Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Învățător: Lehăduş Miruna-Maria

1
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Bacău
DATA:19.02..201
CLASA: a III-a
ARIA CURRICULARĂ : Om și societate
DISCIPLINA : Edcație civică
TITLUL LECȚIEI : Ce sunt plantele şi animalele?
TIPUL LECȚIEI : predare-învățare
COMPETENȚE GENERALE : 2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viață din mediul cunoscut
COMPETENȚE SPECIFICE : 2.1. Recunoașterea unor atitudini în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele
2.2. Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele
2.3. Explorarea unor relații existente între oameni în cadrul grupului
OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
֎COGNITIVE :
►OC1 : să rezolve corespunzător rebusul ;
►OC2 : să diferențieze animalele salbatice de cele domestice și plantele ornamentale de cele necesare omului ;
►OC3 : să identifice animalele și planetele din materialul propus;
►OC4 : să identifice atitudini pozitive și negative în comportamentul față de animale și plante.
֎PSIHO-MOTORII :
►OP1 : să păstreze poziția corectă în bancă în timpul scrisului ;
►OP2 : să lucreze ordonat cu materialul pus la dispoziție.
֎AFECTIVE :
►OA1 : Vor manifesta interes pe parcusul orei.
STRATEGII DIDACTICE :
֎Metode si procedee : Conversația, exercițiul, jocul, explicația, problematizarea
֎Resurse
› Materiale : manual, caiete, anexa 1, fișe de lucru, laptop, cutie cu imagini
› Temporale : 50 minute
› Umane :Învățător, 18 școlari
› Spațiale :sala de clasă
› Bibliografice : www.didactic.ro, https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Educatie%20Civica/Aramis1/Partea
%20II/manual.html,
֎Forme de organizare: Frontal, individual, pe grupe

2
Etapele Timp Obiec- Conținut instructiv-educativ Strategii didactice Evaluare
lecției tive Activitatea Activitatea școlarilor Metode Mijloace Forme de
învățătorului organizare

3
1 .Captarea 5 min OC1 Le va desena pe tablă un rebus Elevii vor răspunde oral. Conversația Anexa 1 Frontal Aprecieri
atenției cu o serie de ghicitori pentru Elevii vor ridica mâna verbale
rezolvarea acestuia. pentru a fi solicitați să
răspundă.
2.Enunțarea 2 min Le va spune ca astăzi vor învăța Sunt atenți Conversația Frontal
obiectivelor „ Ce sunt plantele şi
animalele?”. Vor desfăşura
diverse aplicaţii pe această
temă. Obiectivele se comunică
într-o manieră accesibilă
elevilor.
3.Verificarea 3 min OC2 Poartă o discuție liberă despre Copiii răspund pe rând și Conversația Frontal Aprecieri
cunoștințelor ce animale de companie au discută alături de învățător verbale
anterioare fiecare acasă sau ce plante au noțiuni cunsocute deja
acasă. despre plante și animale.
Se face diferența dintre
animalele domestice și cele
sălbatice și diferența dintre
plantele decorative și cele ce
aduc foloase omului(plante
medecinale).
4.Prezentarea 15 min OC3 Va scrie titlul pe tablă și elevii Elevii scriu titlul în caiete. Conversația Caiete Frontal
noului conținut sunt rugați să facă la fel în Răspund în propoziții și Explicația Manual
caietele lor. ridicând mâna.
Poartă o discuție pe baza
imaginii din carte, răspunzând
la cerințele de mai jos.
Rezolvă împreună cu elevii
exercițiile din secțiunea
„Descoperim”.
Notează câteva idei din
secțiunea „Reținem”
5.Dirijarea 10 min OC3 Le prezintă elevilor un joc pe în Elevii vor fi atenți la cerințe Conversația Laptop Frontal Aprecieri
invățării OC4 care trebuie să identifice și vor da răspunsuri corecte. Explicația Pe grupe verbale
plantele și animalele. Demonstrația
Le solicită elevilor să aleagă Problematiza-
răspunsul corect din următorul rea
exercițiu prezentat.
Îi împarte pe elevi in două Se vor împărți în două
echipe, ATITUDINI POZITIVE echipe și vor dezbate
și ATITUDINI NEGATIVE subiectul propus.
față de animale și plante, în care Vor discuta într-un timp

4
elevii vor dezbate care ar fi propus și își vor prezenta
comportamentele pozitive și ideile în fața clasei.
negative față de aceștia.
6.Obținerea 10 min OC3 Le va împărți o fișă de lucru Elevii vor rezolva fișa Conversația Fișe de lucru Individual Aprecieri
performanței individual. corespunzător. Exercițiul verbale
Elevii vor cere ajutorul Explicația
învățătorului dacă este
nevoie.
7.Feed-back Se realizează pe tot parcursul Răspunsurile elevilor. Conversația Frontal Observarea
lecției prin intrebări, răspunsuri activității și a
sau reacții ale elevilor la comporta-
solicitări. mentului
elevilor(co-
rectitudinea
raspunsuri-lor
și implicarea
și capacitatea
de concentrare
a atenției_
8.Evaluarea 3 min OC3 Le propune să joace „Ghicește- Vor fi atenți la cerințele Conversația Cutie cu Frontal Aprecieri
mă !”. jocului și vor ieși pe rând în Exercițiul imagini verbale
Regulile jocului sunt :Un elev față să își aleagă o imagine. Jocul
își alege (fără să vada) din cutie
o imagine. Se așază în fața
clasei și și-o pune pe frunte.
Colegii trebuie să îi dea indicii
despre ce se află în imagine, iar
acesta trebuie să ghicească.
9.Retenția și 2 min Îi va întreba ce au învățat astăzi. Sunt atenți și răspund Conversația Frontal
transferul de Face aprecieri atât generale cât individual ce au învățat din Individual
informații și individuale. lecția de astăzi.

5
6
ANEXA 1 1 2
C A L 1 Roşcat, negru sau bălan, Un prieten credincios,
C Â I N E 2 Cu potcoavă la picior, Fără frică, bătăios,
G Ă I N Ă 3 Face-ntr-una tropa-trop Hoţul frică de el are
M A I M U Ț Ă 4 Şi aleargă la galop. Când îi iese în cărare.
A R I C I 5 (cal) Poţi să spui cum se numeşte
L E B Ă D Ă 6 Cel ce curtea ţi-o păzeşte?
3
I E P U R E 7 (câinele)
Cu ghearele scormonesc 
6
5 si râme stiu sa gasesc. 
4 Prieten îmi e cocosu',  Zana alba ca o vraja
E ţepos, nevoie mare,
Mereu este zvăpăiată, Cel frumos cu pinten rosu,  Lin pe apa ea pluteste,
Merge-agale pe cărare. Sigur sunt ca ma ghiciti,  Intre trestii sta de straja
De copii aplaudată.
Dar va rog nu va pripiti? Si in apa ea priveste.
Vulpea des îl păcăleşte,
Face tumbe, giumbuşlucuri, (Gaina) Cine e ? Cine-o ghiceste ?
În baltă-l rostogoleşte! 7
Ştie deja multe trucuri. (lebăda)
(Ariciul)
E fricosul cel mai mare
Te imită, te-mbrânceşte,
Iute-alearga-n departare,
Râde de se prăpădeşte.
Dar la morcovi de îl chem
Este bucuroasă tare,
Vine, doar sa-i fac un semn!
Când de pe o creangă sare.
(Iepurele)
(maimuța)
7
8
9

S-ar putea să vă placă și