Sunteți pe pagina 1din 29

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII

MOLDOVA
AGENDA PRACTICII KINETOTERAPEUTICE A STUDENȚILOR
FACULATĂȚII PENTRU PROGRAMUL DE STUDIU 1001.1
KINETOTERAPIE ȘI TERAPIE OCUPAȚIONALĂ
UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
CATEDRA KINETOTERAPIE

A efectuat: Mînăscurtă Ana


Decan: Racu Sergiu
Șef catedră: Eugen Agapii

Chișinău 2021
CUPRINS

1.Raport de practică
2.Structura raportului de practică
3.Formular de evaluare a strudentului practicant
4.Informatii despre centru
5.Noțiuni de bază
6.Metode și tehnici folosite de student pe tot parcursul practicii
7.Patologii întilnite în timpul stagiului de practică
8.Programul kinetic de recuperare pe tot parcursul stagiului de practică
9.Concluzii
Structura raportului de practicăObiectivele stagiului de pregătire
practică:
-Famialirizarea studentului cu stagiul de practică;
-Studierea anamnezei pacienților;
-Reeducarea echilibrului static și dinamic;
-Coordonarea și controlul motor din poziții de bază/derivate;
-Reeducarea mersului;
-Reeducarea sensibilității;
-Antrenarea orientării spațiale;
-Scăderea gradului de spasticitate.
Activități desfășurate:
-Dezvoltarea motricii fine;
-Reeducarea mersului;
-Reeducarea echilibrului static și dinamic pe suprafețele stabile și instabile;
-Mers peste obstacole;
-Îmbunătățirea prehensiunii(T.O).

Observații personale
-2 cabinele de masaj,1 cabinet de acopunctură
-1 sală de kinetoterapie,1 sala de terapie ocupatională
-1 cabinet de fizioproceduri si electrostimulare
-3 cabinete de hidroterapie
Încaperile sunt luminoase, spațioase și dotate cu toate cele necesare, de la
obiecte simple pînă la aparataj modern.Centrul este menținut incurățenie,
este cald, normele sanitare și cele igienice sunt respectate.
UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

AGENDA

Studentului: Mînascurtă Ana-Maria


Anul 3, grupa 311,
Facultatea: Kinetoterapie
Conducătorul practicii kinetoterapeutice: Perjesco Leonid
Coordonator: Roșca Vladimir

Agenda a fost începută la: ,,01.02.2021’’


Agenda a fost finisată la: ,,05.03.2021’’

Informatii actuale despre centru universitar de reabilitare medical


,,USMF’’

Centrul Universitar de Reabilitare Medicală este localizat în centrul orașului Chișinău


(str. 31 august 1989, 137A) pe o suprafață totală de circa  1200 m², dispune de
cabinete pentru kinetoterapie, electroterapie, terapie ocupaţională, terapie manuală,
acupunctură, fitoterapie. De asemenea, aici sunt amenajate două săli pentru masaj și
trei cabinete pentru hidroterapie.
De serviciile Centrului vor beneficia persoanele cu dereglări funcţionale ale sistemului
musculo-scheletal, ale sistemului nervos central şi periferic, ale sistemului
cardiovascular și ale celui respirator ș.a. Instituția va acorda servicii de reabilitare în
regim de ambulatoriu, fapt ce va reduce durata de spitalizare a pacienților în
staționar şi va contribui la economisirea surselor financiare. Totodată, aici vor fi
create condiții optime pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul
reabilitării medicale. Centrul va putea primi zilnic cca 80 de pacienți.
În timp, Centrul Universitar de Reabilitare Medicală va deveni o bază clinică de
performanță pentru pregătirea viitorilor specialiști în domeniul reabilitării medicale în
conformitate cu standardele educaționale internaționale și rigorile Organizației
Mondiale a Sănătății.   
Centrul va conlucra cu diverse instituții medicale, precum: Institutul de Medicină
Urgentă, Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie, Clinica Universitară de
Asistență Medicală Primară, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, Spitalul
Republican al Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare, Spitalul Clinic
Republican, Institutul de Cardiologie ș.a.
Reabilitarea medicală este o activitate medicală complexă, care  urmează după
tratamentul de bază a persoanei afectate în rezultatul unei maladii sau traumatism și
are ca obiectiv fundamental restabilirea funcţiilor și a posibilității de integrare socială
a acesteia cu utilizarea mijloacelor specifice şi a factorilor terapeutici naturali. În
prezent cca 100 de mii de persoane au nevoie de servicii de reabilitare medicală,
dintre acestea cel puțin câteva zeci de mii necesită servicii de reabilitare acută. 

