Sunteți pe pagina 1din 13

CAIET DE SARCINI

1
Titlul investiției: „Sistem de control al accesului in parcare”
Beneficiar: S.C. Parking Focsani S.A.
Valoarea estimată: 20,000.00 lei fara TVA

Descrierea succintă a lucrărilor:


Servicii de proiectare si executie lucrari pentru realizarea obiectivului : ” Sistem de control al accesului in
parcare”
– realizare infrastructura in vederea instalarii sistemului de control al accesului in parcare Electrica si
a sistemului de supraveghere video.

Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii

Prezentarea contextului
In prezent parcarea deserveste o zona centrala in apropierea sediului Electrica Distribuţie
Muntenia Nord Focsani.
Este pozitionata la intersectia strazilor Cernei cu bulevardul Independenței si deserveste toate
obiectivele pe o raza de aproximativ 1km precum: sediul Electrica Distribuţie Muntenia Nord
Focsani, Parcul Nicolae Balcescu, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea, Clinica Materna, sedii
de banci precum Raiffeisen Bank si Banca Transilvania, Harlem Club etc.
Incadrare in zona

L. Bălănuță

Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor


In prezent locatia parcarii nu este delimitata prin mijloace fizice, intrarea fiind libera.
Intrarea in spatiul parcarii se realizeaza din strada Leopoldina Balanuta iar iesirea se
realizeaza in aceeasi strada.

2
Plata parcarii se realizeaza prin intermediul unei persoane ce elibereaza tichetele si incaseaza
banii pentru parcare.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice


Prin realizarea investitiei se urmareste:
a. Delimitarea spatiului parcarii prin bariere de acces, astfel incat sa se poata urmari in orice
moment traseul fiecarei masini care intra in parcare precum si plata automata a acestuia
pentru perioada stationarii in parcare;
b. Securizarea masinilor aflate in parcare pe perioada stationarii acestora;
c. Securizarea personalului incasator de bani prin amplasarea acestuia intr-o cabina de plata.

Descrierea construcţiei existente


Particularităţi ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului,
dimensiuni în plan);
Parcarea este pozitionata pe latura vestica a sediului Electrica Distribuţie Muntenia Nord
Focsani.
Aceasta se intinde pe o suprafata de 2500m2 cu o capacitate de aproximativ 68 locuri de
parcare.
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
Zone invecinate:
- La nord: strada Constantin Dobrogeanu Gherea;
- La sud: Lukoil;
- La est: bulevardul Independenței
- La Vest: proprietati private, zona de case despartite de un drum de acces, strada L. Balanuta.
Cai de acces:
c) datele seismice şi climatice;
Teritoriul județului Vrancea corespunde celei mai active zone seismice din România.
Răspândirea focarelor de cutremure pune în evidență existența a doua zone:
a. trunchiul Vrâncioaia-Tulnici-Soveja, unde se produc cutremure la adâncimi între 80–
160 km, legat de curbura arcului carpatic;
b. în regiunea de câmpie între Râmnicu Sărat, Mărășești și Tecuci cu cutremure mai puțin
adânci.
Seismele cu epicentrul în Vrancea au origine tectonică, fiind provocate de deplasările
blocurilor scoarței sau alte părți superioare ale învelișului, în lungul unor falii formate anterior sau în
lungul unora foarte adânci. Cutremure devastatoare, cu magnitudinea cuprinsă între 7 și 8 grade pe
scara Richter, s-au înregistrat în 8 octombrie 1620, 9 august 1679, 12 iunie 1701, 13 mai 1738, 6
aprilie 1790, 26 octombrie 1802, 1829, 28 ianuarie 1838. În secolul XX, cele mai semnificative
evenimente au avut loc la 25 mai 1925, 10 noiembrie 1940 care, a distrus aproape în întregime orașul
Panciu având magnitudinea de 7,4 grade, 4 martie 1977 cu magnitudinea de 7,2 grade, 30 august
1986 cu magnitudinea de 7 grade, 30 si 31 mai 1990 cu magnitudinea de 6,9 respectiv 6,4 grade.
d) studii de teren

