Sunteți pe pagina 1din 4

ASEMĂNARE

TEST 1
1) Enunțați teorema fundamentală a asemănării şi
1) Enunțați teorema lui Thales şi criteriul de asemănare criteriul de asemănare a triunghiurilor
a triunghiurilor L.U. L. U.U.
2) Se dau triunghiurile asemenea ABC şi MNP. Dacă 2) Se dau triunghiurile asemenea ABC şi DEF. Dacă
AB =7cm, BC = 8cm, AC = 10cm AB = 6cm, BC =7cm, AC = 9cm
şi MN =21cm , să se afle lungimile laturilor NP şi şi DE =18cm, să se afle lungimile laturilor EF şi DF
MP . .
3) În triunghiul ABC, DE || BC, D ∈[AB] şi E ∈[AC]. 3) În triunghiul ABC, DE || BC, D ∈[AB]şi E ∈[AC].
Dacă AD =5 cm, DB =15 cm, Dacă AD = 5 cm, DB =10 cm,
DE = 6 cm şi AE = 8 cm, să se afle lungimile DE = 4 cm şi AE = 6 cm, să se afle lungimile
laturilor AB, BC, AC . laturilor AB, BC, AC .
4) Fie paralelogramul ABCD, în care AB > BC şi 4) Fie paralelogramul ABCD, în care AB > BC şi
punctul M∈(AB) astfel încât punctul M∈(AB) astfel încât

[MB] [BC]. O dreaptă care trece prin punctul D 
[MB] [BC]. O dreaptă care trece prin punctul D
intersectează pe (MB) în punctul E intersectează pe (MB) în punctul E
şi pe (MC) în punctul H, BH∩AD={F}, şi pe (MC) în punctul H, BH∩AD={F},
DH∩CB={L}. Să se demonstreze că: DH∩CB={L}. Să se demonstreze că:
DH DC DF DC
a)  b)  c )  AF    ME 
DH DC DF DC
HL CL BL CL a)  b)  c )  AF    ME 
HL CL BL CL
TEST 2

ASEMANARE
TEOREMA FUNDAMENTALA A ASEMANARII

1. ABC ~ DEF
Determinati x si y.
C F

12 y
6 8

B E
A D
x
9
1
2. Fie ABC ~ DEF avand raportul de asemanare .
2
a) Daca AB=4; AC=5; BC=6, aflati lungimile laturilor DEF .
AABC
b)Calculati .
ADEF
3. Fie ABC , M   AB , MN || BC , N   AC .
a) Stiind ca AM=3cm; MN=6cm; AB=10cm,AN=5cm , determinati MB; AN; NC; BC.
b) Daca MN=5 cm; BC=15cm; AC=12 cm; AB=9cm, aflati AM; MB;AN;NC.
c) Daca MN=1cm; BC=4cm; NC=2cm; AM=8cm, aflati AB; AC; AN;MB.

CD 2
4. In ABC AB=20 cm; BC=25 cm; AC=30cm. Fie D  BC astfel incat  si paralelele DE la AB, E
BD 3
  AC  , iar DF la AC, F   AB  . Aflati perimetrul patrulaterului AFDE.

5. In figura de mai jos, dreptele MN si QR sunt paralele.


M N

Q R
a)Daca PN=3; PQ=6; MN=2, aflati QR.
b) Daca QR=8; PR=3; PM= 2 , calculati MN.

6. Fie trapezul ABCD cu AB||CD, AC  BD  {O}.Aflati AO; OB; CO; OD stiind ca :


a) AB=20; CD=10; AC=21; BD=12;
b) AB=2; CD=1; AC=15; BD=9.

