Sunteți pe pagina 1din 1

Ignat Valentin

Securitatea internațională în era post-Război Rece: o


evaluare a securității din două perspective.
Studiu de caz: Conceptul de ”Proiecție de securitate”

Cuprins:
1. Introducere
2. Problematica geopolitică globală
2.1 Securitatea globală este un concept contestat?
3. Perspectiva traditională, realistă
3.1 Conflictele interstatale
3.2 Conflictele intrastatale
4. Perspectiva non-traditională, probleme de securitate
umană și de mediu
4.1 Operațiunile de stabilitate și securitate umană
4.2 Reacțiile față de provocarile tradiționale și cele
non-tradiționale, un echilibru
5. Conceptul de ”Proiecție de securitate”
5.1 N.A.T.O
Concluzii