Noțiuni de bază
Din punct de vedere al eficienței, kinetoterapia reprezintă un adjuvant major în promovarea unei stări
optime de sănătate în rândul populației. Atunci când se vorbește despre kinetoterapie, prima referire ține
în mod direct de latura de recuperare medicală având în vedere afecțiuni precum:

 Accidente
 Fracturi osoase
 Entorse și luxații articulare
 Boli degenerative precum gonartroza și coxartroza
 Afecțiuni ale coloanei vertebrale, precum herniile de disc
 Afecțiuni neurologice.
Cea de a doua latură care intră în aria kinetoterapiei poartă denumirea de kinetoprofilaxie și reprezintă
un ansamblu de mijloace și metode prin care, în cazul persoanelor clinic sănătoase sau cu probleme de
sănătate minore, se iau măsuri de prevenire a apariției unor stări patologice precum: dureri ale coloanei
vertebrale, hipertensiune arterială, hipercolesterolemie, exces ponderal, Tâtulburări de postură și
dinamică.
Kinetoprofilaxia, dupa Sbenghe, este aplicarea exercițiilor aerobice pe principiile științei antrenamentului
medical și se aplică:

 persoanei sănătoase pentru a-l feri de boli sau de apariția sindromului de decondiționare fizică
(profilaxie de gradul I);
 persoanei vârstnice la care decondiționarea a apărut pentru a-l feri de agravarea si organicizarea
ei (profilaxie de gradele I si II);
 peroanei bolnave (cu boli cronice) pentru a-l feri de apariția unor agravări sau complicații ale
acestor boli (profilaxie de gradul III).
Medicii spun că aplicată timpuriu, kinetoterapia poate ușura și corecta ,
mersul tuturor persoanelor cu probleme cum ar fi mersul,menținerea
echilibrului,capacitățile de relaxare,îmbunătățirea vitalității și refacerea
forței musculare.
La început ședinta de gimnastică medicală sunt de durată scurtă, de
aproximativ 30 de minute.Treptat insă intensitatea exercițiilor va
crește.Specialiștii recomandă de la trei la cinci ședințe pe săptămină.
După încheierea ședintelor în caz de necessitate, taratemntul va fi reluat
peste citeva luni.
De aceea dupa părerea mea ca specialist, contează orice efort depus la nivelul
fiecărui program kinetic.Organismul are capacitatea de a se adapta, obișnuid o
conduită corectă in practicarea regulată a unui tratament kinetic stă la voința fiecarei
personae in parte.
Metode și tehnici folosite de student pe parcursul practicii
TERAPIA OCUPAȚIONALĂ
Terapia ocupațională este utilizarea evaluării și intervenției pentru a dezvolta,
recupera sau menține activitățile sau ocupațiile semnificative ale indivizilor,
grupurilor sau comunităților. Este o profesie de sănătate aliată efectuată de
terapeuți ocupaționali și asistenți de terapie ocupațională.
Terapia ocupaţională se bazează pe organizarea unor servicii specifice pentru acei
indivizi ale căror capacităţi de a face faţă sarcinilor de zi cu zi sunt ameninţate de
tulburări de dezvoltare, infirmităţi fizice, boli sau dificultăţi de natură psihologică sau
socială. Totodată, ea este demersul de recuperare în situaţii speciale şi nu numai,
fiind necesar a sublinia faptul că, în momentele de activitate, se pot stimula
dezvoltarea sentimentelor de cooperare, a spiritului de stăpânire de sine şi de
autocontrol, găsind satisfacţii şi împliniri în ceea ce fac.
Ca obiective ce se adresează segmentului la care facem trimiterea se pot enumera: a)
exersarea motricităţii fine, pregătirea pentru scris şi activităţi şcolare; b)
îmbunătăţirea orientării spaţio-temporale, a coordonării motrice; c) educarea
expresivităţii mimico-gesticulare; d) dezvoltarea sensibilităţii cromatice, muzicale; e)
determinarea unor stări de deconectare, bucurie (descoperirea unor emoţii artistice)
Cele mai anevoioase persoane care necesită asemenea tratatemnte sunt pacienții
post AVC.Aici in centrul, peste 80% din persoanele întilnite au fost cu diagnosticul de
AVC cerebral sub diferite forme.
Pornind de la scopul acestei cercetări a vizat aplicarea TO pentru pregătirea
progresivă şi raţională a persoanei post AVC pentru activităţi cotidiene cu un grad cât
mai mare de independenţă, educarea familiei acestuia pentru a şti cum să se poarte
cu o persoană cu dizabilităţi şi cum să contribuie la reabilitarea şi incluziunea socială
a acestuia. Obiectivul general a constat în evaluarea eficienţei programelor de
intervenţie prin terapie ocupaţională şi kinetoterapie, destinate persoanelor cu
dizabilităţi post AVC, ca o soluţie la deficienţele pe care aceste persoane le manifestă
(cognitive, motrice şi a autoservirii). Obiectivele speciice ale cercetării au urmărit
evaluarea clinică, psihologică, evaluarea dizabilităţii, evaluarea terapeutic-
ocupaţională a persoanelor post AVC.
Terapia ocupaţională la persoanele post AVC include orice activitate atractivă care
poate contribui la formarea/ameliorarea sa izică şi psihică. Factorii de care trebuie să
se ţină cont în alegerea activităţilor de terapie ocupaţională sunt: vârsta, sexul,
afecţiunea, gradul şi localizarea leziunii, scopul urmărit, efectele terapiei
ocupaţionale asupra funcţionalităţii, preocupările şi aptitudinile subiectului pentru
acest gen de terapie. Programul de activităţi trebuie ales astfel, încât să ofere
persoanei satisfacţie personală şi, concomitent, să-i permită o revenire progresivă la
un grad optim de independenţă

