Sunteți pe pagina 1din 68

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI


Anca Veronica Tăut

Fișe de
P
clasa

evaluare PREGĂTITOARE
Copertă: Iuliu Duma
Design și dtp: Patricia Pușcaș
Redactor: Corina Șaitiș

© Copyright 2015 Sinapsis. Toate drepturile rezervate

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Comunicare în limba română, Matematică şi explorarea mediului:
Fișe de evaluare clasa pregătitoare / Anca Veronica Tăut. - Cluj-Napoca:
Sinapsis Publishing Projects, 2015
ISBN 978-606-8616-58-2

371.26:372.46:373.3
371.26:372.47:373.3
371.26:502:373.3
ARGUMENT
Cu sprijinul acestui auxiliar didactic, evaluarea la clasa pregătitoare devine o strategie eficientă
şi necesară de înregistrare a progresului realizat de către elevi. Este un instrument util de evaluare
standard, alături de alte instrumente de evaluare alternativă, specifice clasei pregătitoare, întrucât:
• cuprinde aplicaţii variate şi atractive pentru micii şcolari, bazate pe suporturi vizuale, specifice
nivelului de vârstă;
• oferă o imagine corectă a dezvoltării competenţelor prevăzute de programele şcoloare în vigoare;
• evaluarea se face gradual, pe măsură ce elevii îşi însuşesc achiziţii de bază;
• sunt vizate componente punctuale ale competenţelor prevăzute la disciplinele CLR şi MEM;
• evaluarea se face în conformitate cu indicii „realizat‟ sau „în curs de realizare‟, cu accent pe
ameliorarea competenţelor;
• rezultatele evaluării sunt un sprijin pentru cadrul didactic în întocmirea raportului de evaluare
de la sfârşitul clasei pregătitoare;
• părinţii au posibilitatea să urmărească progresul propriului copil.
În administrarea probelor de evaluare, cadrul didactic va ține cont de specificul vârstei și al
particularităților individuale ale elevilor cu care lucrează. Iată câteva recomandări:
DDTransformați momentul evaluării într-unul plăcut pentru elevi, în care aceștia să se simtă
dornici de a arăta ceea ce știu!
DDPregătiți din timp momentul evaluării pentru a vă asigura că elevii se simt siguri și capabili de
a susține evaluarea!
DDInformați din timp părinții că elevii vor parcurge probele de evaluare!
DDExplicați pe înțelesul copiilor că emoțiile de dinaintea unei evaluări sunt firești și că acestea
trebuie să îi motiveze și nu să-i îngrijoreze!
DDÎncurajați permanent elevii și valorizați rezultatele lor!
DDCitiți cu voce tare cerințele fiecărei probe de evaluare, asigurându-vă că toți elevii vă urmăresc
cu atenție!
DDParcurgeți itemii pas cu pas!
DDOferiți elemente-ancoră de sprijin în explicarea cerințelor!
DDNu ezitați să răspundeți oricărei întrebări venite din partea elevilor dacă aceștia au nevoie de
sprijin suplimentar!
DDStabiliți limite optime de timp, însă permiteți elevilor care au nevoie, să lucreze în ritmul
propriu!
DDUtilizați metode alternative de evaluare pentru aceleași conținuturi de învățare cu scopul de
a stimula inteligențele multiple! (desene, lucrări de portofoliu, mici proiecte accesibile etc.)
Cu speranța că acest material vă va fi de folos, mult spor în parcurgerea fișelor de evaluare!
Succes!
Autoarea

3
Sunet, silabă, cuvânt Unitatea tematică „Sunt școlar”
Propoziția. Identificarea semnificației unui mesaj scurt

FIȘA DE EVALUARE 1 (CLR) COMPETENȚE


EVALUATE

❶ Încercuiește rechizitele școlarului ale căror denumiri conțin sunetul „a”.


1.3

❷ Din câte silabe e format fiecare cuvânt? Încercuiește numărul corespunzător. 1.3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

❸ Colorează imaginea potrivită pentru propoziția de mai jos. 1.1

Ana și Radu merg la școală împreună.

4
COMPETENȚE
EVALUATE

❹ Câte cuvinte are propoziția de mai jos? Colorează numărul potrivit. 1.3

Elena colorează frumos.

❺ Ascultă cu atenție mesajul de mai jos. 1.2


Colorează desenul care reprezintă răspunsul la întrebare.

Omidel merge la școală cu ghiozdanul în spate.

CINE merge la școală? UNDE merge?

CE poartă în spate?

❻ Ajută microbuzul să ajungă la școală, trasând pe linia punctată buclele. 4.1

5
Mulțimi de elemente. Orientare spațială și localizări în spațiu Unitatea tematică „Sunt școlar”
Igiena personală, a locuinței, a alimentației

FIȘA DE EVALUARE 1 (MEM) COMPETENȚE


EVALUATE

❶ Formează mulțimi cu elemente de același fel, prin încercuire. 5.1


Colorează cu galben mulțimea cu cele mai puține elemente.

❷ Desenează o săgeată spre stânga, dacă obiectele/ființele sunt orientate spre stânga 2.1
sau o săgeată spre dreapta, dacă sunt orientate spre dreapta.

 

❸ Marchează cu X alimentele pe care le spălăm înainte de a le consuma. 5.1

6
COMPETENȚE
EVALUATE

❹ Desenează: 2.1
→ un măr pe birou; → un coș în stânga biroului;
→ o minge sub birou; → un scaun în dreapta biroului;
→ un geam în spatele biroului; → o mașinuță în fața biroului.

❺ Ce obiecte pot fi folosite pentru a face curățenie în casă? Unește corespunzător. 4.1

❻ Colorează mâinile care se află în aceeași poziție cu mâna din chenarul mic. 3.1

7
Despărțirea cuvintelor în silabe Unitatea tematică „Călătoria unui norișor năzdrăvan”
Poziția sunetului în cuvinte

FIȘĂ DE EVALUARE 2 (CLR) COMPETENȚE


EVALUATE

❶ Desparte fiecare cuvânt în silabe și scrie în casete numărul corespunzător de silabe. 1.3

❷ Marchează cu X caseta de sub cuvântul care începe cu sunetul „e”. 1.3

❸ Colorează caseta de sub cuvântul în care se aude la sfârșit sunetul „s”. 1.3

❹ Reprezintă grafic silabele și sunetele, apoi colorează cerculețul corespunzător sunetului „l”. 1.3

8
COMPETENȚE
EVALUATE

❺ Ascultă cu atenție propoziția. 3.2


Colorează imaginea potrivită pentru mesajul ascultat.

Noruleț s-a oprit deasupra unui copac.

❻ Realizează un desen pentru a reda:


1.3
un cuvânt format dintr-o silabă; un cuvânt care începe cu sunetul „r”.

❼ Trasează elementele grafice după contur. 4.1

9
Numerele naturale de la 0 la 4 Unitatea tematică „Călătoria unui norișor năzdrăvan”
Părțile unei plante

FIȘĂ DE EVALUARE 2 (MEM) COMPETENȚE


EVALUATE

❶ Scrie în casete numărul de elemente din fiecare mulțime. 1.1

❷ Desenează în fiecare mulțime atâtea elemente câte trebuie pentru a obține numărul indicat.
1.4

2 1 3 4

❸ Colorează numărul mai mic din fiecare pereche de numere. 1.2

2 4 2 1 4 1 3 2

❹ Scrie pe norișori numerele care lipsesc. 1.3

2 3

❺ Colorează doar fructele de toamnă.


4.1

10
COMPETENȚE
EVALUATE
❻ Colorează casetele, urmând codul: 3.1

negru → rădăcina verde → frunzele

maro → tulpina galben → floarea

❼ Ordonează crescător și apoi descrescător numerele de pe merele căzute.


2.1
Colorează fructele care sunt în pom.

❽ Scrie cifrele după contur.


5.1

11
Literele a, A, m, M, u, U, n, N Unitatea tematică „Trăistuța cu povești”

FIȘĂ DE EVALUARE 3 (CLR) COMPETENȚE


EVALUATE

❶ Încercuiește litera cu care începe fiecare cuvânt. 1.3

A M U N A M U N A M U N A M U N
❷ Notează de câte ori apare fiecare literă. 3.1

A U N U a n

m a n m m a

A U A M u N

A M U N a m u n

❸ Colorează cu aceeași culoare litera mică și litera mare corespunzătoare. 3.1

12
COMPETENȚE
❹ Unește fiecare imagine cu cuvântul corespunzător. Poți folosi culori diferite. EVALUATE

3.1

MAMA

URS

AVION

NOR

❺ Colorează doar personajele care fac parte din povestea „Scufița Roșie”. 3.2

❻ Trasează după contur literele. 4.1

❼ Exprimă-ți dragostea ta pentru mama scriind un mesaj pentru ea. 4.3


Folosește litere, desene, mici simboluri pentru a-ți exprima sentimentele.

13
Numerele naturale de la 0 la 5 Unitatea tematică „Trăistuța cu povești”
Medii de viață. Animalele

FIȘĂ DE EVALUARE 3 (MEM) COMPETENȚE


EVALUATE

❶ Scrie în casetă numărul de animale pe care cocoșul le-a adus la casa moșului. 1.1

3.1

❷ Desenează în fiecare punguță atâția bănuți câți lipsesc pentru a obține numărul indicat. 1.4

5 2 3 4 1

❸ Colorează: 1.2
a) aripioara cu numărul cel mai mic la fiecare fluturaș;

1 5 3 0 4 1 2 3

b) aripioara cu numărul cel mai mare la fiecare fluturaș.

1 3 0 2 4 3 2 5

14
COMPETENȚE
EVALUATE
❹ Scrie numerele de pe ceainicurile din primul șir în ordine crescătoare și numerele de pe 1.3
ceainicurile din al doilea șir în ordine descrescătoare.

2 5 1 3 4 0

❺ Descompune numerele date în câte două numere.


1.4

❻ Colorează respectând codul dat. 3.1

CAP - GALBEN

TRUNCHI - MARO

MEMBRE - GRI

❼ Desenează câte un animal care trăiește în mediile de viață prezentate în imagini. 4.1

15
Literele i, I, e, E, r, R, c, C, o, O, ă, Ă Unitatea tematică „Împreună cu ceilalți”

FIȘĂ DE EVALUARE 4 (CLR) COMPETENȚE


EVALUATE

❶ Colorează cu aceeași culoare fiecare literă mică și litera mare corespunzătoare. 3.1

❷ Încercuiește cuvântul care se potrivește fiecărei imagini. 3.1

COCOR miner RAC CANĂ


CURCAN marinar CAR NUCĂ

❸ Colorează cu aceeași culoare cerculețele de sub cuvintele „surori”. 3.1

ARC orar cai arc CAI ORAR

❹ Scrie sub fiecare imagine litera cu care începe cuvântul redat și descoperă numele fetiței.
4.1
Scrie numele fetiței obținut din aceste litere.

