Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. CLP ECOSERV S.R.

L
CUI: RO29167911 | J22/1769/2011
PASCANI, STR. MORILOR, NR. 14, JUD. IASI
E-mail: office@clpecoserv.ro
Web: www.clpecoserv.ro

Nr: _______________

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul _____________________________, domiciliat în Pașcani, strada


__________________, numărul _____, suburbia ________________, județul Iași,
elev la unitatea de învățământ ____________________________ din Municipiul
Pașcani, în clasa a _________, prin prezenta solicit eliberarea abonamentului gratuit
de transport pe traseul ___________________________, pentru luna
______________, telefon contact __________________.

Vă mulțumesc.

Semnătura

___________________