Sunteți pe pagina 1din 16

Ministerul Sănătăţii din Republica Moldova

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie


„Nicolae Testemiţanu”

Catedra de Pneumoftiziologie

Şef de catedră: conferenţiar Aurelia Ustian

FOAIE DE OBSERVAŢIE CLINICĂ

Curator- asistent universitar: Popa Vasile


Studenta gr. 1421, Potlog Nadejda

Chişinău 2008
I. DATE GENERALE

Numele, prenumele: Efros Victor Ştefan


Data naşterii: 30. 06. 1979
Vârsta: 28 ani
Domiciliu: municipiul Chişinău, com. Grătieşti
Locul de muncă: nu lucrează
Data internării: 05. 12. 2007

Diagnosticul de trimitere: Tuberculoză fibro- cavitară


Diagnosticul la internare: Tuberculoză pulmonară infiltrativă, faza progresivă,
BAAR +, categoria I
Diagnosticul clinic: Tuberculoză pulmonară diseminată subacută, faza progresivă,
BAAR +, grad IA , categoria I

II. ANAMNEZA

Acuzele bolnavului la momentul internării: astenie generală marcată, inapetenţă cu


pierdere ponderală ≈ 10 kg, transpiraţii nocturne, durere in gît, tuse îndelungată cu
expectoraţii mucopurulente
Acuzele bolnavului la momentul curaţiei: astenie, inapetenţă moderată, tuse uscată

III. ANAMNESIS MORBI

Pacientul se consideră bolnav de aproximativ 5 luni, cînd s- a adresat la medicul de


familie la 3. 12. 2007, prezentînd urmatoarele simptome: slăbiciune generală
marcată, inapetenţă cu pierdere ponderală ≈ 10 kg, transpiraţii nocturne, durere in
gît, tuse cu expectoraţii mucopurulente. Atunci, pacientul a fost examinat clinic,
după care i s- a făcut microradiofotografie, cu următoarea descriere: bilateral în
segmentele S1, 2, 6, se descriu grupe de opacifieri nodulare, bronhopulmonare de
intensitate medie cu contur imprecis cu sectoare de hipertransparenţă pe acest
fondal. Hiluri- induraţi. Astfel, Efros Victor a fost diagnosticat cu tuberculoză
fibro- cavitară. Ulterior pacientul a fost trimis la Spitalul de ftiziopneumologie.
Aici el a fost internat la 05. 12. 2007. Fiind internat, acesta a fost supus
examenelor clinice, paraclinice ( instrumentale şi de laborator), în urma cărora i s-
a pus diagnosticul clinic de tuberculoză pulmonară diseminată subacută, faza
progresivă, BAAR +, grad IA , categoria I.

IV. ANAMNESIS VITAE

Pacientul relatează despre condiţii de viaţă satisfăcătoare. Trăieşte cu mama sa


într- o casă cu 2 odăi. Alimentaţie corespunzătoare.
Noxe profesionale, suprasolicitare fizică şi mintală, nu se atestă.
Dintre deprinderi vicioase se decelează fumatul ( ≈ 12 ani). Alcoolul e întrebuinţat
de pacient ocazional.
2
Boli, traumatisme şi intervenţii chirurgicale bolnavul neagă.
A fost in contact cu tata şi mama bolnavi de tuberculoză.
Cu alte boli contagioase, pacientul nu s- a aflat.
Reacţii alergice la medicamente, vaccinuri, produse alimentare nu se determină.
Din anamneza eredo- colaterală se remarcă faptul că parinţii săi au suferit de
tuberculoză, tatăl său a decedat.

