Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

I. DATE GENERALE
Modulul : TEHNICI DE SERVIRE
Clasa: a X-a
Profesor: Malus Elena Luminita
Subiectul: ARANJAREA MESEI PENTRU MIC DEJUN
Tipul lectiei: lecţie de comunicare/ asimilare de noi cunoştinţe
Competenţe tehnice specializate: U17- PREGĂTIREA SĂLII DE SERVIRE
Competenţe individuale: EFECTUEAZĂ MISE-EN-PLACE-UL (PENTRU MIC DEJUN)
Competenţe specifice:- C1 Prezentarea etapelor de efectuare a curăţeniei în sala de servire
C2 Prezentarea operaţiilor de efectuare a curăţenei în sala de servire
C3 Prezentarea obiectelor de inventar necesare pentru mise-en -place-ul de întâmpinare
C4 Identificarea obiectelor de inventar din meniul pentru mic dejun
C5 Definrea micului dejun
C6 Identificarea principalelor grupe de preparate servite la micul dejun
C7 Stabilirea de corelaţii între grupele de preparate servite şi obiectele de inventar necesare
C8 Schematizarea mise-en-place-ului pentru mic dejun
C9 Stabilirea poziţiei pe masă a obiectelor de inventar
C10 Identificarea obiectelor de inventar utilizate pentru servirea mesei
C11 Adaptarea situaţiilor de aranjare a meselor în funcţie de meniu
C12 Analizarea situaţiilor de aranjare a mesei pentru mic dejun comandat
Strategii didactice:
a) Metode: explicatia, expunerea, conversatia euristica, obsevaţia dirijată, observaţie sistematică, descoperire
dirijată şi independentă, demonstraţia
b)Mijloace: - imagini cu aranjarea mesei pentru servirea micului dejun
-reprezentări vizuale, reprezentări figurative, sheme, simboluri
-coli scris
c)Modul de lucru cu elevii:-frontal :- la reactualizarea cunoştinţelor
-la comunicarea noilor conţinuturi şi dirijarea învăţării
-la fixarea şi consolidarea noilor cunoştinţe.
- la realizarea feed-back-ului
- la concluzii şi aprecieri
-individual- la comunicarea noilor conţinuturi şi dirijarea învăţării
-la fixarea şi consolidarea noilor cunoştinţe.
- la realizarea feed-back-ului
- la concluzii şi aprecieri
Surse informative:
1. Barna, A –Curs de pedagogie, Ed. Istru, Galaţi. 2003
2. Bontas ,I - Pedagogie Ed. ,,All Education” SA, 1998 , pag. 20
3. Mihai Ştefania – Alimentaţie publică şi turism, Şcoala de arte şi meserii, manual, Ed. Niculescu,
2004.
4. CURRICULUM PENTRU ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII, clasa a IX a Domeniul: Turism şi
alimentaţie, BUCUREŞTI, 2004
5. Standard de Pregătire Profesională, Calificarea: Lucrător În Alimentaţie, Nivelul 1, Bucureşti,
2004
f) Durata: 50 minute.
g) Locul de desfăşurare: sala de clasă
h) Anexe:- Anexa1 - Schema lecţiei
Anexa 2 – meniuri pentru mic dejun
II.DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Compe
Eveniment tenţe
ele indivi
instruirii duale Activitatea profesorului Activitatea elevului Timp Metode şi Mijloace de Evaluare
(momentel procedee învăţă
e lecţiei) mânt
Salută elevii. Notează elevii Răspund la salutul 3 Frontal
Moment absenţi. profesorului. Conversaţia,
organizato Verifică aspectul clasei, face Elevul de serviciu anunţă 10 min dialogul
ric recomandări privind modul de elevii absenţi.
aranjare a băncilor. Urmăresc indicaţiile
Verifică şi împarte elevilor profesorului
materialele necesare.

Captarea Atrage atenţia asupra imaginilor Sunt atenţi la indicaţiile 3 Frontal Imagini Observaţie
atenţiei prezentate. profesorului. explicaţia proiectate sistematică
Presupun scopul pentru cu mise-en
care sunt prezentate place
imaginile
Reactualiza Profesorul adresează elevilor Răspund la întrebări 4 Frontal, Imagini Observaţie
rea întrebări pentru a reactualiza Completează discuţia. Conversaţia proiectate sistematică
cunoştinţe principalele noţiuni necesare euristică, cu mise-en
lor pentru predarea noii teme: discuţia place
necesare C1 1. Care sunt etapele de efectuare Braistorming
pentru a a curăţeniei în unităţile de
realiza alementaţie publică?
legătura cu 2. Ce opearaţii se efectuează la
noua temă C2 închiderea unităţii?Dar la
deschiderea unităţii?
C3 3. Care sunt obiectele de
inventar necesare pentru
mise-en-place-ul de
întâmpinare?
C4 4. Identificaţi obiectele de
inventar din următoarele
imagini?