3
Nu este cazul.
e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente;
Pentru alimentarea cu energie electrica a sistemelor de control al accesului in parcare cu
bariere, se va face racordarea la reteaua existenta in zona.
f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de
schimbări climatice ce pot afecta investiţia;
Toate echipamentele propuse sa functioneze la exterior sunt alese astfel incat sa reziste tuturor
intemperiilor din zona respectiva (plaja de temperatura, grad de protectie pentru exterior, etc.)
g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri
arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în
cazul existenţei unor zone protejate.
Nu este cazul.
Regimul juridic:
a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de
preempţiune;
Proprietate primarie in grija S.C. Parking Focsani S.A.
b) destinaţia construcţiei existente;
Parcare publica.
c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, după
caz;
Nu este cazul.
d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz.
Nu este cazul.
Caracteristici tehnice şi parametri specifici:
a) categoria şi clasa de importanţă;
Nu este cazul.
b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;
Nu este cazul.
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie;
Nu este cazul.
d) suprafaţa construită;
Nu este cazul.
e) suprafaţa construită desfăşurată;
Nu este cazul.
f) valoarea de inventar a construcţiei;

4
Nu este cazul.

g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente.


Nu este cazul.
Analiza stării construcţiei,
Nu este cazul.
Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.
Nu este cazul.
Actul doveditor al forţei majore, după caz.
Nu este cazul.
Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare:
Nu este cazul.
Solutie tehnica
Pentru aceasta solutie s-a optat pentru bariera de intrare separata ca pozitie de bariera de
iesire. Bariera de intrare este pozitionata la marginea proprietatii in partea sudica cu accesul din
strada L. Balanuta (drum acces zona case) iar bariera de iesire va fi pozitionata in partea nordica cu
accesul din str. L. Balanuta - furnizarea si montarea barierelor nu intra in sarcina executantului, fiind
realizate prin resurse proprii. Executantul va turna insulele din beton necesare pentru instalarea
barierelor,va furniza cablurile necesare si va realiza traseele conform Traseu cabluri (vezi legenda
Schita parcare Electrica) ai a proiectului tehnic. Acestea vor fi insusite de catre executant prin
propunerea tehnica si financiara respectand cerintele tehnice minimale si obligatorii detaliate de mai
jos:
Cablu FTP cat 6: 300m
Cablu alimentare 3 x 2,5mm: 150m
Tub gofrat diamentru 63mm cu fir de tragere: 150m
2 buc. insule beton pentru bariera intrare / iesire dimensiuni: lungime 5m, latime 80cm,
inaltime borduri peste nivelul asfaltului minim 15 cm.
Pentru separarea spatiului parcarii de spatiul public au fost prevazuti stalpi de delimitare de
tipul bolarzilor din plastic / parapeti din material plastic – culoare turcoaz (vezi legenda Schita
parcare Electrica) – furnizarea si montarea nu intra in sarcina executantului, fiind realizate prin
resurse proprii.
Pentru ghidarea persoanelor in zona de intrare au fost prevazute 2 panouri indicatoare tip
indicator rutier parcare cu plata - furnizarea si montarea acestora va intra in sarcina executantului si
va fi insusita prin propunerea tehnica si financiara.
Prin apasarea unui buton pe eliberatorul de tichete – denumit terminal intrare (T.I. – vezi
legenda Schita parcare Electrica ) se va elibera un tichet unic pentru fiecare masina. Furnizarea si
montarea terminalului nu intra in sarcina executantului, fiind realizate prin resurse proprii.
Executantul va turna insula din beton necesara pentru instalarea terminalului, va furniza cablurile