16
COMPETENȚE
EVALUATE
❺ Scrie cuvântul redat de fiecare imagine, folosind litere mari de tipar. 4.2

❻ Ascultă (sau citește dacă poți) fiecare propoziție și colorează imaginea care i se potrivește.
3.2

Oaia lui Marin e maro. Monica are un ou.

❼ Descoperă pe orizontală sau verticală, în careul literelor, cât mai multe cuvinte formate 3.1
din trei litere. Încercuiește-le și scrie-le pe liniile alăturate.

M Ă R R
A R C A
C A R M
Ă C U C
Cum te simți la sfârșitul evaluării?

17
Numerele naturale de la 0 la 10 Unitatea tematică „Împreună cu ceilalți”
Forțe și mișcare

FIȘĂ DE EVALUARE 4 (MEM) COMPETENȚE


EVALUATE

❶ Scrie numerele de la 0 la 10 în ordine crescătoare, apoi descrescătoare. 1.1

❷ Taie sau adaugă elemente în fiecare mulțime pentru a obține numărul dat. 1.4

3 7 8 10 9

❸ Colorează: 1.3
a) cercurile cu numerele mai mici; 4 5 9 6 8 7

b) steluțele cu numerele mai mari; 9 7 6 9 10 8

c) formele cu numerele egale. 4 7 4


10 8 10

❹ Completează numerele care lipsesc. 1.3

❺ Colorează cu verde copacii cu numerele pare și cu galben pe cei cu numere impare.

10 0 1 4 5 7 2 9 6 3 8

18
COMPETENȚE
EVALUATE
❻ Descompune numerele date cu ajutorul imaginilor. 1.4

8 9 8 9

❼ Ce păsări pot pluti pe apă? Colorează-le. 5.1

❽ Scrie cuvântul DA, sub imaginile în care obiectele sau ființele sunt împinse.
3.1

19
Literele l, L, s, S, v, V, ș, Ș Unitatea tematică „Iarna vin zăpezile!”

FIȘA DE EVALUARE 5 (CLR) COMPETENȚE


EVALUATE

❶ Colorează cu aceeași culoare o literă mare de tipar și litera mică de tipar corespunzătoare. 3.1

❷ Încercuiește cuvântul care se potrivește fiecărei imagini. 3.1

sac COCOR LALEA morsă


sanie COCOȘ LAC vacă

❸ Unește cadourile pe care sunt scrise aceleași cuvinte. 3.1

MAȘINĂ LEU mănușă

MĂNUȘĂ mașină leu

20
COMPETENȚE
EVALUATE
❹ Citește fiecare propoziție și taie cuvântul care nu se potrivește. 3.2

Moșul are un caș cocoș. Vasile e șase școlar.

❺ Notează pe glob litera cu care începe fiecare cuvânt, iar pe steluță numărul de silabe.
1.3
Ce număr s-a format din literele inițiale ale cuvintelor? Colorează-l.

♦Probă pentru copiii atenți


Observă imaginile și scrie cu litere mari de tipar câte un cuvânt potrivit în fiecare
3.3
propoziție.

LAURA VINE LA NOI CU .

VIOREL ARE UN .

21
Numerele naturale de la 0 la 31 Unitatea tematică „Iarna vin zăpezile!”
Prezența apei în natură

FIȘĂ DE EVALUARE 5 (MEM) COMPETENȚE


EVALUATE

❶ Scrie numerele pe care le poți forma din zeci și unități. 1.1

10 5 20 5 20 1 10 8 20 7

15

❷ Ajută-l pe omul de zăpadă să scrie numerele de la 10 la 31 în ordine crescătoare.


1.3

10

31

❸ Scrie numerele care lipsesc. 1.3

14 15 18

27 26 23

❹ La concursul de săniuțe au câștigat doar săniuțele numerotate cu numere pare. 1.1


Colorează-le.
11 14 19 18 17 12

15 13 20 21 16 10

❺ Colorează cu albastru fulgul cu numărul mai mare din fiecare pereche. 1.2

20 25 19 15 24 16 13 18 22 12

22
COMPETENȚE
EVALUATE

❻ Compară numerele folosind semnele: <, >, =. 1.2

❼ Marchează cu X imaginile în care apa este prezentă în natură în diferite forme. 3.1

❽ Cine va topi omul de zăpadă? Alege și colorează imaginea potrivită.


4.2

23
Evaluarea cunoștințelor din unitățile tematice 1-5

FIȘĂ DE EVALUARE INTERDISCIPLINARĂ – PRIETENIA COMPETENȚE


EVALUATE

❶ Ascultă textul. CLR


1.2

La joacă
Anca, Marcu, Lia și Emil sunt buni prieteni. Când a pornit ninsoarea au
ieșit la joacă. Anca se dă cu patinele, Emil cu săniuța, Lia construiește un om de
zăpadă, iar Marcu schiază. Ce frumos e să ai prieteni!

• Colorează casetele care conțin numele celor patru prieteni.

ANA LENA EMIL MARCU

ANCA LIA ENE MARIN

❷ Scrie numele fiecărui copil cu litere mari de tipar. CLR


3.2

A_________ E_________ L________ M________

❸ Unește fiecare imagine cu cuvântul corespunzător. CLR


Colorează animalele care trăiesc la Polul Nord. 3.1

MEM
3.1
CĂMILĂ ȘOIM URS MORSĂ

24
COMPETENȚE
EVALUATE
❹ Care cuvânt e format din trei silabe? Colorează imaginile potrivite. CLR
1.3

❺ Descompune fiecare număr în câte două numere. MEM

4 5 6 1.1

❻ Scrie numerele de pe flori în ordine crescătoare, pe frunze. MEM


• Colorează florile care au fost îngrijite. 1.2
• Încercuiește cu verde funza cu numărul cel mai mare și cu galben frunza cu numărul
cel mai mic.

MEM
1.3

27 19 7 11 9 17
MEM
3.2

25
Literele t, T, p, P, d, D, î, Î Unitatea tematică „Din tainele planetei Pământ”

FIȘĂ DE EVALUARE 6 (CLR) COMPETENȚE


EVALUATE

❶ A cărui cuvânt e reprezentarea grafică de mai jos? Colorează caseta care conține acel cuvânt.
1.3

STEA SOARE COMETĂ LUNĂ

❷ Colorează cu aceeași culoare litera mică de tipar și litera mare de tipar corespunzătoare.
3.1

P T î t D Î p d

❸ Încercuiește cuvântul scris corect sub fiecare imagine. 3.3

LINIAR ALUNĂ INEL STOL


LINIE LUNĂ INIMĂ STEA

❹ Scrie litera inițială cu care începe fiecare cuvânt. 1.3


❺ Colorează casetele cu litere care compun cuvintele redate în imagini. 4.1

S I R E D V

T O R E U N

Ș P L M I C
26
COMPETENȚE
EVALUATE
❻ Scrie cu litere mari de tipar cuvântul corespunzător pentru fiecare imagine. 4.2

❼ Unește fiecare propoziție cu imaginea care indică acel cuvânt care lipsește.
3.3

NOAPTEA APAR ....................................

TUDOR ESTE .........................................

PAVEL E ÎN ............................................

❽ Realizează un desen prin care să îți exprimi grija și dragostea pentru natură.
4.3
Poți să scrii mesaje cu ajutorul literelor sau al unor simboluri.

27
Figuri și corpuri geometrice Unitatea tematică „Din tainele planetei Pământ”
Elemente intuitive privind Pământul și Universul

FIȘĂ DE EVALUARE 6 (MEM) COMPETENȚE


EVALUATE

❶ Ce obiecte pot fi reciclate? Unește-le cu tomberonul potrivit. 3.2

STICLĂ PLASTIC HÂRTIE

3.1
❷ Observă obiectele pe care le are fiecare copil.
DANA PAUL MARIA RADU

2.2
Ce formă are obiectul fiecărui copil? Colorează forma geometrică potrivită!

DANA

PAUL

MARIA

RADU

❸ Desenează pe rețeaua de pătrățele în stânga soarelui un pătrat, iar în dreapta lui un 2.1
dreptunghi.

28
COMPETENȚE
EVALUATE
❹ Încercuiește corpul geometric potrivit pentru forma fiecărui obiect. 2.2

❺ Ascultă sau citește, dacă poți, următoarele propoziții. 3.1


Scrie sub fiecare imagine numărul propoziției corespunzătoare.

1 SOARELE NE DĂ LUMINĂ ȘI CĂLDURĂ.


2 TERRA E PLANETA VIE.
3 SATURN E PLANETA CU INELE.

❻ Corina a desenat o rachetă. Ea a folosit figuri geometrice după codul de mai jos: 2.2

4 2 3 1

Colorează racheta desenată de Corina.

29
Literele â, Â, b, B, ț, Ț, g, G Unitatea tematică „Bine ai venit, primăvară!”

FIȘĂ DE EVALUARE 7 (CLR) COMPETENȚE


EVALUATE

❶ Colorează cu aceeași culoare litera mică de tipar și litera mare de tipar corespunzătoare. 3.1

❷ Colorează cerculețul sunetului corespunzător literei indicate. 1.3

 B Ț G

❸ Încercuiește cuvântul potrivit pentru fiecare imagine.


3.1

BEC BANCĂ TOBĂ LEBĂDĂ


CUB BARCĂ BOTĂ BALENĂ

❹ Colorează cu roșu imaginile corespunzătoare cuvintelor care încep cu sunetul „b” și cu 1.3
albastru imaginile corespunzătoare cuvintelor care încep cu sunetul „g”.

30
COMPETENȚE
EVALUATE
❺ Scrie litera „G” și citește numele copiilor. Rezolvă apoi cerința.
3.2

BO__DAN OL__A __ABI DRA__OȘ

• Cum e fiecare copil: vesel sau trist? Colorează imaginea potrivită.

Bogdan este  . Gabi este  .


Olga este  . Dragoș este  .
❻ Trasează literele după contur. 4.1

LA MULTI ANI, DRAGÂ BUNICÂ!


❼ Scrie o felicitare de 1 MARTIE pentru un prieten/o prietenă. Transmite-i un mesaj.
4.2
Folosește litere, desene potrivite sau simboluri.

31
Adunarea și scăderea numerelor de la 0 la 10 cu 1-5 unități Unitatea tematică „Bine ai venit, primăvară!”
Condiții de viață

FIȘĂ DE EVALUARE 7 (MEM) COMPETENȚE


EVALUATE

❶ Rezolvă adunările cu ajutorul imaginilor. 1.4

❷ Observă modelul și rezolvă scăderile.


