Sunteți pe pagina 1din 1

LEGENDA

AP

CAa Camin de aerisire


CVa Camin de vane

Profil longitudinal Put Foraj 12A CGa Camin de golire

Camin de vane si de golire


CVGa
124.00

123.00
Tronson Put Foraj 12A CVAa Camin de vane si de aerisire

122.00 Scara:1:1000/100 P

PF
Pompa

Put forat
121.00

120.00

119.00

118.00

117.00

116.00

115.00

114.00

113.00

112.00 111.00

Denumire strada Put Foraj 12A


NOTA:
PF-RD 12A

1. La inceperea lucrarilor beneficiarul si constructorul vor convoca in mod

114.69 116.00 CV40a


118.32 P12A

N113

N114

N115

N116
Denumire punct obligatoriu reprezentantii organelor locale care sunt posesoare de conducte si
cabluri subterane in zona amplasamentului conductei proiectate, in vederea
117.07 118.32

116.90 118.15

116.32 117.57

115.24 116.49

114.74 116.07
identificarii lor. Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii
Cota teren [m] muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se
vor executa sapaturi manuale in zonele respective pana la completa dezvelire a
117.06

Cota Ax conducta [m] acestora si se vor lua masurile corespunzatoare pentru sprijinirea, asigurarea sau
devierea lor (provizoriu sau definitiva) pe perioada executarii lucrarilor-conform
2.50
1.41

1.41

1.41

1.41

1.49

2.50
Adancime sapatura [m] indicatiilor delegatilor respectivi, consemnate in procese verbale.
2. In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura manuala.
3. In timpul executiei lucrarilor, cablurile din imediata vecinatate a locurilor de
115.82
116.90

116.74

116.16

115.08

114.58

113.50
Cota sapatura [m] munca vor fi scoase de sub tensiune;
4.In portiunile in care pe acelasi traseu exista si alte retele subterane,conductele
Distante partiale [m] 2 52 167 306 116 11 de alimentare cu apa si canalizare se vor amplasa conf. SR 8591/97.
5. Prezentul desen se citeste impreuna cu:
- detalii de camine;

221

527

643

654
Distanta cumulata [m]
54

- profile longitudinale;
0
2

- detalii tip;
- detalii de traversari.
221 m 306 m 127 m
CLASA DE IMPORTANTA (conf. STAS 10100/0-75) C
CLASA DE CONSTRUCTIE (conf. P 100-2004) III Titlu plansa Front de captare - Redea Deveselu
CLASA DE CONSTRUCTIE (conf.HG 766/1997- Plan de situa ie i profil longitudinal
Diametru conducta [mm] De110
Tronson Put Foraj 12A
Norme privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor) - C
Material conducta PEHD
Scara:
1:500 Plansa nr. PS-PL-23
1:100/1:1000