5
necesare si va realiza traseele conform Traseu cabluri (vezi legenda Schita parcare Electrica) si a
proiectului tehnic. Acestea vor fi insusite de catre executant prin propunerea tehnica si financiara.
Fiecare persona va putea folosi oricare din locurile de parcare de la 1 la 65. Pentru a securiza
locurile de parcare au fost prevazute 4 camere de supraveghere pentru exterior care preiau imagini
din intreaga parcare precum si o camera de supraveghere care preia imagini din interiorul cabinei
incasatorului. Imaginile vor putea fi vizualizate in timp real in cadrul cabinei prevazuta la iesire, de
catre personalul de parcare, sau post-eveniment in inregistrarile aferente. Furnizarea, realizarea traseu
cabluri in vederea montarii (pe stalpi metalici la exterior) a camerelor de supraveghere, precum si a
oricaror servicii de proiectare si autorizare al sistemului de supraveghere video, necesare in vederea
punerii acestuia in functiune, conform legislatiei in vigoare, vor intra in sarcina executantului.
Acestea vor fi insusite de catre executant prin propunerea tehnica si financiara respectand
specificatiile tehnice minimale si obligatorii detaliate de mai jos:

CAMERA IP 3 MP CU IR
 tip bullet
 senzor: Progressive scan CMOS
 compresie H.265/H.264
 lentila fixa 2,8mm
 distanta IR 50m
 iluminare minimă : 0,005lux, 0 lux cu IR
 functii analiza: Functie incalcare perimetru virtual, detectie intrusi, detectie bagaj
abandonat
 IR optimizat, reglare automata a intensitatii si unghiului, eficienta pana la 30m.
 codec optimizat pentru supraveghere video
 temperatura de lucru : -30°C – +60°C, IP67.

NVR
 8 canale compresie H.264/H.264+
 Inregistrare 6MP@25fps/canal. Bandwidht 80Mbps/80Mbps
 Iesiri video HDMI / VGA
 Audio 1 iesire, alarma 4 intrari / 1 iesire
 Accepta min. 2 HDD SATA, 4 TB/HDD
 HDD 4 TB SATA, dedicat pentru supraveghere video

Switch
 Switch PoE 8 ch
 Mediu de transmisie: Cat 5/5e, Cat 6
 Distanta de transmisie 100m
 Temperatura de operare: 0 - + 55 °C

La iesirea din parcare fiecare utilizator se va putea urca in masina si se va opri in dreptul
cabinei incasatorului – vezi legenda Schita parcare electrica (C.I.) - unde va prezenta tichetul.
Personalul operator va citi tichetul prin intermediul unui cititor si i se va afisa totalul de plata aferent.
Va incasa banii de la utilizator si ii va inmana tichetul validat. Ulterior utilizatorul va iesi prin
intermediul barierei de acces. Furnizarea cabinei incasatorilor nu intra in sarcina executantului

6
Cerinţele impuse vor fi considerate ca find minimale. În acest sens, orice ofertă care se abate de
la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în masura în care propunerea
tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale prevăzute în Caietul de
sarcini.
Oferta care nu respectă cerinţele minimale prevăzute în Caietul de sarcini atrage descalificarea
ofertantului.
Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de
utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare:
Consumul estimat de energie electrică pentru toate echipamentele va fi de aproximativ 4060
W (2500W aparat de aer conditionat, 600 W pentru bariere auto, 200 W statie intrare, 400W PC, 100
W imprimanta tichete,50W pentru DVR, 60W pentru camere de supraveghere, 150 W pentru switch).

Cerințe pentru ofertanți:


Ofertanții vor prezenta propunerea tehnică conform cerințelor de mai jos. Orice ofertă care nu
prezintă informațiile solicitate sau prezintă informații generale va fi considerată neconformă.
Ofertantul declarat câştigător va asigura realizarea proiectarii tehnice(DTAC) întocmite conform HG
nr. 907/2016 pentru lucrările propuse precum si asistenţa tehnică din partea proiectantului necesară
derulării lucrărilor, costurile aferente fiind prevăzute in oferta financiară.
Ofertantul va asigura şi întocmirea documentaţiei pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire.
Obţinerea avizelor necesare eliberării autorizaţiei de construcţie cad strict in sarcina proiectantului.
Proiectul tehnic va respecta propunerea tehnică din faza de ofertare însă va fi adaptat in funcţie de:
• cerinţe specifice avizatorilor autorităţi locale şi autorităţi centrale;
• cerinţe ale Autorităţii pentru verificarea Calităţii în Construcţii (ISC)
Este responsabilitatea Antreprenorului sa se asigure ca proiectarea si realizarea lucrărilor din prezenta
documentaţie respecta legile si reglementările valabile in Romania.
Proiectarea lucrărilor din prezenta documentaţie se va face cu respectarea prevederilor standardelor
aplicabile europene, adoptate sau in curs de adoptare de către Institutul Roman de Standardizare,
standardelor elaborate de organisme tehnice recunoscute internaţional, manualelor de referinţa, etc.
Prin prezenta procedura se achiziţionează servicii de proiectare si asistenta tehnica si execuţie lucrări.
In obligaţia proiectantului intra:
A. Elaborarea următoarelor documentaţii:
a. Documentaţie tehnica pentru obţinerea autorizaţiei de construire;
b. Documentaţie tehnica pentru organizarea de şantier;
c. Proiect Tehnic, verificat potrivit prevederilor legale, pentru cerinţele de calitate, de specialişti
atestaţi de M.D.R.A.P., în condiţiile legii.
7
d. Detalii de execuţie;
e. întocmire raport la terminarea execuţiei;
f. Cartea tehnica a construcţiei;
B. Servicii conexe:
a. Obţinere autorizaţie de construire (costurile de avizare vor fi incluse in oferta economică);
b. Verificarea documentaţiilor tehnice conform Legii 10/1995;
c. Asistenţă tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor (inclusiv fazele determinante şi omisiunile
din proiect).
Ofertanții vor prezenta în cadrul propunerii tehnice detaliat modul de prestare al serviciilor de
proiectare precum și personalul alocat.
Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii în vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile prestării de servicii
cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi
incidente, precum si momentul interventiei acestora în contract. În cazul în care specialiștii propuși
nu acopera toate cerințele legale cu privire la prestarea serviciilor atunci oferta va fi declarata
neconforma. Se vor respecta condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de munca pe toata
durata de îndeplinire a contractului de lucrari
Pentru partea de execuție a lucrărilor.
În Propunerea Tehnica Ofertantul trebuie să documenteze metodologia de execuție a lucrărilor, prin
raportare la informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și la cerințele tehnice, economice şi
tehnologice ale beneficiarului, așa cum sunt acestea incluse în părțile scrise și părțile desenate
cuprinse în Documentatia Tehnico-Economica a Proiectantului.
1. Se va descrie metodologia de realizare a activităților care pot fi / sunt incluse
în scopul contractului de lucrări:
i. lucrări pregătitoare
ii. obținere autorizații / permise de lucru / acces pentru executarea lucrărilor
iii. pregătirea amplasamentului
iv. pregătirea șantierului
v. activități de punere în operă a documentației tehnice (așa cum sunt incluse în caietele de
sarcini pe specialități din proiectul tehnic)
vi. controlul calității lucrărilor executate
vii. activități legate de recepția la terminarea lucrărilor
viii. activități legate de recepția finală la expirarea perioadei de garanție.
ix. managementul schimbărilor cantitative sau calitative în timpul execuției lucrărilor;
x. alte activitati necesare pentru realizarea scopului contractului.

8
Prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus) va descrie :
a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de executie a contractului) pentru
realizarea obiectivului de investitie, se va descrie modul de lucru al asocierii (daca este cazul) si
modul de lucru cu subcontractantii (daca este cazul);
b) resurse (personal si instalatii/echipamente)
c) programul de realizare a contractului pe zile la nivel de categorie de lucrari (deviz), care sa
ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea în timp a activitatilor
pe care ofertantul propune sa le îndeplineasca pentru realizarea lucrarilor, si va detalia:
- lucrarile permanente si temporare ce urmeaza sa fie executate, detaliate la nivel de deviz.
- secventierea, derularea în timp si durata testelor, cu evidentierea clara a activitatilor incluse în
procesele de asigurare, respectiv de control al calitatii, conform legislatiei specifice corespunzatoare
obiectului contractului;
- denumirea activitaților, durata acestora, cu evidentierea punctelor cheie (jaloanele) în executia
contractului;
2. Listele cu cantitațile de lucrari conform atemăsurătorilor, fisele tehnice si formularele completate
conform caietului de sarcini, inclusiv pentru organizarea de santier.
3. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate. Durata de garantie ( 24 luni )
se va justifica prin prezentarea unui memoriu, in care se vor detalia lucrarile asigurate pe perioada de
garantie.
4. Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii în vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse în
obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente, precum si
momentul interventiei acestora în contract. În cazul în care specialistii propuși nu acopera toate
cerintele legale cu privire la executia lucrarilor atunci oferta va fi declarata neconforma. Se vor
respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de îndeplinire a
contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens;
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii în munca, se pot obtine de la Inspectia
Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
În cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata în numele asocierii de catre asociatul
desemnat lider. Informatii privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel național și se refera la
condițiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
Costurile pentru lucrarile ce vor fi asigurate pe perioada de garantie a lucrarilor vor fi incluse in
cheltuielile indirecte.
În cadrul metodologiei de execuție va fi prezentat Memoriu tehnic care sa demonstreze
corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de sarcini. Se vor prezenta procedurile
tehnice de executie pentru lucrarile care fac obiectul contractului.

