Sunteți pe pagina 1din 1

„Educaţie pentru o viaţă sănătoasă”

IMPACT,Numele Clubului/Scolii Locatia Data desfasurarii

Descrierea sumară a proiectului Activităţi

Scopul acestui proiect este educarea tinerilor în Educaţie pentru o alimentaţie sănătoasă-
-aplicarea de chestionare pentru determinarea
spiritul unui stil de viaţă sănătos. gradului în care elevii trăiesc sănătos,interpretarea
şi prezentarea acestora
-prezentarea unui material despre alimentaţia
Justificarea Proiectului
sănătoasă de elevi ai Şcoalii Sanitare” Carol
Membrii Impact Leonida au aplicat elevilor din Davilla”
-concurs „Alimentaţie sănătoasă”-între şase grupe
şcoală chestionare referitoare la stilul lor de viaţă.
de elevi pregătiţi de membrii Impact
S-a constatat că: 60% din elevi nu iau micul dejun, Campanie împotriva fumatului
-dezbateri, prezentarea efectelor nocive ale
64% consumă produse fast food, 80% nu fac
ţigărilor, pedepsirea fumătorilor de către Poliţia
mişcare şi 40% din ei sunt fumători.Toate acestea Leonida prin muncă în folosul şcolii
Promovarea unui mediu curat şi mişcării în aer
atestă că adolescenţii nu trăiesc sănătos iar
liber
membrii Impact au încercat o schimbare printr-o -distribuirea de flayere pe cetăţenilor, drumeţii
Evaluare
serie de acţiuni care să le stimuleze dorinţa de a
Putem menţiona că beneficiarii direcţi sunt
trăi sănătos. membrii Impact, toţi elevii liceului
Obiective nostru(aproximativ 1300), 90 de profesori şi
indirect părinţii elevilor şi chiar cetăţeni ai
Educarea elevilor pentru o alimentaţie sănătoasă oraşului
Parteneri si sponsori
Determinarea elevilor să renunţe la fumat
Partener- Şcoala Sanitară « Carol Davilla »Petroşani
Educaţie pentru mişcare şi pentru un mediu curat
Scris de: Ardelean Denisa Buget
Revizuit de: Damian Carmen
ru Sorana