Sunteți pe pagina 1din 6

COPACUL VALORILOR MORALE

SINCERITATE DREPTATE

CINSTE GRIJĂ

INTEGRITATE= cinste , incoruptibil CONSIDERAŢIE = stima, respect

RESPECT= stima si pretuire ATENŢIE

RESPONSABILITATE= obligatia de a da CREATIVITATE ( în economisirea


socoteala la ceva resurselor şi în protecţia mediului )

LOIALITATE = devotement, statornicie, CORECTITUDINE


sinceritate

TRANSPARENŢĂ ( eliminarea minciunii SERVIREA CLIENŢILOR CÂT MAI BINE


în comunicarea cu partenerii )

Interdependenta = care este strans legat


sau conditionat de alt lucru
INTERDEPENDENŢĂ ( faţă de
comunitatea în care trăim şi ne PRINCIPIU= element, idée, lege, pe care
desfăşurăm activitatea) se intemeiaza o norma de conduita

Etica sau morala = se ocupa cu studiul


theoretic al valorilor si conditiilor umane.

Valoare = insusire/calitate

1
1. Dacă ar fi să-I dăm un nume copacului desenat de mine cum l - am numi ?

2. Ce sunt sinceritatea, cinstea, responsabilitatea …..?

Orice activitate economică se bazează pe comportamentul moral (sau


etic ) al participanţilor . Ea presupune ca angajamentele asumate să fie onorate ,
proprietatea privată să fie repectată şi promisiunile să fie îndeplinite.

3. Consideraţi că etica afacerilor este o opţiune facultativă a antreprenorilor


sau este o condiţie fundamentală a sucesului în afaceri, a progresului
economico-social.

Firmele şi antreprenorii care au un comportament etic se bucură de


respectul şi încrederea partenerilor, a angajaţilor, a furnizorilor, a clienţilor lor.
Acest comportament exprimă VALORILE pe care le împărtăşesc antreprenorii şi
pe care se bazează relaţiile lor cu toţi cei care contribuie la bunul mers al
afacerilor.

ACESTE VALORI FUNDAMENTEAZĂ PRINCIPIILE ETICE PE CARE


SE BAZEAZĂ ACTIVITATEA FIRMEI .

Haideţi să descoperim împreună care sunt principiile etice pe care


se bazează activitatea firmei !

- Motto
- Obiectivele lecţiei - Principiile etice în relaţiile cu angajaţii firmei, cu partenerii
de afaceri, cu instituţiile publice
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili :
 să identifice principiile etice folosind cunoştinţele acumulate . Obiectivul se consideră
atins , dacă vor fi indentificate cel puţin 6 principii etice în relaţiile cu angajaţii şi cu
partenerii de afaceri ;
 să recunoască consecinţele respectării/nerespectării valorilor/principiilor etice în
domeniul afacerilor folosind informaţiile din fişele de documentare şi de lucru .
Obiectivul se consideră atins, dacă vor fi recunoscute cel puţin 6 valori/principii etice .
 să caracterizeze comportamentul etic al antreprenorilor folosind cunoştinţele dobândite
pe parcursul activităţii.

2
1. Principiile etice în relaţiile cu instituţiile publice

 Protejarea mediului înconjurător ;


 Protejarea sănătăţii angajaţilor ;
 Contribuţii la rezolvarea problemelor sociale ale comunităţii locale;
 Respectarea diversităţii culturale ;

ACTIVITATEA 1 - Urmăriţi cu atenţie materialul audiovizual “ Etica facebook “ şi


identificaţi :
a) Motivele deschiderii centrului de date facebook în Suedia ?
 Clima rece ;
 Costuri mici datorită consumului redus de energie pentru răcirea serverelor;
 Stabilitate politică ;
 Activitatea pe internet consumă anual 2% din rezervele globale de energie ;

b) Avantajele pentru locuitorii oraşului din Suedia ;