V. DATELE EXAMENULUI CLINIC

Inspecţia generală:

Starea generală: gravitate medie


Conştiinţa: clară
Faţa: exprimă suferinţă
Starea constituţională: astenică
Tegumentele şi mucoasele vizibile:
 Coloraţia –pală
 Pigmentaţie – normală
 Turgorul pielei – diminuat
 Escarii, ulcere trofice, erupţii cutanate, herpes
Zoster – lipsesc
Ţesutul adipos subcutanat: dezvoltat insuficient
Edeme pe gambe nu prezinta.
Ganglionii limfatici (submaxilari, cervicali, retroauriculari, sub- şi supraclaviculari,
axilari, cubitali, inghinali, poplitei) nu se palpează.
Capul: este proporţional, nu sunt evidenţiate puncte dureroase prin apăsare în
regiunile anterioare ale feţei (maxilare şi frontale, sinusurilor şi apofizelor
mastoide).
Gîtul: este proporţional. Lipsesc deformaţii. Arterele carotide nu pulsează
patologic. Venele nu sunt turgescente.
Starea amigdalelor palatine: normală, au culoare roz-pală, lucioase, umede, fără
depuneri
Starea glandei tiroide: nu se palpează
Starea muşchilor: atrofie generală
la palpare superficială dureri nu se determină
Sistemul osto-articular: dezvoltare suficientă, fără deformaţii, simetrie
contralaterală şi antropometrică, mişcări active, lipsa
crepitaţiilor, lipsa durerilor la palpare
Manifestările de tipul artrită, artroză, anchiloză şi fracturi
– lipsesc
Falange bombate sau deformate nu se detectă

3
Aparatul respirator:

Acuze:
Secreţii nazale- nu sunt. Respiraţie nazală libera. Nu sunt dureri la rădăcina
nasului, în regiunea cavităţii orbitare şi sinusului maxilar. Pacientul decelează tuse
uscată, preponderent matinală.

Inspecţie:
Nasul: aripile nasului nu participă în actul de respiraţie. Nu este prezent herpesul
nazal. Eliminări din nas- absente. Respiraţie nazală liberă
Vocea: neschimbată
Cutia toracică: forma conică, fosetele supra şi subclaviculare nu sunt pronunţate.
Ambele hemitorace participă uniform în actul de respiraţie. Retracţii, proeminări-
absente. “Scapulae alatae”- nu a fost identificată. Spaţiile intercostale în inspiraţie
nu sunt retractate. Tipul respiraţiei- mixt, preponderent abdominal. Mişcări
respiratorii cu o amplitudă diminuată, ritmice, cu o frecvenţă de 19 respiraţii pe
minut

Palpaţie:
Cutia toracică rezistentă, elasticitate diminuată. Nu sunt evidenţiate zone dolore.
Vibraţia vocală păstrată pe regiuni simetrice ale cutiei toracice.

Percuţie:
 Percuţia comparativă: se determină submatiate pe dreapta în lobul
superior
 Percuţia topografică:
Înălţimea apexurilor pulmonare
Pulmonul drept Pulmonul stâng
Anterior 3cm 3cm
Posterior 3cm 3cm
Lăţimea benzii Kröning 5cm 5cm

Limita inferioară pulmonară pe liniile topografice


Linia Pulmonul drept Pulmonul stâng
Parasternală Coasta5 -.-
Medioclaviculară Coasta6 -.-
Axilară anterioară Coasta7 Coasta7
Axilară medie Coasta8 Coasta8
Axilară posterioară Coasta9 Coasta9
Scapulară Coasta10 Coasta10
Paravertebrală Coasta11 Coasta11
Mobilit.limitei infer. 3cm 4cm

4
Auscultaţie:
Auscultativ se determină respiraţie înăsprită. Pe dreapta se determină raluri uscate.
Bronhofonia, în regiunile simetrice, se propagă uniform.
Frotaţia pleurală – absentă.

Aparatul cardiovascular

Acuze:
Nu prezintă

Inspecţie:
Starea vaselor sangvine ale gîtului: nu este pulsaţie patologică a arterelor carotide,
venele nu sunt turgescente, nici dilatate. Pulsul venos negativ.
Inspecţia regiunii precordiace: bombare precordială- absentă.
Şocul apexian nu e vizibil. Şocul cardiac lipseşte.

