Sunteți pe pagina 1din 4

ARGUMENT

Societatea umană de astăzi parcurge cea de a treia revoluţie industrială:cea


a informaţiei. În aceste condiţii, informaţia a devenit principala bogăţie a
lumii contemporane .Pentru a intra în posesia informaţiei, oamenii trebuie să
comunice, iar comunicarea presupune, printer altele, cunoaşterea uneia sau
mai multe limbi de circulaţie internaţională.În acest context, limba engleză
deţine, fără îndoială, un loc foarte important.
Una dintre cele mai mari recompense în predarea limbii engleze este să-i
auzi pe elevi folosind limba pentru a se exprima corect, creativ şi cu
încredere cu propriile posibilităţi‚ lingvistice.
Folosit ca o resursă de idei în ajutorul profesorului, sperăm că acest curs va
încuraja dezvoltarea unei atmosfere mai comunicativă în clasă,să le dezvolte
creativitatea şi spontaneitatea.
Fiecare activitate are ca scop crearea de situaţii în care elevii să fie nevoiţi să
folosească cunoştinţele de limbă pentru rezolvarea de probleme, crearea de
dialoguri, descrierea de imagini, răspuns la întrebări pe marginea unui text
citit la prima vedere .
Ne dorim ca elevii să devină aşa de implicaţi în activităţile orei încât să
înceapă să uite că folosesc o limbă străină Este acesta un scop nerealistic?Nu
şi când ne referim la imprevizibilele ,,creaturi”, copiii noştri , la care fantezia
devine realitate şi imposibilul nu are sens.

1
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

La sfârşitul cursului elevii vor fi - exerciţii de selectare a unui set


capabili să: de imagini-portofoliu
- poarte o discuţie pe o temă - exerciţii de selectare a unui
dată sau generată( text, foto) vocabular specific temei
- să studieze cu atenţie o - stabilirea unor cuvinte cheie
imagine, text - definirea cuvintelor cheie
- să asocieze imaginea cu o - realizarea unui careu de
temă cunoscută cuvinte pe baza cuvintelor
- să motiveze asocierea cheie
imagine-text - brainstorming pentru stabilirea
- să alcătuiască o reţea de ideii principale, secundare
cuvinte adecvată temei - navigare pe internet pentru
- să-şi exprime propriile idei, colectarea de informaţii
opinii, sentimente faţă de tema - exerciţii de ilustrarea
identificată propriilor opinii prin desen
- să-şi argumenteze opiniile - realizare de concursuri ,,Ştiaţi
- să iniţieze şi să susţină o că?”pe teme date
dezbatere pe tema respectivă; - jocuri sportive legate de
temele referitoare la sport
- activităţi în grup pentru
iniţierea unui dialog –
dezbatere pe tema pusă în
discuţie

2
CONŢINUTURI

1.Eu, familie, relaţii de familie


2.Sport
3.Sănătate
4.Mediu- Animale
5.Modă- Uniforma şcolară
6.Şcoala-Sistemul de învăţământ
7.Timpul liber
8.Viaţa la oraş- viaţa la sat
9.Examene
10.Comunicare-mijloace de comunicare
11.Sărbători

MODALITĂŢI DE EVALUARE

Tipuri de evaluare – formativă


-sumativă

Instrumente de evaluare

 tradiţionale : probe orale –ascultarea


probe scrise
probe practice
observarea sistematică a elevilor
 alternative : proiectul
portofoliul
tema de lucru pentru acasă
tema de lucru în clasă
autoevaluarea

3
BIBLIOGRAFIE

1.Time to Talk –activities to stimulate conversation ( grades 2-8) –


Ecaterina Comişel,Cristina Salomie, Victoriţa Stancu, Ed.Spiru
Haret ,Iaşi 1995
2.Test your English for Intensive and bilingual classes- Roxana
Boangiu, Mirela Dincu ,Arcadia Press, Bucureşti, 2006
3.Just so puzzle –Topical vocabulary, Mariana Ţăranu Ed.Junior,
Bucureşti.
4.Engleza Intensivă- Safe with English
Ed. NiculescuSRL,Bucureşti, 1997

S-ar putea să vă placă și