 Căldura emanată de servere poate fi direcţionată către sistemul de încălzire al oraşului;
 Hoteluri, restaurant şi complexe rezidenţiare noi ;
 Locuri noi de muncă ;
 Vor veni alte companii care vor deschide centre de date ce vor oferi servicii de asistenţă
pentru clienţi şi alte companii ;
Cum a fost numit oraşul ?
 Polul nodului informatic pentru traficul de date la nivel European.
Dacă am identificat principiul etic respectat de facebook putem să ne gândim şi la
consecinţele respectării acestui principiu ? – AVANTAJELE PENTRU COMUNITATE

c) Principiile etice respectate de reţeaua de socializare facebook


 Protejarea mediului înconjurător ;
 Protejarea sănătăţii angajaţilor ;
 Contribuţii la rezolvarea problemelor sociale ale comunităţii locale;
 Respectarea diversităţii culturale ;

2. Principii etice în relaţiile cu angajaţii

 Remunerarea echitabilă ;
 Dezvoltare profesională ;
 Posibilitatea promovării în funcţie de competenţe ;

3
 Stimularea iniţiativei şi a responsabilităţii personale;
 tratamentul nediferenţiat , nediscriminatoriu al angajaţilor ;
 respectul şi grija faţă de angajaţi
 asigurarea unor condiţii de muncă adecvate, aplicarea măsurilor de protecţie a
muncii care să reducă riscul accidentelor sau al îmbolnăvirilor ;
 asigurarea unui climat de încredere şi de cooperare ;

ACTIVITATEA 2 - Ce ati făcut până acum pentru a le asigura angajaţilor un


mediu de lucru mai bun şi pentru a răspundela preocupările lor (eventual
preocupări de natură etică, socială, culturală sau de mediu)?

1. Ioana Marcu Director HR - Orange Romania

Mediul de lucru poate modela atitudinea şi performanţele angajaţilor. De aceea,


Orange se asigură că spaţiul de lucru reflectă valorile companiei şi are un efect pozitiv
asupra oamenilor. Prin programul de responsabilitate socială avem de asemenea un
cod de etică, pe care l-am comunicat tuturor angajaţilor nostri. El defineşte modul în
care se derulează relaţiile cu toţi partenerii nostri. În cadrul proiectelor culturale,
muzicale, sportive susţinute de companie, oferim şi angajaţilor nostri posibilitatea de a
participa.
Unul dintre elementele esenţiale în ceea ce priveşte relaţia cu angajaţii este o
comunicare permanentă, care se realizează prin mai multe canale: Orange intranet, e-
mail, revista internă, Forumul Angajaţilor, întâlniri ale managerilor, întâlniri ale
directorilor cu angajaţii unde aceştia sunt informaţi asupra strategiei companiei,
realizărilor şi obiectivelor pentru perioada următoare.
Întrucât o direcţie importantă a programului Orange de responsabilitate
corporativă este protecţia mediului, am dezvoltat pentru angajaţi un program de
colectare şi reciclare a hârtiei, urmând să extindem această iniţiativă şi pentru alte
categorii de deşeuri.

2. Desiree Diaconescu, Director HR - Tuborg Romania

În primul rând ne-am asigurat că angajaţii nostri au la dispoziţie toate instrumentele


necesare desfăşurării în bune condiţii a muncii de zi cu zi. Pentru crearea unui mediu
de lucru plăcut şi asigurarea unei zone de confort pentru angajaţii nostri, am pus la
dispoziţie o serie de facilităţi precum: vestiare moderne, resturant pentru servirea mesei
în incinta fabricii, cabinet medical şi medic la dispoziţie zilnic, competiţii sportive, săli de
cursuri, precum şi programe de responsabilitate socială interne, în direcţia protecţiei
mediului înconjurător şi pe plan social.
Instruirea, pregătirea profesională, programele de training şi team-building sunt
prioritare în planul de resurse umane.