Palpaţie:
Şocul apexian- localizat in spaţiul V intercostal din stînga, cu 1 cm lateral de linia
medioclaviculară, puterea şi rezistenţa sunt moderate, amplitudinea de 2 cm. Şocul
cardiac nu se palpează.
Alte senzaţii în regiunea precordiacă şi pe vasele sanguine mari (freamătul catar
diastolic pe apex şi sistolic în regiunea vaselor sanguine mari)- absente.

Percuţie:
Limita matitatii relative:
Dreaptă Spaţiul IV intercostal,cu 0.5 cm
lateral de marginea dreapta a
strenului
Stîngă Spaţiul V intercostal cu 1 cm lateral
de linia medioclaviculară
Superioară Spatiu II intercostal pe linia
parasternala

Limitele pediculului vascular sunt: spaţiul II intercostal de la punctul aortei pînă la


punctul arterei pulmonare= 6 cm.

Auscultaţie:
Auscultaţia denotă bătăi premature urmate de pauză, intensitataea acestor bătăi
fiind de o intensitate mai diminuată în focarul pulmonar

Examinarea vaselor sangvine


La inspecţia şi palpaţia arterelor radiale, carotide, femurale, poplitee, arterelor
regiunii dorsale a labei piciorului: starea satisfăcătoare a pereţilor arterelor.
Caracteristica pulsului pe arterele radiale: identic pe ambele mîini, ritmic,
frecvenţa e 76 bătăi pe minut.

5
Inspecţia şi palparea venelor: venele gîtului nu sunt turgescente şi nu pulsează. Nu
este notată dilatarea varicoasă a venelor, nici hiperemia tegumentelor deasupra lor.
Tensiunea arterială la ambele mîini 120/ 80 mm Hg

Aparatul digestiv

Acuze:
Doloritate neaga
Icterul: lipseşte
Apetitul: pastrat
Amărăciune, uscăciune în gură: absente
Simptome dispeptice: eructaţie, pirozis, greaţă, vomă neagă

Inspecţie:
 Mucoasa cavităţii bucale e de culoare roz - pală, umedă, curată .
 Mucoasa palatului dur şi moale are culoare roz-pală, curată.
 Faringele şi amigdalele sunt uşor hiperemiate.
 Proieminarea amigdalelor palatine în afara arcului palatoglos – nu se
decelează.
 Limba este umedă, curată, de culoare roză; depuneri foliculare,
crăpături – nu se observă.

Palpaţie:
La palpare superficială: neaga doloritate.
În timpul palpaţiei superficiale infiltrate patologice şi formaţiuni tumorale nu se
decelează. Simptome de iritare a peritoneului (Blumberg) nu au fost evidenţiate.
Hernii (liniei albe, ombilicale, inghinale, femurale)- lipsesc.
Palpare profundă după Obrazţov-Strajesco: indolor pe toată suprafaţa abdomenului

Percuţie:
Percutor lichid in cavitatea abdominală nu se determină – sunetul percutor fiind
timpanic. Proba de fluctuaţie - negativă.

Auscultaţie:
Se aude peristaltismul intestinal obişnuit.
Frotaţie peritoneală nu se determină
Scaunul: este fără manifestări patologice, frecvenţă normală (o dată pe zi).
Tenesme , impulsuri false, constipaţii şi diaree – nu acuză.
Ficatul:
Palparea ficatului – pe linia medioclaviculară dreaptă marginea inferioară a
ficatului este netedă, elastică, rotundă, indoloră, nu proiemină sub rebordul costal.

Dimensiunile (percutor):
Linia medioclaviculară Linia mediană Pe rebordul costal stîng

6
6 – 7 cm 5 – 6 cm 5 – 6 cm

Pancreasul nu se palpează. Splina nu se palpeaza.

Aparatul urogenital

Acuze:
Dureri în regiunea lombară neagă
Dureri în regiunea suprapubiană- absente
Micţiunile indolore
Disurii neagă
Urina: culoarea galbenă

Inspecţie:
Nu e prezentă tumefiere sau hiperemie a pielii în regiunea lombară.
Edeme la nivelul gambelor absente.

