Sunteți pe pagina 1din 1

Modulul de Locul de

Nr. Competenţa Activităţi planificate Observaţii


pregătire muncă
Dezvoltarea unei aplicatii Training-uri, Realizarea unei aplicatii de
1 utilizand Spring Boot, workshop-uri IBM Romania gestiune a salilor din IBM
Hibernate, JPA in cadrul firmei
Realizarea unei pagini web
Training-uri,
Dezvoltarea de aplicatii full din cadrul proiectului
2 workshop-uri IBM Romania
stack, utilizand Java,
in cadrul firmei
Angular, CSS, HTML
Dobandirea cunostintelor Intelegerea si transpunerea
legata de arhitectura Training-uri, codului dintr-un framework
3 aplicatiilor dezvoltate cu workshop-uri IBM Romania mai vechi in servicii Rest si
Struts si Jsp in cadrul firmei Angular