Sunteți pe pagina 1din 4

Companie de consultanță în atragerea fondurilor europene

1.Date generale:
Numele firmei: newTrust
Codul unic de înregistrare:
Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului:
Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale: 7411 - Activitati
juridice
• 7412 - Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal
• 7413 - Activitati de studiere a pietei si de sondaj
• 7414 - Activitati de consultanţă pentru afaceri si management

Adresa, telefon/fax, e-mail:


Persoană de contact:
Conturi bancare deschise la:
Asociaţi, acţionari principali :

Cuprins:

1. Introducere
2. Descrierea afacerii
3. Echipa și managementul companiei
4. Prezentarea serviciului
5. Analiza pieței
6. Obiective
7. Stategia afacerii și implementarea acesteia
8. Informații financiare
9. Anexe și alte documente

1. Introducere

Planul de afaceri prezentat are drept scop stabilirea modalității de inițiere și activate
ulterioară a unei companii de consultanță în atragerea fondurilor europene. În acest sens, planul
va fi structurat clar și succint astfel încât să cuprindă informații despre descrierea inițială a
afacerii, componența echipei și strategia de management, prezentarea serviciului propus. De
asemenea, acesta va prezenta o analiză a pieței ce va evidenția numărul clienților potențiali,
mărimea pieței, principalii concurenți și tendințele de evoluție. O altă componentă importantă a
planului de afaceri constituie strategia de bază a firmei și informațiile financiare. Toate aceste
componente vor fi orientate spre atingerea obiectivelor propuse, astfel firma prognozează
formarea unei baze stabile de clienți fideli; promovarea conceptului de branding personal asociat
companiei; stabilirea parteneriatului de colaborare atât la nivel național, cât și internațional;
atingerea unei cote de piață favorabile dezvoltării viitoare.
2. Descrierea afacerii

Informatii cu priviere la firma, fondatori, parteneri, eventuali investitori, sedii, active,


pasive, etc.Daca nu aveti o firma si prezentati planul de afaceri pentru investitori, in acest
capitol veti descrie afacerea.

NewTrust este o companie de consultanță ce oferă modalități și soluții inovative și


eficiente pentru accesarea fondurilor europene. Poziționăm firma ca un partener de încredere
pentru clienții noștri, ajutând afacerile să obțină fonduri nerambursabile: peroane fizice, startup-
uri, IT, producție, comerț sau servicii. Compania deține un sediu comod și ușor accesibil în
centrul orașului, de asemenea oferim și organizăm servicii de consultanță online pentru
întreprinderile din alte orașe, țări precum și pentru cei ce pun accent pe organizarea eficientă a
timpului. Modelul de afaceri va fii înființat sub formă de SRL și va avea un singur fondator, iar
sursele de finanțare vor proveni din resursele personale, și din fondurile europene
nerambursabile.
Fiecare proiect este diferit, însă echipa noastră oferă o implicare maximă și accesare cu
succes a fondurilor europene. Angajații noștri vin cu idei și know-how-uri în relația cu clienții,
cu scopul de a crește calitatea serviciilor de consultanță, de a spori șansele clienților pentru
accesarea fondurilor, precum și pentru fidelizarea acestora. Suntem dedicați succesului financiar
al clienților noștri, oferind soluții durabile, inovative, personalizate în raport cu nevoile clienților.
Prin implementarea planului de afaceri prezentat, ne propunem creșterea anuală cu 15% a
cifrei de afaceri; sporirea nivelului de cunoștințe a angajaților prin organizarea trainingurilor de
performanță la fiecare 6 luni cu tematici diferite; realizarea și depunerea dosarului de finanțare
într-un termen de maxim o lună.

Misiune
Misiunea newTrust constă în sprijinul ți sporirea competitivității mediului de afaceri
românesc prin intermediul serviciilor de consultanță financiară oferite la cel mai înalt nivel.
Echipa noastră prin intermediul creativității și profesionalismului va valorifica la maxim
oportunitățile, astfel eliminând barierele financiare, pentru ca antreprenori să își transforme visul
în realitate accesând fondurile nerambursabile. Credem în viziuni, idei, visuri și planuri de
dezvoltare ce contribuie la dobândirea succesului.

