Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 2.4.a.

Sinteză pentru activități metodice (30 min)


Studiați suportul de curs, secvența 2.4, precum și exemplele din Anexă, apoi realizați textul
pentru 1-2 diapozitive pentru acel suport vizual (ppt) destinat activității metodice din școală
sau la nivel de cerc. Esențializați ceea ce ați învățat la curs pentru a face o prezentare
pertinentă pentru colegi. Este obligatoriu să vă referiți la metode ca mijloace de dezvoltare a
competențelor elevilor. Revedeți și subcapitolul referitor la clișee didactice. Oferiți feedback
online, colegilor de la curs. Revizuiți propriile diapozitive în funcție de feedbackul
formatorului și de eventualele comentarii ale colegilor.

  Competențele – cheie formate la disciplina limba engleza în gimnaziu, în principal, sunt:


comunicarea în limba maternă și sensibilizare și exprimare culturală.

          Programa recomandă valorificarea tuturor experiențelor de învățare ale elevilor, integrând


cele trei dimensiuni ale educației ( formală, nonformală și informală), în manieră
complementară.

          Metodele tradiționale( expunerea didactică, conversația, exercițiul, demonstrația, lucrul


cu manualul) și moderne, activ-participative (diagrama Venn, ciorchinele,cubul,explozia
stelară,jocul de rol, jurnalul cu dublă intrare,portofoliul, proiectul, brainstorming, pălăriile
gânditoare), reprezintă mijloace de dezvoltare a competențelor elevilor. Metodele moderne au
numeroase avantaje( antrenarea tuturor elevilor, includerea elevilor cu CES, rezultate mai bune
și, bineînțeles, dezvoltarea competențelor-cheie), dar și bariere( evaluarea grupurilor, timp
organizatoric lung și cu efort material). Noua metodologie didactică, adecvată obiectivelor
învăţământului actual, necesită o repoziţionare a metodelor şi mijloacelor de învăţământ
existente, astfel încât să conducă la activizarea optimă a elevilor atât în planul intelectual, cât şi
în cel narativ, să asigure cultivarea atitudinii euristice,investigatoare, formarea spiritului de
iniţiativă. Este necesară, aşadar, folosirea cu prioritate a metodelor cu caracter mobilizator,
activizant, care să mărească potenţialul intelectual al elevilor prin angajarea lor la un efort
personal în actul învăţării, având ca rezultat o eficienţă formativă maximală.

  Pentru realizarea acestor deziderate ale învăţământului modern, nu este vorba numai de
utilizarea unor metode “noi”, ci şi de utilizarea în manieră modernă a metodelor clasice de
învăţământ.  

               La limba engleza , învățarea nu  trebuie să se bazeze  pe memorarea noilor cunoștințe
sau a informațiilor, ci pe dezvoltarea sistematică a gândirii, a auto-achiziției și a abilităților de
învățare. Un clișeu în cadrul acestei discipline cred că este faptul că se preferă testele de evaluare
scrisă în defavoarea metodelor moderne de evaluare. Determinat de lipsa de timp și de numărul
mare de elevi din sala de clasă, profesorul recurge la această metodă de evaluare.
               Cel mai de temut clișeu, prin efectele sale,  este legat de rolul și locul manualului în
activitatea didactică. Manualul reprezintă doar un instrument care funcționează ca resursă,
element bibliografic pentru elevi. Cadrul didactic, în schimb, se raportează la programă.

             Un alt cliseu  este furnizarea tuturor informatiilor , elevul nemaiavând dorința de
învățare prin descoperire.  Învăţarea prin descoperire nu numai că oferă elevilor posibilitatea să
achiziţioneze abilităţi, să-şi formeze deprinderi prin eforturi proprii, dar ei pot stabili şi o legătură
strânsă între text, propria curiozitate şi experienţă.

               În educaţie, astăzi, se tinde spre formarea de cadre didactice creative, capabile să
dezvolte la elevi o gândire originală, creativă şi o educaţie completă care vizează construirea 
profilului absolventului de gimnaziu ce deschide perspectiva către profilul de formare al
absolventului de clasa a X-a.

S-ar putea să vă placă și