Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

PORTOFOLIU
EXAMEN DE ABSOLVIRE PROGRAM DE FORMARE
PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR
PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

NIVELUL I

Absolvent,
Numele din certificatul de
nastere, inițiala tatălui,
toate prenumele , în
ordinea din certificat
2021
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

1. Eseu argumentativ pe o temă din


domeniul psihopedagogic cu tema:
___________________________________________________
___________________________________________________

Coordonator științific,
Grad didactic (conf./lect. dr. ), numele, prenumele

Absolvent,
Numele din certificatul de
nastere, inițiala tatălui,
toate prenumele , în
ordinea din certificat

2
2021

Se ataseaza eseul

3
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

2. Recenzia unei lucrări din domeniul


psihopedagogic, după o structură
dată:
Titlul:____________________________________

Absolvent,
Numele din certificatul de
nastere, inițiala tatălui,
toate prenumele , în
ordinea din certificat
2021

4
Se ataseaza Recenzia

5
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

3. Proiect didactic ( proiect de lecție sau proiectul unei unitati de


învățare)

Absolvent,
Numele din certificatul de
nastere, inițiala tatălui,
toate prenumele , în
ordinea din certificat

6
2021

Se ataseaza copie din caietul de practica sau conform caietului de


practică un proiect de lecție sau proiectul unei unitati de învățare

7
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

4. Fișa de caracterizare psihopedagogică a unui elev

Absolvent,
Numele din certificatul de
nastere, inițiala tatălui,
toate prenumele , în
ordinea din certificat

2021

8
SE va atasa copia fisei psihopedagogice din caietul de practica