7. Fei ABCD trapez cu bazele AB||CD, AB=36cm, CD=12cm, AD=10cm, BC=16cm. Daca AD  BC  {M}.
Calculati perimetrul triunghiului MDC.
AM 1
8. Fie ABCD paralelogram cu AB=20 cm, DC=30cm, M   AC  astfel incat  . Prin M se duc MN||AD, N
MC 4
  DC  si MP||DC, P   AD  . Sa se calculeze perimetrul paralelogramului MNDP.
9. Prin M   BC  a triunghiului ABC se duc Paralele la AB si la AC. Aceste paralele intersecteaza AB si AC in P,
MN MP
respective N. Aratati ca   1.
AB AC

10. Fie M un punct pe diagonala AC a unui patrulater convex ABCD. Se duc MP||AB, P   BC  si MQ||CD, Q
MP MQ
  AD  . Sa se arate ca   constant.
AB CD
11. Fie ABC , se duc printr-un punct oarecare P al bazei BC o paralela la mediama ADcare intersecteaza dreptele
AB si AC in N si M. Sa se arate ca PM+PN =constant.

TESTE și BC = 21 cm, aflați lungimea segmentelor AB,AC,


RI MB, NC.
3) În trapezul ABCD cu AB || DC avem CD = 12 cm,
1) Segmentul AB = 120 cm, iar M  (AB) cu
AM 3 AB = 16 cm, AC = 14 cm și BD = 21 cm. Dacă AC 
 . Determinați lungimea segmentelor AM și BD = O, aflați lungimea segmentelor , OA, OB, OC,
MB 7
MB. OD.
2) În triunghiul ABC, M  (AB) și N  (AC) iar
MN || BC. Dacă AM = 7 cm, AN = 6 cm, MN = 8 cm R III

1) Segmentul AB = 108 cm, iar M  (AB) cu


și BC = 24 cm, aflați lungimea segmentelor AB,AC,
MB, NC. AM 2
3) În trapezul ABCD cu AB || DC avem CD = 6 cm,  . Determinați lungimea segmentelor AM și
MB 7
AB = 18 cm, AD = 8 cm și BC =10 cm. Dacă AD  MB.
BC = M, aflați lungimea segmentelor MD, MA, MC, 2) În triunghiul ABC, M  (AB) și N  (AC) iar
MB. MN || BC. Dacă AM = 7 cm, AN = 6 cm, MN = 5 cm
și BC = 15 cm, aflați lungimea segmentelor AB,AC,
R II
MB, NC.
1) Segmentul AB = 108 cm, iar M  (AB) cu 3) În trapezul ABCD cu AB || DC avem CD = 7 cm,
AM 5 AB = 21 cm, AD = 12 cm și BC = 8 cm. Dacă AD 
 . Determinați lungimea segmentelor AM și
MB 4 BC = M, aflați lungimea segmentelor MD, MA, MC,
MB. MB.
2) În triunghiul ABC, M  (AB) și N  (AC) iar
MN || BC. Dacă AM = 6 cm, AN = 5 cm, MN = 7 cm
2) În triunghiul ABC, M  (AB) și N  (AC) iar
R IV MN || BC. Dacă AM = 5 cm, AN = 8 cm, MN = 6 cm
1) Segmentul AB = 96 cm, iar M  (AB) cu
și BC = 21 cm, aflați lungimea segmentelor AB,AC,
AM 3
 . Determinați lungimea segmentelor AM și MB, NC.
MB 5
MB. 3) În trapezul ABCD cu AB || DC avem CD = 20 cm,
2) În triunghiul ABC, M  (AB) și N  (AC) iar AB = 28 cm, AC = 24 cm și BD = 36 cm. Dacă AC 
MN || BC. Dacă AM = 5 cm, AN = 7 cm, MN = 6 cm BD = O, aflați lungimea segmentelor , OA, OB, OC,
și BC = 18 cm, aflați lungimea segmentelor AB,AC, OD.
R VII
MB, NC.
3) În trapezul ABCD cu AB || DC avem CD = 12 cm, 1) Segmentul AB = 84 cm, iar M  (AB) cu
AB = 20 cm, AC = 16 cm și BD = 24 cm. Dacă AC  AM 7
 . Determinați lungimea segmentelor AM și
BD = O, aflați lungimea segmentelor , OA, OB, OC, MB 5
OD. MB.
2) În triunghiul ABC, M  (AB) și N  (AC) iar
RV MN || BC. Dacă AM = 6 cm, AN = 7 cm, MN = 5 cm
și BC = 15 cm, aflați lungimea segmentelor AB,AC,
1) Segmentul AB = 99 cm, iar M  (AB) cu
MB, NC.
AM 4
 . Determinați lungimea segmentelor AM și 3) În trapezul ABCD cu AB || DC avem CD = 5 cm,
MB 5
MB. AB = 15 cm, AD = 8 cm și BC = 12 cm. Dacă AD 
2) În triunghiul ABC, M  (AB) și N  (AC) iar BC = M, aflați lungimea segmentelor MD, MA, MC,
MN || BC. Dacă AM = 5 cm, AN = 6 cm, MN = 7 cm MB.
R VIII
și BC = 21 cm, aflați lungimea segmentelor AB,AC,
MB, NC. 1) Segmentul AB = 88 cm, iar M  (AB) cu
3) În trapezul ABCD cu AB || DC avem CD = 4 cm, AM 6
 . Determinați lungimea segmentelor AM și
AB = 12 cm, AD = 10 cm și BC = 6 cm. Dacă AD  MB 5
BC = M, aflați lungimea segmentelor MD, MA, MC, MB.
MB. 2) În triunghiul ABC, M  (AB) și N  (AC) iar
MN || BC. Dacă AM = 5 cm, AN = 8 cm, MN = 7 cm
R VI și BC = 21 cm, aflați lungimea segmentelor AB,AC,
MB, NC.
1) Segmentul AB = 110 cm, iar M  (AB) cu
3) În trapezul ABCD cu AB || DC avem CD = 16 cm,
AM 3
 . Determinați lungimea segmentelor AM și AB = 28 cm, AC = 22 cm și BD =33 cm. Dacă AC 
MB 8
MB. BD = O, aflați lungimea segmentelor , OA, OB, OC,
OD.