Palpaţie:
La palpaţia bimanuală a rinichilor lipseşte senzaţia tactilă ce ar decela schimbarea
poziţiei rinichilor (nu se palpează).
Palpaţia vezicii urinare nu atestă modificări patologice.

Percuţie:
Rinichii nu se percutează.
Semnul de tapotament Giordano – Pasternaţki este negativ.
Micţiunea este liberă, indoloră. Tulburări de micţiune ca: retenţie, micţiuni
imperative, incontenenţă de urină – nu acuză. Tulburări de diureză nu-s.

Sistemul endocrin

Acuze:
Nu prezintă

Inspecţie:
Se observă depunerea uniformă a ţesutului adipos subcutanat.
Dezvoltarea fizică e completă
Acromegalia, faţa “în lună plină”, exoftalmie- absente
Simptomele Groefe, Moebius, Stelewag-negative.

Palpare:
Glanda tiroidă nu e mărită. Suprafaţa netedă, consistenţa moale. Nu sunt noduli.

Auscultaţie:
Deasupra glandei tiroide nu se auscultă zgomote, sufluri.

7
Sistemul nervos

Conştiiţa: clară
Somnul : liniştit
Pofta de mâncare: inapetenţă moderată
Modificări din partea nervilor cranieni nu se determină.
Reflexele cutanate: abdominale (superior, mediu şi inferior) şi plantar - sunt bine
exprimate, normale şi fără hiper- sau hiporeflexie.
Pacientul nu acuză dereglări în formă de dureri , parestezii, înţepături, furnicături,
hiperpatii, hipoestezii, anestezii
Bolnavul nu are dereglări de sensibilitate, lipsind anestezia, hipoestezia,
hiperestezia, hiperpatia, durerile talamice, dureri fantome, etc.
Rigiditatea muşchilor cefei nu se decelează, semnul Kernig lipseşte, semnul
Brudzinski superior lipseşte, semnul Brudzinski mediu la pacient lipseşte, semnul
Brudzinski inferior nu se decelează,
Deci lipsa acestor semne de afectare a meningelui denotă cert lipsa unei iritări
meningiene şi totodată lipsa unei afecţiuni meningiene.

VI. DIAGNOSTIC PRELIMINAR

Luînd în consideraţie:
 datele anamnestice: ASTENIE generală marcată, inapetenţă cu pierdere
ponderală ≈ 10 kg, transpiraţii nocturne, durere in gît, tuse îndelungată cu
expectoraţii mucopurulente
 datele din istoricul actualei boli: Pacientul se consideră bolnav de
aproximativ 5 luni, cînd s- a adresat la medicul de familie la 3. 12. 2007,
prezentînd urmatoarele simptome: slăbiciune generală marcată, inapetenţă
cu pierdere ponderală ≈ 10 kg, transpiraţii nocturne, durere in gît, tuse cu
expectoraţii mucopurulente. Atunci, pacientul a fost examinat clinic, după
care i s- a făcut microradiofotografie, cu următoarea descriere: bilateral în
segmentele S1, 2, 6, se descriu grupe de opacifieri nodulare,
bronhopulmonare de intensitate medie cu contur imprecis cu sectoare de
hipertransparenţă pe acest fondal. Hiluri- induraţi. Astfel, Efros Victor a fost
diagnosticat cu tuberculoză fibro- cavitară. Ulterior pacientul a fost trimis la
Spitalul de ftiziopneumologie. Aici el a fost internat la 05. 12. 2007. Fiind
internat, acesta a fost supus examenelor clinice, paraclinice, în urma cărora i
s- a pus diagnosticul clinic de tuberculoză pulmonară diseminată subacută,
faza progresivă, BAAR +, grad IA , categoria I.
 datele din anamneza vietii: s- a aflat în contact cu mama şi tata bolnavi de
tuberculoză, tatăl său decedînd din cauza tbc
 datele examenului obiectiv:
Examenul aparatului respirator:
 inspecţia determină mişcări respiratorii de amplitudă diminuată cu
o frecvenţă de 19 respiraţii pe minut
 palpaţia pune în evidenţă elasticitatea cutiei toracice diminuată
8
 La percuţia comparativă se atestă submatiatae pe dreapta în lobul
superior
 Auscultativ se determină respiraţie înăsprită. Pe dreapta se
determină raluri uscate

