Sunteți pe pagina 1din 7

Acordul 

Nord ­ American de Comert Liber

Acordul privind formarea organizatiei internationale N.A.F.T.A. (North American Free Trade 
Agreement) a fost semnat la 17 decembrie 1992 intre S.U.A., Canada si Mexic. 

Dupa ce a fost ratificat de parlamentele celor 3 tari in noiembrie 1993, Tratatul a intrat in vigoare la 
1 ianuarie 1994. 

NAFTA acopera o piata de 375 milioane de consumatori si 6 trilioane de $, cu perspectiva extinderii 
si mai spre sudul continentului american, o suprafata de 21,3 milioane km din Alaska si Yucon pana 
in peninsula Yucatan. 

Obiectivele acestui Acord sunt urmatoarele:
 Eliminarea barierelor comerciale
 Promovarea conditiilor pentru concurenta loiala
 Cresterea oportunitatilor investitionale si a capacitatii de export
 Protejarea corespunzatoare a drepturilor de proprietate intelectuala
 Stabilirea procedurilor adecvate pentru aplicarea tratamentului si solutionarea conflictelor
 Stimularea cooperarii trilaterale, regionale si multilaterale.

La aparitia sa, NAFTA a avut mai multe semnificatii:

  A reprezentat schimbarea politicii SUA in directia regionalizarii, in pofida vechilor ei 
conceptii despre multilateralitate

  Este o grupare economica integrationista intre superputerea economica a lumii cu venituri 
pe locuitor foarte mari – SUA – si doua tari cu un potential diferit – Canada – o tara dezvoltata, dar 
cu un potential economic mai mic si Mexic  ­ o tara cu economie in dezvoltare cu diferente 
economice majore comparativ cu celelalte doua state.

Datorita alaturarii a doua tari cu un venit pe cap de locuitor foarte ridicat uneia cu un venit 
substantial mai scazut, unul dintre scopuri a fost deplasarea axei de dezvoltare economica spre S.
Aceasta zona reuneste economii cu stadii de dezvoltare diferite, cu noi perspective in comertul 
regional international.

* Domeniile vizate de NAFTA sunt urmatoarele:

-  comertul cu bunuri materiale
-  comertul cu servicii
-  investitiile directe de capital­liberalizare
-  regulile de concurenta
-  aspecte privitoare la protectia mediului.

Obiectivul major al NAFTA il constituie stabilirea unei zone de comert liber intre membrii sai 
prin:

  promovarea competitiei loiale
  cresterea oportunitatilor de investitii in teritoriul partilor
  recunoasterea si protejarea eficienta a dreptului de proprietate pe teritoriul fiecarei tari 
semnatare 
  cunoasterea procedurilor eficace pentru aplicarea reglementarilor Tratatului si solutionarea 
eventualelor controverse
  stabilirea strategiei pentru dezvoltarea cooperarii trilaterale si multilaterale, in perspectiva 
aderarii la Tratat si a altor tari din regiune.

Structura institutionala a NAFTA

Cele şapte instituţii (conduse de reprezentanţi ai tuturor celor trei ţări membre) pe care se bazează 
NAFTA sunt:
1. Comisia pentru Liberul Schimb (Free Trade Comission)
2. Comitetele NAFTA şi grupurile de lucru
3. Secretariatul NAFTA
4. Comisia pentru Cooperare în Domeniul Muncii
5. Comisia pentru Cooperare în Domeniul Mediului Înconjurător (CEC)
6. Banca Nord­Americană de Dezvoltare (NADB)
7. Comisia  pentru  cooperare  cu   statele  vecine  în  domeniul mediului înconjurător (BECC)

Continutul Acordului se prezinta sub forma unui document final structurat in 8 parti (capitole), 
dupa cum urmeaza:
Partea I: Dispozitii generale;
Partea II a: Comertul cu produse;
Partea III a: Obstacole si tehnici comerciale;
Partea IV a: Piete publice;
Partea V a: Investitii, servicii si probleme conexe;
Partea VI a: Proprietatea intelectuala;
Partea VII a: Dispozitii administrative si institutionale;
Partea VIII a: Alte dispozitii.

Prevederile documentului se refera la 7 domenii importante de activitate: accesul pe piete, reguli de 
origine, reglementari comerciale, comertul cu servicii, investitii, reguli pentru asigurarea 
proprietatii intelectuale si solutionarea controverselor. In cele 22 de capitole si 9 anexe, Tratatul de 
Comert Liber reglementeaza derularea tranzactiilor comerciale dintre SUA, Canada si Mexic, in 
perspectiva eliminarii barierelor tarifare si netarifare. 