Programul Williams

Fig.nr 1 Exerciții de extensie

Kinetoterapia are că arme de lupta împotriva diverselor afecțiuni, numeroase


tehnici și metode care atunci când sunt aplicate corect dau cele mai bune rezultate. Programul Willliams este
unul din programele kinetoterapice utilizate în patologia coloanei vertebrale lombare. Lombosacralgia ( low
back pain) este o
durere lombară inferioară de cauza mecanică și poate fi generată atât de suferință țesuturilor moi
lombare cât și de afectarea structurilor vertebrale ( disc, ligamente, pediculi vertebrali, articulații vertebrale
posterioare).

Tratamentul acesor afecțiuni cuprinde mai multe mijloace : medicamentos, posturare, fizioterapie
dar și kinetoterapie.

Kinetoterapia și implicit programul Williams cu cele trei faze ale sale (I, ÎI, III) vor fi orientate în
funcție de starea clinică a pacientului și anume de perioada în care se află:
– În perioada acută când durerile lombosacrate sunt intense, cu sau fără iradiere, pacientul nu își
poate calmă durerile nici întins în pat și prezintă contractură musculară lombară.
– În perioada subacută când durerile au mai cedat , cele de repaus au dispărut, bolnavul se poate
mișcă în pat fără dureri, se poate deplasa prin camera, poate să stea pe scauz un timp mai mult sau
mai puțîn limitat. Durerea este suportabilă dacă nu își mobilizează coloana.
– Perioada cronică în care pacientul își poate mobiliza coloana, durerile fiind moderate. În timpul
mersului și a ortostatismului durerile pot apărea după o perioada mai lungă de timp.
– Perioada de remisiune completă, când pacientul nu mai are simptome dar oricând se poate
repetă un episod dureros.

În perioada acută cele mai importante obiective sunt posturarea în poziții antalgice, relaxarea
generală și a contracturii musculare lombare. Nu se recomandă începerea exercițiilor din
programul Williams în această perioada.

În perioada subacută se inițiază exercițiile Williams cu faza I a acestui program pentru a asupliza
trunchiul inferior, constând în exerciții de remobilizare a coloanei lombare, basculari de bazin,
întinderea musculaturii paravertebrale.

Faza I Williams cuprinde următoarele exerciții care trebuie făcute de 2 ori pe zi, de câte 3-5
ori fiecare exercițiu.

Exercițiul 1:- întins pe spate, genunchii îndoiți și încet permițându-le să ‘’cadă’’ pe podea în
poziția întinsă, relaxat ; se repetă de 5 ori ( pentru promovarea flexibilității lombare și a
ischiogambierilor-musculatura posterioară a coapsei )

Exercitul 2:întins pe spate, se flecteaza și se extind genunchii.

Ex.ercitiul 3: -întins pe spate, flecteaza genunchii, apoi se aduc ambii genunchi deasupra pieptului
și cu ambele mâini se trage de genunchi spre piept, se menține această poziție până se numără la
10, apoi se revine la poziția de start cu picioarele întinse ; se repetă de 3 ori ( pentru promovarea
flexibilității lombare și a ischiogambierilor )

Exercițiul 4: -întins pe spate cu picioarele pe podea, mâinile unite în spatele gâtului, se ridică un
genunchi cât se poate de aproape către piept ; se menține poziția cât se numără până la 10 ; se
revine în poziția neutră inițială și se repetă cu piciorul opus până fiecare picior a fost îndoit de 5
ori ( pentru elasticitatea lombară, ischiogambieri, iliopsoas, pentru a crește puterea musculaturii
abdominale ).

Exercițiul 5: – întins pe spate cu mâinile deasupra capului și cu genunchii îndoiți, se încearcă


lipirea zonei lombare de podea și în același timp se contracta musculatura abdominală ; se
menține această poziție până la 10 și se repetă de 5 ori ( pentru creșterea puterii musculaturii
abdominale superioare și inferioare

Exercițiul 6: -în șezut pe scaun cu mâinile pe lângă corp, aplecarea capului între genunchi,
permițând mâinilor să ajungă pe podea ; se menține poziția până se numără la 3 ; se aduce corpul
în poziția inițială ; se repetă de 5 ori ( pentru elasticitate lombară și a ischiogambierilor, se crește
forță musculaturii lombare inferioare )

Faza a ÎI-a a programului Williams. Exercițiile din faza a ÎI a trebuie făcute de 2 ori/zi timp
de 4 luni ; dacă la sfârșitul acestei faze totul se desfășoară confortabil, se poate trece la faza
III.
Exercițiul. 7: – întins pe spate, se îndoaie ambii genunchi, picioarele sunt pe podea ; se roteaza
bazinul și picioarele spre stânga și apoi spre dreapta ; se repetă de 5 ori ( pentru promovarea
elasticității lombare și a ischiogambierilor )