Se poate presupune diagnosticul preliminar de tuberculoză infiltrativă

VII. PLANUL EXAMENULUI PARACLINIC

Planul investigaţiilor paraclinice:


 Analiza generală a sîngelui
 Analiza generală a urinei
 Sputa la BAAR + cultura
 Radiografia cutiei toracice
 Tomografia hemitoracelui drept
 Bronhoscopie
 EKG
 Analiza biochimică a sîngelui
 Probe hepatice
 MRS, SIDA

VIII. REZULTATE INVESTIGAŢIILOR PARACLINICE

 Analiza generală a sîngelui


Hemoglobina: 100, 0 g/ l
Eritrocite: 3, 0 g/ l
Indicele de culoare: 0, 7
Leucocite: 14 × 10 9 g/ l
Neutrofile Nesegmentate: 8%
Segmentate : 45 %
Eozinofile: 1%
Limfocite : 16%
Monocite : 15%
VSH: 20 mm / h
Concluzie: Anemie hipocromă, leucicitoză cu deviere spre stînga, limfocitopenie,
monocitoză, VSH accelerat moderat

 Analiza generală a urinei


Cantitatea: 58. 0
Culoarea: galbenă
Transparenţa : transparentă
Densitatea relativă: 1021 g / l
Reacţia : acidă
Proteine:nu se depisteaza

9
Epiteliu:
 plat 0- 3 c/ v
 de tranzitie 1-2 c/ v
Leucocite 0- 2 în c/v
Eritrocite 0- 1 c/v
Cilindri: nu se depisteaza
Concluzie: fără modificări patologice

 Sputa la BAAR + cultura


Rezultat: pozitiv

 Radiografia cutiei toracice


Bilateral în segmentele S1,2,6 grupe de opacifieri nodulare, bronhopulmonare de
intensitate medie cu contur imprecis cu sectoare de hipertransparenţă pe acest
fondal. Hiluri- induraţi.

 Tomografia hemitoracelui drept


În segmentele S1,2,6, sectoare neomogene de opacităţi de intensitate medie cu contur
imprecis format din opacifieri complexe cu sectoare de disrucţie pulmonară

 Bronhoscopie

 EKG
Ritm sinusal. Axa electrică a cordului orientată vertical. Extrasistolii
supraventriculare bigeminare. 55- 85 bătăi/ min

 Analiza biochimică a sîngelui


Bilirubina totală: 15.0
Liberă 15. 0mmol/ l
Conjugată 0 mmol/ l
Concluzie: fără modificări patologice