1.4

6–1=5

❸ Rezolvă problemele, utilizând corect semnul + sau —. 1.6

Prea mult soarele-a-ncălzit În cuibul cu păsărele


Și 3 flori s-au ofilit. Mai vin 2 rândunele.

32
COMPETENȚE
EVALUATE
❹ Câte păsărele se adăpostesc de ploaie? 1.5
Colorează caseta care conține operația corectă.

2+2+2=6

2+2+2+2=8

❺ Colorează casetele operațiilor corecte. Ele te vor ajuta să descoperi care plante au fost
udate și ținute la lumină.

2+2=4 7-4=3 8-2=6 9-3=2 9-5=4 3+2=6

❻ Care sunt părțile unei plante? Unește părțile plantei cu acele cuvinte care le denumesc.
3.1
Colorează după cod:
RĂDĂCINA – maro TULPINA, FRUNZA – verde FLOAREA - albastru

FLOARE

CAP MEMBRE

TULPINĂ TRUNCHI

RĂDĂCINĂ FRUNZĂ
❼ Dezenează în ghiveci florile tale preferate. Colorează-le cât mai frumos. 3.2

33
Literele h, H, f, F, j, J Unitatea tematică „Să învățăm de la micile vietăți!”

FIȘĂ DE EVALUARE 8 (CLR) COMPETENȚE


EVALUATE

❶ Colorează literele mici de tipar care corespund literei mari de tipar. 3.1

❷ Scrie cuvintele potrivite pentru imagini. 4.2

❸ Unește fiecare simbol cu explicația corectă.


3.3

METROU PARCARE SPITAL

❹ Încercuiește, pentru fiecare copil, numele său scris corect.


3.1

mihai Helga henrieta horia


Mihai helga Henrieta Horia
34
COMPETENȚE
EVALUATE
❺ Ordonează literele pentru a obține cuvinte. Scrie cuvintele în casete și unește-le cu 4.1
imaginile potrivite.

U F R Z N Ă

O J O C C

❻ Citește propozițiile și unește-le cu imaginile corespunzătoare.


3.2

Albina e harnică.

Furnica e mică.

Haiduc e jucăuș.

❼ Realizează un desen prin care să arăți că micile vietăți trebuie ocrotite. 4.3
Scrie și un mesaj potrivit pentru desenul tău.

35
Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 31 Unitatea tematică „Să învățăm de la micile vietăți!”
Plante și animale. Hrana, sursă de energie

FIȘĂ DE EVALUARE 8 (MEM) COMPETENȚE


EVALUATE

❶ Desenează, în fiecare mulțime, încă 5 elemente și scrie operația potrivită. 1.4

 +  =   +  = 
❷ Observă imaginile și rezolvă următoarele probleme.
5.2
De cu zori până spre seară 20 furnici grăbite
14 albine zboară, Duc boabe pentru clătite.
6 încă robotesc, 5 însă au obosit,
Restul stau și se-odihnesc. Pe cărare s-au oprit.
Câte albine-au adormit Câte furnici, aflați voi,
După o zi grea de muncit? Se grăbesc spre mușuroi?

 -  =   -  = 
❸ În calendarul său, Omidel notează ce mănâncă. De exemplu, azi, 24 mai, a mâncat o frunză.
4.2
Observă tabelul și rezolvă cerințele.

ALALTĂIERI IERI AZI MÂINE POIMÂINE

24
36
COMPETENȚE
EVALUATE

a) Ieri a fost data de: 24 25 23

b) Omidel a mâncat alaltăieri:

c) Când va mai mânca o frunză, va fi data de: 24 25 26

❹ Fiecare albinuță a cules câte 4 găletuțe cu nectar din flori. Câte găletuțe au fost umplute? 1.5
Scrie operația.

 +  +  = 
❺ Licuriciul a aprins doar felinarele pe care operațiile sunt rezolvate corect. 1.4
Colorează aceste felinare.

12 + 2 = 14 17 - 2 = 16 7 + 4 = 11 7 + 4 = 12 12 + 2 = 11 17 - 2 = 15

❻ Observă cu atenție imaginea.


5.1
Notează cu A propozițiile care sunt adevărate și cu F propozițiile care sunt false.

ADEVĂRAT
SAU FALS?

Libelula este o insectă.  Furnica este o insectă, deci zboară. 

Pinguinul este o pasăre și nu zboară.  Pinguinul înoată, deci este pește. 


37
Literele z, Z, x, X, k, K, q, Q, w, W, y, Y Unitatea tematică „Împărăția verii”

FIȘĂ DE EVALUARE 9 (CLR) COMPETENȚE


EVALUATE

❶ Colorează cu aceeași culoare litera mică de tipar și litera mare de tipar corespunzătoare. 3.1

❷ Unde se aude sunetul „z” în cuvintele de mai jos?


Colorează caseta potrivită (la început, în interior, la sfârșit). 1.3

❸ Trasează literele după contur.


4.1

38
COMPETENȚE
EVALUATE
❹ Observă pasiunile copiilor. Completează propozițiie de mai jos cu numele lor. 1.3

FELIX XENIA KEVIN

ESTE KARATIST.
CÂNTĂ LA XILOFON.
ARE UN KOALA.

❺ Unește fiecare personaj cu numele său. 3.1

TWEETY ELSA WINNIE


❻ Din lista dată, scrie mesajul potrivit pentru fiecare imagine. 4.2

39
Măsurări și estimări Unitatea tematică „Împărăția verii”

FIȘĂ DE EVALUARE 9 (MEM) COMPETENȚE


EVALUATE

❶ Scrie cu litere mari de tipar denumirea lunii pentru fiecare imagine și a anotimpului. 3.1

❷ Care zi urmează în șir? Unește corespunzător. 6.2

LUNI MARȚI JOI

DUMINICĂ

MARȚI MIERCURI
MIERCURI

VINERI SÂMBĂTĂ

❸ Scrie în casete numele copiilor în ordinea crescătoare a înălțimii.


6.1


DAN ANA EMA TOM ION

40
COMPETENȚE
EVALUATE
❹ Marchează cu X imaginile în care acțiunile se desfășoară în mai puțin de o oră. 6.2

❺ Încercuiește doar imaginile care redau obiecte cu o lungime mai mică decât lungimea
6.1
unei palme.


❻ Citește ce spune fiecare copil. Care dintre ei are dreptate? Încercuiește-i chipul. 6.2

O boabă de fasole încolțeșe într-un AN.

Un chibrit arde într-un MINUT.

Programul de școală durează o ORĂ.

❼ Pentru o aventură cu mașinuța, Victor trebuie să plătească biletul de 9 lei.


6.3
Încercuiește bancnotele pe care la va folosi pentru a cumpăra biletul.

9 LEI
❽ Dănuț are în pușculița sa bancnotele de mai jos.

Ce obiecte își poate cumpăra? Colorează-le.


6.3

210 LEI 11 LEI 1 LEU 13 LEI


41
Literele mici și mari de tipar Unitatea tematică „Vine vacanța mare!”

FIȘĂ DE EVALUARE 10 (CLR) COMPETENȚE


EVALUATE

❶ Pa vaporașul vacanței s-au rătăcit câteva litere. Acestea sunt literele cu care încep 1.3
denumirile pasagerilor de pe vapor. Colorează-le.

❷ Vlăduț a scris o listă cu câteva obiecte pe care trebuie să le cumpere pentru a pleca în 3.1
vacanță la mare.
Citește această listă și colorează obiectele pe care le va lua cu el băiatul.

ALE
SA N D
OU
TRIC
Ă
BA S C
I
ELAR
O C H OA R E
DE S
OP
P RO S

❸ Ce animale va vedea la circ Dana? Scrie denumirile acestora în casete. 3.4

42
COMPETENȚE
EVALUATE
❹ Radu va putea să escaladeze peretele dacă va urma sfaturile bune ale prietenilor săi. 3.2
Marchează-le cu X.

FII CURAJOS!

OPREȘTE-TE!

VEI REUȘI!

DĂ-TE JOS!

FII ATENT!

❺ Notează în casete prima literă a cuvintelor redate în imagini și vei descoperi care e
ultima lună de vară. 4.1

❻ Realizează un desen prin care să exprimi ce ți-ar plăcea să faci în vacanță. 4.3
Folosește simboluri și scrie mesaje simple potrivite desenului realizat de tine.

4.2

43
Numerele naturale de la 0 la 31. Operații cu numere naturale Unitatea tematică „Vine vacanța mare!”

FIȘĂ DE EVALUARE 10 (MEM) COMPETENȚE


EVALUATE

❶ Copiii din clasa pregătitoare vor pleca în excursie. Numără-i cu atenție și notează 1.1
rezultatele obținute în tabel.

Numărul de fete cu Numărul total de


Numărul de băieți Numărul de fete
codițe copii

❷ Fiecare căsuță de pe Strada Vacanței are un număr par. Notează în casete numerele 1.3
corespunzătoare.

2 4 8 14 20
❸ Andrei are un telefon de jucărie. Codul acestui telefon e format din toate numerele 1.3
de pe cartonașele de mai jos, mai mici decât 25, scrise în ordine crescătoare.
Care e codul telefonului? Scrie-l pe ecran.

0 2 26

19 5 31

7 27 20

44
COMPETENȚE
EVALUATE
❹ Imaginează-ți că în vacanță vei călători în diferite zone. 1.1
Ce animal trăiește în locul în care vei ajunge? Alege-l și colorează-l.

1.3

❺ Rezolvă corect adunările și scăderile de mai jos.


1.4

2 + 4 = ____ 8 - 2 = ____

11 + 4 = ____ 10 - 4 = ____

3 + 7 = ____ 13 - 2 = ____

8 + 5 = ____ 11 - 2 = ____

9 + 3 = ____ 15 - 4 = ____

12 + 5 = ____ 18 - 1 = ____

45
Evaluarea cunoștințelor din unitățile tematice 6 - 10

FIȘĂ DE EVALUARE INTERDISCIPLINARĂ COMPETENȚE


EVALUATE
SURPRIZELE VACANȚEI CLR

❶ Vacanța a scris o scrisoare tuturor copiilor. Câteva picături de ploaie au șters niște cuvinte. 4.2
Scrie tu aceste cuvinte cu ajutorul imaginilor.

Dragi copii,

Am venit la voi cu mult .

De abia am așteptat!

Ați fost harnici și meritați multe bucurii. Vă voi duce cu

mine la sau la .

Odihniți-vă și jucați-vă, dar nu uitați

să citiți o .

La toamnă ne vom revedea la .

