Sunteți pe pagina 1din 2

Calcularea şi achitarea dobânzii şi comisioanelor aferente creditului

Dobânda este suma ce-i revine creditorului la rambursarea sumei împrumutate sau preţul folosirii
capitalului şi totodată remunerarea riscului pe care îl implică creditul respectiv. Nivelul ratei dobânzii
este stabilit de către Consiliul băncii şi poate fi modificat pe parcursul derulării creditului, în funcţie de
evoluţia dobânzii pe piaţa bancară (fig.1.).

In funcţie de serviciile prestate clienţilor, banca incasează comisioane determinate in % sau sume fixe,
stabilite prin circularele băncii (de exemplu, pentru evaluarea cererii de credit, pentru elaborarea
contractului de credit şi de asigurare, pentru prelungirea sau renegocierea creditelor acordate etc.)
Comisionul de risc al creditelor acordate sub formă de plafon se percepe o singură dată, la acordarea
creditului comisionului. In cazul reinnoirii pl afonului de credit după aprobarea cererii de credit, se face
un nou contract de credit (act adiţional), stabilindu-se garanţiile şi posibilităţile de rambursare care se
aprobă şi se incasează un nou comision de risc.
Nivelul comisioanelor este stabilit de către Consiliul băncii. Dobanzile şi comisioanele datorate şi
neachitate se trec la restanţe. Pentru creditele nerambursate la scadenţă (creditele restante), banca
incasează de la clienţi dobânzi penalizatoare prevăzute de bancă.
Mecanismul de calcul al dobanzilor aferente creditelor se bazează pe metoda calculului dobanzii simple
şi prin metoda de calcul al dobanzii compuse.
I. Calculul dobânzii simple
Se utilizează in cazul in care este luată in considerare o perioadă de timp mai mică de 1 an, cand
dobanda se calculează şi se plăteşte conform contractului lunar, trimestrial, anual sau pentru un număr
anumit de zile fixate in contractul de credit. Relaţia de calcul este:

D – dobanda in sumă absolută;


Si – suma creditului iniţial acordat;
n – numărul de zile pentru care se realizează creditarea;
N – numărul de zile in anul dat;
d – rata anuală a dobanzii.

II. Calculul dobanzii compuse


Se practică în situaţia în care perioada de creditare este mai mare de un an cu condiţia rambursării
creditului şi achitării dobânzii la sfârşitul perioadei de credit. Drept bază pentru calcul serveşte suma
iniţială impreună cu dobanda calculată anterior. Suma totală care trebuie să ramburseze debitorul la
scadenţă se calculează in modul următor:

unde n - numărul de ani avuţi in vedere.


Sf - suma totală spre rambursare
Si - suma creditului iniţial acordat
d – rata dobanzii
n – numărul de ani.

In determinarea dobanzii nu există o regulă privind perioada de timp luată in


considerare drept etalon. Astfel se pot intalni teri uzanţe:

Uzanţa germană (se aplică in Germania, Elveţia) in care:


- anul = 360 zile
- luna = 30 zile
- formula de calcul

Uzanţa engleză (se aplică in Regatul Unit al Marii Britanii) in care:


- anul = 365 zile
- luna = se ia numărul de zile exact din calendar

Uzanţa franceză (se aplică in Franţa şi SUA) in care


- anul = 360 zile
- luna = se ia numărul de zile exact din calendar

In R.Moldova băncile utilizează in majoritatea cazurilor metoda engleză. In practica bancară


internaţională şi in cea naţională este larg utilizată perfectarea graficului de rambursare a creditelor şi a
dobanzilor aferente, fiind parte componentă a contractului de credit. Perfectarea graficului de
rambursare a creditului şi a dobanzii aferente se efectuează in baza următoarei informaţii:
 valoarea creditului solicitat;
 rata dobanzii;
 periodicitatea achitării dobanzii (lunar/trimestrial/semestrial/anual/la scadenţă);
 termenul de acordare a creditului şi data finală a contractului de credit;
 modalitatea de rambursare a creditului.

S-ar putea să vă placă și