Sunteți pe pagina 1din 6

WHODAS 2.

Inventarul 2.0 de evaluare a dizabilității al Organizației Mondiale a Sănătății

Numele pacientului: Vârstă: Sex: Data:

Acest chestionar cuprinde întrebări privind dificultățile secundare unor afecțiuni medicale sau psihice.
Afecțiunile medicale cuprind maladiile sau bolile, alte probleme de sănătate care pot avea durată scurtă
sau îndelungată, leziunile, problemele psihice sau emoționale și problemele asociate consumului de
alcool sau droguri. Gândiți-vă la ultimele 30 de zile și răspundeți la aceste întrebări, gândindu-vă la
gradul de dificultate cu care ați efectuat următoarele activități. Pentru fiecare întrebare, vă rugăm să
încercuiți doar un singur răspuns.

Scoruri numerice 1 2 3 4 5 Scorul Scorul Scorul


atribuite
neprelucrat neprelucrat mediu al
fiecărui item
al itemului al domeniului
domeniului
În ultimele
30 de zile,
cât de
dificil v-a fost:
ÎNȚELEGERE ȘI COMUNICARE
Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
sau nu am
putut face
D1.1. Să vă Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
concentrați sau nu am
pentru a face putut face
ceva timp de 10
minute?
D1.2. Să vă Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
amintiți să faceți sau nu am
lucruri putut face
importante?
30 5
D1.3. Să analizați Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
și să găsiți soluții sau nu am
la problemele putut face
din viața de zi cu
zi?
D1.4. Să învățați Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
o sarcină nouă, sau nu am
de exemplu să putut face
învățați cum să
ajungeți într-un
loc necunoscut?
D1.5 Să Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
înțelegeți în sau nu am
general ce spun putut face
oamenii?
D1.6 Să începeți Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
sau să mențineți sau nu am
o conversație? putut face
Scoruri 1 2 3 4 5 Scorul Scorul Scorul
numerice neprelucra neprelucra mediu al
atribuite t al t al domeniulu
fiecărui itemului domeniului i
item
În ultimele
30 de zile,
cât de
dificil v-a fost:
ACTIVITĂȚI ÎN MEDIUL APROPIAT
D2.1. Să stați în Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
picioare sau nu am
perioade lungi, putut face
de exmplu 30 de
minute?
D2.2 Să vă Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
ridicați din sau nu am
poziția șezând? putut face
D2.3 Să vă Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
deplasați în sau nu am
interiorul casei? putut face
D2.4 Să ieșiți Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
afară din casă? sau nu am
putut face
D2.5 Să mergeți Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
o distanță lungă, sau nu am
de exemplu 1 km putut face
(sau echivalent?)
Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
sau nu
am
putut
face
Scoruri numerice 1 2 3 4 5 Scorul Scorul Scorul mediu
atribuite neprelucrat al neprelucrat al domeniului
fiecărui item itemului al domeniului
În ultimele
30 de zile,
cât de
dificil v-a
fost:
AUTONOMIE PERSONALĂ Scorul Scorul Scorul mediu
neprelucrat al neprelucrat al
itemului al domeniului domeniului
D3.1. Să faceți baie? Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
sau nu
am putut
face
D3.2. Să vă Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
îmbrăcați? sau nu
am putut 20 5
face
D3.3. Să mâncați? Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
sau nu
am putut
face
D3.4. Să stați singur Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
câteva zile? sau nu
am putut
face
Niciuna Ușoa Moderat Severă Extre
ră ă mă
sau nu
am
putut
face
Scoruri 1 2 3 4 5 Scorul Scorul Scorul
numerice neprelucra neprelucra mediu al
atribuite t al t al domeniulu
fiecărui itemului domeniului i
item
RELAȚII INTERPERSONALE
D4.1 Să stabiliți Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
relații cu sau nu
persoane am putut
necunoscute? face
D4.2 Să Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
mențineți o sau nu
relație de am putut
prietenie? face
D4.3 Să vă Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
înțelegeți cu sau nu
persoanele am putut
apropiate? face
D4.4 Să vă faceți Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
prieteni noi? sau nu
_________ _________
am putut 25 5
face
D4.5 Să aveți Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
activitate sau nu
sexuală? am putut
face
În ultimele
30 de zile,
cât de
dificil v-a
fost:
ACTIVITĂȚI COTIDIENE- ÎNTREȚINEREA LOCUINȚEI
Niciun Ușoar Moderat Sever Extrem
a ă ă ă ă sau
nu am
putut
face
Scoruri 1 2 3 4 5 Scorul Scorul Scorul
numerice neprelucra neprelucra mediu al
atribuite t al t al domeniulu
fiecărui itemului domeniului i
item
D5.1. Să vă Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă Niciuna
sau nu am
îndepliniți putut face
responsabili
tățile _________
privind 20 5
treburile
casei?
D5.2 Să Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă Niciuna
sau nu am
desfășurați
corect cele putut face