 Continutul si prevederile comerciale ale NAFTA

Scopul acestui acord este liberalizarea in 10 ani a comertului cu produse si servicii, prin eliminarea 
barierelor tarifare si netarifare intre parti si liberalizarea investitiilor intra­zonale. 

Potrivit prevederilor Tratatului, taxele vamale vor fi eliminate in termen de 5 ani pentru majoritatea 
produselor industriale, in 10 ani pentru servicii si unele produse specifice si de 15 ani pentru o 
categorie de produse sensibile, cum sunt cele agricole si textile.

NAFTA asigura reducerea sau suspendarea taxelor vamale intre tarile membre, dar fiecare dintre 
acestea mentine o politica diferentiata, un tarif vamal si masuri protectioniste si restrictive in 
relatiile cu tertii.
Pentru Mexic, agricultura a reprezentat un domeniul sensibil si de aceea a fost negociat un acord 
separat cu SUA si un altul cu Canada.

Marfurile de import provenite din celelalte doua natiuni vor avea acelasi regim ca si bunurile 
nationale.

* Potrivit prevederilor Tratatului, taxele vamale vor fi eliminate in termen de 5 ani pentru 
majoritatea produselor industriale, in 10 ani pentru servicii, si unele produse specifice si de 15 ani 
pentru o categorie de produse denumite sensibile, inclusiv textile si agricole.

Fiecare membru va excepta unele activitati de la aplicarea acestui acord. Canadienii vor excepta 
domeniul publicatiilor prin controlul proprietatii. SUA a cerut ca miscarea libera a persoanelor, cu 
exceptia profesionistilor si managerilor  sa nu fie permisa, pentru ca se temea sa nu fie coplesita de 
saracii din Mexic. Guvernul mexican isi rezerva dreptul de a controla sistemul de cai ferate, 
electricitatea, petrochimia de baza si industria petroliera.

Impactul creari NAFTA a fost mai important pentru Mexic decat pentru SUA, pentru ca a dus la 
crearea de noi locuri de munca. Aici productia industriala nu s­a bazat pe tehnologii foarte 
performante  si a oferit o mare oportunitate pentru companiile straine, in relatia productivitate ­ cost 
de productie.

Scopul tarilor participante este sa promoveze: 
 perfectionarea structurilor economice ale tarilor participante
  cresterea economica prin expansiunea comertului si a oportunitatilor investitionale, 
  cresterea competitivitatii internationale cu respectarea asigurarii si conservarii protectiei 
mediului, 
  dezvoltarea economica sustinuta,
  protejarea, dezvoltarea si respectarea drepturilor fortei de munca, 
  consolidarea relatiilor privilegiate de prietenie si cooperare intre tarile membre si 
promovarea dezvoltarii durabile
  sa contribuie la progresul si dezvoltarea armonioasa a comertului mondial precum si 
extinderea cooperarii internationale
  crearea unei piete mai vaste si mai sigura pentru produsele si serviciile realizate pe 
teritoriile statelor membre
  reducerea incidentelor / distorsiunilor comerciale
  stabilirea unor reglementari clare si mutual avantajoase a schimburilor comerciale
  asigurarea unui mediu comercial previzibil si favorabil investitiilor
  stimularea competitivitatii intreprinderilor proprii pe piata internationala
  favorizeze creativitatea si inovatia si de a promova comertul cu produse si servicii care fac 
obiectul dreprtului de proprietate intelectuala
  crearea unor noi posibilitati de angajare si imbunanatire a conditiilor de munca precum si a 
calitatii vietii, pe teritoriile statelor membre

Printre efectele imediate si pe termen mediu ale intrarii in vigoare a NAFTA sunt urmatoarele:
  consolidarea stabilitatii economice in regiune
  sporirea considerabila a fluxurilor comerciale si de capital intre statele semnatare
  asigurarea conditiilor pentru mentinerea capacitatii concurentiale a firmelor americane si 
canadiene in competitie cu cele europene, asiatice prin folosirea mainii de lucru ieftine mexicane
  cresterea globala a productiei in regiune si sporirea numarului locurilor de munca, indeosebi 
in Mexic
  dezvoltarea tehnologica a Mexicului si sporirea capacitatii sale de a atrage investitii straine 
directe, atat de pe pietele SUA si Canadei, cat si, in general, de pe pietele internationale
  potentarea rolului politic al Canadei pe plan regional si a capacitatii sale de a consolida 
statutul de stat federal
  sporirea considerabila a capacitatii concurentiale a Mexicului.