 Probe hepatice
ALT 0, 90
AST 0, 45
Concluzie: fără modificări patologice

 MRS, SIDA negativ

10
IX. DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL

TBC pulmonară Carcinomatoza Silicoza Sarcoidoza


diseminată diseminată micronodulară
subacută
Inhalarea Adeseori lipseşte Adeseori lipseşte Obligatoriu Adeseori lipseşte
unor pulberi
nocivi
Intoxicaţie De diferit grad pronunţată Adeseori lipseşte Adeseori
neîsemnată
Dispnee Moderată sau pronunţată Frecventă şi Moderată în st. 2
lipseşte progresează şi pronunţată în st.
3
Hemoptizie rar Adeseori Rar, preponderent rar
la progresare sau
la o evoluţie acută
În spută a) Frecvent a) Lipseşte a) Lipseşte a) Lipseşte
a) BK b) Frecvent b) Lipseşte b) Lipseşte b) Lipseşte
b) Fire ( posibil
elastic depistarea
e celulelor
atipice)
Hemograma Leucocitoză, Leucocitiză, Leucocitoză, Limfocitoză,
deviere spre monocitoză, deviere spre monocitoză,
stinga, limfopenie, VSH stinga, accelerarea eozinofilie, VSH
monocitoză, VSH acclerată VSH la evoluţia în limitele normei
accelerată pronunţat cmplicată
moderat
Test Pozitiv, uneori Adeseori negativ pronunţat În majoritate
tuberculinic hiperergic negativ
Dinamica Tratamentul Progresarea Evoluţie Adesea vindecare
recent aduce procesului, progresivă, lentă, spontană în st. 1,
vindecare cu metastaze în mărirea mai rar în st. 2,
dispariţia ganglionii dimensiunilor şi progresare lentă în
elementelor limfatici şi alte răspîndirea st.3 a sarcoidozei
npdulare organe nodulelor
pulmonare şi silicotice,
cicatrizarea aglomerarea lor,
cavităţilor creştrea
pneumosclerozei şi
emfizemului
Imaginea Bilateral Diseminaţii Diseminaţii În stadiul 1-
radiologică diseminaţie preponderent în simetrice a bronhoadenită
pulmonară ariile medii şi focarelor de pseudotumorală.
simetrică, bazale ale silicoză In stadiul 2-
preponderent în plămînilor în preponderent în limfangiată
ariile superioare şi zonele prehilare ariile pilmonare reticulară şi
medii cu noduli de dimensiuni medii şi bazale, diseminaţiimiliare.
de dimensiuni mici şi medii emfizem In stadiul 3-
medii şi mari. polimorfe fără pulmonar, focare confluiente
infiltraţie pneumoscleroza şi fibroză masivă
perifocală pe intrestiţială
11
fondul
pneumosclerozei
intertiţiale
( limfangită
canceroasă)

X. DIAGNOSTIC CLINIC

Luînd în consideraţie:
 acuzele pacientului la momentul internarii: astenie generală marcată,
inapetenţă cu pierdere ponderală ≈ 10 kg, transpiraţii nocturne, durere in gît,
tuse îndelungată cu expectoraţii mucopurulente
 datele din istoricul actualei boli: Pacientul se consideră bolnav de
aproximativ 5 luni, cînd s- a adresat la medicul de familie la 3. 12. 2007,
prezentînd urmatoarele simptome: slăbiciune generală marcată, inapetenţă
cu pierdere ponderală ≈ 10 kg, transpiraţii nocturne, durere in gît, tuse cu
expectoraţii mucopurulente. Atunci, pacientul a fost examinat clinic, după
care i s- a făcut microradiofotografie, cu următoarea descriere: bilateral în
segmentele S1, 2, 6, se descriu grupe de opacifieri nodulare,
bronhopulmonare de intensitate medie cu contur imprecis cu sectoare de
hipertransparenţă pe acest fondal. Hiluri- induraţi. Astfel, Efros Victor a fost
diagnosticat cu tuberculoză fibro- cavitară. Ulterior pacientul a fost trimis la
Spitalul de ftiziopneumologie. Aici el a fost internat la 05. 12. 2007. Fiind
internat, acesta a fost supus examenelor clinice, paraclinice, în urma cărora i
s- a pus diagnosticul clinic de tuberculoză pulmonară diseminată subacută,
faza progresivă, BAAR +, grad IA , categoria I.
 datele din anamneza vietii: pacientul s- a aflat în contact cu mama şi tata
bolnavi de TBC, tatăl său decedind din cauza TBC
 datele examenului obiectiv:
Examenul aparatului respirator:
o inspecţia determină mişcări respiratorii de amplitudă diminuată cu o
frecvenţă de 19 pe minut
o palpaţia pune în evidenţă elasticitatea cutiei toracice diminuată
o La percuţia comparativă se atestă submatiatae pe dreapta în lobul
superior
o Auscultativ se determină respiraţie înăsprită. Pe dreapta se determină
raluri uscate
 rezulatelor examenului de laborator, instrumental si suplimentar:
Analiza generală a sîngelui
Anemie hipocromă, leucicitoză cu deviere spre stînga, limfocitopenie, monocitoză,
VSH accelerat moderat
Analiza generală a urinei
Concluzie: fără modificări patologice
Sputa la BAAR + cultura