Exercițiul.8: -pe spate cu ambele mebre inferioare întinse , se aduce piciorul drept pe genunchiul
stâng ; se roteaza genunchiul flectat spre dreapta și apoi spre stânga în măsură confortului ; se
repetă apoi cu membrul inferior opus , de 5 ori de fiecare parte ( pentru elasticitatea rotatoare a
șoldurilor )-

Exercițiul 9: întins pe spate, se ridică un picior deasupra podelei, se menține până la 10, apoi se
revine cu piciorul pe podea ; se repetă de 5 ori ( pentru creșterea forței musculaturii abdominale

Exercițiul 10: în ortostatism: genuflexiuni cu mâinile în sprijin pe spătarul scaunului, spatele


perfect drept, călcâiele rămân pe sol.

Exercițiul 11 . în picioare țînând mâinile pe un scaun/masă ; genuflexiune cu revenire în poziția


inițială ( pentru creșterea forței musculaturii anterioare a coapsei-cvadriceps)

Exercițiul 12 : în picioare, relaxat prin inspir și expir amplu, se apleacă în față ușor trunchiul din
șolduri, cu genunchii întinși ; se încearcă atingerea podelei cu degetele mâinilor ; se repetă de 5
ori ( pentru elasticitatea lombară )

În perioada cronică se continuă creșterea supleții lombare și tonifierea musculaturii slabe,


creșterea supleții lombare prin exerciții de basculare a bazinului cu Faza III a programului
Williams care cuprinde următoarele exerciții:

Exercițiul 13: – întins pe spate cu o pernă sub cap, șoldurile și genunchii sunt flectati, picioarele
pe podea, cu călcâiele destul de apropiate de feșe ; pacientul presează ferm lomba pe podea,
contractând mușchii fesieri și abdominali .
Apoi este basculat bazinul prin ridicarea feselor de pe podea, dar cu menținerea contactului
lombei aplatizate ; cea mai frecvența eroare este reprezentată de ridicarea și a zonei lombare
împreună cu fesele, crescând astfel curbură lombară și obțînând efectul contrar-accentuarea
durerii ; se efectuează de 10 ori de 2 ori/zi, treptat ajungându-se la 20 de 2 ori/zi la cei peste 50
ani, respectiv 40 de 2 ori/zi la ceilalți .
Gradat după o perioada de timp, flexia șoldurilor și a genunchilor este redusă până ajung să fie
întinse complet iar după 4 săptămâni se poate trece la exercițiile din picioare.

Exercițiul 14: – în picioare, cu spatele la perete și călcâiele la 25-30 cm de acesta ; se aplică sacrul
și lomba aplatizate pe perete ; se apropie treptat călcâiele de perete, mențînînd contactul lombei
cu acesta

Exercițiul 15: decubit dorsal: se execută bicicletă, cu pelvisul mult basculat înainte.

Este important de menționat că aceste exerciții nu sunt standard și se recomandă că exercițiile să


varieze în funcție de pacient și anume: de localizarea afecțiunii, vârstă și profesia pacientului.
De exemplu pentru cei a căror activitate profesională constă în utilizarea mâinilor și aplecarea
în față a trunchiului, programul trebuie să fie axat pe consolidarea sistemului vertebral și a
ischiogambierilor. Pentru cei care stau mult în picioare, programul se orientează pe tonifierea
musculaturii de susținere pe verticală a coloanei vertebrale.
Terapia manuală

Terapia manuală se referă la tehnicile și manevrele executate cu mâinile sau cu instrumente


specifice pentru a reduce durerile și tensiunile musculare, precum și pentru a reda suplețea și
mobilitatea.
Terapia manuală folosește metode precum mobilizări, tracțiuni sau manipulări și se realizează
local (umăr, coloană, genunchi, cot, gleznă etc.), în funcție de problema pe care o are pacientul.
De asemenea, forţa acţiunii este strict dozată de la caz la caz. Prin contactul direct cu pielea și
musculatura, kinetoterapeutul poate simţi rezistenţa organismului și poate identifica zonele care
necesită un plus de atenție.
O ședință de terapie manuală durează cam 30-60 de minute. Adesea, terapia manuală se
combină cu tehnici de kinetoterapie sau proceduri fizio, pentru a eficientiza procesul terapeutic.
Care sunt avantajele terapiei manuale?
 Elimină blocările musculare, relaxând corpul;
 Diminuează durerile și senzația de tensiune;
 Îmbunătățește capacitatea funcțională și motorie a organismului;
 Permite o abordare personalizată, în funcție de afecțiunile fiecărui pacient;
 Contribuie la tratamentul unor boli la nivelul picioarelor, coloanei vertebrale, umerilor
sau brațelor;
 Stimulează recuperarea medicală.

