Sunteți pe pagina 1din 2

Activitatea băncilor este o activitate comercială, ele urmărind obţinerea unui profit bancar.

Sursa acestuia este câştigul bancar provenit din diferenţa dintre dobânzile încasate de bânci pentru
creditele acordate şi cele plătite de bânci la depuneri.
Dobânzile încasate se numesc dobânzi active (Da) iar cele plătite se numesc dobânzi pasive
(Dp). Cum rata dobânzii primite (dp) este mai mică decât dobânzii active (d a ) din diferenţă rezultă
câştigul bancar.

Castigul bancar Cgb = Da - Dp


Profitul bancar = Cg bancar - Ch bancii

Aplicatii:

O bancă acordă un credit în valoare totală de 500 milioane u.m. din sumele
deponenţilor, cu o rată anuală a dobânzii active de 15%. Dacă rata dobânzii pasive este de 10
%, iar cheltuielile de funcţionare ale băncii reprezintă 1 / 5 din câştigul său determinaţi profitul
băncii

C = 500 mil
Da ( dobanda activă din sumele deponenţilor ) = 15 %
dp ( rata dobânzii pasive ) = 10 %
cheltuieli de funcţionare = 1 / 5 din castigul său
Aflaţi profitul bancii , Pr bancar = ?

REZOLVARE
Da = C x d a ( rata dobânzii active) = 500 x 15 % = 75 mil
Dp = C x d p ( rata dobânzii pasive) = 500 x 10 % = 50 mil
Pr brut ( profitul brut) = D a - D p = 75 mil - 50 mil = 25 mil
cheltuielile de funcţionare reprezintă 1 / 5 din Pr brut (câstigul bancii) = 1 / 5 x 25 mil = 5 mil
Pr bancar = Pr brut - Ch funcţionare = 25 mil - 5 mil = 20 mil

De rezolvat

O bancă acordă un credit în valoare totală de 600 milioane u.m. din sumele
deponenţilor, cu o rată anuală a dobânzii active de 20%. Dacă rata dobânzii pasive este de 15
%, iar cheltuielile de funcţionare ale băncii reprezintă 1 / 4 din câştigul său determinaţi profitul
băncii

Balas Maria-Gabriela
14:15
Da= 600x 20% =120 mil
Dp= 600 x 15% = 90 mil
Pr brut= Da-Dp= 120-90=30
Cheltuielile de functionare = 1/4x 30= 7,5
Balas Maria-Gabriela
14:16
Pr bancar= 30-7,5= 22,5

S-ar putea să vă placă și