de caracter distinctiv și, prin urmare, nu va fi supusă înregistrării, dacă aceasta
constă exclusiv din semne sau indicații care poate servi, în comerț, la desemnarea originii
geografice.
Nume de domenii
La fel ca multe dintre drepturile de proprietate intelectuală descrise mai sus, numele de domenii se
pot califica pentru protecția mărcii comerciale. În plus, un nume de domeniu poate fi echivalent cu
un nume de companie sau poate fi protejat în conformitate cu Legea daneză privind practicile de
marketing ca nume comercial sau denumire comercială. Poate fi și o indicație grafică. În plus,
Legea privind numele de domeniu oferă protecție primară pentru numele de domeniu sau, dacă
numele de domenii sunt protejate de alte legislații, o protecție suplimentară. În conformitate cu
secțiunea 25 din Legea privind numele de domeniu, persoanele care înregistrează nume de domeniu
nu trebuie să se înregistreze și să utilizeze nume de domenii pe internet, contrar bunei practici a
numelor de domeniu. In plus, solicitanții înregistrării nu trebuie să înregistreze și să mențină
înregistrările de nume de domenii de internet Molly în scopul vânzării sau închirierii unor astfel de
nume de domenii către alți panici.
III. ÎNREGISTRAREA MĂRCILOR
1. Registrabilitate inerentă
În Danemarca, cererile de marcă sunt depuse la DKPTO. Cererea Online este disponibilă, iar o
cerere poate fi depusă în limba engleză. „În această ultimă cascadă, cererea ar trebui să fie însoțită de
o traducere daneză a listei de bunuri și servicii”. Nu este necesară numirea unui reprezentant în
Danemarca. Dacă DKPTO constată că cererea nu îndeplinește cerințele formale sau că există motive
absolute pentru respingerea cererii, DKPTO îl va informa pe solicitant cu privire la aceasta.
Solicitantul își poate prezenta observațiile sau poate solicita o tensiune în termen de două luni. "Dacă
nu se primesc observații în timp util sau dacă solicitantul nu solicită o prelungire, cererea este
respinsă, fie ea parțial sau în integral. " Dacă nu sunt identificate motive absolute și toate cerințele
formale sunt îndeplinite, DKPTO continuă să publice cererea (nu înregistrarea).
2. Drepturi anterioare
DKPTO examinează mai întâi diferite drepturi anterioare sub forma unui raport de descărcare." Cu
toate acestea, solicitanții pot solicita să nu se genereze niciun raport de căutare, "permițând astfel
aplicări rapide. Ca a treia opțiune, solicitanții pot solicita acum generarea unui raport de căutare
motivat". În cazul în care solicitantul nu solicită omiterea raportului de căutare, DKPTO va scăpa de
mărcile comerciale înregistrate și aplicate anterior. Și dacă solicitantul a solicitat un raport motivat
de descărcare, raportul va include și evaluarea imediată a DKPTO. Este important să subliniem că
rapoartele de căutare periodice, precum și rapoartele de căutare motivate sunt doar destinate a fi
informative și că nu ar trebui utilizate ca bază pentru decizii.
3.Proceduri inter partes
Opoziții.
În mod istoric, oricine se putea opune unei înregistrări , în Danemarca pe baza unor motive absolute
de refuz, în timp ce nu era necesar un interes legal special. "Acest lucru nu mai este cazul. Acum, o
cerere de marcă poate fi opusă numai pe baza unor motive relative de refuz. Opozițiile care pretind
motive relative de refuz pot fi depuse numai de către titularul drepturilor anterioare pe care se
bazează opoziția
Acțiuni de invaliditate
În Danemarca, acțiunile de revocare și invalidare pot fi prezentate DKPTO Punctul de plecare este
că oricine poate solicita revocarea sau invalidarea. "Cu toate acestea, așa cum este cazul în ceea ce
privește opozițiile, nu este posibil să se bazeze o cerere pe drepturi ale terților." În plus, cererea
trebuie motivată, iar solicitantul trebuie să plătească o taxă de 2.500 de coroane.
4. Contestații
Orice decizie pronunțată de DKPTO poate fi atacată la comisia de apel pentru brevete și mărci în
termen de două luni. " În plus, deciziile pronunțate de DKPTO și de Camera de Apel pentru Brevete
și Mărci pot fi prezentate la curți.