Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAȚI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC


PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII
COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - Nivelul I
Forma de organizare: în regim POSTUNIVERSITAR
Anul universitar 2020/2021
Durata programului de studiu: 1 an
Forma de învăţământ: CU FRECVENȚĂ

TEME PROPUSE PENTRU ESEU ARGUMENTATIV PE O


TEMĂ DIN DOMENIUL PSIHOPEDAGOGIC
EXAMEN DE ABSOLVIRE - NIVEL I

Disciplina: Didactica specializării B

1. Proiectarea didactică
2. Metode didactice active
3. Mijloacele de învățământ

Conf. univ. dr. Beteringhe Adrian


adrianbeteringhe@univ-danubius.ro