Sunteți pe pagina 1din 2

Please translate the following text into ROMANIAN:

A woman was gesturing wildly while reciting a story to her friend, who was sitting beside her.
“And then she was like, ‘yeah, whatever. You’re just a show-off that skips class and has their head in the
clouds.’ Awkward, right?”
The man furrowed his brows. “Hold your horses. He’s a shady dude but that’s harsh, even for her. Why would
she add fuel to the fire like that?”
“Don’t be silly,” she said, taking a drag from her cigarette before throwing the cigarette on the ground like a
rebel without a cause. “She’s just messing with him. Serves him right if you ask me.” She rummaged around in
her pocket for another cigarette.
“I thought you were going to quit.”
The reprimand in his voice made her stop in her tracks. “Yeah, piece of cake!” She withdrew her hand and
clasped them on her lap.
He put an arm around her shoulders. “You know you can’t kick the bucket before me. I’d be too lonely.”
“Man, you're cheesy, but I love it.”

A woman was gesturing wildly while reciting a story to her friend, who was sitting beside her.

O femeie gesticula frenetic în timp ce-i povestea ceva prietenului așezat lângă ea.

„Apoi, a zis: Da, mă rog. Nu ești decât un lăudăros cu capul în nori care chiulește de la ore.”

Bărbatul se încruntă. „Ia stai așa! E cam dubios tipul, dar prea a sărit calul de data asta. De ce ar pune
paie pe foc așa?”

„Nu fi caraghios”, spuse ea, trăgând un fum din țigară, înainte s-o arunce pe jos ca un rebel fără cauză.

„Se joacă cu el. Merită, după părerea mea.” Scotoci prin buzunar după altă țigară.

„Parcă ziceai că te lași.”

Tonul mustrător a făcut-o să încremenească. „Da, floare la ureche!”

Își retrase mâna și le împreună în poală.

Bărbatul își petrecu brațul pe după umerii ei. „N-ai voie să dai colțul înaintea mea. M-aș simți prea
singur.”

„Frate, ești siropos, dar îmi place.”

O femeie gesticula frenetic în timp ce-i povestea ceva prietenului așezat lângă ea.

„Și zice: «Da, mă rog. Ești un chiulangiu cu capu-n nori care doar o face pe grozavul. » Ciudat, nu?”

Bărbatul își încruntă sprâncenele. „Stai așa. E drept că-i un tip dubios, dar așa ceva-i prea dur, până și
pentru ea. De ce-ar mai pune paie pe foc în felul ăsta?”
„Nu fi caraghios”, spuse ea, trăgând un fum înainte de a-și arunca țigara pe jos ca un rebel fară cauză.
„Își bate doar joc de el. Și bine-i face, părerea mea.” Scotoci prin buzunar după o altă țigară.

„Parc-aveai de gând să te lași.”

Tonul mustrător o țintui pe loc. „Da, floare la ureche!” Își retrase mâna și și le împreună în poală.

Bărbatul își petrecu brațul pe după umerii ei. „N-ai voie să dai colțul înaintea mea. M-aș simți prea
singur.”

„Drace, cam siropos, dar îmi place.”