Tehnicile FNP generale


1.IL (Inversarea lentă)- reprezintă contracții ritmice ale tuturor agoniștilor și
antagoniștilor dintr-o schemă de mișcare , pe toată amplitudinea, fară pauză între
inversări.Prima mișcare se face în sensul acțiunii musculaturii puternice,
determinîndu-se in acest fel un efect facilator pe agoniștii slabi.
2.ILO- este o variantă a tehnicii IL, în care se introduce contracția izometrică la
sfîrșitul amplitudinii fiecarei mișcări.
3.Contracții repetate(CR)- se referă la contracția izotonică a mușchilor unei singure
directii de acțiune, care este slabă.
4.Inversarea agonistă(IA) – este o tehnică care utilizează contracția concentrică
urmată de contracția excentrică pe o anumită schemă de mișcare.
Patologii întîlnite in timpul stagiului de practică
BOALA BEHTEREV

Pentru o înțelegere corectă a ceea ce este boala lui Bekhterev și cum să îl tratăm, vom lua
în considerare mecanismul dezvoltării bolii, pentru că vom trece puțin în anatomie.

Capacitatea motorului coloanei vertebrale este asigurată de discurile intervertebrale.


Fiecare vertebră are 2 perechi de procese - inferioare și superioare, una cu cealaltă,
vertebrele sunt legate prin articulații, de unde părăsesc ligamentele și mușchii.

Odată cu dezvoltarea bolii în țesutul articular al vertebrelor, precum și în discurile


intervertebrale și tendoanele coloanei vertebrale, începe un proces inflamator. Pe masura
ce boala progreseaza, tesuturile afectate ale coloanei vertebrale sunt inlocuite de un tesut
conjunctiv care nu are nici o functie in organism.

În funcție de localizarea procesului patologic, se disting mai multe forme ale bolii lui
Bechterew:

 Sunt afectate doar vertebrele centrale;


 Rizomelicheskaya - procesul patologic se extinde până la pelvis și humerus;
 Periferice - genunchi și articulații ale picioarelor sunt implicate în procesul patologic;
 Scandinavă - procesul patologic este localizat în articulații mici, în special în
articulațiile mâinilor, ceea ce duce adesea la formularea unui diagnostic incorect

Potrivit statisticilor medicale, boala lui Bechterew la bărbați este mai frecventă decât la femei. În
funcție de gravitatea semnelor clinice de patologie, se disting următoarele etape ale bolii:-
poliartrita reumatoidă.

Prima etapă a bolii se caracterizează prin apariția următoarelor simptome:

 Rigiditatea mișcărilor la nivelul coloanei vertebrale, care se dezvoltă după trezire și o


lungă ședere într-o poziție, care trece după efectuarea exercițiilor de gimnastică;
 Durerea și disconfortul articulațiilor sacru, femural;
 Durerea în regiunea toracică într-un cerc, intensificând în timpul tusei, inspirație
profundă;
 Senzație de lipsă de aer, senzație de presiune în piept;
 Oboseală rapidă, eficiență scăzută.

În a doua etapă a bolii, simptomele clinice sunt după cum urmează:

 Senzații de durere în spate, care se intensifică noaptea și cu cea mai mică exercițiu
fizic;
 Dureri musculare - există senzații de tragere în spate, șolduri, care sunt cauzate de
încălcarea rădăcinilor nervoase.
La stadiul final al bolii lui Bekhterev apar următoarele simptome clinice:

 Simptomatologia încălcării și inflamării rădăcinilor nervoase care părăsesc maduva


spinării - furnicături în spate, senzație de afectare, amorțeală, tonus muscular
scăzut, atrofie musculară;
 Încălcarea circulației cerebrale ca urmare a încălcării vaselor de sânge a coloanei
vertebrale cervicale cu vertebrele deformate. Pacientul este preocupat de dureri de
cap, amețeli, umflături ale urechilor, iritabilitate, scăderea eficienței, somnolență,
palpitații, slăbiciune;
 Perturbarea respirației - se dezvoltă ca urmare a mobilității insuficiente a pieptului, a
presiunii asupra plămânilor, a inimii;
 Sari de presiune sanguina;
 Deformarea posturii - pacientul formează o "cocoșă".

TRATAMENTUL BOLII BECHTEREW

 În timpul unei exacerbări pentru a elimina semnele de inflamație la articulații și


durere, pacientul este prescris medicamente din grupul de medicamente
antiinflamatoare nesteroidiene - Nurofen, Ibupen, Ibuprofen.
 După normalizarea stării generale și realizarea remisiunii pentru stabilirea
rezultatului, pacientul este recomandat tratamentului sanatoriu și spa.
 În cazul în care organele interne sunt perturbate ca urmare a deformării coloanei
vertebrale, pacienții suferă intervenții chirurgicale vizând îndreptarea coloanei
vertebrale. Dacă este necesar, se efectuează endoproteticele articulațiilor
deformate.

Fig.nr 2 Diagnostic de spondilită anchilozantă


Program individual de recuperare

01.02.2021-09.02.2021

În prima zi de practică am făcut cunostință cu centrul universitar


de reabilitare medical, la fel si cu colaboratorii acestuia.Ni-a fost
prezentată sala de kinetoterapie care se afla chiar la primul etaj, la
fel ni s-a comunicat si despre pacientii care vin la recuperare, și
desigur despre patologiile acestora.

02.02.2021

1.Numele, Prenumele: N:D.