FISA DE LUCRU
CRITERII DE ASEMANARE

1. Fie triunghiul ABC şi punctele E   AC  şi F   AB  astfel încât  AEF  ABC . Arătaţi că:
a) ∆ABC ~ ∆AEF ; b) AF·AB = AE·AC
2. Demonstarti ca raportul ariilor a doua triunghiuri asemenea este egal cu patratul raportului de asemanare.
3. Fie triunghiurile ABC si ABD astefel incat AC  AB , BD  AB si  ABC  ADB . Demonstrati ca
AB 2  AC  BD .
4. Pe mediana AM a triunghiului ABC se ia punctul P. Notam cu E intersecţia dreptelor CP şi AB si cu F intersecţia
dreptelor BP si AC . Demonstrati ca EF ║ BC .
5. Triunghiul ABC este dreptunghic cu m(<A)=90 O si AD  BC , D  BC . Demonstrati ca : a) ∆DBA ~ ∆ABC ; b)
AB2= BD ·BC ; c) AC2= DC· BC
6. Prin punctul Q al laturii AC a triunghiului ABC se duce QE  BC , E  BC . Daca {F}= QE  AB , iar QE · EF
= CE · EB , demonstrati ca triunghiul ABC este dreptunghic.
7. Fie dreptunghiul ABCD cu AB=4cm, BD= 6cm si AD= 2 5 cm. Perpendiculara din punctul A pe BD
intersecteaza dreapta CD in E .Determinati lungimea lui DE.
AD
8. Fie ABCD paralelogram .N este mijlocul laturii CD si BC  AN   P si BD  AN   M  . a) Calculati ;
BP
b) Aratati ca AM2 = MN · MP.

S-ar putea să vă placă și