Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

Subsemnatul, Popa Dragoș Bogdan, medic specialist ortopedie-


traumatologie, angajat în cadrul Spitalului Județean de Urgență
Brăila, membru în colegiul medicilor Brăila nr. /23.11.2020 cu drept
de liberă practică C.U.I.M., cod de parafă, îmi exprim intenția de a
participa în cadrul unei echipe de vaccinare după programul de lucru
normal pentru a deservi un centru de vaccinare din orașul Brăila.
Consider că prin experiența mea, intențiile și calitățile mele pot fi
un candidat viabil pentru a lua parte la campania națională de
vaccinare pentru combaterea infecției COVID-19.

19.01.2020

Domnului Director executiv al Direcției de Sănătate Publică Brăila