Vă iubesc!
VACANȚA

❷ În geamantanul Anei mai încap câteva lucruri a căror denumire e formată din două silabe.
CLR
Încercuiește aceste cuvinte.
1.3

ȘĂ
CĂMA
U
TRICO
TENIȘI FUSTĂ
RIE
PĂLĂ
IE
ROCH
Ă
ȘAPC

46
COMPETENȚE
EVALUATE

❸ Mirela va merge cu familia în vacanță la ZOO. Ce animale va vedea fetița acolo? CLR
Unește silabele pentru a descoperi denumirile lor. 1.3

TI   PE

PĂ   BRĂ

ZE   GRU

ȘAR   UN

❹ În parcul de distracții, clovnul Miki împarte câte trei baloane fiecărui copil. MEM
Observă imaginea și notează răspunsul corect în fiecare casetă.
1.5

a. Câți copii primesc baloane?


b. Câți copiii nu primesc baloane?
c. Câte baloane îi rămân clovnului?

❺ Citește propozițiile cu atenție. Observă imaginile și notează în casetă numele fiecărui copil. MEM

DDEDI ARE O MINGE. 6.1

DDDAN NU ARE UN BALON.

47
SOLUȚII DE REZOLVARE
FIȘA DE EVALUARE 1 (CLR)
1. Cuvintele care conțin sunetul „a”: caiet, ghiozdan, penar;
2. Numărul de silabe din fiecare cuvânt: arici – 2 silabe, pensulă – 3 silabe, carte – 2 silabe,
veveriță – 4 silabe;
3. Imaginea corect asociată propoziției „Ana și Radu merg la școală împreună” este cea în care
doi elevi, cu ghiozdanele în spate, merg împreună (imaginea 4).
4. Numărul de cuvinte din propoziția „Elena colorează frumos.”, care trebuie colorat, este trei.
5. Pentru întrebarea „Cine merge la școală?” imaginea corect colorată este cea care îl reprezintă
pe Omidel (imaginea 1).
Pentru întrebarea „Unde merge?” imaginea corect colorată este care reprezintă școala
(imaginea 2).
Pentru întrebarea „Ce poartă în spate?” imaginea corect colorată cea care reprezintă
ghiozdanul (imaginea 2).
6. Se trasează corect elementul grafic „buclele”, de la stânga spre dreapta, respectând linia
punctată.
FIȘA DE EVALUARE 1 (MEM)
1. Se formează prin încercuire mulțimea pieptenilor cu 6 elemente, mulțimea periuțelor de
dinți cu 3 elemente, mulțimea recipientelor cu săpun lichid cu 5 elemente. Mulțimea cu cele
mai puține elemente este cea a periuțelor de dinți, imaginile se colorează cu galben.
2. Autobuzul fără călători – orientat spre stânga, chipul bărbatului – orientat spre dreapta,
chipul femeii – orientat spre stânga, autobuzul cu călători – orientat spre dreapta.
3. Alimente care se spală înainte de a le consuma sunt: cireșele, nuca, strugurii, mărul,
morcovul, ardeiul, castravetele.
4. Obiectele desenate respectă indicatorii de orientare: pe, sub, în spatele, în stânga, în
dreapta, în fața.
5. Obiectele de igienă a locuinței sunt: mătura, fărașul, aspiratorul, mopul.
6. Imaginile identice cu cea dată sunt imaginile 1, 3, 5, 7 (palma stângă, cu degetul mare
orientat spre stânga).
FIȘA DE EVALUARE 2 (CLR)
1. Numărul corespunzător de silabe pentru fiecare cuvânt: frunză – 2 silabe, nor – 1 silabă,
umbrelă - 3 silabe, veveriță - 4 silabe.
2. Cuvintele în care sunetul „e” se aude la început sunt: elefant, elicopter.
3. Cuvintele în care sunetul „s” se aude la sfârșit sunt: urs, nas.
4. Reprezentarea grafică a cuvintelor este:

5. Imaginea asociată corect mesajului „Noruleț s-a oprit deasupra unui copac.” și colorată
corespunzător este cea de-a doua.
6. Soluții posibile pentru cuvintele formate dintr-o silabă: măr, nor, cal, coș, urs sau orice alt
cuvânt care respectă cerința.
Soluții posibile pentru cuvintele care încep cu sunetul „r”: ramură, rochie, ramă sau orice alt
cuvânt care respectă cerința.
7. Se trasează corect elementele grafice „linia oblică spre dreapta” și „linia oblică spre stânga”
pe linia punctată, respectând direcția de scriere.
48
FIȘA DE EVALUARE 2 (MEM)
1. Numărul de elemente din fiecare mulțime: 4 mere, 2 rândunici, 1 copac, 3 coșuri.
2. În mulțimea cu 2 elemente se va desena încă un element (cerc gol).
În mulțimea cu 1 element se va desena 1 element (orice imagine sau simbol).
În mulțimea cu 3 elemente se vor desena două elemente (două cercuri colorate).
În mulțimea cu 4 elemente se vor desena două elemente (2 triunghiuri goale).
3. În prima pereche, numărul mai mic este 2, în a doua pereche numărul mai mic este 1, în a
treia pereche numărul mai mic este 1, în a patra pereche numărul mai mic este 2.
4. În primul șir numerele care lipsesc sunt 1 și 3. În al doilea șir numerele care lipsesc sunt 2 și 4.
5. Fructele de toamnă sunt: mărul, nuca, para, strugurii.
6. Soluția corectă:

Se va colora
cu galben.

Se va colora
cu maro.
Se va colora
cu verde.

Se va colora
cu negru.

7. Numerele ordonate crescător sunt: 1, 2, 3, 4.


Numerele ordonate descrescător sunt: 4, 3, 2, 1.
Fructele din pom care se vor colora conțin numerele: 5, 6, 7, 8, 9, 10.
8. Se scriu după contur cifrele 1, 2, 3, 4.
FIȘA DE EVALUARE 3 (CLR)
1. Literele inițiale din fiecare cuvânt sunt: URS – U, ALBINĂ – A, MAȘINĂ – M, NUCĂ – N.
2. Fiecare literă se repetă în careul de litere, după cum urmează:

3. Se colorează cu aceeași culoare literele asociate: A – a, M –m, N – n, U – u.


4. Asocierea corectă a imaginilor este:

5. Personajele care fac parte din povestea „Scufița Roșie” sunt: vânătorul (a doua imagine),
lupul și Scufița Roșie (a patra imagine).
6. Se trasează după contur cuvintele: MAMA, UNA, MAMA.
7. Litere posibil de folosit: M, A (cuvântul MAMA) sau orice litere pe care elevul le cunoaște și
care au relevanță pentru cerință (de exemplu inițiala numelui mamei sau numele întreg al
mamei);
Desene sau simboluri care pot fi folosite: desen cu mama, chipul mamei, flori, inimioare etc.

49
FIȘA DE EVALUARE 3 (MEM)
1. Soluțiile corecte sunt:

2. În fiecare sac se desenează atâtea monede câte indică numărul: 5, 2, 3, 4, 1.


3. a) Numerele mai mici din fiecare pereche de numere sunt: 1, 0, 1, respectiv 2.
b) Numerele mai mari din fiecare pereche sunt: 3, 2, 4, respectiv 5.
4. Numerele în ordine crescătoare sunt: 1, 2, 5. Numerele în ordine descrescătoare sunt: 4, 3, 0.
5. Numărul 4 se descompune în numerele: 0 și 4, 1 și 3, 2 și 2, 3 și 1 (sau 4 și 0).
Numărul 3 se descompune în numerele: 0 și 3, 1 și 2, 2 și 1, 3 și 0.
Numărul 5 se descompune în numerele: 0 și 5, 1 și 4, 2 și 3, 3 și 2 (sau: 4 și 1, 5 și 0).
6. Se identifică prin colorare părțile corpului: capul se colorează cu galben, trunchiul cu maro,
cele patru membre cu gri.
7. Animale care pot fi desenate în mediul de viață lacul: broasca, rața, lebăda, barza, racul,
specii de pești.
Animale care pot fi desenate în mediul de viață pădurea de brazi: ursul, vulturul, căprioara,
cerbul.
FIȘA DE EVALUARE 4 (CLR)
1. Literele asociate, colorate cu aceeași culoare sunt: E - e, R – r, O – o, C – c, Ă – ă, I – i.
2. Cuvintele corespunzătoare imaginilor sunt: CURCAN, marinar, RAC, nucă.
3. Cuvintele corect asociate prin colorare sunt: ARC – arc, CAI – cai, ORAR – orar.
4. Soluția corectă este:

5. Cuvintele corespunzătoare imaginilor sunt: NOR, CANĂ, REN, ARC.


6. Propoziția „Oaia lui Marin e maro.” se asociază prin colorare cu prima imagine.
Propoziția „Monica are un ou.” se asociază prin colorare cu prima imagine.
7. Cuvintele care pot fi descoperite în careul literelor sunt: MĂR, ARC, CAR, CUC, MAC, RAC,
RAM.
Se va colora desenul potrivit stării emoționale pe care o trăiește elevul la sfârșitul evaluării.
FIȘA DE EVALUARE 4 (MEM)
1. Numerele scrise în ordine crescătoare sunt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10.
Numerele scrise în ordine descrescătoare sunt: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2. Soluții corecte:
În mulțimea floricelelor se taie 2 floricele.
În mulțimea steluțelor se taie 2 steluțe.
În mulțimea triunghiurilor se adaugă 2 triunghiuri.
În mulțimea baloanelor se adaugă 5 baloane.
În mulțimea inimioarelor se adaugă 3 inimioare.
3. a) În perechile de numere scrise pe cercuri, numerele mai mici sunt: 4, 6, respectiv 7.
b) În perechile de numere scrise pe steluțe, numerele mai mari sunt: 9, 9, respectiv 10.
c) Perechile de numere egale sunt: 10 = 10 (pe triunghiuri), 4 = 4 (pe inimioare).