9
In propunerea tehnica Ofertantul va prezenta cel putin urmatoarele informatii: descrierea succesiva a
executiei lucrarilor ofertate si tehnologiile aplicate, lista cu echipamentele, utilajele (numarul și
capacitatea acestora) si personalul, folosite pentru fiecare proces tehnologic de realizare a lucrarilor,
program de executie de detaliu, descrierea organizarii de santier si asigurarea utilitatilor (alimentare
cu energie electrica, cai de acces; la obiectivul de investitii.; Lista cu furnizorii si rutele și distanțele
de aprovizionare de la acestia. Planurile întocmite la nivelul ofertei vor fi realizate de personal
specializat (acreditat) si vor fi însusite de reprezentantul ofertantului.
Procesul verbal al vizitei in teren incheiat va fi introdus in oferta tehnica (nu este obligatorie vizita
amplasamnetului dar este recomandata).
Alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.
Elementele ce trebuie prevazute în oferta si detaliate in ceea ce priveste executia lucrarilor:
Modificarile cantitative/tehnice ce nu afecteaza valoarea financiara totala a contractului (Note de
renuntare/note de comanda suplimentare, imbunatatiri/optimizari de solutie) vor fi efectuate numai cu
aprobarea beneficiarului si avizarea entitatii finantatoare. Toate aceste interventii vor fi insotite de:
nota de constatare, memoriu tehnic intocmit de proiectant si vizat de verificator de proiect, dispozitie
de santier, liste de cantitati, oferta revizuita si act aditional la contractul de lucrari.
Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum
si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare
indeplinirii responsabilitatii respective.
Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor, din vina sa, in
vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea
defectelor vor fi verificate si aprobate de persoana autorizata de achizitor si supuse avizarii.
Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a
receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative).
Executantul are obligatia de a derula si finaliza lucrarile conform graficului general de executie si sa
fie terminate la data stabilita, durata de execuție a lucrărilor nu poate depăși 1 luna. Datele
intermediare prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale. Nivelul de detaliu al
activităţilor prezentate în cadrul graficului Gantt va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai
mare de 30 de zile calendaristice. Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, in termen de max
10 de zile de la data predarii amplasamentului si semnarea procesului verbal de predare-primire,
graficul de prestare/executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care,
pe parcursul desfasurarii lucrarilor, acestea nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la
cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit ori de cate ori programul anterior este
neconform cu stadiul real al executarii, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in prezentul
contract. Graficul revizuit nu il absolva pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin
contract.
Executantul daca decide incheierea, inainte de inceperea lucrarilor, a unei asigurari ce va cuprinde
toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa

10
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane
fizice sau juridice, are dreptul de a incheia un singur asfel de contract de asigurare pentru toate
riscurile mentionate mai sus.
Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