2.Vîrsta :36 ani

3.Dificit funcționar: Lombalgie, Cervicalgie

4.Incapacități :aplecarea înainte, ducerea unor obiecte grele

5.Obiective: Combaterea durerii, relaxarea musculaturii cervicale și


lombare.

6.Kinetoterapia constă din:

-masaj tot spatele.

-relaxare post izometrică, se face o contracție izometrica de 6 sec.


20% din puterea totala după care e urmat de un strecing de 10 sec,
se fac 5-6 repetări.

Metoda Williams Faza 1

a)P.i.,D.D, mîinile pe lîngă corp , genunchii întinși se flectează și se


extind genunchii.
b)P.i.,D.D se trage un genunchi cu ambele mîini la piept, încercînd
atingerea lui cu fruntea, se apropie la fel cu celălalt apoi
concomitetnt.

c)D.D., cu mîinile sub cap se trage un genunchi la piept cît mai mult
apoi celălalt, după ambele.

În șezînd pe scaun, cu genunchii mult depărtați se apropie mult


înainte, astfel încît să atingă cu mîinile solul de sub scaun, se
menține această poziție de 4-5 sec, se revine apoi se repetă.
Fiecare exercițiu din faza 1 se execută de 3-5 ori, repetîndu-se de 2-
3 ori pe zi.

Faza 2

d)Cu genunchii flectați, tălpile pe sol, pacientul execută ducerea


genunchilor spre dreapta/stînga.

e)Cu genunchii întinși, călcîiul drept așezat pe genunchiul opus


pacientului execută o abducție amplă a șoldului drept încercînd să
atingă patul cu genunchiul apoi se inversează.

Faza 3

f)Din D.D., cu articulația coxofemurală si genunchii la 90 grade, se


execută bicicleta.

g)Din patrupedie, pacientul trage puternic peretele abdomenului si


menține 6 sec.

Aplicarea TENS la sfirșitul procedurilor.

04.02.2021-13.02.2021

1.Numele, Prenumele: I.C

2.Virsta: 31 ani

3.Deficitul funcțional: redoare în articulația radio-carpală


4.Incapacități :flexia-extensia, adducția nu se poate efectua definitiv

5.Obiective: Prevenirea și combaterea tulburărilor vasculo-trofice.

Prevenirea limitelor de mobilitate articulară.

Prevenirea/corectarea deviației.

6.Kinetoterapia include:

a. masaj la M.S.

b. mișcare de ridicare a MS afectat deasupra capului pentru


îmbunătățirea tulburărilor vasculo-trofice

c. Efectuarea mobilizărilor active, pasive, autopasive, pasivo


active, mobilizări active cu rezistență.

Fig.nr 3

Adducția și abducția mînii proprii-zise


Fig nr.4

Mobilizare autopasivă
Fig nr.5
Fig nr.6

08.02.2021-18.02.2021
1.Numele/Prenumele: G.F
2.Vîrsta: 47 ani
3.Dificit funcțional: lombalgie, cervicalgie, comprimarea canalului carpian MS drept
4.Incapacități :Durere în partea lombară, cervicală, nu pooate apuca obiectele cu MS
drept.
5.Obiective :Reechilibrarea SN vegitative.
Relaxarea generală.
Menținerea mobilității CV.
Decomprimarea medulară prin manipulări nvertebrale.
Reeducarea mușchilor paralizați.
Refacerea sensibilității.
Kinetoterapia constă din:
Reechilibrarea SNV, se ia poziția DV cu o pernă mare sub abdomen pentru
reducerea lordozei lombare sau decubit lateral în poziție ghemuit.
Relaxarea generală- adaptarea unor posture antalgice în decubit dorsal, decubit
lateral în care pacientul simte o ameliorare majoră a sindromului dureros.
Relaxare post izometric, se face o contracție izometrică de 6 sec.20% din puterea
totală după care e urmat de un strecing de 10 sec, se fac 5-6 repetări.
Metoda Williams Faza 1

a)P.i.,D.D, mîinile pe lîngă corp , genunchii întinși se flectează și se extind


genunchii.

b)P.i.,D.D se trage un genunchi cu ambele mîini la piept, încercînd atingerea


lui cu fruntea, se apropie la fel cu celălalt apoi concomitetnt.

c)D.D., cu mîinile sub cap se trage un genunchi la piept cît mai mult apoi
celălalt, după ambele.

În șezînd pe scaun, cu genunchii mult depărtați se apropie mult înainte, astfel


încît să atingă cu mîinile solul de sub scaun, se menține această poziție de 4-5
sec, se revine apoi se repetă. Fiecare exercițiu din faza 1 se execută de 3-5
ori, repetîndu-se de 2-3 ori pe zi.

Faza 2

d)Cu genunchii flectați, tălpile pe sol, pacientul execută ducerea genunchilor


spre dreapta/stînga.
e)Cu genunchii întinși, călcîiul drept așezat pe genunchiul opus pacientului
execută o abducție amplă a șoldului drept încercînd să atingă patul cu
genunchiul apoi se inversează.

