Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE LUCRU

Răspundeți următorilor itemi:


1. Ce este un sistem de forțe?
2. Ce sunt de forțele concurente?
5 3. Ce este un solid rigid?
4. Definiți mișcarea de translație. Condiția de echilibru în raport cu mișcarea de translație.
5. Definiți mișcarea de rotație. Condiția de echilibru în raport cu mișcarea de rotație.
6. Enunțați condiția de echilibru în raport cu mișcarea de translație și rotație.
7. Momentul forței. Definiție, formulă, simbol, unitate de măsură.
10 8. Enunțați regula șurubului.
9. Enunțați teorema lui Varignon.
10. Cuplul de forțe. Definiție.
11. Momentul cuplului în raport cu un punct oarecare din spațiu.
12. Ce este centrul de greutate?
15 13. Care sunt proprietățile centrului de greutate?
Rezolvaț urmăoarele probleme:
1. De un fir, fixat într-un punct A, se suspendăun corp cu masa m=2kg. Un al doilea fir este legat de primul în
punctul B, Fig. 11. În punctul B se exercităo forța orizontalăF. Care trebuie săfie valoare forți F, pentru ca
unghiul αdintre firul AB ș verticalăsăfie 45°. (g=10 m/s 2)
20 R: F=G·tgα=20N.
2. Trei forț paralele F1 = 1N, F2 = 4N ș F3 = 7N sunt aplicate în trei puncte A, B ș C, așzate în linie dreaptă
astfel ca AB=BC=10cm. A treia forța este de sens contrar celorlalte două a) Săse deseneze sistemul de forț. b)
Săse determine intensitatea ș punctul de aplicațe D, al rezultantei celor trei forț.
R: R = 2N, AD=50cm.
25 3. Un corp poate fi mențnut în echilibru pe un plan înclinat cu forț F 1 = 3N, paralelăcu planul, sau cu forț F2 =
5N orizontală(paralelăcu baza planului. Neglijând frecăile, săse determine:
a) greutatea corpului;
b) unghiul planului;
c) reacțunea normalăîn cele douăcazuri.
30 R: a) G = 3,75N; α=arcsin 0,8≈3°; c) N1 = 2,25N ș N2 = 6,25N.
4. Pârghia unei balanțe are brațele inegale. Dacă se așează un obiect pe platanul din stânga el cântărește 36N,
iar dacă îl așezăm pe platanul din dreapta el cântărește 49N. Care este greutatea reală a obiectului?
R: 𝐺=√.1∙.2=42.
5. Care este pozița centrului de greutate al plăii omogene din Fig. 13, dacăgreută.ile porțunilor de placăsunt
35 proporțonale cu suprafețle lor?
R: ..=9,58 .. ; sau, fața de fiecare centru .1=1,58 ..; .2=8,42 ..
6. Dintr-o tablăîn formăde triunghi isoscel ABC, cu baza AC = 20cm ș înățmea AD = 30cm, se taie o bucatăîn
formăde triunghi isoscel având aceeaș bazăAC, Fig. 14. Cât de mare trebuie săfie înățmea triunghiului AOC
astfel încât centrul de greutate al porțunii răase ABCO săse găeascăîn vârful O al triunghiului tăat.
40 Indicațe: Notă cu x înățmea ΔOC. Vom considera căgreută.ile triunghiurilor de tablăsunt proporțonale cu
suprafețle lor, iar triunghiul tăat, bucata lipsă reprezintăo greutate negativă În final se aplicăteorema Varignon
fața de punctul O.

S-ar putea să vă placă și