mai
importante
treburi ale
casei?
D5.3 Să Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă Niciuna
sau nu am
terminați putut face
toată treaba
din casă pe
care trebuia
să o faceți?
D5.4 Să Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă Niciuna
sau nu am
terminați la putut face
timp ceea
ce v-ați
propus?
În ultimele
30 de zile,
cât de
dificil v-a
fost:

Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă


sau nu am
putut face
Scoruri 1 2 3 4 5 Scorul Scorul Scorul mediu al
neprelucrat al neprelucrat al domeniului
numerice itemului domeniului
atribuite
fiecărui
item
În ultimele
30 de zile,
cât de
dificil v-a
fost:
ACTIVITĂȚI COTIDIENE ȘCOALĂ/SERVICIU
Dacă lucrați (salariat, voluntar, activitate independentă) sau mergeți la școală, completați întrebările
D5.5- D5.8 de mai jos.
Altfel, treceți direct la D6.1
Din cauza stării dvs de sănătate, în ultimele 30 de zile, cât de dificil v-a fost?
D5.5 În Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă Scorul Scorul Scorul mediu al
activitatea sau nu am neprelucrat al neprelucrat al domeniului
profesională/șco putut face itemului domeniului
lară zilnică?
D5.6 Să vă Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
îndepliniți sau nu am
corecte cele mai putut face
importante 20 5
sarcini de la
seviciu/școală?
D5.7 Să Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
terminați toată sau nu am
treaba pe care putut face
trebuia să o
faceți?
D5.8 Să Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
terminați la timp sau nu am
ceea ce v-ați putut face
propus?

Scoruri numerice 1 2 3 4 5 Scorul Scorul Scorul mediu al


atribuite neprelucrat al neprelucrat al domeniului
fiecărui item itemului domeniului
În ultimele
30 de zile

INSERȚIA SOCIALĂ
D6.1. Cât de Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
dificil v-a fost să sau nu am
participați la putut face
activitățile
sociale (de
exemplu,
serbări, activități
religioase sau
altfel de
activități) așa
cum o fac
ceilalți?
D6.2 Cât de Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
dificil v-a fost să sau nu am
depășiți putut face
barierele sau
obstacolele din
jurul dvs?
D6.3 Cât de greu Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
v-a fost să trăiți sau nu am
cu demnitate din putut face
cauza atitudinii
și acțiunilor _________ 5
celorlalți? 40
D6.4 Cât de mult Deloc Câtva Moderat Mult Extrem de
timp petreceți mult sau
pentru a vă nu am
îngriji de starea putut face
dvs de sănătate
și de
consecințele ei?
D6.5 Cât de Deloc Ușor Moderată Severă Extremă
afectat ați fost sau nu am
din punct de putut face
vedere
emoțional în
legătură cu
starea dvs de
sănătate?
D6.6 Cât de Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă
multa sau nu am
reprezentat putut face
sănătatea dvs o
pierdere de
resurse
financiare
pentru dvs și
pentru familia
dvs?
D6.7 Cât de Deloc Ușor Moderat Sever Extrem sau
dificil i-a fost nu am
familiei dvs din putut face
cauza
problemelor dvs
de sănătate?
D6.8 Cât de Deloc Ușor Moderat Sever Extrem sau
dificil v-a fost să nu am
faceți singur putut face
diferite lucruri
pentru relaxare
sau de plăcere?
SCOR GENERAL AL DIZABILITĂȚII ( TOTAL)
180 5