Comunica Profesorul scrie titlul pe tablă şi Răspund la întrebări, 20 Frontal, Shema Observaţie
rea noilor C5 competenţa individuală completează schema de pe 5 Conversaţia mesei sistematică
conţinuturi C6 tablă 15 euristică, reprezentare
şi dirijarea C7 Aderesează întrebări elevilor şi Desenează shema de pe minute obsevaţia figurativă
învăţării C8 prin dirijarea răspunsurilor tablă cu aranjarea mesei independentă simboluri
C9 completează schema lecţiei pe pentru un dejun complet şi dirijată,
C10 tablă (anexa 1) comandat. demonstraţia
Marchează simbolurile
pentru obiectele de
inventar.
Fixarea şi Profesorul cere elevilor să rezolve Elevii deseneză individual 7 Frontal Exemple de Observaţie
consolida sarcina de lucru: shema aranjării mesei Individual meniuri sistematică
rea noilor C7 “Având la dispoziţie următorul pentru meniul dat Conversaţia Scheme
cunoştinţe C8 meniu pentru mic dejun, desenaţi Marchează obiectele de reprezentati
C9 aranjarea mesei, şi scrieţi inventar desenate ve,
C10 semnificaţia obiectelor de Identifică semnificaţia simboluri
C11 inventar în 7 minute. acestora. coli de scris
Profesorul pune la dispoziţia
elevilor exemple de meniuri
pentru mic dejun. (anexa 2)
Urmăreşte schemele realizate
individual de elevi
Corectează schemele elevilor
Realizarea C12 Profesorul desenează pe tablă 4 Eelevii observă desenele şi 5 Observţia
feed-back- exemple de mise-en-place în care fac corecturile de rigoare Scheme sistematică
ului obiectele de inventar sunt reprezentati
inversate. ve,
Solicită elevilor să facă simboluri
corecturile de rigoare
Concluzii Profesorul apreciază activitatea Elevii ascultă, fac aprecieri 2 Frontal Auto
şi aprecieri generală a clasei, apreciază individuale, se Individual evalurea
activitatea în cadrul grupelor, autoevaluează şi îşi Conversaţia,
modalităţile în care elevii au atins evaluează colegii dialogul
competenţele individuale.
Notează elevii
(anexa 1)

ARANJAREA MESEI PENTRU MIC DEJUN

CI. EFECTUEAZĂ MISE-EN-PLACE-UL PENTRU MIC DEJUN

DEJUNUL – Prima masă a zilei, care se serveşte in uap, dimineaţa între orele 6-8-10 şi asigură 25-
30% din necesarul zilnic de calorii.
Dejunul poate fi: simplu: băuturi nealcoolice calde, unt, gem, păine
- consistent: gustări, sau produse din ouă, legume, băuturi nealcoolice calde, unt,
gem, păine
- după modul de servire: comandat, a la carte
MISE-EN PLACE- aranjarea obiectelor de inventar necesare servirii preparatelor într-un meniu
comandat
Preparatele servite în meniul pentru mic dejun:
1. Preparate din carne
2. Produse lactate
3. Preparate din ouă
4. Legume proaspete
5. Produse de panificaţie
6. Unt, gem, miere de albine
7. Băuturi nealcoolice calde
8. Băuturi răcoritoare sau apă minerală
9. Produse de panificaţie
Obiectele de inventar utilizate:
- farfurii mari intinse
- Farfurii mijlocii intinse
- farfurii mici intinse pentru pâine
- cuţit pentru unt (pentru gustări)
- tacâmuri pentru gustări
- pahar pentru apă minerale, băuturi răcoritoare
- ceaşcă cu farfurie suport şi liguriţă pentru băuturi neacoolice calde
- servicii de unt şi gem
- pahar pentru ou sau cocotieră
- olivieră
Aranjarea obiectelor de inventar se face după următoarea schemă:
(anexa 2)

Meniul 1

Omletă cu suncă
Roşie
Ceai cu lamăie
Unt şi gem
Apă minerală
Chifle

Meniul (2)
Salam caşcaval
Roşie şi ardei
Cafea cu lapte
Unt şi miere
Suc de fructe
Pâine prăjită

Meniul (3)
Ochiuri
Cafea cu lapte
Unt şi miere
Suc de roşii
pâine

S-ar putea să vă placă și