Viziune
Oferim servicii de consultanță pentru ca potențialii antreprenori să își contruiască afacerile
de succes, iar întreprinderile existente să își realizeze planurile de creștere, astfel poziționând
clienții noștrii în vârful succesului antreprenorial.

Cultura
Dorim să formăm un mediu al creativității și performanți ce va atrage numeroși adepți ce
se ghidează după aceleeași valori:
Responsabilitate – suntem dedicați în atingerea obiectivelor, acționăm rapid, eficient și ne
onorăm promisiunile.
Eficiență – aspirăm la cele mai înalte standarte ale calității.
Spirit de echipă - succesul companiei noastre se datorează implicării active a tuturor
membrilor echipei și coeziunii dintre aceștia
Respect – ne respectăm clienții, le recunoștem capacitatea de administrare a afacerii,
respectăm diversitatea de idei și experiențe. Îi tratăm pe ceilalți în același fel în care ne dorim și
noi să fim tratați.
Pasiune – acționăm precum afacerea clientului ar fi a noastră.

3. Echipa și managementul companiei


NewTrust va avea un singur asociat, ce va ocupa postul de administrator, în atribuțiile
căruia va intra și coordonarea proiectelor de consultanță.
Echipa va fi alcătuită din angajați cu contract pe o perioadă nedeterminată și va fi formată
din: 2 manageri de proiect și 1 manager financiar, un jurist și analist de marketing. Serviciile de
contabilitate vor fi solicitate unei companii de outsorcing.
Managerii de proiect vor participa la întâlnirile de consultanță inițială pentru a cunoaște
ideea de afaceri, scopurile și obiectivele pe care le urmărește clientul, precum și vor solicita
informația necesară pentru pregătirea dosarului financiar. Ulterior, împreună cu managerul
financiar vor analiza compania, planul de afaceri al clientului și vor determina fezabilitatea
acesteia și vor estima necesitatea finanțării. Administratorul va coordona proiectele de finanțare.
Juristul va urmări întocmirea corectă și legală a documentelor și va monitoriza depunerea
dosarului de finanțare. Specialistul de marketing va întocmi și va implimenta planul de
marketing pentru promovarea companiei newTrust.
În perioada de trei ani se planifică extinderea echipei pentru a gestiona simultan mai multe
proiecte, astfel se urmărește atragerea a 2 process manager, unui business development manager,
unui manager financiar și 2 assistant process manager.
(freelancer) ?
4. Prezentarea serviciului
La demararea activității sale, compania se axează pe oferirea serviciilor de consultanță și
susținere în direcția atragerii fondurilor nerambursabile, pentru domeniile: IT, industrie, servicii,
arhitectură, producție, etc.
Serviciul oferit va cuprinde următoarele componente:
- Consultanță inițială;
- Identificarea finanțării;
- Elaborarea proiectului;
- Obținerea finanțării și direcționării acesteia spre sursele stabilite
Identificare finanțării presupune analiza pieței și identificarea fondurilor nerambursabile potrivite
europene, Guvernului Român sau alte variante precum granturi SEE și Norvegiene. Informația
este colectată, interpretată, organizată, simplificată și comunicată clientului de către un
consultatnt într-un limbaj clar și accesibil. De asemenea, echipa oferă sugestii de optimizare a
proiectului pentru a corespunde condițiilor de eligibilitate.
Elaborarea proiectului presupune analiza după caz a planului de afaceri, efectuarea unei analize
cost-beneficiu, redactarea cererii de finanțare și a documentelor necesare pentru portofoliul de
depunere.
Obținerea finanțării va însemna suport și coordonare în obținerea finanțării, direcționarea
acesteia spre scopurile propuse și întocmirea cererilor de rambursare.

Puncte tari Puncte slabe


- Consultanță inițială și suport online - Companie nouă pe piață, necunoscută
- Specialiști cu experiență în domeniu - Orientarea spre anumite domenii(nu
- Pregătirea și depunerea dosarului în pregătim dosare pentru atragerea
decurs de o lună finanțării în agricultură)
- Orientare spre necesitățile și dorințile
clienților
- Calitatea serviciilor
Oportunități Amenințări
- Extinderea spectrului de servicii - Concurența
- Extinderea echipei de experți - Prețul
- Fidelizarea clienților și promovarea - Reticența clienților față de serviciul
bradingului firmei oferit(lipsa de încredere)
- Lipsă de educație financiară.

S-ar putea să vă placă și