Faza 3

f)Din D.D., cu articulația coxofemurală si genunchii la 90 grade, se execută


bicicleta.

g)Din patrupedie, pacientul trage puternic peretele abdomenului si menține 6


sec.

Metoda McKenzi

a)Mișcarea de extensie a coloanei lombare, se execută din D.V, în sprijin pe


coate antebrațe si palme, se împing în punctele de sprijin și se extinde
spatele, cît se poate de mult.

b)Din D.D, mîinile pe lîngă corp se trag genunchii la piept, ajutat de ambele
mîini și coborîrea lor lentă.

c)Din D.V, cu mîiinile apucăm picioarele de gleznă și menținem 6 sec, dupa


revenim lent si repetăm exercitiul de 3-5 ori.

Pentru zona cervicală vom efectua mobilizări pasive,autopasive,pasivo-


active,active-libere,active cu rezistență.

Prevenirea și corectarea deviațiilor se face prin menținerea de abducție


palmară.Refacerea sensibilității-prin exerciții de refacere stereognoziei,
dermolexia termică atît profundă cît și superficială.

11.02.2021-21.02.2021

1.Nume/Prenume: M.C

2.Vîrsta :17 ani

3.Deficit funcțional: Scolioză gr.III, toracal

4.Obiective: Ameliorarea poziției coloanei vertebrale.

Mărirea flexibilității coloanei vertebrale.

Creșterea forței musculare(abdominal,paravertebral)


Ameliorarea respirației.

Kinetoterapia constă din:masaj la nivelul mușchilor paravertebrali

1.Poziția decubit dorsal

P.i, mîinile la ceafă, coatele pe sol se execută bicicleta, foarfecări,


circumducții cu respirație.

2.Brațele sus cu două gantele mici în mîini se execută circumducții


ale brațelor in ambele sensuri simultan sau alternative cu respirații
ritmice.

3.Poziția decubit ventral

Brațele sus se execută ridicarea membrelor superioare și a


membrelor inferioare cu ușoară adducție și inspire, revenire cu expir.

4.Brațele sus cu un baston în mîni se execută ridicarea bastonului


de pe sol cu inspire ,revenire cu expir.

5.Aceiaș cu răsucirea trunchiului dreapta-stînga.

6.Cu trunchiul înafara suprafeței de sprijin se execută extensia


trunchiului pînă la orizontală.

7.Poziția patrupedie

Inspir cu sprijinirea puternică a abdoenului și menținerea cîteva


secunde, expir cu bombarea abdomenului(tonifierea musculaturii
transvers abdominali)

8.Se execută flexia coatelor cu apropierea toracelui de sol și


extensia unui membru inferior.

9.Poziția stînd

Mers pe vîrfuri cu brațele lateral, sus, în extensii cu respirații ample.


Fig nr.7 Alinierea
mușchilor paravertebrali.
08.02.2021-05.03.2021
În acasta perioadă de practica am avut ocazia sa lucrăm cu pacienți de natura
neurologică cu AVC tip spastic, AVC tip flasc.Fiecare pacient prezent in sala de
kinetoterapie se prezentau de obicei in prima jumatate a zilei,pentru efectuarea
exercitiilor propuse de kinetoterapeut.Acești pacienti se prezentau cu astfel de
simptome :slăbiciune musculară,deficit de coordonare,tulburări senzitive,tulburari de
vorbire,tulburari de înțelegere,tulburăari de atenție etc.
AVC-ul fiind o afectiune neurologică atît de complicată, în dependentă de tipul
acestuia pacienții se recuperează obligator fie la domiciliu,fie in spitale,sau centre de
recuperare.Este foarte importantă recuperarea persoanelor cu AVC, deoarece au un
propgram de exercitii mai specifice, și un comportament mai deosebit la efectuarea
lor.Medicul reabilitolog știe exact cum se coordonează cu diferite cazuri din seria
acestor persoane, este de mentionat faptul ca și vointa rudelor si a pacienților care se
adresează, joacă un rol nespus de important in recuperarea acestora.

Ca obiective importante pentru acești pacineți avem:


-Realizarea unor transferuri
-Creșterea mobilității în casă și in afara ei(realizarea /ameliorarea mersului,urcarea
scărilor,utilizarea transportului public sau personal)
-Îmbunătățirea comportamentului, normalizarea dispoziției
-Reducerea durerilor
-Realizarea capacității de a se spăla, pieptăna, îmbraca și aș face toaleta
-Micșorarea spasticității.
Des întilnita problema a persoanelor cu AVC este spasticitatea intîlnită în faza
cronică, pentru combaterea acesteia sunt folosite:
-terapia posturală
-kinetoterapia activă/pasivă
-terapia ocupațională(aplicarea ortezelor)
-fizioterapia(aplicarea factorilor fizici performanți
-farmacoterapia