12
Rezultat: pozitiv

Radiografia cutiei toracice


Bilateral în segmentele S1,2,6 grupe de opacifieri nodulare, bronhopulmonare de
intensitate medie cu contur imprecis cu sectoare de hipertransparenţă pe acest
fondal. Hiluri- induraţi.
Tomografia hemitoracelui drept
În segmentele S1,2,6, sectoare neomogene de opacităţi de intensitate medie cu contur
imprecis format din opacifieri complexe cu sectoare de disrucţie pulmonară
Bronhoscopie

EKG
Ritm sinusal. Axa electrică a cordului orientată vertical. Extrasistolii
supraventriculare bigeminare. 55- 85 bătăi/ min
Analiza biochimică a sîngelui
Concluzie: fără modificări patologice
Probe hepatice
Concluzie: fără modificări patologice
MRS, SIDA negativ

Se confirmă diagnosticul clinic de Tuberculoză pulmonară diseminată subacută,


faza progresivă, BAAR +, grad IA , categoria I

XI. TRATAMENTUL BOLNAVULUI

Tubazidă 0, 6
Rifampicină 0, 6
Pirazinamidă 1, 5
Etambutol 1, 2
Streptomocină 1, 0 i/ m
Vitamina B1 / B6 - 5 %- 1 ml i/m
Revit 1× 3 ori pe zi
Silimosin 1× 3 ori pe zi
NaCl 0, 9 %- 200, 0 ml
Riboxin 2%- 10, 0 ml
Vitamina C 10% - 4, 0
Vitamina B6 3 × 2, 0 i/ v

XII. EVOLUŢIA

După 2, 5 luni de tratament specific cu 5 preparat, la pacient se constată conversia


sputei BAAR negativă. Dar la examen radiografic în dinamică di 3. 12 07, procesul
progresează moderat. Am primit rezultatul culturii prin metoda BAKTEK BAAR
pozitiv fără sensibilitate. Se recomandă de continuat tratamentul specific în
condiţii de staţionar.
13
XIII. PROGNOSTIC

Pronosticul pentru pacientul Efros Victor este incert. Avîînd în consideraţie


ameliorarea stării clinice a pacientului, însă concomitent progresarea manifestărilor
radiologice, se denotă apariţia dubiilor în ceea ce priveşte pronosticul pentru viaţă
a bolnavului în cauză. Astfel în urma evoluţiei bolii, atît clinic, cît şi radiologic,
există probabilitatea că pacientul ar putea fi MDR ( Multi Drog Rezistance). Deci
se recomandă de continuat tratamentul în condiţii de staţionar.

XIV. EPICRIZA

Pacientul Efros Victor, născut în anul 1979, domiciliat în mun. Chişinău, com.
Grătieşti, se interneaza la 05. 12. 2007. în spitalul de ftiziopneumologie, presentind
urmatoarele acuze: astenie generală marcată, inapetenţă cu pierdere ponderală ≈ 10
kg, transpiraţii nocturne, durere in gît, tuse îndelungată cu expectoraţii
mucopurulente.