NOTA:
Cerintele de mai jos reprezinta cerinte minime. Orice oferta care nu le indeplineste va fi respinsa ca
neconforma. Propunerea tehnica va cuprinde prezentarea de catre ofertant a modului in care va
respecta cerintele minime impuse, specificate mai jos.
Este obligatoriu ca prin Propunerea tehnica, ofertantul sa convinga ca si-a insusit documentatia de
atribuire si a inteles si avut in vedere la momentul intocmirii ofertei, cerintele caietului de sarcini si a
documentatiei tehnice. In acest sens, orice propunere tehnica elaborata prin simpla copiere a caietului
de sarcini va fi respinsa ca neconforma.
1. Pentru conformitatea datelor din Listele de cantitati, ofertantul trebuie sa verifice
corespondenta acestora cu TEMA de EXECUTIE (antemasuratori si partea desenata), iar in cazul
constatarii unor erori are obligatia de a le face cunoscute Autoritatii Contractante, inainte de termenul
limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
2. Ofertantii sunt indreptatiti sa faca investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei din
teren.
3. Ofertantul va intocmi oferta conform antemasuratorilor si Schitei Parcare Electrica anexate
Caietului de sarcini.
4. Ofertantii vor prezenta în cadrul propunerii tehnice de urmatoarele:
• descrierea succesiva a procedurilor tehnice de executie specifice in conformitate cu cerintele
din domeniu aplicabile lucrarilor executate si serviciilor prestate. Pentru descrierea completa a
procedurilor succesive tehnice de executie specifice, se vor avea in vedere prevederile LEGII NR.
10/1995 - privind calitatea in constructii, HGR 766 - Regulamentele privind calitatea in constructii,
Catalogul Standardelor Romane - ASRO si Normativele in vigoare aferente procedurilor descrise si
celelalte prevederi legale mentionate incidente.
• planul de control al calitatii, verificarii si incercarii. Pentru descrierea completa a planului de
control al calitatii, verificarii si incercarii, vor avea in vedere prevederile LEGII NR. 10/1995 -
privind calitatea in constructii, HGR 766 - Regulamentele privind calitatea in constructrii, HGR
272/1994 - Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, HGR 925/1995 -
• grafic de executie a lucrarilor - grafic tip Gantt sau echivalent.
La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementarilor nationale
in vigoare, precum si a legislatiei si standardelor nationale, armonizate cu legislatia UE. Aceste
materiale vor fi in concordanta cu prevederile HG 766/1997 cu modificarile si completarile
ulterioare, HG nr. 622/2004 si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale
agrementate in executia lucrarilor si calitatii in constructii si cu cerintele documentatiei de atribuire.

11
5. Executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile actelor normative,
reglemetarilor tehnico-economice din domeniu si Caietul de sarcini aprobat. Intrucat practica
europeana pune un mare accent pe conditiile de munca, protectia, securitatea si sanatatea in munca se
solicita ca ofertantul sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca, salarizarea muncii si protectia muncii.
6. Garantia lucrarii:
In perioada de garantie antreprenorul va realiza toate reparatiile (lucrari pentru indepartarea
degradarilor aparute) pe cheltuiala proprie (materiale si manopera). Nu vor fi incluse degradarile
produse din cauze accidentale: calamitati naturale sau interventia omului. Beneficiarul nu va fi
obligat la nicio plata in vederea mentinerii nivelului calitativ al lucrarilor consemnat in Procesul
Verbal de receptie la terminare.
Durata de garantie (24 luni ) se va justifica prin prezentarea unui memoriu, in care se vor detalia
lucrarile asigurate pe perioada de garantie.
Cerintele din Modul de prezentare a propunerii tehnice se completeaza cu cele ale caietului de sarcini
si documentatiei tehnice. Orice specificatie cu privire la o anumita marca sau denumire de marca are
ca rol de a exemplifica si va fi interpretata ca „echivalent cu” sau „similar cu”.
Propunerea financiara va fi prezentata conform Formularul propunere financiara.
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu
privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de
achizitie publica.
Ofertantul va respecta cerintele impuse de documentatia de atribuire privind modul de prezentare a
propunerii financiare si anexa la formular propunere financiara.
Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata
perioada de valabilitate si va fi exprimata exclusiv in lei fara TVA. Propunerea financiara trebuie sa
se incadreze in limita fondurilor disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica
respectiv.

12
13