Plan individual de lucru al studentului practicant


Conținutul recuperării
Data N/P, Vîrsta Dificit funcțional
fizice
01.02.2021 G.F 47 ani Lombalgie Reabilitarea SNV
Luni Cervicalgie Relaxaea generală
Relaxare post-izometrică
02.02.2021 N.D 36 ani Lombalgie Program Williams
Marți Cervicalgie Masaj tot spatele
Relaxare post-izometrică
03.02.2021 I.C 31 ani Redoare în Masaj la M.S
Miercuri articulația Efectuarea mobilizărilor
radiocarpiană active,passive,mobilizare
autopasivă cu rezistență
04.02.2021 G.D 53 ani BCV.Proces KT neuromotorie de
Joi degenerative mibilizare a musculaturii
atrophic cerebral corpului,T.O.
05.02.2021 S.D 49 ani Boala Behterev Terapie manuala
Vineri Antiinflamatoare
nesteroidiene
T.O
08.02.2021 V.G 21 ani TVM cerebral T.O, exerciții la scara de
Luni gimnastică,mers pe
bicicletă,mers pe bandă
10.02.2021 M.O 28 ani Cervicalgie Masaj.
Miercuri lombalgie Exerciții la scara de
gimnastică.

11.02.2021 S.C 53 ani AVC ischemic T.O


Joi dreapta Mobilizări active,autopasive,cu rezistentă
Electrostimulare
12.02.2021 A.B 16 ani Scolioza gr 2 Exercitii corective
Vineri forma S Masaj therapeutic
TENS

15.02.2021 G.D 68 AVC ischemic Posturaări


Luni ani dreapta Mobilizari pasivo-active
fizioterapie
16.02.2021 A.M 56 gonartroză Masaj
Marți ani Exerciții pemtru tonifierea musculaturii
(cvadriceps și ischiogambieri)
17.02.2021 D.D 29 lordroza Masaj tot spatele
Miercuri ani Program Williams
TENS
18.02.2021 V.D 56 Redoare Masaj
Joi ani radio-capală Exerciții pentru tonifierea
musculaturii(cvadriceps,ischiogambieri)
TENS
Fig nr.8 Fizioproceduri
18.02.2021 P.E 56 ani Redoare radio- T.O
Joi carpală Exerciții de pronație si
supinație
Mobilizări pasive a
articulației radio-carpaă
19.02.2021 A.M 48 ani Gonartoză Masaj
Vineri Mobilizări articulare
Tonifierea muschilor
cvadriceps,ischiogambieri
22.02.2021 B.E 47 ani Cervicalgie, Masaj tot spatele,MS drept
Luni lombalgie MI drept
comprimrea Relaxări post-izometrice
canalului carpian Mobilizări pasive a
articulației radio-carpale
23.02.2021 M.C 27 ani Scolioză gr.3 Metoda Klapp
Marți toracal Metoda Shroth
Exerciții la scara de
gimnastică
24.02.2021 V.S 49 ani AVC T.O
Miercuri Ischemic,BCV Mobilizari pasivo-
active,autopasive,mobilizări
cu rezistență
Electrostimulare

25.02.2021 M.O 28 ani Cervicalgie Masaj miorelaxant


Joi Lombalgie Program Williams faza 1,2
Relaxări postizometrice
N.Z 61 ani Boala Behterev Masaj terapeutic tot
spatele
Fizioproceduri
TENS
L.V 39 ani BCV ,AVC repetat T.O
Mobilizari
Miostimulare
Concluzie
Kinetoterapia-reprezintă unul din mijloacele fundamentale pe care se
bazează reabilitarea deficienților motorii.
Calitatea vietii dintr-o țară depinde de membrii socientății (stilul de viață)
și de societatea respectivă(nivelul de trai scăzut sau crescut).
Stilul de viața din zilele noastre și realizările epocii moderne ne împing
spre sedentarism – exercițiile fizice sunt tot mai puțin prezente în
activitățile noastre zilnice.
Exercițiul fizic chiar dacă este redus ajută la menținerea densitații minerale
a oaselor,întarește sistemul muscular, scade riscul caderilor si fracturilor la
bolnavii cu osteoporoză, acestea fiind dovedite de faptul că alții au o masa
osoasă mai mare decît subiecții sedentari.
Exercițiul fizic reprezintă un aspect esențial in profilaxia bolii și crșterea
calității vieții ,,Deci nu uitați că mișcarea este viața și viața depinde doar de
TINE’’!
În concluzie pot spune că un stagiu de practică foarte captivant și
interesant, am văzut cele mai dese probleme cu care se întîlnește țara
noastră și acestea
sunt:Ateroscleroza,BCV,AVC,Scolioze,Lordroze,Gonortroză,Coxartroză,Sind
-romul coafei rotatorii,fractura mîinii propriu-zice.etc
Am obținut un bagaj bogat de cunoștințe pe plan practic și de asemenea
am avut și rezultate.
Majoritatea pacienților au depus mult efort impreuna cu noi si medicul
terapeut, ascultînd maxim sfaturile și recomandările acestuia,mergînd
acasa bucuroși.
De asemenea și colaboratprii spitalului au fost mulțumiti de receptivitatea
noastra,și noi studentii de a lor!
Fig nr.9 Efectuarea momilizărilor pasive ,post AVC.

S-ar putea să vă placă și