50
4. Numerele care lipsesc sunt: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9.
5. Numerele pare sunt, în ordinea în care apar în șir: 10, 0, 4, 2, 6, 8. Numerele impare, în
ordinea în care apar în șir, sunt: 1, 5, 7, 9, 3.
6. Soluțiile corecte sunt: prima imagine – 8 se descompune în 5 și 3; a doua imagine – 9 se
descompune în 5 și 4; a treia imagine – 8 se descompune în 4 și 4; a patra imagine – 9 se
descompune în 6 și 3.
7. Păsările care pot pluti pe apă sunt: rața, pelicanul, lebăda.
8. Obiectele sau ființele sunt împinse în imaginile 1, 3, 5 (se va nota cuvântul DA).
FIȘA DE EVALUARE 5 (CLR)
1. Literele asociate prin colorare sunt: L – l, S – s, Ș - ș, V – v, R – r.
2. Cuvintele corespunzătoare imaginilor sunt: sanie, COCOȘ, LALEA, vacă.
3. Cuvintele asociate sunt: MAȘINĂ – mașină, LEU – leu, MĂNUȘĂ – mănușă.
4. Cuvântul care nu se potrivește în prima propoziție este „caș”, iar în a doua propoziție este
„șase”.
5. Literele inițiale care se scriu pe globuri sunt: Ș, A, S, E.
Numărul de silabe din fiecare cuvânt, care se va nota pe fiecare stea este 2, 2, 1, respectiv 3.
Cuvântul format din literele inițiale notate pe globuri este „șase”, se colorează, așadar, cifra 6
♦ Soluțiile pentru proba dedicată copiilor isteți sunt: LAURA VINE LA NOI CU MAȘINA.
VIOREL ARE UN MELC.
FIȘA DE EVALUARE 5 (MEM)
1. Numerele formate din zeci și unități sunt: 25, 21, 18, 27.
2. Numerele scrise în ordine crescătoare sunt: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
3. Numerele care lipsesc în șirul căprioarelor sunt: 16, 17, 19, 20.
Numerele care lipsesc în șirul oamenilor de zăpadă sunt: 25, 24, 22, 21, 20.
4. Săniuțele care se colorează conțin numerele: 14, 18, 12, 20, 16, 10.
5. Numerele mai mari din fiecare pereche sunt: 25, 19, 24, 18, respectiv 22.
6. Soluțiile corecte sunt: 19 = 19, 25 > 24, 21 > 12, 2 < 20, 28 > 27, 15 = 15, 13 < 31, 1 < 17.
7. Imaginile corect marcate sunt:

8. Imaginea corectă este cea care reprezintă soarele.


FIȘĂ DE EVALUARE INTERDISCIPLINARĂ „PRIETENIA”
1. Numele celor patru prieteni sunt: EMIL, MARCU, ANCA, LIA.
1. Numele asociate fiecărei imagini sunt: ANCA, EMIL, LIA, MARCU.
2. Soluția corectă este cea de mai jos. Animalele care trăiesc la Polul Nord sunt ursul polar și
morsa.

51
3. Cuvintele formate din trei silabe sunt: sanie, clopoței, patine.
4. Descompunerile sunt:
• pentru 4: 0 și 4, 1 și 3, 2 și 2, 3 și 1, (sau 4 și 0);
• pentru 5: 0 și 5, 1 și 4, 2 și 3, 3 și 2 (sau 4 și 1, 5 și 0)
• pentru 6: 0 și 6, 1 și 5, 2 și 4, 3 și 3 (sau 4 și 2, 5 și 1, 6 și 0)
5. Numerele scrise crescător pe frunze sunt: 7, 9, 11, 17, 19, 27.
Florile care au fost îngrijite sunt cele care conțin numerele 27, 7, 11.
Numărul cel mai mare este 27. Numărul cel mai mic este 7.
FIȘA DE EVALUARE 6 (CLR)
1. Cuvântul corespunzător reprezentării grafice este: COMETĂ.
2. Literele asociate prin culoare sunt: P - p, T – t, Î – î, D – d.
3. Cuvintele asociate imaginilor, prin încercuire, sunt: LINIAR, LUNĂ, INEL, STEA.
4. Literele inițiale sunt: T, Î, P, D.
5. Cuvintele corespunzătoare imaginilor sunt: IED, TREN, PLIC.
6. Cuvintele corespunzătoare imaginilor sunt: LADĂ, DINTE, MOP, PIRAT.
7. Soluția corectă este:

8. Sugestii de litere, cuvinte: POM, COPAC, PĂDURE. Sugestii de simboluri: orice simbol cu semnificație,
asociat pentru mesajele „Nu rupeți florile!”, „Nu aruncați gunoaie!”, „Nu călcați iarba!”.
FIȘA DE EVALUARE 6 (MEM)
1. Soluția corectă:

2. DANA – cerc, PAUL – pătrat, MARIA – dreptunghi, Radu – triunghi.


3. Figurile geometrice desenate corect în raport cu soarele sunt: .
4. Corpurile geometrice corespunzătoare sunt: doza de suc – cilindru, cutia – cuboidul, globul
pământesc – sfera, zarul – cubul.
5. Soluția corectă este:

6. Racheta colorată este:

52
FIȘA DE EVALUARE 7 (CLR)
1. Literele asociate prin colorare sunt: Â – â, B – b, Ț - ț, G – g.
2. Soluțiile corecte sunt:

3. Cuvintele corespunzătoare imaginilor sunt: BEC, BARCĂ, TOBĂ, BALENĂ.


4. Imaginile corespunzătoare cuvintelor care au sunetul inițial „b” sunt: brad, banană, bancă,
balon, borcan.
Imaginile corespunzătoare cuvintelor care au sunetul inițial „g” sunt: glob, găleată, greblă,
gard, găină.
5. Numele copiilor sunt: BOGDAN, OLGA, GABI, DRAGOȘ. Imaginile asociate propozițiilor sunt:
Bogdan este . Olga este . Gabi este . Dragoș este .
6. Se trasează literele după contur în enunțul dat: „LA MULȚI ANI, DRAGĂ BUNICĂ!”.
7. Posibile mesaje/cuvinte/litere de scris: „1 MARTIE”, „LA MULȚI ANI!”, „CU DRAG” și nume de
copii. Sugestii de simboluri: ghiocel, fluture, mărțișor cu șnur alb – roșu.
FIȘA DE EVALUARE 7 (MEM)
1. Adunările sunt: 5 + 2 = 7, 7 + 1 = 8, 2 + 4 =6, 4 + 3 = 7, 4 + 2 = 6, 5 + 5 = 10.
2. Scăderile sunt: 9 – 5 = 4, 7 – 2 = 5, 5 – 4 = 1, 8 – 3 = 5.
3. Rezolvarea problemei 1 este: 7 – 3 = 4. Rezolvarea problemei 2 este: 3 + 2 = 5.
4. Operația corect asociată imaginii este: 2 + 2 + 2 + 2 = 8.
5. Soluțiile corecte sunt: 2 + 2 = 4, 7 – 4 = 3, 8 – 2 = 6, 9 – 5 = 4.
6. Asocierea corectă este cea de mai jos. Se vor colora părțile plantei conform codului de culori.

7. Sugestii de flori care pot fi desenate: ghiocei, lalele, maci sau orice alte flori.
FIȘA DE EVALUARE 8 (CLR)
1. Literele asociate prin colorare sunt: H – h (litera „h” apare de 3 ori), J – j (litera „j” apare de
3 ori), F – f (litera „f” apare de 3 ori).
2. Cuvintele potrivite imaginilor sunt: ȘAH, HORNAR, HORN, PAHAR.
3. Asocierea corectă este: P – PARCARE, M – METROU, H – SPITAL.
4. Numele corect încercuite sunt: Mihai, Helga, Henrieta, Horia.
5. Cuvintele obținute pe baza imaginilor sunt: FRUNZĂ, COJOC.
6. Asocierea corectă este:

53
7. Sugestii de desene: buburuze, furnici, fluturi, păsări sau orice alte vietăți. Sugestie de
mesaj: „OCROTIȚI ANIMALELE!” sau orice alt cuvânt cu semnificație pentru desen (ALBINĂ,
FLUTURE, PASĂRE).
FIȘA DE EVALUARE 8 (MEM)
1. Operațiile corecte sunt: 7 + 5 = 12, 12 + 5 = 17
2. Rezolvarea problemei 1 este: 14 – 6 = 8. Rezolvarea problemei 2 este: 20 – 5 = 15.
3. Soluțiile corecte sunt: a) 23; b) o căpșună; c) 26.
4. Operația este: 4 + 4 + 4 = 12
5. Operațiile corecte sunt: 12 + 2 = 14, 7 + 4 = 11, 17 – 2 = 15.
6. Soluțiile corecte sunt: Libelula este o insectă (A). Furnica este o insectă, deci zboară. (F)
Pinguinul este o pasăre și nu zboară. (A) Pinguinul înoată, deci este pește (F).
FIȘA DE EVALUARE 9 (CLR)
1. Literele corect asociate prin colorare sunt: q – Q, z – Z, x – X, y – Y, w – W, k – K.
2. Soluția corectă este:

3. Se trasează după conturul liniei punctate literele x, X, z, Z, k, K.


4. Propozițiile completate sunt: FELIX ESTE KARATIST. KEVIN CÂNTĂ LA XILOFON. XENIA ARE
UN KOALA.
5. Soluția corectă este:

6. Soluția corectă este:

FIȘA DE EVALUARE 9 (MEM)


1. Cuvintele potrivite pentru imaginea cu ghiocei sunt: MARTIE (luna), PRIMĂVARA (denumirea
anotimpului). Cuvintele potrivite pentru imaginea cu coșul de mere sunt: IUNIE (luna), VARA
(denumirea anotimpului).
2. Asocierea corectă este: primul tren – MIERCURI, al doilea tren – JOI, al treilea tren –
DUMINICĂ.
54
3. Ordinea numelor este: ANA, EMA, TOM, DAN, ION.
4. Imaginile care redau acțiuni cu durata mai mică de o oră sunt: spălarea pe dinți, mâncarea
mărului, mâncarea înghețatei.
5. Imaginile corect încercuite sunt cele care reprezintă: agrafa de birou, cuiul, ascuțitoarea,
acul.
6. Soluția corectă este: chipul celui de-al doilea copil care spune „Un chibrit arde într-un minut.”
7. Rezolvare: 5 + 1 + 1 + 1 + 1= 9 (lei)
Soluție corectă: 1 bancnotă de 5 lei, 4 bancnote de 1 leu.
8. Rezolvare: 5 + 5 + 1 + 1 = 12 (lei); 11 + 1 = 12 (lei)
Soluție corectă: cartea și creionul.
FIȘA DE EVALUARE 10 (CLR)
1. Literele inițiale ale cuvintelor sunt: c (pentru câine), b (pentru bufniță), m (pentru marinar),
p (pentru pisică).
2. Soluția corectă este:

3. Denumirile animalelor sunt: GIRAFĂ, MAIMUȚĂ, ELEFANT, ȘARPE, LEU.


4. Mesajele corect marcate sunt: „FII CURAJOS!”; „VEI REUȘI!”; „FII ATENT!”.
5. Cuvântul obținut este: AUGUST.
6. Sugestii de mesaje/cuvinte: VARĂ, „VACANȚĂ PLĂCUTĂ!”; sugestii de desene, simboluri:
carte, televizor, plajă, parc, bicicletă, emoticoane.
FIȘA DE EVALUARE 10 (MEM)
1. Numărul de băieți - 8, numărul de fete - 12, numărul de fete cu codițe - 7, numărul total de
copii - 20.
2. Numerele pare sunt: 6, 10, 12, 16, 18.
3. Codul telefonului este: 0 2 5 7 19 20.
4. Animalele corect asociate (prin colorare) mediului de viață sunt: vulturul – munte , cămila –
deșert, caracatița - mare, rața - lac.
5. Soluțiile corecte sunt: 2 + 4 = 6, 11 + 4 = 15, 3 + 7 = 10, 8 + 5 = 13, 9 + 3 =12, 12 + 5 = 17;
8 – 2 = 6, 10 – 4 = 6, 13 – 2 = 11, 11 – 2 = 9 , 15 – 4 = 11, 18 – 1= 17.
FIȘĂ DE EVALUARE INTERDISCIPLINARĂ „SURPRIZELE VACANȚEI”
1. Cuvintele completate în ordine sunt: SOARE, MUNTE, MARE, CARTE, ȘCOALĂ.
2. Cuvintele formate din 2 silabe sunt: teniși, fustă, tricou, șapcă.
3. Cuvintele obținute sunt: TIGRU, PĂUN, ZEBRĂ, ȘARPE.
4. Sugestii de rezolvare:
a. 3 + 3 + 3 = 9 baloane; Dacă un copil primește 3 baloane, atunci 3 copii primesc 9 baloane.
b. 6 - 3 = 3 (copii)
c. 5 + 5 = 10 (baloane); 10 – 9 = 1 (balon)
Soluțiile corecte sunt: a) 3 copii; b) 3 copii; c) 1 balon.
5. Cuvintele completate în ordine sunt: EDI (pentru prima imagine), DAN (pentru a doua
imagine).
55
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ
FIȘA DE EVALUARE 1 (CLR)
Itemi/competența Realizată În curs de realizare
vizată
1. Identifică 3 cuvinte care conțin sunetul a. Identifică 1-2 cuvinte conțin sunetul a.

2. Încercuiește 4 numere. Încercuiește 1-3 numere numere.

3. Asociază imaginea 4 mesajului audiat. Asociază altă imagine.


Identifică, prin colorare numărul trei (trei
4. Identifică, prin colorare, alte numere de cuvinte.
cuvinte în propoziție).

5. Identifică răspunsul, prin colorarea a 3 imagini. Identifică răspunsul, prin colorarea a 1-2 imagini.

6. Trasează corect după contur elementul grafic. Trasează parțial sau incorect elementul grafic.

FIȘA DE EVALUARE 1 (MEM)


Itemi/competența Realizată În curs de realizare
vizată
Formează 3 mulțimi. Formează 1-2 mulțimi.
1. Colorează cu galben elementele din mulțimea Colorează cu galben elementele dintr-o mulțime
periuțelor de dinți. cu mai puține elemente.

2. Desenează 4 săgeți orientate corect. Desenează 1-3 săgeți orientate corect.

3. Marchează 7 alimente. Marchează 1-6 alimente.

4. Poziționează corect în 6 cazuri. Poziționează corect în 1-5 cazuri.

5. Identifică 4 obiecte de igienă a locuinței. Identifică 1-3 obiecte de igienă a locuinței.

6. Identifică, prin colorare, 4 imagini identice. Identifică, prin colorare, 1-3 imagini identice.

FIȘA DE EVALUARE 2 (CLR)


Itemi/competența Realizată În curs de realizare
vizată
1. Desparte corect în silabe 4 cuvinte. Desparte corect în silabe 1-3 cuvinte.

2. Identifică sunetul inițial e în 2 cuvinte. Identifică sunetul inițial e într-un cuvânt.

3. Identifică sunetul final s în 2 cuvinte. Identifică sunetul final s într-un cuvânt.


Reprezintă grafic 3 cuvinte, identifică poziția Reprezintă grafic 1-2 cuvinte, identifică poziția
4. sunetului l în 3 cuvinte. sunetului l în 1-2 cuvinte.
Asociază imaginea 2, prin colorare, mesajului Asociază altă imagine, prin colorare, mesajului
5. audiat. audiat.
6. Redă, prin desen, două cuvinte. Redă, prin desen, un cuvânt.
Trasează parțial după contur sau incorect
7. Trasează după contur cele 2 elemente grafice. elementele grafice.

56
FIȘA DE EVALUARE 2 (MEM)
Itemi/competența
Realizată În curs de realizare
vizată
Notează numărul corect de elemente pentru 4 Notează numărul corect de elemente pentru 1-3
1. mulțimi. mulțimi.
Adaugă numărul corect de elemente în 4 Adaugă numărul corect de elemente în 1-3
2. mulțimi. mulțimi.
Identifică cel mai mic număr în 4 perechi de Identifică cel mai mic număr în 1-3 perechi de
3. numere. numere.
4. Completează 4 numere în șirurile date. Completează 1-3 numere în șirurile date.
5. Recunoaște 4 fructe de toamnă. Recunoaște 1-3 fructe de toamnă.
Identifică părțile unei plante: rădăcină, tulpină,
6. Identifică parțial părțile unei plante.
frunze, floare.
7. Ordonează crescător 4 numere. Ordonează
descrescător 4 numere. Identifică fructele unei Ordonează crescător și descrescător cu 1-2 erori.
Identifică parțial fructele unei plante.
plante.
8. Scrie după contur cele 4 cifre. Scrie după contur 1-3 cifre.

FIȘA DE EVALUARE 3 (CLR)


Itemi/competența Realizată În curs de realizare
vizată
1. Identifică litera inițială în 4 cuvinte. Identifică litera inițială în 1-3 cuvinte.
2. Identifică cele 8 litere, de câte ori apar. Identifică parțial literele.
Asociază corect litera mică de tipar cu cea mare Asociază corect litera mică de tipar cu cea mare
3. în 4 cazuri. în 1-3 cazuri.
4. Realizează 4 corespondențe între imagini și cuvinte. Realizează 1-3 corespondențe între imagini și cuvinte.
5. Identifică prin colorare 3 personaje. Identifică prin colorare 1-2 personaje.
6. Trasează după contur literele din 3 cuvinte. Trasează după contur literele din 1-2 cuvinte.
7. Redactează un mesaj, îndeplinind următorii Redactează un mesaj, îndeplinind parțial
descriptori: următorii descriptori:
- utilizează litere: M, A (cuvântul MAMA) sau - utilizează litere: M, A (cuvântul MAMA) sau
orice litere pe care elevul le cunoaște și care au orice litere pe care elevul le cunoaște și care au
relevanță pentru cerință (de exemplu inițiala relevanță pentru cerință (de exemplu inițiala
numelui mamei sau numele întreg al mamei); numelui mamei sau numele întreg al mamei);
- folosește desene sau simboluri care sunt - folosește desene sau simboluri care sunt
relevante: desen cu mama, chipul mamei, flori, relevante: desen cu mama, chipul mamei, flori,
inimioare etc. inimioare etc.

FIȘA DE EVALUARE 3 (MEM)


Itemi/competența Realizată În curs de realizare
vizată
1. Stabilește, prin numărare, numărul corect de Stabilește, prin numărare, numărul corect de
animale în cele 5 cazuri. animale în 1-4 cazuri.
2. Completează fiecare mulțime din cele 5, cu Completează cu numărul de elemente 1-4
numărul de elemente. mulțimi.
3. Identifică numărul mai mic în 4 perechi de Identifică numărul mai mic în 1-3 perechi de
numere. numere.
Identifică numărul mai mare în 4 perechi de Identifică numărul mai mare în 1-3 perechi de
numere. numere.
4. Ordonează crescător cele 3 numere. Ordonează Ordonează crescător numerele.
descrescător cele 3 numere.
5. Realizează 12 descompuneri ale celor 3 Realizează 3-11 descompuneri ale numerelor date
numerelor date. (minimum o descompunere pentru fiecare număr).
6. Identifică părțile corpului unui animal: cap, Identifică 1-2 părți ale corpului unui animal.
trunchi, membre.
7. Desenează câte un animal pentru fiecare mediu Desenează un animal într-unul din cele două
de viață: lac, pădure de munte. medii de viață.

57
FIȘA DE EVALUARE 4 (CLR)
Itemi/competența
vizată Realizată În curs de realizare

1. Asociază corect litera mică de tipar cu cea mare Asociază corect litera mică de tipar cu cea mare
în 6 cazuri. în 1-5 cazuri.
2. Identifică, prin încercuire, 4 cuvinte Identifică, prin încercuire, 1-3 cuvinte
corespunzătoare imaginilor. corespunzătoare imaginilor.
3. Asociază cuvintele scrise cu litere mici de tipar cu Asociază cuvintele scrise cu litere mici de tipar cu
cele scrise cu litere mari de tipar, în 3 cazuri. cele scrise cu litere mari de tipar, în 1-2 cazuri.
4. Scrie 4 litere inițiale și cuvântul-nume format cu Scrie 1-4 litere inițiale, fără a scrie cuvântul
acestea. format cu acestea.
5. Scrie cu litere mari de tipar 4 cuvinte Scrie cu litere mari de tipar 1-3 cuvinte
corespunzătoare imaginilor. corespunzătoare imaginilor.
6. Asociază imaginea cu mesajul audiat în 2 cazuri. Asociază imaginea cu mesajul audiat într-un caz.
7. Identifică și scrie 7 cuvinte din 3 litere. Identifică și scrie 1-6 cuvinte din 3 litere.
Autoevaluare Se va colora desenul potrivit stării emoționale pe care o trăiește elevul la sfârșitul evaluării.

FIȘA DE EVALUARE 4 (MEM)


Itemi/competența Realizată În curs de realizare
vizată
1. Scrie crescător numerele de la 0 la 10. Scrie crescător numerele de la 0 la 10.
Scrie descrescător numerele de la 10 la 0.
2. Completează sau taie numărul de elemente Completează sau taie numărul de elemente
pentru 5 mulțimi. pentru 1-4 mulțimi.
3. a. Identifică 3 numere mici în perechile de a. Identifică 1-2 numere mici în 1-2 perechi de
numere date. numere.
b. Identifică 3 numere mari în perechile de b. Identifică 1-2 numere mari în 1-2 perechi de
numere date. numere.
c. Identifică două perechi de numere egale. c. Identifică o pereche de numere egale.

4. Completează integral șirul cu numerele care lipsesc. Completează parțial șirul cu numerele care lipsesc.
5. Recunoaște 1-5 numere pare și 1-4 numere
Recunoaște 6 numere pare și 5 numere impare. impare.
6. Descompune corect cele 4 numere. Descompune corect 1-3 numere.
7. Identifică 3 păsări care plutesc pe apă. Identifică 1-2 păsări care plutesc pe apă.
8. Stabilește că obiectele sau ființele sunt împinse Stabilește că obiectele sau ființele sunt împinse
în 3 cazuri (imagini). în 1-2 cazuri (imagini).