Oportunitatea aparitiei NAFTA

Accesul tot mai liber la piata, stabilirea unor reguli explicite asupra comertului si investitiilor straine 
directe, au facut din NAFTA o regiune foarte atractiva pentru membrii sai dar si pentru companiile 
multinationale din afara zonei.

Cei care vor avea de castigat de pe urma crearii NAFTA vor fi cei care beneficiaza de tehnologie si 
capital, si bineinteles consumatorii. Inca de la creare NAFTA a avut un impact semnificativ. 

Criterii de aderare: disciplina bugetara, stabilitatea preturilor, datoria externa, stabilitatea 
monedei, politici liberale, stabilitatea veniturilor obtinute din taxe vamale, democratie functionala.

In vederea crearii unei zone de comert liber s­a pus accent pe inlaturarea  progresiva a taxelor 
vamale si a barierelor netarifare in calea comertului cu marfuri intre tarile membre.

Sectoarele cele mai afectate de intrarea in vigoare a Tratatului sunt, in special, cele aferente 
produselor pentru care au fost eliminate tarifele vamale intre tarile semnatare, in conditiile 
mentinerii de taxe vamale ridicate fata de terti (industria de textile, automobile, masini­unelte, 
produse agricole).
* In primii ani de functionare, efectele NAFTA au fost vizibile: comertul intre cei trei membri a 
inregistrat o evolutie dinamica. Chiar daca la inceput obiectivele propuse nu au condus la rezultatele 
asteptata, prin declansarea crizei monetare din Mexic, incetinirea cresterii economice prin declinul 
comertului intre state si evolutia alarmanta a somajului in Canada, precum si alte evolutii 
contradictorii au adus numeroase critici la adresa NAFTA, care a fost considerata de unii opozanti la 
ideea liberalizarii, cauza tuturor evenimentelor economice negative. 

Chiar si in aceste situatii economice, o analiza detaliata si obiectiva a evenimentelor amintite arata 
si demonstreaza ca NAFTA nu a constituit o cauza a declinului economic in regiune, ci o solutie a 
revigorarii cresterii economice, ca fluxurile comerciale au crescut mai repede la produsele aflate 
sub incidenta aranjamentelor de liber schimb, factorul esential al relansarii economiei Mexicului. 

Dar succesele ulterioare ale NAFTA au domolit spiritele si au demonstrat ca instituirea sa nu a 
constituit o greseala. 
In fiecare zi, volumul schimburilor trilaterale dintre tarile Acordului se ridica la aproape 1,7 
miliarde USD.

 Aprecieri privind activitatea NAFTA. Date statistice

Perceputa initial ca o casatorie imposibila intre bogati si saraci, NAFTA a devenit un succes 
rasunator. NAFTa s­a dovedit a fi o sursa de beneficii durabile pentru fiecare dintre parteneri.

Aceasta tendinta se va extinde la scara mult mai larga, daca va fi pus in aplicare liberul schimb intre 
tarile membre NAFTA si cele ale Americii Latine.
Comertul reciproc intre cei trei membri a devenit treptat mult mai liberalizat. Schimburile 
comerciale si investitiile directe intraregionale au crescut, depasind chiar si cele mai optimiste 
asteptari. 

Fiecare stat membru a inregistrat cresteri economice de o amploare fara precedent, de la an la an, ca 
efect al dezvoltarii schimburilor comerciale.

Pentru Canada, SUA reprezinta cel mai important partener comercial, cu care deruleaza peste doua 
treimi din importurile si exporturile sale; 86.6% din exporturile totale ale Canadei sunt destinate 
partenerilor NAFTA.

* La nivel bilateral, SUA si Canada dezvolta cele mai importante relatii pe plan mondial. In cazul 
relatiilor comerciale intre SUA si Canada, situatia a continuat sa fie aceeasi dinaintea crearii 
NAFTA, cu mentiunea ca aproape toate schimburile de marfuri intre cele doua tari sunt in prezent 
scutite de taxe vamale.

Mexicul se bucura deja de o relatie speciala cu SUA si reprezinta cel de­al doilea partener comercial 
al acestora. Pentru Mexic, SUA constituie principalul partener comercial, in timp ce schimburile  
economice Canada – Mexic sunt mai reduse ca amploare.

Schimburile comerciale ale SUA cu Mexicul le depasesc pe cele cu Japonia si cu intreaga Europa. 
Peste 70% din exporturile Mexicului sunt orientate spre SUA.