Pacientul se consideră bolnav de aproximativ 5 luni, cînd s- a adresat la medicul de


familie la 3. 12. 2007, prezentînd urmatoarele simptome: slăbiciune generală
marcată, inapetenţă cu pierdere ponderală ≈ 10 kg, transpiraţii nocturne, durere in
gît, tuse cu expectoraţii mucopurulente. Atunci, pacientul a fost examinat clinic,
după care i s- a făcut microradiofotografie, cu următoarea descriere: bilateral în
segmentele S1, 2, 6, se descriu grupe de opacifieri nodulare, bronhopulmonare de
intensitate medie cu contur imprecis cu sectoare de hipertransparenţă pe acest
fondal. Hiluri- induraţi. Astfel, Efros Victor a fost diagnosticat cu tuberculoză
fibro- cavitară. Ulterior pacientul a fost trimis la Spitalul de ftiziopneumologie.
Aici el a fost internat la 05. 12. 2007. Fiind internat, acesta a fost supus
examenelor clinice, paraclinice, în urma cărora i s- a pus diagnosticul clinic de
tuberculoză pulmonară diseminată subacută, faza progresivă, BAAR +, grad IA ,
categoria I.

Din datele anamnestice ale vieţii, se atestă că pacientul s- a aflat în contact direct
cu mama şi tatăl său, ambii fiind bolnavi de tbc, iar taică- său decedînd din acelaşi
motiv.

Din examenul clinic al pacientului, la exeminare aparatului respirator, se


decelează: la inspecţie- mişcări respiratorii de amplitudă diminuată cu o frecvenţă
de 19 respiraţii pe minut;
La palpaţie- elasticitatea cutiei toracice diminuată
La percuţia comparativă se atestă submatiatae pe dreapta în lobul superior
Auscultativ se determină respiraţie înăsprită. Pe dreapta se determină raluri uscate

Planul de investigaţii recomandat:

14
Analiza generală a sîngelui
Anemie hipocromă, leucicitoză cu deviere spre stînga, limfocitopenie, monocitoză,
VSH accelerat moderat
Analiza generală a urinei
Concluzie: fără modificări patologice
Sputa la BAAR + cultura
Rezultat: pozitiv
Radiografia cutiei toracice
Bilateral în segmentele S1,2,6 grupe de opacifieri nodulare, bronhopulmonare de
intensitate medie cu contur imprecis cu sectoare de hipertransparenţă pe acest
fondal. Hiluri- induraţi.
Tomografia hemitoracelui drept
În segmentele S1,2,6, sectoare neomogene de opacităţi de intensitate medie cu contur
imprecis format din opacifieri complexe cu sectoare de disrucţie pulmonară
Bronhoscopie

EKG
Ritm sinusal. Axa electrică a cordului orientată vertical. Extrasistolii
supraventriculare bigeminare. 55- 85 bătăi/ min
Analiza biochimică a sîngelui
Concluzie: fără modificări patologice
Probe hepatice
Concluzie: fără modificări patologice
MRS, SIDA negativ

A fost stabilit diagnosticul clinic de Tuberculoză pulmonară diseminată subacută,


faza progresivă, BAAR +, grad IA , categoria I

Tratamentul recomandat:
Tubazidă 0, 6
Rifampicină 0, 6
Pirazinamidă 1, 5
Etambutol 1, 2
Streptomocină 1, 0 i/ m
Vitamina B1 / B6 - 5 %- 1 ml i/m
Revit 1× 3 ori pe zi
Silimosin 1× 3 ori pe zi
NaCl 0, 9 %- 200, 0 ml
Riboxin 2%- 10, 0 ml
Vitamina C 10% - 4, 0
Vitamina B6 3 × 2, 0 i/ v

In dinamică starea clinică a pacientului Efros Victor este în ameliorare, în timp ce


investigaţiile radiologice determină progresarea procesului patologice.

15
Pronosticul pentru pacientul Efros Victor este incert. Avîînd în consideraţie
ameliorarea stării clinice a pacientului, însă concomitent progresarea manifestărilor
radiologice, se denotă apariţia dubiilor în ceea ce priveşte pronosticul pentru viaţă
a bolnavului în cauză. Astfel în urma evoluţiei bolii, atît clinic, cît şi radiologic,
există probabilitatea că pacientul ar putea fi MDR ( Multi Drog Rezistance). Deci
se recomandă de continuat tratamentul în condiţii de staţionar.

16

S-ar putea să vă placă și