FIȘA DE EVALUARE 5 (CLR)


Itemi/competența
Realizată În curs de realizare
vizată
1. Asociază corect litera mică de tipar cu cea mare Asociază corect litera mică de tipar cu cea mare
în 5 cazuri. în 1-4 cazuri.
2. Încercuiește 4 cuvinte corespunzătoare Încercuiește 1-3 cuvinte corespunzătoare
imaginilor date. imaginilor date.
3. Realizează 3 corespondențe între cuvintele scrise Realizează 1-2 corespondențe între cuvintele
cu litere mici de tipar și cele scrise cu litere mari scrise cu litere mici de tipar și cele scrise cu litere
de tipar. mari de tipar.
4. Identifică în propoziții 2 cuvinte - intrus. Identifică un cuvânt - intrus într-o propoziție.
5. Scrie 4 litere inițiale. Formează corect cuvântul Scrie 1-3 litere inițiale, fără a forma cuvântul
„șase”, colorând numărul corespunzător. „șase” și fără a asocia numărul potrivit. Desparte
Desparte corect în silabe 4 cuvinte. corect în silabe 1-3 cuvinte.
Completează 2 cuvinte la locul potrivit în Completează un cuvânt la locul potrivit în
Probă de istețime
propoziții. propoziție.

58
FIȘA DE EVALUARE 5 (MEM)
Itemi/competența Realizată În curs de realizare
vizată
1. Completează 4 numere din zeci și unități. Completează 1-3 numere din zeci și unități.
2. Completează integral șirul numerelor 10-31. Completează parțial șirul numerelor 10-31.
3. Completează șirul crescător cu 4 numere. Completează șirul crescător cu 1-3 numere.

Completează șirul descrescător cu 5 numere. Completează șirul descrescător cu 1-4 numere.


4. Recunoaște 6 numere pare. Recunoaște 1-5 numere pare.
5. Stabilește numărul mai mare în 5 perechi de Stabilește numărul mai mare în 1-4 perechi de
numere. numere.
6. Compară corect numerele în 8 cazuri, cu Compară corect numerele în 1-7 cazuri, cu
material intuitiv. material intuitiv.
7. Stabilește prezența apei în natură în 5 cazuri Stabilește prezența apei în natură în 1-4 cazuri
(imagini). (imagini).
8. Identifică soarele ca sursă de căldură în Asociază fenomenul de topire a zăpezii cu o
imaginea dată, în fenomenul de topire a imagine irelevantă.
zăpezii.

FIȘĂ DE EVALUARE INTERDISCIPLINARĂ „PRIETENIA”


Itemi/competența Realizată În curs de realizare
vizată
1. Identifică 4 nume, prin colorarea casetelor. Identifică 1-3 nume, prin colorarea casetelor.
2. Scrie cu litere mari de tipar 4 nume de copii, Scrie cu litere mari de tipar 1-3 nume de copii,
corespunzătoare imaginilor. corespunzătoare imaginilor.
3. Realizează 4 corespondențe între cuvinte și Realizează 1-3 corespondențe între cuvinte și
imagini. Colorează 2 animale de la Poul Nord. imagini. Colorează un animal de la Polul Nord.
4. Identifică, prin colorare, 3 cuvinte formate din Identifică, prin colorare, 1-2 cuvinte formate din
3 silabe. 3 silabe.
5. Efectuează 12 descompuneri ale numerelor Efectuează parțial descompunerile numerelor.
date.
6. Ordonează crescător 6 numere. Identifică cel Ordonează crescător 2-5 numere. Identifică cel
mai mare și cel mai mic număr din șir. mai mare și cel mai mic număr din numerele
Identifică prin colorare 3 plante care au avut ordonate.
condiții de viață favorabile. Identifică prin colorare 1-2 plante care au avut
condiții de viață favorabile.

FIȘA DE EVALUARE 6 (CLR)


Itemi/competența Realizată În curs de realizare
vizată
1. Realizează corect corespondența între imaginea Realizează corespondența între o altă imagine
care redă cuvântul și reprezentarea grafică. care redă un cuvânt și reprezentarea grafică.

2. Asociază corect litera mare de tipar și litera Asociază corect litera mare de tipar și litera
mică de tipar în 4 cazuri mică de tipar în 1-3 cazuri
3. Identifică 4 cuvinte corespunzătoare imaginilor. Identifică 1-3 cuvinte corespunzătoare
imaginilor
4. Scrie 4 litere inițiale Scrie 1-3 litere inițiale
5. Formează 3 cuvinte pentru imaginile date. Formează 1-2 cuvinte pentru imaginile date.
6. Scrie cu litere mari de tipar 4 cuvinte Scrie cu litere mari de tipar 1-3 cuvinte
corespunzătoare imaginilor. corespunzătoare imaginilor.
7. Realizează 3 corespondențe între imagini și Realizează 1-2 corespondențe între imagini și
propoziții. propoziții.
59
8. Redactează un mesaj, îndeplinind următorii Redactează un mesaj, îndeplinind parțial
descriptori: următorii descriptori:
- utilizează litere/cuvinte: POM, COPAC, PĂDURE, - utilizează litere/cuvinte: POM, COPAC, PĂDURE,
sau orice litere pe care elevul le cunoaște și care sau orice litere pe care elevul le cunoaște și care
au relevanță pentru cerință; au relevanță pentru cerință;
- folosește desene sau simboluri care sunt - folosește desene sau simboluri care sunt
relevante: desen cu copaci, flori, animale sau relevante: desen cu copaci, flori, animale sau
orice simbol cu semnificație, asociat pentru orice simbol cu semnificație, asociat pentru
mesajele „Nu rupeți florile!”, „Nu aruncați mesajele „Nu rupeți florile!”, „Nu aruncați
gunoaie!”, „Nu călcați iarba!”. gunoaie!”, „Nu călcați iarba!”.

FIȘA DE EVALUARE 6 (MEM)


Itemi/competența Realizată În curs de realizare
vizată
1. Realizează 5 corespondențe. Realizează 1-4 corespondențe.
2. Identifică formele geometrice asociate Identifică formele geometrice asociate
obiectelor în 4 cazuri. obiectelor în 1-3 cazuri.
3. Desenează un pătrat și un dreptunghi pe Desenează un pătrat/ sau un dreptunghi pe
rețeaua de pătrate, în poziția corectă față de rețeaua de pătrate, în poziția corectă față de
soare. soare.
4. Asociază corect corpul geometric cu obiectul în Asociază corect corpul geometric cu obiectul în
4 cazuri. 1-3 cazuri.
5. Realizează corespondența între mesajul audiat/ Realizează corespondența între mesajul audiat/
sau citit și imagine în 3 situații. sau citit și imagine în 1-2 situații.
6. Numără figurile geometrice și colorează Numără figurile geometrice și colorează altă
imaginea corespunzătoare. imagine.

FIȘA DE EVALUARE 7 (CLR)


Itemi/competența Realizată În curs de realizare
vizată
1. Asociază corect litera mare de tipar și litera Asociază corect litera mare de tipar și litera
mică de tipar în 4 cazuri mică de tipar în 1-3 cazuri
2. Precizează convențional poziția sunetului în 4 Precizează convențional poziția sunetului în 1-3
reprezentări grafice ale cuvintelor. reprezentări grafice ale cuvintelor.
3. Asociază cuvântul corespunzător imaginii în 4 Asociază cuvântul corespunzător imaginii în 1-3
cazuri. cazuri.
4. Identifică 5 cuvinte care au sunetul inițial b și 5 Identifică 1-4 cuvinte care au sunetul inițial b și
cuvinte care au sunetul final g. 1-4 cuvinte care au sunetul final g.
5. Scrie litera G în 4 nume de copii. Scrie litera G în 1-3 nume de copii.
Asociază corect emoticoanele mesajelor date, în Asociază corect emoticoanele mesajelor date, în
4 cazuri. 1-3 cazuri.
6. Trasează corect litere după contur, în mesajul Trasează parțial literele după contur, în mesajul
dat. dat (câteva litere).
7. Redactează un mesaj, îndeplinind următorii Redactează un mesaj, îndeplinind parțial
descriptori: următorii descriptori:
- utilizează litere/cuvinte/mesaje: : „1 MARTIE”, - utilizează litere/cuvinte/mesaje: : „1 MARTIE”,
„LA MULȚI ANI!”, „CU DRAG”, numele lui sau „LA MULȚI ANI!”, „CU DRAG”, numele lui sau
orice litere/cuvinte pe care elevul le cunoaște și orice litere/cuvinte pe care elevul le cunoaște și
care au relevanță pentru cerință; care au relevanță pentru cerință;
- folosește desene sau simboluri care sunt - folosește desene sau simboluri care sunt
relevante: ghiocel, fluture, mărțișor cu șnur alb relevante: ghiocel, fluture, mărțișor cu șnur alb
– roșu. – roșu.

60
FIȘA DE EVALUARE 7 (MEM)
Itemi/competența
Realizată În curs de realizare
vizată
1. Efectuează 6 adunări cu suport figurativ. Efectuează 1-5 adunări cu suport figurativ.
2. Efectuează 4 scăderi cu suport figurativ. Efectuează 1-3 scăderi cu suport figurativ.
3. Rezolvă corect 2 probleme, cu sport figurativ. Rezolvă corect o problemă, cu sport figurativ.
4. Identifică adunarea repetată corespunzătoare Asociază o altă adunare repetată imaginii date.
imaginii.
5. Colorează 4 casete cu operații corecte de Colorează 1-3 casete cu operații corecte de
adunare. adunare.
6. Recunoaște, prin realizarea corespondenței și Recunoaște parțial, prin realizarea
colorare, părțile unei plante. corespondenței și colorare, părțile unei plante.
7. Desenează și colorează florile preferate. Desenează florile preferate, fără a le colora.

FIȘA DE EVALUARE 8 (CLR)


Itemi/competen- Realizată În curs de realizare
ța vizată
1. Identifică 3 litere h pentru litera H, 3 litere j Identifică 1-2 litere h pentru litera H, 1-2 litere j
pentru litera J și 3 litere f pentru litera F. pentru litera J și 1-2 litere f pentru litera F.
2. Scrie cu litere mari de tipar 4 cuvinte Scrie cu litere mari de tipar 1-3 cuvinte
corespunzătoare imaginilor. corespunzătoare imaginilor.
3. Realizează 3 corespondențe între literele-simbol Realizează 1-2 corespondențe între literele-
și cuvintele desemnate. simbol și cuvintele desemnate.
4. Identifică 4 nume de copii. Identifică 1-3 nume de copii.
5. Formează din literele date 2 cuvinte. Formează din literele date un cuvânt.
6. Asociază propozițiile (mesajele) cu imaginile Asociază propozițiile (mesajele) cu imaginile
corespunzătoare în 3 cazuri. corespunzătoare în 1-2 cazuri.
7. Redactează un mesaj, îndeplinind următorii Redactează un mesaj, îndeplinind parțial
descriptori: următorii descriptori:
- utilizează litere/cuvinte/mesaje: „OCROTIȚI - utilizează litere/cuvinte/mesaje: „OCROTIȚI
ANIMALELE!” sau orice alt cuvânt cu ANIMALELE!” sau orice alt cuvânt cu
semnificație pentru desen (ALBINĂ, FLUTURE, semnificație pentru desen (ALBINĂ, FLUTURE,
PASĂRE); PASĂRE);
- folosește desene sau simboluri care sunt - folosește desene sau simboluri care sunt
relevante: buburuze, furnici, fluturi, păsări sau relevante: buburuze, furnici, fluturi, păsări sau
orice alte vietăți. orice alte vietăți.

