Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluarea finală

Stagiul de evaluare finală vizează analiza şi evaluarea portofoliilor realizate pe


parcursul programului.
Portofoliul – reprezintă metoda principală de evaluare finală utilizată. În funcţie de
specificitatea şi conţinutul disciplinelor vor fi elaborate teme pentru portofoliu care sunt
prevăzute în fiecare suport de curs, teme ce vor fi apreciate de formatorii fiecărui curs.
Evaluarea finală va fi realizată prin susţinerea de către fiecare cursant, în şedinţă
publică, a unei activităţi de bună practică/lucrare elaborată, la alegere, din tematica
existentă în portofoliul individual (50%) în care a valorificat competenţele acumulate pe
parcursul programului, conforme cu obiectivele şi competenţele specificate în dosarul de
autoevaluare.
Instrumentele folosite de către cursanţi la evaluarea finală vor fi: poster, prezentare
Power Point. Aprecierea portofoliului şi a susţinerii activităţii/lucrării se va face prin
calificative, aşa cum sunt precizate de metodologia în vigoare.
Portofoliul constituie 50% din nota/aprecierea finală a programului cu condiţia să
existe toate elementele cerute de formatori la fiecare domeniu tematic. Pentru fiecare
componentă a portofoliului se atribuie un anumit punctaj specificat în suportul de curs,
alături de standardele de performanţă pe care trebuie să le realizeze fiecare cursant.
Bugetul de timp alocat evaluării face parte din durata totală a programului