4
3. Simona Popovici, Country HR Manager - Coca-Cola HBC Romania

Politica noastră de responsabilitate faţă de angajaţi are drept deziderat final ca


acesţia să fie fericiţi, să vină cu plăcere la locul de muncă şi să găsească în fiecare zi
bucurie în ceea ce fac.
Fie că este vorba de pachetele de beneficii pe care angajaţii nostri le primesc, de
trainingurile la care participă şi care asigură dezvoltarea competenţelor lor profesionale,
de implementarea standardelor de sănătate şi protecţia muncii, de programele
comunitare, de voluntariat sau de protecţia mediului în care sunt implicaţi ei sau familiile
lor, toate presupun eforturi concentrate, adresate nevoilor angajaţilor nostri şi asigurării
unui nivel de satisfacţie cât mai ridicat pentru acesţia la locul de muncă.
Este foarte important să le oferim angajaţilor o atmosferă plăcută în care să se
dezvolte ca personalităţi şi ca profesionişti.
Punem foarte mare accent pe încrederea în oameni, pe munca în echipă.

Activitatea 2 - Identificaţi în cele trei situaţii prezentate principiile etice comune pe


care se bazează activitatea celor 3 firme.
Rezolvare
asigurarea unor condiţii de muncă adecvate ;
asigurarea unui climat de încredere şi de cooperare ;
programe de protecţia mediului ;
programe de training ; ( fişă de lucru )

Activitatea 3 - Citiţi cu atenţie textul şi răspundeţi la următoarea întrebare :

a) Ce principii etice în relaţiile cu angajaţii companiei internaţionale din domeniul


industriei cosmetice nu au fost respectate ?

Managerul X al unei companii internaţionale în domeniul industriei cosmetice


tocmai a sosit într-o ţară străină unde compania achiziţionase de curând o nouă
fabrică . A dorit să se întâlnească cu angajaţii şi a cerut ca aceştia să fie scoşi în
curtea întreprinderii unde le-a ţinut un discurs de o oră şi jumătate insistând asupra
viitorului promiţător pe care îl vor avea de acum înainte , vorbind despre
implementarea unor programe privind protecţia angajaţilor, despre grija companiei
pentru pentru programele de pregătire profesională, de responsabilitate socială,
despre remunerarea echitabilă şi în sfârşit despre dorinţa proprie de a le fi de folos.
La final, a aşteptat întrebări, dar acestea nu au venit. Acest lucru l-a pus pe
seama timidităţii oamenilor, aceştia nefiind probabil obişnuiţi să vorbescă în public
( chiar şi-a pus în minte să dezvolte un sistem de comunicare mai eficient la nivelul
respectivei fabrici pe viitor ).

5
Managerul întreprinderii respective l-a felicitat pentru claritatea discursului şi a
fost mulţumit de propunerile făcute. După două săptămâni managerul X primit un
telefon prin care a aflat că la firma unde tocmai a ţinut discursul convingător
angajaţii au intrat în grevă .

Haideţi să recapitulăm împreună principiile etice în relaţiile cu angajaţii.......

3. Principiile etice în relaţiile cu partenerii de afaceri

a) Aplicarea principiilor etice în relaţiile cu partenerii firmei porneşte de la însăşi


raţiunea de a fi a acesteia – satisfacerea cerinţelor clienţilor

 Oferirea de produse/servicii de calitate la preţuri rezonabile;


 Garantarea siguranţei în utilizare ;
 Informarea corectă atât asupra calităţii produselor , a modului de utilizare dar
şi a riscurilor posibile ca urmare a utilizării greşite a produselor ;
 Asigurarea garanţiei şi a service-ului ;

b) Principiile etice în relaţiile cu furnizorii

Pe ce se bazează relaţiile cu furnizorii? …. Pe încheierea unor contracte de


vânzare-cumpărare
 Negocierea corectă a contractelor de aprovizionare ;
 Fixarea de comun acord a termenelor la care se realizează plata ;
 Oferirea de materiale şi materii prime de calitate ;
 Neimplicarea în conflicte de interese ;

Cinstea, îndeplinirea promisiunilor , punctualitatea, integritatea morală nu pot fi


prevăzute în contracte dar sunt indispensabile pentru bunul renume al firmei şi
pentru succesul ei.

c) ) Principii etice în relaţiile cu acţionarii

• Gestiune economico-financiară corectă ;


• Loialitate faţă de acţionarii firmei ;
• Informarea corectă a acsora şi transparenţa deciziilor şi acţiunilor;

S-ar putea să vă placă și