FIȘA DE EVALUARE 8 (MEM)


Itemi/competența
Realizată În curs de realizare
vizată
1. Adaugă numărul corect de elemente în fiecare Adaugă numărul corect de elemente în fiecare
mulțime. Efectuează 2 adunări cu suport mulțime. Efectuează o adunare cu suport
figurativ. figurativ.
2. Rezolvă corect 2 probleme, cu suport figurativ. Rezolvă corect o problemă, cu suport figurativ.
3. Selectează 3 răspunsuri corecte. Selectează 1-2 răspunsuri corecte.
4. Efectuează adunarea repetată corespunzătoare Scrie 3 termeni egali în adunarea repetată, fără
imaginii. a o rezolva.
5. Colorează 4 casete cu operații corecte Colorează 1-3 casete cu operații corecte
de adunare, cu posibilitatea verificării cu de adunare, cu posibilitatea verificării cu
socotitoarea cu bile. socotitoarea cu bile.
6. Stabilește corect valoarea de adevăr (adevărat Stabilește corect valoarea de adevăr (adevărat
sau fals) a 4 propoziții. sau fals) a 1-3 propoziții.
61
FIȘA DE EVALUARE 9 (CLR)
Itemi/competența Realizată În curs de realizare
vizată
1. Asociază corect litera mare de tipar și litera Asociază corect litera mare de tipar și litera
mică de tipar în 6 cazuri. mică de tipar în 1-5 cazuri.
2. Precizează poziția sunetului z (inițială, mediană, Precizează poziția sunetului z (inițială, mediană,
finală) în 5 cazuri. finală) în 1-4 cazuri.
3. Trasează corect literele după contur. Trasează literele după contur, fără a finaliza
sarcina de lucru.
4. Realizează 3 completări de cuvinte în propoziții, Realizează 1-2 completări de cuvinte în
cu sprijinul imaginilor. propoziții, cu sprijinul imaginilor.
5. Realizează 3 corespondențe între cuvinte și Realizează 1-2 corespondențe între cuvinte și
imagini. imagini.
6. Scrie mesajul corect asociat imaginii în 4 cazuri. Scrie mesajul corect asociat imaginii în 1-3 cazuri.

FIȘA DE EVALUARE 9 (MEM)


Itemi/competența Realizată În curs de realizare
vizată
1. Poziționează corect 4 cuvinte (martie, Poziționează corect 1-3 cuvinte.
primăvară, iunie, vară).
2. Realizează 3 corespondențe. Realizează 1-2 corespondențe.
3. Scrie 5 nume de copii, în ordinea crescătoare a Scrie 2-4 nume de copii, în ordinea crescătoare
înălțimii. a înălțimii.
4. Apreciază corect durata în timp a unei acțiuni în Apreciază corect durata în timp a unei acțiuni în
3 cazuri. 1-2 cazuri.
5. Apreciază corect lungimea unui obiect în 4 Apreciază corect lungimea unui obiect în 1-3
cazuri. cazuri.
6. Identifică propoziția adevărată, prin încercuire. Selectează o altă propoziție, prin încercuire.
7. Încercuiește 1 bancnotă de 5 lei și 4 bancnote Încercuiește bancnote cu valori
de 1 leu. necorespunzătoare.
8. Rezolvă integral problema. Rezolvă parțial problema.

FIȘA DE EVALUARE 10 (CLR)


Itemi/competența Realizată În curs de realizare
vizată
1. Identifică 4 litere inițiale pentru cuvintele Identifică 1-3 litere inițiale pentru cuvintele
sugerate de imagini. sugerate de imagini.
2. Colorează corect 5 imagini corespunzătoare Colorează corect 1-4 imagini corespunzătoare
cuvintelor. cuvintelor.
3. Scrie cu litere mari de tipar 5 denumiri de Scrie cu litere mari de tipar 1-4 denumiri de
animale. animale.
4. Identifică 3 mesaje potrivite imaginii. Identifică 1-2 mesaje potrivite imaginii.
5. Scrie 6 litere inițiale și formează cuvântul din Scrie 1-5 litere inițiale, fără a forma cuvântul.
acestea.
6. Redactează un mesaj, îndeplinind următorii Redactează un mesaj, îndeplinind parțial
descriptori: următorii descriptori:
- utilizează litere/cuvinte/mesaje: VARĂ, - utilizează litere/cuvinte/mesaje: VARĂ,
„VACANȚĂ PLĂCUTĂ!” sau orice alt cuvânt cu „VACANȚĂ PLĂCUTĂ!” sau orice alt cuvânt cu
semnificație pentru desen. semnificație pentru desen.
- folosește desene sau simboluri care sunt - folosește desene sau simboluri care sunt
relevante: carte, televizor, plajă, parc, bicicletă, relevante: carte, televizor, plajă, parc, bicicletă,
emoticoane. emoticoane

62
FIȘA DE EVALUARE 10 (MEM)
Itemi/competența Realizată În curs de realizare
vizată
1. Colectează și grupează datele corect în tabel în Colectează și grupează datele corect în tabel în
4 cazuri. 1-3 cazuri.
2. Completează 5 numere pare, numărând din 2 în 2. Completează 1-4 numere pare, numărând din
2 în 2.
3. Identifică 6 numere mai mici decât 25. Scrie în Identifică 2-5 numere mai mici decât 25. Scrie
ordine crescătoare aceste numere. aceste numere în ordine crescătoare.
4. Realizează 4 corespondențe între animale și Realizează 1-3 corespondențe între animale și
mediul lor de viață. mediul lor de viață.
5. Efectuează 6 adunări și 6 scăderi, cu Efectuează 1-5 adunări și 1-5 scăderi, cu
posibilitatea verificării cu socotitoarea cu bile. posibilitatea verificării cu socotitoarea cu bile.

FIȘĂ DE EVALUARE INTERDISCIPLINARĂ „SURPRIZELE VACANȚEI”


Itemi/competența
Realizată În curs de realizare
vizată
1. Scrie, cu litere mari de tipar, 5 cuvinte Scrie, cu litere mari de tipar, 1-4 cuvinte
corespunzătoare imaginilor. corespunzătoare imaginilor.
2. Identifică 4 cuvinte formate din câte 2 silabe. Identifică 1-3 cuvinte formate din câte 2 silabe.

3. Formează 4 cuvinte din silabele date. Formează 1-3 cuvinte din silabele date.

4. Notează 3 răspunsuri corecte. Notează 1-2 răspunsuri corecte.


a. 3 copii
b. 3 copii
c. 1 balon

5. Completează corect 2 nume. Completează corect un nume.

63
CUPRINS
Unitatea tematică „Sunt școlar‟ Unitatea tematică „Din tainele planetei Pământ‟
Fișa de evaluare 1 (CLR) . .................................. 4 Fișa de evaluare 6 (CLR) . ................................ 26
Sunet, silabă, cuvânt Literele t, T, p, P, d, D, î, Î
Propoziția. Identificarea semnificației unui mesaj scurt Fișa de evaluare 6 (MEM) ............................... 28
Fișa de evaluare 1 (MEM) ................................. 6 Figuri și corpuri geometrice
Mulțimi de elemente. Orientarea spațială și localizări Elemente intuitive privind Pământul și Universul
în spațiu
Unitatea tematică „Bine ai venit,
Igiena personală, a locuinței, a alimentației
primăvară!‟
Unitatea tematică „Călătoria unui norișor Fișa de evaluare 7 (CLR) . ................................ 30
năzdrăvan‟ Literele â, Â, b, B, ț, Ț, g, G
Fișa de evaluare 2 (CLR) . .................................. 8 Fișa de evaluare 7 (MEM) ............................... 32
Despărțirea cuvintelor în silabe Adunarea și scăderea numerelor de la 0 la 10 cu 1-5
Poziția sunetului în cuvinte unități
Fișa de evaluare 2 (MEM) ............................... 10 Condiții de viață
Numerele naturale de la 0 la 4 Unitatea tematică „Să învățăm de la micile
Părțile unei plante vietăți!‟
Unitatea tematică „Trăistuța cu povești‟ Fișa de evaluare 8 (CLR) . ................................ 34
Fișa de evaluare 3 (CLR) . ................................ 12 Literele h, H, f, F, j, J
Literele a, A, m, M, u, U, n, N Fișa de evaluare 8 (MEM) ............................... 36
Fișa de evaluare 3 (MEM) ............................... 14 Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 31
Numerele naturale de la 0 la 5 Plante și animale. Hrană, sursă de energie
Medii de viață. Animalele Unitatea tematică „Împărăția verii‟
Unitatea tematică „Împreună cu ceilalți‟ Fișa de evaluare 9 (CLR) . ................................ 38
Fișa de evaluare 4 (CLR) . ................................ 16 Literele z, Z, x, X, k, K, q, Q, w, W, y, Y
Literele, i, I, e, E, r, R, c, C, o, O, ă, Ă Fișa de evaluare 9 (MEM) ............................... 40
Fișa de evaluare 4 (MEM) ............................... 18 Măsurări și estimări
Numerele naturale de la 0 la 10 Unitatea tematică „Vine vacanța mare!‟
Forțe și mișcare
Fișa de evaluare 10 (CLR) . .............................. 42
Unitatea tematică „Iarna vin zăpezile!‟ Literele mici și mari de tipar
Fișa de evaluare 5 (CLR) . ................................ 20 Fișa de evaluare 10 (MEM) ............................. 44
Literele l, L, s, S, v, V, ș, Ș Numerele naturale de la 0 la 31. Operații cu numere
Fișa de evaluare 5 (MEM) ............................... 22 naturale
Numerele naturale de la 0 la 31 Fișă de evaluare interdisciplinară
Prezența apei în natură „Surprizele vacanței‟
Fișă de evaluare interdisciplinară Evaluarea cunoștințelor din unitățile
„Prietenia‟ tematice 6 - 10.....................................................46
Evaluarea cunoștințelor tematice 1-5 . .................. 24 Soluții de rezolvare .................................48
Descriptori de performanță.....................56

64

S-ar putea să vă placă și