Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE ELEMENTE DE GEOMETRIE

Anul școlar 2020-2021


CLASA A V-A

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10
puncte.
 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 40 de minute.

1. (1P) Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor:


a) Notația g=h se citește: dreptele g și h sunt diferite. ___
b) Notația AB≡ CD se citește: segmentele AB și CD sunt congruente. ___
c) Notația A ≠ B se citește: punctele A și B sunt diferite. ___
d) Două drepte concurente au în comun două puncte. ___

2. (4P) Desenați/Construiți:
a) O dreaptă d
b) Un punct P
c) Două segmente AB și CD care să se intersecteze în punctul E
d) Trei puncte necoliniare, A,B,C
e) Două drepte paralele
f) AB= 2 cm
g) MN=CD= 3 cm
h) Punctul P, mijlocul segmentului MN, stiind că MN= 8 cm
3. (1P) Completați spațiile punctate:
În figura alăturată este reprezentat cubul ABCDEFGH.

a) Dreptele AD și EH sunt ...................


b) Dreptele EG și FH sunt ...................
c) Dreptele BE și BG sunt ...................
d) Dreptele GH și CD sunt ...................

4. (1P) Pe dreapta d se consideră punctele M, N, P și Q în această ordine. Știind că MN= 3,5 cm, MP= 5,3
cm și NP ≡ PQ, calculați distanța dintre punctele M și Q.

5. (1P) Pe segmentul EF, cu lungimea de 5 cm, se consideră punctul D astfel încât ED= 2 cm. Dacă notăm cu G
simetricul punctului D față de punctul F, calculați lungimea segmentului EG.
TEST DE EVALUARE ELEMENTE DE GEOMETRIE
Anul școlar 2020-2021
CLASA A V-A
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE

- se acordă 1p oficiu
1. a)F 0,25 p
b)A 0,25 p
c)A 0,25 p
d)F 0,25 p
2. Pentru fiecare desen corect se acordă 0,5 p 4p
3. a) paralele 0,25 p
b) concurente 0,25 p
c) concurente 0,25 p
d) paralele 0,25 p
4. NP=1,8 cm și PQ=1, 8 cm 0,5 p
MQ=7,1 cm 0,5 p
5. DF=3 cm 0,5 p
FG=3 cm 0,5 p
EG=8 cm 1p