In primele 6 luni dupa semnarea Acordului, exporturile SUA catre Mexic au crescut cu 16,7%, iar 
catre Canada cu 9,6%, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior. Importurile din Mexic au 
crescut cu 20,3%, iar cele din Canada cu 10,2%.

Prin intrarea in vigoare a Tratatului, SUA si Canada au desfiintat barierele tarifare la exporturile 
mexicane proprii in proportie de 84 % si, respectiv, 79%. Mexicul a desfiintat barierele  tarifare 
pentru 43% din importurile din SUA si 41% pentru cele provenite din Canada.

* Prin intermediul NAFTA, tarifele mexicane au fost reduse de la 10% la 3%, iar importante bariere 
netarifare (mai ales in sectorul industriei de automobile) au fost eliminate.

Schimburile intre tarile Americii de Nord reprezinta 40% din exporturile regiunii, fiind cu 10% mai 
mari decat importurile. 

Dupa intrarea in vigoare a NAFTA, valoarea schimburilor trilaterale a crescut de peste doua ori, 
comertul intrazonal fiind in anul 2002 de peste 620 miliarde $. Investitiile straine directe efectuate 
de alti parteneri ai NAFTA in cadrul gruparii, de asemenea s­au dublat, depasind 299,2 miliarde $ 
in anul 2000.

Nivelul mediu al taxelor vamale mexicane s­a situat la 10% in 1993, de 2,5 ori mai mare decat cel al 
SUA, in timp ce in 1999, nivelul taxelor vamale mexicane a scazut la 2%, iar barierele netarifare au 
fost eliminate in cea mai mare masura.

Si la inceput de mileniu III, NAFTA continua sa fie unul din principalele motoare ale cresterii 
comertului mondial. Astfel, importurile de marfuri ale acestei regiuni au crescut in 2001 cu 129 de 
miliarde de $, reprezentand mai mult decat o cincime din importurile mondiale de marfuri si 
aproape jumatate din cresterea comertului mondial.
 CONCLUZII

  NAFTA este un acord de liber schimb de mare anvergura, fiind un model de cooperare de 
tip guvernamental, fara a dispune de organisme supranationale

  Tratatul nu are obiective de natura politica

  Prin acest acord s­a urmarit instaurarea unei puternice aliante economice, cu un urias 
potential de utilizare a fortei de munca si de crestere a nivelului de trai, caruia este posibil sa i se 
alature in viitor si alte tari din Occident si care va avea efecte deosebite asupra relatiilor cu alte state 
industrializate

  Promovarea tendintelor liberale de comert in toata America Latina
  Prin crearea NAFTA, statele membre si­au largit posibilitatile de desfacere a produselor si 
si­au imbunatatit competitivitatea propriilor produse, ca urmare a deplasarii productiei spre zonele 
geografice care ofera forta de munca mai ieftina si bine calificata

   NAFTA va permite SUA atragerea unui volum tot mai mare de capital si know­how 
japonez in emisfera occidentala.

  Multe state au incheiat acorduri bilaterale sau multilaterale pentru reducerea treptata a 
taxelor vamale; ele pregatesc terenul pentru un proiect foarte ambitios: crearea unei zone de liber 
schimb care sa includa toate statele americane; multe tari in dezvoltare sprijina aceasta idee, 
observand avantajele obtinute de Mexic in relatiile cu SUA
  Efectul crearii NAFTA va avea implicatii deosebite, atat asupra relatiilor economice cat si 
asupra relatiilor politice si sociale ale tarilor Americii de Nord; ea va produce in acelasi timp 
modificarea raportului de forte fata de tarile UE si Japonia si va determina crearea unei zone cu 
potential comercial greu de imaginat.

  Tarile membre din aceste puteri regionale desfasoara  schimburi comerciale si cu tari din 
afara regiunii, comertul intraregional crescand astfel mai rapid decat comertul intraregional.

  Nafta, UE si Asia de Est domina in prezent economia lumii, cuprinzand 80% din productia 
si comertul mondial.
             MINISTERUL EDUCAŢIEI şi TINERETULUI al REPUBLICII MOLDOVA 
                                            UNIVERSITATEA de STAT din MOLDOVA 
                                                         Facultatea Științe Economice 
                                              

                                                      REFERAT
          Tema: Acordul Nord ­ American de Comert Liber

studenta anului II 
MK 101 
                                                                                                                                  Cebotari Victoria

                                                                                                                                               a verificat 
                                                                                                                                              lector univ.
                                                     Petru Rosca

chisinau 2012

S-ar putea să vă placă și